Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№93
Чи є у вас література про лікування хвороб підшлункової залози. Вверх

Андрущапевич, О.А. Хвороби шлунково- кишкового тракту та їх профілактика / О.А. Андрущакевич // Все для вчителя. - 2014. - № 3.

Влазнєва, Б. Чого "бунтує" підшлункова залоза : [Панкреатит - запалення підшлункової залози] / Броніслава Влазнєва // Жінка. - 2014. - квіт. - с. 22-23.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології / В.А. Кондратюк. - Тернопіль: Укрладкнига, 2003.

Марчук, А.І. Долікарська допомога / А.І. Марчук, В.А. Солодкий, М.В.Чорний. - Київ : НАВСУ - "Правові джерела". 2000.

Шлопов, В.Г. Патологічна анатомія / В.Г. Шлопов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№62
Допоможіть підібрати список літератури на тему : "Вплив вітамінів на організм людини". Дякую. Вверх

Голуган, М.Ф, Система Майи Гогулан для здоров"я женщин / Майя Гогулан. - Москва : АСТ, 2014.

Грибан, В.Г. Валеологія : підруч. / В.Г. Грибан. - Київ : Центр учбової літератури, 2008.

Димань, Т.М. Екотрофологія. Основи екологічного харчування : навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білевський. - Київ : Лібра, 2006.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігєни харчування : підр. / Н.М. Зубан. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Ільченко, Н.В. Споживайте з користю для здоров"я : [Вітаміни для здоров"я людини] / Н.В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 5. - С. 6-7.

Кондратюк, В.М. Загальна гігієна з основами екології : підруч. / В.А. Кондратюк, В.М. Сергета. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003.

Слюсарєв, А.О. Біологія : навч. посіб / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Павлюк, В. Як зберегти вітаміни у продуктах / В. Павлюк // бЕзпека життєдіяльності. - 2015. - № 8. - С. 36.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№57
Література на тему: Спадковість та мінливість організмів Вверх

Барна, І. Загальна біологія. Збірник задач / І. Барна. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009.

Біологія : Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навч. закладів : навч. метод. посіб. - Київ : Літера ЛТД, 2009.

Богданова, Т.Л. Биология : задания и упражнения : пособие для поступающих в вузы. - Москва : Высш. шк., 1991.

Заведея, Т.Д. Біологія : довідник школяра і студента / Т.Л. Заведея. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007.

Околітенко, Н.І. Основи системної біології : навч. посіб. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. - Київ : Либідь, 2005.

Слюсарев, А.А. Биология / А.Л. Слюсарев, С.В. Жукова. - Київ : Вища шк. головное : изд - во, 1987.

Слюсарів, А.О. Біологія : навч. посіб. / А.О. Слюсарів, О.В. Самсопов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№5
Доброго дня! Надайте літературу у якій йдеться про основні види ставкових риб, їх кормова база. Дякую Вверх

Энциклопедия риболова: 5000 советов риболовов. - Донецьк:ТОВ «ВФК»БАО, 2010, -384с., ил.

Тертишний О.С. Рибництво з основами гідробіології: навчальний посібник. / О.С. Тертишний,   В.Ф. Товстик –Харків: Еспада, 2009, -287с. 

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№4
Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Користь меду в харчуванні людини". Дякую. Вверх

Баламутов М. Є. Універсальна енциклопедія практикуючого бджоляра. -.Донецьк:ТОВ «ВФК»БАО», 2010, -336с., іл.

Мостовой Е.М. Пчеловодство в вопросах и ответах./ Е.М. Мостовой. – изд. 7-е –Ростов на Дону:Феникс, 2010. – 316с.

Розділ: Біологія. Медицина