Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№439
Добрий день! підберіть літературу за темою: Дослідження сейсмічних поясів світу. Дякую Вверх
Перегляньте наступні джерела:
Землетруси [Електронний ресурс] // В школі : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://vshkole.in.ua/zemletrusi/. - Назва з екрана.
Лук’янченко О. О. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції [Електронний ресурс] / О. О. Лук’янченко, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд. — 2018. — Вип. 101. — С. 83-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/omts_2018_101_10.
Роман В. І. Добротність адаптивних сейсмічних досліджень [Електронний ресурс] / В. І. Роман // Геофизический журнал. — 2016. — Т. 38, № 2. — С. 129-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gfj_2016_38_2_12.
Світалінський М. Сейсмічні пояси Землі [Електронний ресурс] / М. Світалінський // NRV UA : [блог про природу]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://nrv.org.ua/sejsmichni-poyasy-zemli/. - Назва з екрана.
Сейсмічність України [Електронний ресурс] // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/node/192. - Назва з екрана.
Сейсмічне мікрорайонування України [Електронний ресурс] / О. М. Скляр, В. О. Корольов, В. О.Цибко, В. О. Ровінський, В. М. Вдовиченко, В. О. Корольов, Л. М. Шехтман, С. І.Дейнеко. - Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/node/194. - Назва з екрана.
Сейсмічні пояси світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://moyaosvita.com.ua/geografija/sejsmichni-poyasi-svitu/.
Ступка О. С. Про сейсмічні дослідження в Західному регіоні України – всебічно і переконливо [Електронний ресурс] / О. С. Ступка // Геологічний журнал. — 2014. — № 2. — С. 105-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geojur_2014_2_12.
Розділ: Екологія

Довідка
№367
Добрий день,підберіть матеріали з теми,, Секрети Світового океану,, Вверх

Добрий день. Література за вашим запитом:
Бахтин Т. Сміттєвий континент : екостиль твого життя : [екологічна катастрофа Світового океану] / Т. Бахтин // Колосок. — 2021. — № 5. — С. 34-39.
Вальчук А. Р. В океанських глибинах / А. Р. Вальчук // Все для вчителя. — 2010. — № 7-9. — С. 13-17.
Гаррис Н. Океани : ілюстр. атлас / Н. Гаррис ; пер. з англ. Л. Хворост ; дизайнер обкл. Н. Величко ; іл. Г. Гінкс. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 47 с. : іл.
Гордіна А. Лихо теплої води : [вплив підвищення температури світового океану на довкілля та клімат планети] / А Гордіна // Колосок. — 2021. — № 10. — С. 30-37.
Коханій Т. А. Світ морів та океанів / Т. А. Коханій ; дизайн Я. Є. Миколенка. — Харків : Ранок, 2009. — 288 с. : іл.
Курилов С. Сам в океані : історія втечі / С. Курилов ; пер. з рос. П. Ромка ; за ред. Л. Кононовича ; худож., [післямова] Н. Міцкевич ; дизайн обкл. К. Сергієнко ; [післямова О. Ігнатової]. — Київ : Час майстрів, 2019. — 247 c. : іл. — (Рекомендуємо прочитати).
Отруєні хвилі : екологічна катастрофа Світового океану / підготувала А. Псатій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 5-6. — С. 28-35.
Підводний світ : планета вода. Красуні та чудовиська. Моря та океани. Людина і море. Ріки, озера, болота. Домашній акваріум. Легенди моря / авт.-упоряд. М. О. Панкова, І. Ю. Романенко ; худож.-іл. Г. В. Беззубова. — Харків : Фоліо, 2013. — 319 с. : іл. — (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія).
Росс С. Глибинні чудовиська / С. Росс ; Іл. Ф. Філіпса. — Харків : Ранок: Веста, 2003. — 48 с. : іл. — (Факти чи вигадки).
Рятівник : велика екологічна гра // Барвінок. — 2019. — № 1. — С. 10-11.
Ситник К. М. Рослинні скарби островів Індійського океану [Електронний ресурс] / К. М. Ситник, С. Л. Мосякін // Український ботанічний журнал. — 2004. — Т. 61, № 3. — С. 120-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2004_61_3_15
Скворцова О. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки : 6-й клас / О. Скворцова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 20-22.
Соловйова Ж. Ф. Забруднення Світового океану нафтопродуктами [Електронний ресурс] / Ж. Ф. Соловйова, Г. В. Нєпєіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 150, Вип. 138. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_150_138_20
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Цікава книга знань : океани та річки. Рицарі та замки. Світ техніки. Птахи : пер. з англ. : у запитаннях та відповідях / авт. тексту Ф. Брукс [та ін.]. — Київ : Махаон-Україна, 2007. — 160 c. : іл.
--

Розділ: Екологія

Довідка
№359
Доброго дня! Мені необхідна література за темою про управління лісовим господарством в Україні. Дякую. Вверх

Добрий день. Шукайте відповідь на ваш запит за посиланням:
Коваленко Т. Міжнародно-правова охорона Карпат: український вимір Електронний ресурс / Т. Коваленко, О. Заєць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2022. - № 73. Т. 1. - С. 164-172. - Режим доступу: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268622/264168.
Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, м. Малин, 21 березня 2023 року. - 2023. - 485 с. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Kimeichuk/publication/370445966_zbirnik-original/links/6450eb8397449a0e1a70371b/zbirnik-original.pdf#page=146.

Розділ: Екологія

Довідка
№333
Добрий ранок! Цікавить інформація про гідроелектростанції, їх експлуатація і значення в енергосистемі України. Вверх

Атаєв С. В. Прогнозування масштабів впливу на стан прирічкових територій при відновленні малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / С. В. Атаєв // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2019. — Вип. 4. — С. 60-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_4_10
Блінов І. В. Модель оптимального використання ресурсів гідроелектростанцій на ринку електричної енергії [Електронний ресурс] / І. В. Блінов, Д. О. Олефір, Є. В. Парус // Технічна електродинаміка. — 2022. — № 4. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2022_4_9
Васько П. Ф. Сучасний стан будівництва малих гідроелектростанцій в Україні та оцінка технічного потенціалу їх подальшого розвитку [Електронний ресурс] / П. Ф. Васько, А. В. Мороз, А. О. Бриль // Відновлювана енергетика. — 2018. — № 4. — С. 73-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2018_4_10
Власюк Ю. С. Про деякі проблеми оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Власюк, Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування. — 2019. — Вип. 3. — С. 79-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2019_3_10
Гончар В. В. Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті [Електронний ресурс] / В. В. Гончар // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2015. — Вип. 40. — С. 357-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_40_52
Жук І. А. Контроль ізоляції мережі оперативного постійного струму гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / І. А. Жук, О. Є. Рубаненко, В. П. Дмуховский // Гідроенергетика України. — 2018. — № 3-4. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2018_3-4_11
Костишин Н. С. Вплив технологічних особливостей на формування витрат із розроблення та будівництва малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / Н. С. Костишин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. — 2018. — Т. 23, Вип. 3. — С. 101-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_3_20
Кулик М. М. Особливості використання гідроелектростанцій та акумуляторних батарей для стабілізації частоти в енергосистемах [Електронний ресурс] / М. М. Кулик, О. В. Згуровець // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2018. — № 4. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ETRS_2018_4_2
Мороз А. В. 3D моделювання гідромеханічних характеристик малих гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / А. В. Мороз // Відновлювана енергетика. — 2020. — № 2. — С. 70-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2020_2_11
Попович О. М. Комплексне використання енергетичного потенціалу водосховищ гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / О. М. Попович, І. В. Головань, С. П. Шевчук, В. О. Поліщук // Гідроенергетика України. — 2016. — № 3-4. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2016_3-4_16
Поташник С. І. Безпечна експлуатація гідротехнічних споруд гідроелектростанцій України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. І. Поташник, О. М. Карамушка // Гідроенергетика України. — 2013. — № 2. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gidenu_2013_2_3
Радченко В. В. Системні вимоги до ефективності гідроелектростанцій [Електронний ресурс] / В. В. Радченко // Електротехніка та електроенергетика. — 2018. — № 3. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etee_2018_3_5
Савицький М. В. Еволюція зведення та експлуатації каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро [Електронний ресурс] / М. В. Савицький, І. Ф. Огданський, О. М. Савицький, К. М. Огданський // Український журнал будівництва та архітектури. — 2022. — № 3. — С. 83-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujba_2022_3_12
Стефанишин Д. В. Деякі критичні зауваження щодо якості звітів з оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин, Ю. С. Власюк // Екологічна безпека та природокористування. — 2019. — Вип. 4. — С. 43-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2019_4_6
Стефанишин Д. В. До питання порівняльного аналізу водноенергетичних характеристик малих і великих гідроелектростанцій України у складі гідровузлів з водосховищами [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин, Ю. С. Власюк // Математичне моделювання в економіці. — 2018. — № 2. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mmve_2018_2_8
Стефанишин Д. В. Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні [Електронний ресурс] / Д. В. Стефанишин // Екологічна безпека та природокористування. — 2017. — № 1-2. — С. 5-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2017_1-2_3  -

Розділ: Екологія

Довідка
№325
Доброго дня! Мені необхідна література за темою про управління лісовим господарством в Україні. Дякую. Вверх

Добрий день,Валентина! Шукайте відповідь на ваш запит за посиланням: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44201. Крім того, перегляньте наступні джерела:
Коваленко Т. Міжнародно-правова охорона Карпат: український вимір Електронний ресурс / Т. Коваленко, О. Заєць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2022. - № 73. Т. 1. - С. 164-172. - Режим доступу: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/268622/264168.
Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів, м. Малин, 21 березня 2023 року. - 2023. - 485 с. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Kimeichuk/publication/370445966_zbirnik-original/links/6450eb8397449a0e1a70371b/zbirnik-original.pdf#page=146.

Розділ: Екологія

Довідка
№298
Добрий день. Хочу запитати, які рослини занесені до ЧЕрвоної книги України? Вверх

«Червона книга України. Рослинний світ» / За заг. ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідуха. — К.: «Глобалконсалтинг», 2009. — 911 с. Іл. Тираж 5 000.  
https://redbook-ua.org/item/thorea-ramosissima-bory/ - посилання на рослини України.

Розділ: Екологія

Довідка
№43
Доброго дня. Потрібна література на тему : "Наслідки та причини Чорнобильської катастрофи" Вверх

Загреба, М. Пропусти Чорнобиль крізь серце / М. Загреба. – Київ : ТОВ «Спалах», 2002.

Иллеш, А.В. Репортаж  из Чернобыля : Записки очевидцев. Комментарии. Размишление / А.В. Иллеш, В.Е. Пральников. – Москва : Мысль, 1987.

Костін, І.Ф. Чорнобиль : сповідь репортера : Книга – альбом / І.Ф. Костін. – Київ : Мистецтво, 2002.

Марченко, Е. Чернобыль 30 лет спустя : [Спогади ліквідаторів аварії на ЧАЕС] / Е. Марченко // Аргументы  и факты в Украине. – 2016. - № 16. – С. 2-3.

Токарєв, Ю. Чорнобиль не «дрімає» : [2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи] / Ю. Токарєв // Порадниця. – 2016. – 21 квіт .- с. 6.

Хмелевський, Б.О. Обпалені ядерним вогнем / Б.О. Хмелевський, М.В. Бардюжа. – Вінниця, 2006.

Щербак, Ю.Н. Чернобыль : Документальное повествование / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1991.

Ястремський, М.М. Вінничани з полином у серці. Фотонарис / М.М. Ястемський, М.П. Лаціс. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2009.

Розділ: Екологія

Довідка
№38
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: "Україна в контексті глобальної водної кризи" Вверх

Джигирей, В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / В.С. Джигирей. - Київ : "Знання"  КОО, 2007.

Кінько, Т.А. Земля - планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи / Т. Кінько, М. Кінько. - Київ : ТОВ "ВПЦ " Літопис - ХХ", 2004.

Корсак, К.В. Основи сучасної екології : навч. посіб. / Н.В. Корсак, О.В. Плахотнік. - Київ : ДП "Вид дім "Персонал", 2009.

Нестереня, Є.О. Проблеми питної води України / Є.О. Нестереня // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 28-30.

Підлужна, М.М. Проблеми правового регулювання стічних і підсолелених вод в Україні / М.М. Підлужна // Екологічний вісник. - 2015. - верес. - с. 31-32.

Промислова екологія : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Б.О. Білинський, Р.М. Іван, М.М. Козар . - Київ : Кондор, 2010.

Промислова екологія : навч. посіб / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А.Соколовський та ін.  - Київ : Знання, 2012.

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : підручник / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова - Клименко, І.М. Астрелін та ін. - Київ : Лібра, 2000.

Чайка, В.Є. Екологія / В.Є. Чайка, В.В. Чайка.  - Вінниця : "Книга - Вега", 2002.

Розділ: Екологія

Довідка
№2
Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Сучасний стан природнього середнього середовища. Основні джерела забруднення людиною довкілля". Дякую. Вверх

Вівчарук О.Д. Ми відповідаємо за майбутнє!:[Про економічну ситуацію в Україні] /О.Д. Вівчарук //Позакласний час. -2014. -№4. -с. 90-91

Губарець В.В., Падалка Ю. Світ, який не повинен загинути. //Людина і довкілля: сучасний аспект. -К:Техніка, 2009

Догсигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник - 5-те вид. випр. і допов. -К:ВД "Професіонал", 2005

Корсак К.В. Основи сучасної екології: Навчальний посібник./К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. - 6-те вид., допов. -К: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2009

Природа рідного краю: Для дітей середнього шкільного віку. /авт.-упорядчики В.М. Скляр, М.О. Панкова. -Харків:Основа, 2011

Природа. Екологія. : Для дітей середнього шкільного віку. /автор-упорядник А.А. Ходоренко. -Х.:Фоліо, 2008

Чайка В.Є. Чайка В.В. Екологія. -В.:"Книга-Вега", 2002

Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-екологічні напрямки та шляхи їх подолання. / М.А. Хвесик //Екологічна Україна. -2014. -№1. -с. 74-86.

Розділ: Екологія