Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№375
Цікавить інформація про Івана Митрофановича Луценка Вверх

Братусь І. В. Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження дозакінчення Другої світової війни) [Електронний ресурс] / І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 117. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_117_8
Вінцковський Т. Іван Луценко в українському національному русі кінця XIX - початку XX ст. / Т. Вінцковський, О. Музичко // Укр. іст. журн. — 2009. — № 4. — С. 94-106.
Вінцковський Т. Іван Митрофанович Луценко (1863–1919): український націєтворець / Т. Вінцковський, О. Музичко. — Київ : Гамазин, 2013. — 350 с.
Вінцковський Т. Призабута особистість українського національного здвигу / Т. Вінцковський, О. Музичко // Пам'ять століть. — 2009. — № 3-4. — С. 252-265.
ЛУЦЕНКО Іван Митрофанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ. - 2009. – С. 306-307. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lutsenko_I_M
Стрижевський А. Світлої пам'яті Івана Митрофановича Луценка [Текст] : републ. спогадів 1922 р. / Стрижевський А. ; (упоряд., авт. передм., вступ. ст. та комент. Олександр Музичко). — Одеса : [б. в.], 2011. — 100 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№357
Цікавить інформація про Івана Митрофановича Луценка. Вверх

Братусь І. В. Історико–культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження дозакінчення Другої світової війни) [Електронний ресурс] / І. В. Братусь // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 117. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_117_8
Вінцковський Т. Іван Луценко в українському національному русі кінця XIX - початку XX ст. / Т. Вінцковський, О. Музичко // Укр. іст. журн. — 2009. — № 4. — С. 94-106.
Вінцковський Т. Іван Митрофанович Луценко (1863–1919): український націєтворець / Т. Вінцковський, О. Музичко. — Київ : Гамазин, 2013. — 350 с.
Вінцковський Т. Призабута особистість українського національного здвигу / Т. Вінцковський, О. Музичко // Пам'ять століть. — 2009. — № 3-4. — С. 252-265.
ЛУЦЕНКО Іван Митрофанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – Київ. - 2009. – С. 306-307. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lutsenko_I_M
Стрижевський А. Світлої пам'яті Івана Митрофановича Луценка [Текст] : републ. спогадів 1922 р. / Стрижевський А. ; (упоряд., авт. передм., вступ. ст. та комент. Олександр Музичко). — Одеса : [б. в.], 2011. — 100 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№341
Добрий день! Можливо можна ще знайти інформацію про соціальну педіатрію. Заздалегідь вдячна. Вверх
Перегляньте інформацію на цю тему: Мартинюк В. Ю. Основи соціальної педіатрії / В. Ю. Мартинюк. - Київ : ФОП Верес О. І., 2016. - 479 с. Моісеєнко Р. О. До реалізації соціальної педіатрії в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Моісеєнко, С. І. Осташко, А. В. Терещенко, В. В. Бережний, В. Ю. Мартинюк // Укр. вісник психоневрології. 2012. - Т. 20, Вип. 3 (72). - С. 124-125. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uvp_2012_20_3_137.pdf. Профілактична педіатрія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Мокія-Сербіна, Т. К. Мавропуло, Т. В. Литвинова та ін. ; за ред. проф. С. О. Мокія-Сербіної. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. – 212 с. - Режим доступу: https://repo.dma.dp.ua/2987/1/Профілактична педіатрія .pdf. Сергета І. В. Когнітивно-мотиваційні детермінанти формування здоров'язберігаючих компетенцій школярів у контексті провідних положень сучасної профілактичної медицини та соціальної педіатрії [Електронний ресурс] / І. В. Сергета, О. А. Серебреннікова, Р. В. Теклюк // Актуальні проблеми педіатрії. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 59-60. - Режим доступу: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4261/Congres-pediatriv-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№300
Чи є у вас література про лікування хвороб підшлункової залози. Вверх

1.Андрущапевич, О.А. Хвороби шлунково- кишкового тракту та їх профілактика / О.А. Андрущакевич // Все для вчителя. - 2014. - № 3.

2.Влазнєва, Б. Чого "бунтує" підшлункова залоза : [Панкреатит - запалення підшлункової залози] / Броніслава Влазнєва // Жінка. - 2014. - квіт. - с. 22-23.

3.Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

4.Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології / В.А. Кондратюк. - Тернопіль: Укрладкнига, 2003.

5.Марчук, А.І. Долікарська допомога / А.І. Марчук, В.А. Солодкий, М.В.Чорний. - Київ : НАВСУ - "Правові джерела". 2000.

6.Шлопов, В.Г. Патологічна анатомія / В.Г. Шлопов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№299
Допоможіть підібрати список літератури на тему : "Вплив вітамінів на організм людини". Дякую. Вверх

Доброго дня. У нашій бібліотеці в наявності великий вибір книг:

1.Грибан, В.Г. Валеологія : підруч. / В.Г. Грибан. - Київ : Центр учбової літератури, 2008.

2.Димань, Т.М. Екотрофологія. Основи екологічного харчування : навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білевський. - Київ : Лібра, 2006.

3.Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігєни харчування : підр. / Н.М. Зубан. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

4.Ільченко, Н.В. Споживайте з користю для здоров"я : [Вітаміни для здоров"я людини] / Н.В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 5. - С. 6-7.

5.Кондратюк, В.М. Загальна гігієна з основами екології : підруч. / В.А. Кондратюк, В.М. Сергета. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003.

6.Слюсарєв, А.О. Біологія : навч. посіб / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

7.Павлюк, В. Як зберегти вітаміни у продуктах / В. Павлюк // бЕзпека життєдіяльності. - 2015. - № 8. - С. 36.  і т.д.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№292
Хімічний склад клітини Вверх

У хімічному складі клітин живих організмів, у тому числі рослин, переважно містяться такі елементи, як Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген. У цілому ці елементи становлять до 98 % маси клітини. Відносний вміст цих елементів у живій речовині значно вищий, ніж у земній корі.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№186
Добрий день мені потрібно книги про лікарські рослини України.Дякую. Вверх

Добрий день. 

1.Рабинович М.И.  Лекарственные растения в ветеринарной практике: Справочник.-М.:Агропромиздат, 1987.-288с. (8) л. Ил.: ил.

2.Лекарственные растения Украины. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т. Киев, «Урожай», 1974, стр. 360.

3.Справочник по заготовкам лекарственных растений/Д.С.Ивашин, З.Ф.Катина, И.З. Рыбачук и др.-5-е изд., испр. И доп.-Урожай, 1986.-280 с.,ил.

4.Справочник по лекарственным растениям/А.М.Задорожный, А.Г.Кошкин, С.Я.Соколов и др.-М.: Лесн. Пром-сть,1988.-415 с., ил.

5.Мамчук Ф.І., Гладун Я.Д.   Лікарські рослини на присадибній ділянці.-2-е вид.-К.: Урожай, 1989.-136 с.:іл..

6.Харченко М.С., Карамишев А.М., Сила В.І. Володарський Л.Й.  Лікарські рослини і їх застосування.-К.: Здоров’я, 1981.-232 с., 1,57 арк. Іл..

7.Лекарственные растения Украины. Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т., Никольская Л.С. К., «Урожай», 1993,320 с.

8.Гаммерман А.Ф. и др.   Лекарственные растения: Справ. Пособие/А.Ф.Гаммерман, Г.Н. Кадаев, А.А. Яценко-Хмелевский.-4-е изд., испр. И доп.-М.:Высш. Шк., 1990, 544 с.

9.Лекарственные растения Украины   . Ивашин Д.С., Катина З.Ф., Рыбачук И.З., Иванов В.С., Бутенко Л.Т., Никольская Л.С. К., К., «Урожай», 1978,320 с.

10.Кархут В.В .  Ліки навколо нас.-3-є вид., випр.. і доп.-К.: Здоров’я, 1993.-232 с., іл..3,36 арк. Іл..

11.Иванов В.И.   Лекарственніе средства в народной медецине.-М.: Воениздат,1992.-448 с.: цветн.ил.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№93
Чи є у вас література про лікування хвороб підшлункової залози. Вверх

Андрущапевич, О.А. Хвороби шлунково- кишкового тракту та їх профілактика / О.А. Андрущакевич // Все для вчителя. - 2014. - № 3.

Влазнєва, Б. Чого "бунтує" підшлункова залоза : [Панкреатит - запалення підшлункової залози] / Броніслава Влазнєва // Жінка. - 2014. - квіт. - с. 22-23.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології / В.А. Кондратюк. - Тернопіль: Укрладкнига, 2003.

Марчук, А.І. Долікарська допомога / А.І. Марчук, В.А. Солодкий, М.В.Чорний. - Київ : НАВСУ - "Правові джерела". 2000.

Шлопов, В.Г. Патологічна анатомія / В.Г. Шлопов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№62
Допоможіть підібрати список літератури на тему : "Вплив вітамінів на організм людини". Дякую. Вверх

Голуган, М.Ф, Система Майи Гогулан для здоров"я женщин / Майя Гогулан. - Москва : АСТ, 2014.

Грибан, В.Г. Валеологія : підруч. / В.Г. Грибан. - Київ : Центр учбової літератури, 2008.

Димань, Т.М. Екотрофологія. Основи екологічного харчування : навч. посіб. / Т.М. Димань, М.М. Барановський, Г.О. Білевський. - Київ : Лібра, 2006.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігєни харчування : підр. / Н.М. Зубан. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Ільченко, Н.В. Споживайте з користю для здоров"я : [Вітаміни для здоров"я людини] / Н.В. Ільченко // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 5. - С. 6-7.

Кондратюк, В.М. Загальна гігієна з основами екології : підруч. / В.А. Кондратюк, В.М. Сергета. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003.

Слюсарєв, А.О. Біологія : навч. посіб / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Павлюк, В. Як зберегти вітаміни у продуктах / В. Павлюк // бЕзпека життєдіяльності. - 2015. - № 8. - С. 36.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№57
Література на тему: Спадковість та мінливість організмів Вверх

Барна, І. Загальна біологія. Збірник задач / І. Барна. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 2009.

Біологія : Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навч. закладів : навч. метод. посіб. - Київ : Літера ЛТД, 2009.

Богданова, Т.Л. Биология : задания и упражнения : пособие для поступающих в вузы. - Москва : Высш. шк., 1991.

Заведея, Т.Д. Біологія : довідник школяра і студента / Т.Л. Заведея. - Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2007.

Околітенко, Н.І. Основи системної біології : навч. посіб. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. - Київ : Либідь, 2005.

Слюсарев, А.А. Биология / А.Л. Слюсарев, С.В. Жукова. - Київ : Вища шк. головное : изд - во, 1987.

Слюсарів, А.О. Біологія : навч. посіб. / А.О. Слюсарів, О.В. Самсопов, В.М. Лухін. - Київ : Вища шк., 2006.

Розділ: Біологія. Медицина