Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№43
Доброго дня. Потрібна література на тему : "Наслідки та причини Чорнобильської катастрофи" Вверх

Загреба, М. Пропусти Чорнобиль крізь серце / М. Загреба. – Київ : ТОВ «Спалах», 2002.

Иллеш, А.В. Репортаж  из Чернобыля : Записки очевидцев. Комментарии. Размишление / А.В. Иллеш, В.Е. Пральников. – Москва : Мысль, 1987.

Костін, І.Ф. Чорнобиль : сповідь репортера : Книга – альбом / І.Ф. Костін. – Київ : Мистецтво, 2002.

Марченко, Е. Чернобыль 30 лет спустя : [Спогади ліквідаторів аварії на ЧАЕС] / Е. Марченко // Аргументы  и факты в Украине. – 2016. - № 16. – С. 2-3.

Токарєв, Ю. Чорнобиль не «дрімає» : [2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи] / Ю. Токарєв // Порадниця. – 2016. – 21 квіт .- с. 6.

Хмелевський, Б.О. Обпалені ядерним вогнем / Б.О. Хмелевський, М.В. Бардюжа. – Вінниця, 2006.

Щербак, Ю.Н. Чернобыль : Документальное повествование / Ю.Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1991.

Ястремський, М.М. Вінничани з полином у серці. Фотонарис / М.М. Ястемський, М.П. Лаціс. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2009.

Розділ: Екологія

Довідка
№38
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: "Україна в контексті глобальної водної кризи" Вверх

Джигирей, В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / В.С. Джигирей. - Київ : "Знання"  КОО, 2007.

Кінько, Т.А. Земля - планета спраги. Україна в контексті глобальної водної кризи / Т. Кінько, М. Кінько. - Київ : ТОВ "ВПЦ " Літопис - ХХ", 2004.

Корсак, К.В. Основи сучасної екології : навч. посіб. / Н.В. Корсак, О.В. Плахотнік. - Київ : ДП "Вид дім "Персонал", 2009.

Нестереня, Є.О. Проблеми питної води України / Є.О. Нестереня // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 28-30.

Підлужна, М.М. Проблеми правового регулювання стічних і підсолелених вод в Україні / М.М. Підлужна // Екологічний вісник. - 2015. - верес. - с. 31-32.

Промислова екологія : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, Б.О. Білинський, Р.М. Іван, М.М. Козар . - Київ : Кондор, 2010.

Промислова екологія : навч. посіб / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, І.А.Соколовський та ін.  - Київ : Знання, 2012.

Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : підручник / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова - Клименко, І.М. Астрелін та ін. - Київ : Лібра, 2000.

Чайка, В.Є. Екологія / В.Є. Чайка, В.В. Чайка.  - Вінниця : "Книга - Вега", 2002.

Розділ: Екологія

Довідка
№2
Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Сучасний стан природнього середнього середовища. Основні джерела забруднення людиною довкілля". Дякую. Вверх

Вівчарук О.Д. Ми відповідаємо за майбутнє!:[Про економічну ситуацію в Україні] /О.Д. Вівчарук //Позакласний час. -2014. -№4. -с. 90-91

Губарець В.В., Падалка Ю. Світ, який не повинен загинути. //Людина і довкілля: сучасний аспект. -К:Техніка, 2009

Догсигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник - 5-те вид. випр. і допов. -К:ВД "Професіонал", 2005

Корсак К.В. Основи сучасної екології: Навчальний посібник./К.В. Корсак, О.В. Плахотнік. - 6-те вид., допов. -К: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2009

Природа рідного краю: Для дітей середнього шкільного віку. /авт.-упорядчики В.М. Скляр, М.О. Панкова. -Харків:Основа, 2011

Природа. Екологія. : Для дітей середнього шкільного віку. /автор-упорядник А.А. Ходоренко. -Х.:Фоліо, 2008

Чайка В.Є. Чайка В.В. Екологія. -В.:"Книга-Вега", 2002

Хвесик М.А. Екологічна криза в Україні: соціально-екологічні напрямки та шляхи їх подолання. / М.А. Хвесик //Екологічна Україна. -2014. -№1. -с. 74-86.

Розділ: Екологія