Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№449
Цінність українських обрядів і звичаїв Вверх

Доброго дня!Перегляньте відповідні джерела:
Бугай Н. Український етикет : росіб. для дітей та дорослих. - Київ : Б-ка українця, 2000. - 263 с.: іл. - (Б-ка українця).
Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. - Київ : Мистецтво, 1995. - 335 с.: іл.
Данилюк А. Історія української хати : як то було / А. Данилюк // Українська Родина. - 2022. - № 1-3. - С. 14-15.
Катернога М. Українська криниця / М. Катернога. — Київ : Техніка, 2006. — 136 с. — (Народні джерела).
Лозко Г. Етнологія України : філос.-теорет. та етнорелігієзнав. аспект / Г. Лозко . - Киъв : АртЕк, 2001. - 303 с. : іл.
Маковій Г. Очі згори: народознавчі новели / худож. Л. Дікарєв. - Київ : Генеза, 1996. - 495 с.: іл. - (Б-ка журналу "Неопалима купина").
Народознавчі зошити. Вип. 2 / Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 1995. - 129 с.: іл.
Оксенич Д. Духовні криниці. Великдень : усний журнал / Д. Оксенич // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2022. - № 1. - С. 52-56.
Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій. - Київ: Либідь, 1994. - 317 с.
Скуратівський В. Покуть / худож. А. М. Буртовий. - Київ: Довіра, 1992. - 236 с. - (Відродження).
Скуратівський В. Русалії / В. Скуратівський. - Київ : Довіра, 1996. - 734 с.
Супруненко В. Ми - українці : у 2 кн. - Енциклопедія українознавства. Кн. 1. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 410 с.: іл.
Українська хата: обрядовість та семантика : як то було // Українська Родина. - 2022. - № 1-3. - С. 15-17.
Звичаї обряди святкування [Електронний ресурс] // Автентична Україна: нематеріальна спадщина : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/manners-ordinances-celebrations. - Назва з екрана.

Розділ: Етнографія

Довідка
№444
Цінність українських обрядів і звичаїв Вверх

Перегляньте відповідні джерела:
Бугай Н. Український етикет : росіб. для дітей та дорослих. - Київ : Б-ка українця, 2000. - 263 с.: іл. - (Б-ка українця).
Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. - Київ : Мистецтво, 1995. - 335 с.: іл.
Данилюк А. Історія української хати : як то було / А. Данилюк // Українська Родина. - 2022. - № 1-3. - С. 14-15.
Катернога М. Українська криниця / М. Катернога. — Київ : Техніка, 2006. — 136 с. — (Народні джерела).
Лозко Г. Етнологія України : філос.-теорет. та етнорелігієзнав. аспект / Г. Лозко . - Киъв : АртЕк, 2001. - 303 с. : іл.
Маковій Г. Очі згори: народознавчі новели / худож. Л. Дікарєв. - Київ : Генеза, 1996. - 495 с.: іл. - (Б-ка журналу "Неопалима купина").
Народознавчі зошити. Вип. 2 / Ін-т народознавства НАН України. - Львів, 1995. - 129 с.: іл.
Оксенич Д. Духовні криниці. Великдень : усний журнал / Д. Оксенич // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2022. - № 1. - С. 52-56.
Пономарьов А. Українська етнографія: курс лекцій. - Київ: Либідь, 1994. - 317 с.
Скуратівський В. Покуть / худож. А. М. Буртовий. - Київ: Довіра, 1992. - 236 с. - (Відродження).
Скуратівський В. Русалії / В. Скуратівський. - Київ : Довіра, 1996. - 734 с.
Супруненко В. Ми - українці : у 2 кн. - Енциклопедія українознавства. Кн. 1. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 1999. - 410 с.: іл.
Українська хата: обрядовість та семантика : як то було // Українська Родина. - 2022. - № 1-3. - С. 15-17.
Звичаї обряди святкування [Електронний ресурс] // Автентична Україна: нематеріальна спадщина : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://authenticukraine.com.ua/manners-ordinances-celebrations. - Назва з екрана.

Розділ: Етнографія

Довідка
№419
Добрий день, потрібна література на тему: техніка липлення з глини.Дякую Вверх

Добрий день. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Герус Л. Українська народна іграшка = UKRAINIAN FOLK TOY / Л. Герус ; худож. оформ. Л. Андрощук ; фото В. Хмари. – Київ : Балтія-Друк, 2007. – 63 с. : фотоілюстр.

Данкевич Е. В. Знакомтесь: глина / Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. – СПб. : Кристалл, 1998. – 265 с. : іл. – (От простого к сложному).

Качковська Н. Б. Ліплення із солоного тіста та глини / Наталія Качковська, Людмила Свида. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 70 с. : мал. - (Серія "Школа ремесел").

Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. – Київ : Либідь, 2002. – 250 с.

Малолетков В. А. Керамика : советы начинающим. Ч. 1 / В. А. Малолетков ; худож. Ю. Якушина. – М. : Юный художник, 2000. – 32 с. : іл. – (Библиотечка юного художника).

Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 1121-1251.

Решта І. Гончарство. Підручник життя / Іван Решта, Данило Решта. – Житомир : Полісся, 2013. – 149 с. : іл.

Сковронський В. М. Побутові вироби та іграшки з глини / В. М. Сковронський. – Київ : Урожай, 1994. – 48 с. : іл. – (Народні ремесла).

Сологуб-Коцан Т. Гончарство. Абетка для дітей : [для дітей мол. шк. віку] / [Тетяна Сологуб-Коцан ; іл. О. Гаркуша] ; Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ "Закарпат. музей нар. архітектури та побуту" ЗОР. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 35 с. : кольор. іл.

Стовбун В. М. Гончарювання і ліплення : [навч. посіб.] / Стовбун В. М. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 62 с. : мал. – Бібліогр.: с. 57-62.

Умілі руки : зб. для школярів / В. Ф. Куличенко [и др.]. – Київ : Фірма "Злата", 1996. – 160 c. : іл.
--

Розділ: Етнографія

Довідка
№342
Добрий день, цікавить література про культуру Київської Русі. Вверх

Добрий день. Перегляньте літературу за вашим запитом:
Автор «Повісті врем'яних літ» : 9 листопада — 965 років від дня народження Нестора Літописця // Шкільна бібліотека. — 2021. — № 10. — С. 55-56.
Бездітко О. День слов'янської мови та писемності / О. Бездітко // Журавлик. — 2020. — № 5. — С. 16.
Білякевич З. Розбрат у Русі : урок засвоєння нових знань : 7 клас / З. Білякевич, // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 24-33.
Бондарчук Ю. Культурологічний аспект у соціальних комунікаціях системи управління ранньофеодальної держави Київська Русь : соціокомунікаційні технології / Ю. Бондарчук // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 8. — С. 17-23.
Величко Л. Культурна спадщина повертається : раритет. факсимільне видання унікального середньовічного рукописного Реймського Євангелія / Л. Величко, // Урядовий кур'єр. — 2019. — 25 жовтня. — С. 1, 3.
Давньокиївські билини як надбання української культури // Билини давньокиївські. — Київ, 2016. — С. 4-14.
Дипломат і будівник : 2 грудня — 1005 років тому князь Ярослав Мудрий посів у Києві на великокняжий престол // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 11. — С. 63-64.
Дмитрук А. Доля бібліотеки Ярослава Мудрого : віхи історії / А. Дмитрук // Країна знань. — 2020. — № 4-5. — С. 40-42.
Заніздра І. Сторінками історії : [Київська Русь] : історична гра : 7 клас / І. Заніздра // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 44-56.
Козлова А. Чи були слов'яни білінгвами : Історія літературної мови Київської Русі / А. Козлова, А. Псатій, // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-23.
Коляда І. Володарі Київської держави : практика, досвід / І. Коляда, А. Булах // Історія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 27-39.
Кудинкін А. В. Культура Русі-України у Х — першій половині ХІ ст. : історія України : 7 клас / А. В. Кудинкін // Історія та правознавство. — 2020. — № 28-30. — С. 54-61.
Лук'яненко В. Часи Володимира Великого : урок вивчення нового матеріалу : 7 клас / В. Лук'яненко // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 34-43.
Мазур Є. Яскраві українки, які не мали часу на страждання / Є. Мазур // Історія та правознавство. — 2020. — № 7-9. — С. 33-43.
Мовчун Л. Князь Святослав : відомі імена / Л. Мовчун; мал. Ю. Петренко // Крилаті. — 2022. — № 2. — С. 4.
Сербенська О. Кирилиця як азбука-тайнопис : на відзначення Дня Слов'янської писемності і культури /О. Сербенська // Слово Просвіти. — 2020. — 2-8 липня. — С. 4-5.
Український календар : грудень : [календар подій] // Позакласний час. — 2020. — № 11-12. — С. 3-5.
Черкаська Г. Історичні нотатки : історії з історії / Г. Черкаська // Школа юного вченого. — 2019. — № 5-6. — С. 10-16.
Шпак В. Релігійне життя : роль церкви і монастирське життя в Київській Русі /В. Шпак // Історія України (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 78-83.

Розділ: Етнографія

Довідка
№329
Добрий день, підберіть літературу з теми ,,Лялька-мотанка-народна іграшка та оберіг,, Вверх

Добрий день. Перегляньте літературу з обраної теми: Вербіцька І. О. Лялька-мотанка – художній оберіг у декоративно-прикладному мистецтві України [Електронний ресурс] / І. О. Вербіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 1. — С. 184-188. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_1_34
Гороховська Н. Д. Сучасна народна лялька: досліджуємо, виготовляємо, граємося [Електронний ресурс] / Н. Д. Гороховська // Мистецтво та освіта. — 2023. — № 1. — С. 39-44.
Красовська О. Ляльки-мотанки: спецкурс для журналістів [Електронний ресурс] / О. Красовська // Віче. — 2010. — № 13. — С. 68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_13_33
Марцінковська Р. Д. Лялька-мотанка: виготовлення українського оберегу [Електронний ресурс] / Р. Д. Марцінковська // Мистецтво та освіта. — 2017. — № 4. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2017_4_8
Петрова Л. Лялька-магодза [Електронний ресурс] / Л. Петрова // Віче. — 2011. — № 1. — С. 72-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2011_1_40
Ревега Н. Використання ляльки-мотанки у масових заходах Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» [Електронний ресурс] / Н. Ревега // Ніжинська старовина. — 2014. — Вип. 18. — С. 154-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2014_18_23
Сігінішина Г. Й. Історія виникнення й створення української народної ляльки та її виховні можливості [Електронний ресурс] / Г. Й. Сігінішина, Г. М. Абрамович // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 645-649. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_131
Скляренко О. А. Особливості міфологічного світосприйняття української традиційної народної ляльки [Електронний ресурс] / О. А. Скляренко // Культура України. — 2013. — Вип. 43. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_43_21
Скляренко О. Традиційна народна лялька [Електронний ресурс] / О. Скляренко // Мистецтво та освіта. — 2013. — № 3. — С. 38-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2013_3_8
Скляренко О. Українська лялька [Електронний ресурс] / О. Скляренко // Мистецтво та освіта. — 2010. — № 2. — С. 44-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mtao_2010_2_10
Стахурська-Козоріз А. В. «Марко» Олександри Білозерської як одна з перших згадок про ляльку-мотанку в українській літературі [Електронний ресурс] / А. В. Стахурська-Козоріз // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2019. — Вип. 97. — С. 219-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2019_97_22
Стахурська-Козоріз А. В. Лялька-мотанка як оберіг для українського воїна [Електронний ресурс] / А. В. Стахурська-Козоріз // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2018. — Вип. 92. — С. 350-360. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2018_92_32

Розділ: Етнографія

Довідка
№310
Добрий ранок! Мені потрібна література про дитину в звичаях та віруваннях українського народу. Дякую. Вверх

Добрий ранок, Любове! Перегляньте наступні джерела:
Побірченко Н. С. Дитинство як предмет етнопедагогічних досліджень / Н. С. Побірченко // Шлях освіти. - 2002. - № 2. - С.45-50.
Стельмахович М. Народне дитинознавство / М. Стельмахович. – Київ : Знання, 1991. – 48 с.
Щербак І. М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ–початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури) : дисерт.канд.іст.наук / І. Щербак/ – Київ, 2004. – 185 с.
"Дитина у звичаях і віруваннях українського народу»: у книзі Марка Грушевського та Зенона Кузелі [Електронний ресурс] / розпов. І. Ігнатенко // Youtube.com вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=dF5xECI2e_s. - Назва з екрана.
Бєлан Г. В. Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ–початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлан // Історико-педагогічний альманах. - 2012. - № 1. – С. 4-6. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5705/Стаття Бєлан Харків.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Білецька С. Еволюція образу дитини у педагогічному просторі західної цивілізації [Електронний ресурс] / С. Білецька // Збірник наукових праць Уман. держ. педагог. ун-ту. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/issue/view/11458.
Левчук Я. М. Прогностичність окремих складових традиційної української дитячої субкультури [Електронний ресурс] / Я. М. Левчук // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наукових праць / за заг.ред. О. Г. Шостак. – Київ: Талком, 2020. – С. 68-72.- Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43361/1/Левчук.pdf.
Рогальська Н. (2019). Образ дитинства у звичаях українського народу [Електронний ресурс] // Збірник наукових праць Уман. держ. педагог. ун-ту. - 2012. - № 1. - Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/189927.
Ятищук О. Діти в обрядах та віруваннях українського та філіпінського народів (порівняльний аспект) [Електронний ресурс] / О. Ятищук // Наукові записки Тернопіл. нац. педагог. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: "Історія". - 2012. - С. 204-209. - Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9623/1/Yatyshchuk.pdf.

Розділ: Етнографія

Довідка
№26
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книги про український народний одяг? Вверх

Васіна, З.О. Український літопис вбрання. Т 1. : Книга-альбом / З.О. Васіна. - Київ : Мистецтво, 2003.

Васіна, З.О. Український літопис вбрання. Т 2. : Книга-альбом / З.О. Васіна. - Київ : Мистецтво, 2003-2006.

Історія одягу // Позакласний час. - 2014. - № 6. - с. 83.

Косміна, О.Ю. Традиційне вбрання українців / О.Ю. Косміна. - Київ : Балтія-Друк, 2008.

Кузьма, Л. Минуле й сучасне: моя вишита сорочка: [Сценарій презентація етнографічного проекту] / Леся Кузьма, Галина Дікальчук // Шкільний світ. - 2014. - № 6. - с. 18-22.

Національний костюм : [Національний одяг деяких народів та українців] // Позакласний час. - 2015. - № 2. - С. 13-14.

Стамеров, К.К. Нариси з історії костюмів / К.К. Стамеров. - Київ : Мистецтво, 2007.

Розділ: Етнографія