Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№186
Добрий день мені потрібно книги про лікарські рослини України.Дякую. Вверх

Добрий день. 

1.Рабинович М.И.  Лекарственные растения в ветеринарной практике: Справочник.-М.:Агропромиздат, 1987.-288с. (8) л. Ил.: ил.

2.Лекарственные растения Украины. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т. Киев, «Урожай», 1974, стр. 360.

3.Справочник по заготовкам лекарственных растений/Д.С.Ивашин, З.Ф.Катина, И.З. Рыбачук и др.-5-е изд., испр. И доп.-Урожай, 1986.-280 с.,ил.

4.Справочник по лекарственным растениям/А.М.Задорожный, А.Г.Кошкин, С.Я.Соколов и др.-М.: Лесн. Пром-сть,1988.-415 с., ил.

5.Мамчук Ф.І., Гладун Я.Д.   Лікарські рослини на присадибній ділянці.-2-е вид.-К.: Урожай, 1989.-136 с.:іл..

6.Харченко М.С., Карамишев А.М., Сила В.І. Володарський Л.Й.  Лікарські рослини і їх застосування.-К.: Здоров’я, 1981.-232 с., 1,57 арк. Іл..

7.Лекарственные растения Украины. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т., Никольская Л.С. К., «Урожай», 1993,320 с.

8.Гаммерман А.Ф. и др.   Лекарственные растения: Справ. Пособие/А.Ф.Гаммерман, Г.Н. Кадаев, А.А. Яценко-Хмелевский.-4-е изд., испр. И доп.-М.:Высш. Шк., 1990, 544 с.

9.Лекарственные растения Украины   . Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т., Никольская Л.С. К., К., «Урожай», 1978,320 с.

10.Кархут В.В .  Ліки навколо нас.-3-є вид., випр.. і доп.-К.: Здоров’я, 1993.-232 с., іл..3,36 арк. Іл..

11.Иванов В.И.   Лекарственніе средства в народной медецине.-М.: Воениздат,1992.-448 с.: цветн.ил.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№93
Чи є у вас література про лікування хвороб підшлункової залози. Вверх

Андрущапевич, О.А. Хвороби шлунково- кишкового тракту та їх профілактика / О.А. Андрущакевич // Все для вчителя. - 2014. - № 3.

Влазнєва, Б. Чого "бунтує" підшлункова залоза : [Панкреатит - запалення підшлункової залози] / Броніслава Влазнєва // Жінка. - 2014. - квіт. - с. 22-23.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології / В.А. Кондратюк. - Тернопіль: Укрладкнига, 2003.

Марчук, А.І. Долікарська допомога / А.І. Марчук, В.А. Солодкий, М.В.Чорний. - Київ : НАВСУ - "Правові джерела". 2000.

Шлопов, В.Г. Патологічна анатомія / В.Г. Шлопов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№62
Допоможіть підібрати список літератури на тему : "Вплив вітамінів на організм людини". Дякую. Вверх

Голуган, М.Ф, Система Майи Гогулан для здоров"я женщин / Майя Гогулан. - Москва : АСТ, 2014.

Грибан, В.Г. Валеологія : підруч. / В.Г. Грибан. - Київ : Центр учбової літератури, 2008.

Димань, Т.М. Екотрофологія. Основи екологічного харчування : навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білевський. - Київ : Лібра, 2006.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігєни харчування : підр. / Н.М. Зубан. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Ільченко, Н.В. Споживайте з користю для здоров"я : [Вітаміни для здоров"я людини] / Н.В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 5. - С. 6-7.

Кондратюк, В.М. Загальна гігієна з основами екології : підруч. / В.А. Кондратюк, В.М. Сергета. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003.

Слюсарєв, А.О. Біологія : навч. посіб / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Павлюк, В. Як зберегти вітаміни у продуктах / В. Павлюк // бЕзпека життєдіяльності. - 2015. - № 8. - С. 36.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№57
Література на тему: Спадковість та мінливість організмів Вверх

Барна, І. Загальна біологія. Збірник задач / І. Барна. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009.

Біологія : Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навч. закладів : навч. метод. посіб. - Київ : Літера ЛТД, 2009.

Богданова, Т.Л. Биология : задания и упражнения : пособие для поступающих в вузы. - Москва : Высш. шк., 1991.

Заведея, Т.Д. Біологія : довідник школяра і студента / Т.Л. Заведея. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007.

Околітенко, Н.І. Основи системної біології : навч. посіб. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. - Київ : Либідь, 2005.

Слюсарев, А.А. Биология / А.Л. Слюсарев, С.В. Жукова. - Київ : Вища шк. головное : изд - во, 1987.

Слюсарів, А.О. Біологія : навч. посіб. / А.О. Слюсарів, О.В. Самсопов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№5
Доброго дня! Надайте літературу у якій йдеться про основні види ставкових риб, їх кормова база. Дякую Вверх

Энциклопедия риболова: 5000 советов риболовов. - Донецьк:ТОВ «ВФК»БАО, 2010, -384с., ил.

Тертишний О.С. Рибництво з основами гідробіології: навчальний посібник. / О.С. Тертишний,   В.Ф. Товстик –Харків: Еспада, 2009, -287с. 

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№4
Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Користь меду в харчуванні людини". Дякую. Вверх

Баламутов М. Є. Універсальна енциклопедія практикуючого бджоляра. -.Донецьк:ТОВ «ВФК»БАО», 2010, -336с., іл.

Мостовой Е.М. Пчеловодство в вопросах и ответах./ Е.М. Мостовой. – изд. 7-е –Ростов на Дону:Феникс, 2010. – 316с.

Розділ: Біологія. Медицина