Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№451
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, дібрати джерела інформації за темою: Вихідці з України - лауреати Нобелівської премії з фізики Вверх

Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу за вашим запитом:
Абліцов В. Наші й ненаші лауреати. Нобелівський рух: гідне місце України [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна дипломатична. — 2016. — Вип. 17. — С. 848-857. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2016_17_83.
Абліцов В. Сторінки з історії інтелектуальної України: Нобелівський рух [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Схід. — 2015. — № 3. — С. 3-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_3_2.
Абліцов В. Український Нобелівський рух: нотатки на тему однойменного інформаційно-просвітницького словника [Електронний ресурс] / В. Абліцов // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 877-888. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_77.
Лауреати Нобелівської премії. 1901 - 2001 : Енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий. — Ювілейне вид. — Київ : Укр. вид. центр, 2001. — 763 c.
Левченко О. С. Нобелівська інтелектуальна еліта й Україна / О. С. Левченко. — Тернопіль: Лілея, 2000. — 280 с.: іл.
Лепіх Я. І. Нобелівська премія з фізики і перспективи використання графену в сенсориці / Я. І. Лепіх // Сенсор. електрон. і мікросистем. технології. — 2011. — № 1. — С. 5-9.
Локтєв В. Геніальний фізик і великий педагог. (До 100-річчя від дня народження академіка Л. Д. Ландау) / В. Локтєв // Вісн. НАН України. — 2008. — № 1. — С. 36-44.
Луговий В. І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Наука та наукознавство. — 2020. — № 1. — С. 3-21.
Муринович Л. Видатний фізик-теоретик Лев Давидович Ландау : (1908-1968) / Л. Муринович // Фізика для допитливих. — 2012. — № 1. — С. 20-22.
Пальті А. М. Про затоплений струмінь в’язкої рідини : фізика / А. М. Пальті // Країна знань. — 2017. — № 6. — С. 3-6.
Петруняк Я. Українці на підступах до Нобелівської премії з літератури [Електронний ресурс] / Я. Петруняк // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 1. — С. 20-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_1_7.
Пугач О. Одесит Георгій Гамов, тричі не лауреат Нобелівки : репер Нобеля / О. Пугач // Культура і життя. — 2022. — № 1-2. — С. 6-7.
Фатула М. І. Українці – лауреати Нобелівської премії [Електронний ресурс] / М. І. Фатула, Ю. М. Фатула // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Медицина. — 2011. — Вип. 3. — С. 204-222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UNUMED_2011_3_47.
Чекман І. «Україно, обітована земле мого серця!» : Нобелівські лауреати — вихідці з України [Електронний ресурс] / І. Чекман // Вісник Національної академії наук України. — 2006. — № 10. — С. 44-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_10_6.

Розділ: Фізика. Астрономія

Довідка
№85
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про магнітне поле і його характеристика Вверх

Гайдучок, Г.М. Довідник з фізики : для учнів / Г.М. Гайдучок, В.А.Лободюк, К.П. Рябошап,  - Київ : Рад школа, 1981.

Жданов, Л.С. Учебник по физике для средних специальных учебных заведений. - Київ : Вища школа. Головне изд-во, 1979.

Загребельна, А.О. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів : [Урок] / А.О. Загребельна // Все для вчителя. - 2013. - № 7. - С. 55-60.

Кармазін, В.В. Курс загальної фізики / В.В. Кармазін, В.В. Семенець. - Київ : Кондор, 2009.

Садовий, А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування / А.І. Садовий. - Київ : Кондор, 2009.

Прокофьев, В.Л. Физика / В.Л. Прокофьев, В.Ф. Дмитриева. - Київ : Вища школа. Головное изд-во, 1987.

Розділ: Фізика. Астрономія

Довідка
№51
Доброго дня, чи є у бібліотеці література про Альберта Ейнштейна, дякую. Вверх

Альберт Ейнштейн : [До 135- річниці від дня народження фізика] // Шкільна бібліотека. -2014. - № 2. - С. 102-106.

Баландин, Р.К. 100 великих гениев / Р.К. Баландин. - Москва : Вече, 2008.

Гернек, Ф. Альберт Эйнштейн / Ф. Гернек. - Москва : Мир, 1984.

Гранкина, Л. Ровно 60 лет назад умер создатель теории относительности Альберт Эйнштейн / Любовь Гранкина // Факты. - 2015. - 10 квіт. - С. 31.

Мусский, С.А. 100 великих нобелевских лауреатов / С.А. Мусокий. - Москва : Вече, 2009.

Самин, Д.К. 100 великих ученых / Д.К. Самин. - Москва : Вече, 2010.

50 гениев, которые изменили мир / О.Ю. Очкурова, Т.В. - Харьков : Фолио, 2003.

Френкель, В.Я. Эйнштейн - изобретатель / В.Я. Френкель, Б.Е. Явелов. - Москва : Наука, 1982.

Розділ: Фізика. Астрономія