Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№505
Добрий день. Потрібна література про тренінги як складова навчання. Дякую. Вверх

Радимо вам таку літературу:
Бадер С. Формуємо в педагогів навички публічного виступу : професійно вдосконалюємося / С. Бадер // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 2. — С. 17-21.
Бєлкіна О. Краще – разом, або Як реалізуємо педагогіку партнерства : методична робота / О. Бєлкіна // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 17-18. — С. 21-23.
Колодницька O. Використання педагогічного тренінгу в процесі стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія [Електронний ресурс] / O. Колодницька // Молодь і ринок. — 2019. — № 7. — С. 124-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_7_25.
Миськова Н. Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н. Миськова // Педагогічний дискурс. — 2018. — Вип. 24. — С. 17-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2018_24_5.
Москаленко В. Ф. Психолого-педагогічні аспекти тренінгу як засобу формування мотивації до здорового способу життя серед молоді [Електронний ресурс] / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Я. В. Цехмістер, М. О. Говоруха // Медична наука України. — 2010. — № 1. — С. 202-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2010_1_35.
Савченко Л. Л. Застосування педагогічного тренінгу професійно-педагогічній підготовці фахівців дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Л. Л. Савченко // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 18(3). — С. 179-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_18(3)__40.
Сергеєва О. О. Тренінг-спілкування як педагогічна складова навчання [Електронний ресурс] / О. О. Сергеєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. — 2013. — Вип. 39(4). — С. 198-202. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(4)__32.
Стаєнна О. Освітній стартап – нова форма методичної роботи : професійно вдосконалюємося / О. Стаєнна // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 14-19.
Табачник І. Г. Тренінг спілкування як педагогічна технологія для формування професійної культури майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / І. Г. Табачник // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2013. — Вип. 31. — С. 264-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_40.
Чорноус О. В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 264-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_59.
Швирка В. М. Використання тренінгових технологій у викладанні педагогічних дисциплін [Електронний ресурс] / В. М. Швирка, С. М. Броннікова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 22(4). — С. 210-216. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(4)__32.
Шимановський М. Особливості використання тренінгів у педагогічному процесі [Електронний ресурс] / М. Шимановський // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 6. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_14.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№494
Добрий день. Досліджую питання етно педагогіки. Буду вдячна за джерела літератури для роботи. Вверх

Любове, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Бакум З. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, А. П. Ємельова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_5.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Гудовсек О. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 12. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_12_17.
Єпіхіна М. А. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, Т. В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__17.
Князян М. О. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_6.
Лемешенко Н. Народна педагогіка : вікторина для учнів 8-11-х класів : виховний простір / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 18-38.
Лемешенко Н. Українська народна педагогіка : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 59-84.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Плахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки [Електронний ресурс] / С. Плахова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_28.
Сівер О. Борисові Грінченку – 160: «...Ділами, не словами, оживе Вкраїна!» : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / О. Сівер // Наука і суспільство. — 2023. — № 12. — С. 24-32.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Фурдуй С. Б. Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість [Електронний ресурс] / С. Б. Фурдуй // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2005. — № 11. — С. 401-406. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2005_11_54.
Юр’єва К. А. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 114-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_13.Юлія, добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Бакум З. П. Етнопедагогіка як джерело трудового виховання особистості [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, А. П. Ємельова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 24-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2014_1_5.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Гудовсек О. Сучасні підходи до естетичного виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / О. Гудовсек // Інноватика у вихованні. — 2020. — Вип. 12. — С. 132-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2020_12_17.
Єпіхіна М. А. Ефективність традицій української етнопедагогіки у трудовому вихованні молодших школярів [Електронний ресурс] / М. А. Єпіхіна, Т. В. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 139-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__17.
Князян М. О. Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. О. Князян // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_6.
Лемешенко Н. Народна педагогіка : вікторина для учнів 8-11-х класів : виховний простір / Н. Лемешенко // Шкільний світ. — 2021. — № 11-12. — С. 18-38.
Лемешенко Н. Українська народна педагогіка : тематичні блоки вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 59-84.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Плахова С. Народні рухливі ігри – важлива складова національної культури і етнопедагогіки [Електронний ресурс] / С. Плахова // Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — 2012. — Вип. 1. — С. 169-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_28.
Сівер О. Борисові Грінченку – 160: «...Ділами, не словами, оживе Вкраїна!» : своїм життям і працею вони возвеличували Україну / О. Сівер // Наука і суспільство. — 2023. — № 12. — С. 24-32.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Фурдуй С. Б. Українська етнопедагогіка як фактор збагачення виховного впливу на особистість [Електронний ресурс] / С. Б. Фурдуй // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2005. — № 11. — С. 401-406. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2005_11_54.
Юр’єва К. А. Експериментальна перевірка моделі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / К. А. Юр’єва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. — 2016. — Вип. 47. — С. 114-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2016_47_13.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№424
Цікавить поняття соціальна толерантність. Дякую заздалегідь! Вверх

Афанасьєва Л. Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини [Електронний ресурс] / Л. Афанасьєва, М. Семікін // Соціологічні студії. — 2019. — № 2. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2019_2_7
Бакуменко Р. І. Національна толерантність в умовах соціально-політичних змін українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. І. Бакуменко // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2015_1_6
Бринов В. В. Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура [Електронний ресурс] / В. В. Бринов // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 20. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_20_8
Вовк Г. О. Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості [Електронний ресурс] / Г. О. Вовк // Наука і освіта. — 2015. — № 10. — С. 44-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_10_10
Данильян О. Г. Соціальна гармонія і толерантність Як фундамент демократичного суспільства [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Філософія. — 2016. — № 4. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuuauph_2016_4_3
Демчина О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен [Електронний ресурс] / О. Демчина // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 23. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_23_6
Кирницький О. В. Толерантність як елемент конструювання соціального [Електронний ресурс] / О. В. Кирницький // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 374-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_67
Компанієць Л. Г. Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект [Електронний ресурс] / Л. Г. Компанієць, О. О. Убейволк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 15. — С. 74-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_15_22
Кушніренко І. Ю. Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства [Електронний ресурс] / І. Ю. Кушніренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2014. — № 1091, вип. 25. — С. 85-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2014_1091_25_18
Мотуз Т. В. Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Мотуз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 361-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_44
Пісоцький В. П. Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації [Електронний ресурс] / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 64-68 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_13
Препотенська М. П. Толерантність як фактор конфліктогенності: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / М. П. Препотенська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 113-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2020_2_13
Семенів Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості [Електронний ресурс] / Н. М. Семенів // Молодий вчений. — 2019. — № 10(2). — С. 470-476. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_10(2)__27
Сергієнко Т. М. Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій [Електронний ресурс] / Т. М. Сергієнко, Ю. І. Самойлова, Ю. І. Денисюк // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(2). — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(2)__36
Хижняк О. Соціальна толерантність в теоретико-соціологічному вимірі [Текст] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / О. Хижняк ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 201 с.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№407
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури курсової роботи на тему "Розвиток навичок читання на уроках англійської мови у молодших школярів". Дякую. Вверх

Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – Джулик О.І., Соловйова О.О. Інтерактивні методики формування навичок читання англійською мовою у молодших школярів. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1772/1742
– ВАЛЬХОВСЬКА М.П. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НУШ. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/17162/Формування та розвиток навичок читання на уроках англійської мови в умовах НУШ.pdf?sequence=1
– Деркач Ю.Я., Біб О.С. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3928/3868
– Семишкур М.В. Формування навичок читання англійською мовою в учнів початкової школи. – Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Семишкур_М.В._Формування_навичок_читання_англійською_мовою_в_учнів_початкової_школи

– Денисенко М.В. Використання «кольорового» читання англійською мовою в початкових класах школи / М.В. Денисенко // Іноземні мови. – 2001. – № 3. – С. 36-37.
– Онищенко К. І. Ігровий компонент у навчанні техніки читання англійською мовою / К. І. Онищенко // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 36-37.
– Шастова І.В. Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою / І.В.Шастова // Іноземні мови. – 2013. – №1. – С. 17 - 35.
– Денисенко М.В. Навчання учнів початкової школи читання англійською мовою з використанням піктограм // Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 121–125.
– Денисенко М.В. Методи навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою: аналітико-імітативний буквено-звуковий метод навчання техніки читання з використанням піктограм та кольорової сигналізації // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – ВПЦ Київський університет, 2003. – Вип. 9. – С. 82-86.
– Шастова І. В. Навчання шестирічних учнів техніки читання англійською мовою / І. В. Шастова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – Вип. 28. – С. 166-173
– Власюк І. В. Особливості розвитку навичок читання у молодших школярів за допомогою методики “кольорового читання” / І. В. Власюк // Витоки педагогічної майстерності. Серія. Педагогічні науки : науковий журнал / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Короленка, 2020. – Вип. 25. – С. 53-57.
– Денисенко М. Побачив – запам'ятав – навчився! : як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи / М. Денисенко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 112-116.
– Свиридюк Т. Навчання читання англійською мовою на початковому етапі / Т. Свиридюк, Н. Колодько // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. – 2003. – № 3(39). – С. 55-57
– Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 3-7.
– Полонська Т.К. Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи / Т.К.Полонська // Проблеми сучасного підручника. – 2017. – Вип. 18. – С. 161-170.
– Матюха Г.В. Навчання техніки читання англійською мовою / Г.В.Матюха // Наука і освіта. – 2013. – № 6. – С. 162-166.
– Варзацька Л. Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою з використанням скоромовок / Л. Варзацька // Іноземні мови. – 2016. – № 5. – С. 3-5.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№403
Добрий день, допоможіть знайти літератуу на тему: Людський фактор в проблемі безпеки. Основні форми діяльності людини. Дякую! Вверх

Доброго дня. Радимо скористатись відповіддю на запитання: Віртуальна бібліографічна довідка - Розширений пошук - Пошук за: Номером запитання - № 47479, також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бочковський А. П."Людський фактор" та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність : монографія / А. П. Бочковський. - Одеса : Юридична література, 2015. - 129, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 127-[130].
Губарець В. В. Довкілля в Україні і людський фактор. Сучасні екологічні виклики та політичні аспекти : навч. посіб. / Василь Губарець ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Відкр. вищ. шк. політ. лідера. - К. : [Ун-т "Україна"], 2011. - 166 с. : іл. - (Бібліотека політичного лідера).
Вішняков Я. Д. Загальна теорія ризиків: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Я.Д.Вішняков Я. Д., Н.Н.Радаев.. - 2-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр "Академія", 2008. - 368 с. - Режим доступу: Людський фактор в проблемі безпеки // http://rua.pp.ua/91chelovecheskiy-faktor-probleme-24159.html
Загуменна Н. В. Людський фактор та специфіка його активізації у соціально-філософських дослідженнях / Н. В. Загуменна // Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2010. - № 16. - С. 68-72.
Колієвська Ю. Атестація робочих місць: про що слід знати роботодавцю / Ю. Колієвська // Охорона праці. - 2013. - № 9. - С. 46-48.
Микитенко Л. І. Людський фактор у формуванні безпеки праці людини / Л. І. Микитенко// Технології та дизайн. - 2012. - №2 (3). - С. 3-8.
Нетребський О. А. Актуалізація людського фактору у сталому розвитку людства. Процеси, обладнання, автоматизація, управління і економіка / О. А. Нетребський, А. П. Бочковський. - 2012. № 4 (21). - С. 100-103.
Халіна О. В. Особливості впливу людського фактору на рівень економічної безпеки підприємства / О. В. Халіна // СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ Випуск 4 (21) 2019
Бочковський А. П. Людський фактор та професійний ризик : випадковість чи закономірність // https://www.researchgate.net/publication/297702484_ludskij_faktor_ta_profesijnij_ri zik_vipadkovist_ci_zakonomirnist
Види діяльності людини та їх форми // https://presa.com.ua/navchannia/vidi-diyalnosti-lyudini-ta-jikh-formi.html

Гонца Т.Людський фактор у формуванні безпеки праці на об'єкті господарської діяльності // https://conf-cv.at.ua/forum/131-1403-1
Класифікація основних форм діяльності людини // http://weblib.pp.ua/klassifikatsiya-osnovnyih-form-deyatelnosti-17849.html
Основні форми діяльності людини // https://studfile.net/preview/9237132/page:36/
Роль людського фактора у виникненні та розвитку надзвичайних ситуацій // https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/8_konferezii/robota_lyudskiy_faktor_0.pdfОтвет ожидается

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№372
Добрий день, потрібні джерела на тему "Сучасні шляхи оптимізації навчання англійської мови в початковій школі під час онлайн-навчання". Дякую за допомогу Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Безкоровайна О. В. Специфіка методики викладання іноземної мови (англійської) в початковій школі [Електронний ресурс] / О. В. Безкоровайна, Г. С. Павлюк // Інноватика у вихованні. — 2017. — Вип. 6. — С. 63-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_9.
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. — 2017. — Вип. 6. — С. 230-238. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27.
Бескорса О. Сутнісні характеристики цифрової культури майбутнього вчителя англійської мови початкової школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 1. — С. 209-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2021_1_24.
Богачик М. С. Особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / М. С. Богачик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 114-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_34.
Бойко Я. Мобільний телефон як складник цифрової технології навчання іноземної мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpumdpu_2020_1_5.
Бойко Я. Особливості використання системи оцінювання та сучасних цифрових технологій у процесі навчання англійської мови [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. — 2021. — Вип. 1. — С. 63-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2021_1_9.
Волкова С. Г. Онлайн-навчання іноземних мов у контексті навчання впродовж життя [Електронний ресурс] / С. Г. Волкова, Г. Р. Вороніна // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 36. — С. 48-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_36_11.
Зубрик А. Інтерактивні методи і прийоми навчання англійської мови учнів початкових класів [Електронний ресурс] / А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 28(2). — С. 87-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_28(2)__16.
Клімова О. А. Інструменти для дистанційного навчання на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / О. А. Клімова // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/instrumenty-dlia-dystantsiinoho-navchannia-na-urokakh-anhliiskoi-movy-624543.html. — Дата звернення :15.03.2023.
Ленець І. П. Роль інформаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / І. П. Ленець, О. Г. Гавриш // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2017. — № 4(2). — С. 26-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2017_4(2)__8.
Сеньків О. Використання онлайн-ресурсів при навчанні англомовної лексики учнів молодшого шкільного віку (фрагмент уроку «Мій будинок. Моя квартира») [Електронний ресурс] / О. Сеньків, Б. Витрикуш // Молодь і ринок. — 2014. — № 6. — С. 118-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_6_26.
Чернега Ю. В. Презентація «Сучасні засоби навчання на уроках англійської мови» [Електронний ресурс] / О. А. Чернега // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sucasni-zasobi-navcanna-na-urokah-anglijskoi-movi-124567.html. — Дата звернення :15.03.2023.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№365
Розвиток комунікативної компетентності в учнів початкової школи засобом театрально-ігрової діяльност Вверх

Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян - Київ : Лібра, 2016. - 224 с.
Бойчук А. Г. Театрально-ігрова діяльність молодших школярів : кваліфікаційна робота / Аліна Георгіївна Бойчук. – Чернівці, 2021 . – 93 с.; Бібліогр. : с. 83-89; Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
Вишковський І. О. Гра як метод активізації пізнавальної діяльності / І. О. Вишковський // Психолог. – 2014. – № 21-22. – С. 100-114.
Демченко О. П. Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини / О.П.Демченко // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-метод. посіб. ; за ред. Г. С. Тарасенко. – Київ : Видавничий Дім Слово, 2010. – С. 111-124.
Знобей О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / Олексій Знобей, Олексій Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89). – С. 235-246; Бібліогр. : с. 244-245.; Режим доступу: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/23.pdf
Комарова Т.С. Колективна творчість дітей / Т. С. Комарова. – Київ: А.С.К, 2015. – 185 с.
Мамчур І.Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Копосов П. В. Місце начальної гри у методичній системі сучасної дидактики / П.В. Капосов // Рідна школа. – 2017. – № 7. – С. 44– 46.
Кубасова О.В. Розвиток театральних здібностей на уроках / О. В. Кубасова // Сучасний урок. – 2018.– № 9. – С. 28-32.
Мамчур І. Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Шахрай В. М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації взаємодії особистості та соціуму / В. М. Шахрай // Народна освіта : електронне наук. фахове видання. – 2011. – Випуск № 1 (13). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/shahrai.htm
Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної та старшої школи засобами театрального мистецтва : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / Валентина Михайлівна Шахрай. – Київ, 2016. – 534 с.; Бібліогр.: с. 397-461. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/708822/1/Shakrai_dis.pdf
Розвиток комунікативних здібностей дітей засобами театралізованої діяльності // https://vseosvita.ua/library/embed/0100fipc-9cf5.docx.html

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№351
Добрий день. Потрібна інформація про підготовку майбутніх вихователів до здійснення індивідуального підходу в роботі з дошкільниками. Дякую за допомогу. Вверх

Добрий день, Олено! Радимо вам опрацювати таку інформацію: Аніщук А. М. Підготовка майбутніх фахівців до здійснення індивідуального підходу в процесі виховання та навчання дітей дошкільного віку / А. М. Аніщук // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2012. — № 4. — С. 109-113. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання / Г. В. Бєлєнька. — Київ : Світич, 2006. — 304 с. Волинець Ю. О. Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Ю. О. Волинець // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 3(2). — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_3(2)__4. Захарасевич Н. Професійна підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дошкільників за умов експериментального навчання [Електронний ресурс] / Н. Захарасевич // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 3. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_3_19. Куземко Л. В. Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ / Л. В. Куземко, Т. Ю. Бондаренко // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 541-544. Куземко Л. В. Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми / Л. В. Куземко // Освітол. дискурс. — 2010. — № 1. — С. 103-113. Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131. Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_9_27. Маргіта Н. Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників / Н. Маргіта // Наук. вісн. Ужгород. нац. університету. Сер. Педагогіка. Соц. робота. — Ужгород, 2011. — Вип. 20. — С. 76-79. Онищук І. Експериментальне дослідження особливостей розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Онищук // Нова педагогічна думка. — 2018. — № 2. — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_36. Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 310 с. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Н. П. Гагаріна. — Кіровоград : КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. — 68 с. Рогачко-Островська М. С. Реалізація інформаційно-настановного етапу експериментальної методики підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку [Електронний ресурс] / М. С. Рогачко-Островська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2019. — № 17. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_16. Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 272 с. Сухорукова С. В. Ресурсний підхід до формування індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку / С. В. Сухорукова // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2015. — № 3. — С. 65-70. Теличко Т. В. Організація дослідно-експериментальної роботи й аналіз результатів з формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу [Електронний ресурс] / Т. В. Теличко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2020. — Вип. 77. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2020_77_45. Теорія і практика дошкільної освіти в Україні / З. Н. Борисова [та ін.]. — Київ, 2011. — 231 с. Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях / Л. І. Зайцева [та ін.]. — Харків : Діса плюс, 2015. — 447 с. Трофаїла Н. Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Трофаїла // Педагогічний часопис Волині. — 2017. — № 4. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2017_4_16.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№304
Доброго дня.Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на тему:"Тьютор для роботи з дошкільниками". Дякую за відповідь Вверх

Добрий день. Радимо Вам використати наступні джерела: – http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/10216/2_Цюпак І.М.pdf?sequence=1&isAllowed=y
– http://pedalmanac.site/index.php/main/article/view/180/156
– https://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/20-3.pdf
– https://stud.com.ua/141058/pedagogika/vstup
– https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19469/1/Tutoring.pdf
– https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33833/1/V_Shcherbyna_Konf_2020_IPPO.pdf
– http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12.1/17.pdf

– Цюпак І.М. Сутність дефініції “тьютор” у сучасному просторі дошкільної освіти / Цюпак І.М. // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : збірник матеріалів Всеукр. з міжнародною участю науково-практичної конференції (19-20 квіт. 2018 р., Херсон). – Херсон : ТОВ “Борисфен-про”, 2018. – С. 51-52.
– Цюпак І.М. Тьюторство як ефективна умова забезпечення якості освіти / І.М.Цюпак // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р. : матеріали конференції. – Київ, 2018. – С. 342-344.
– Цюпак І. М. Обгрунтування необхідності тьюторства в дошкіллі / І. М. Цюпак // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій : виховний, психологічний, інклюзивний виміри : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 20-21 верес. 2018 р.) / за ред. А. М. Зубка [та ін.]. – Херсон, 2018. – Т. 2. – С. 104-106.
– Цюпак І. М. Тьюторство: сутність і особливості реалізації в дошкільній освіті / І. М. Цюпак // Формування професійної компетентності кадрового потенціалу дошкільної та початкової освіти у системі трансформаційних процесів : колект. монографія / за заг. ред. Л. Є. Петухової. – Херсон, 2018. – С. 180-194.
– Цюпак І. М. Тьюторський підхід в сучасній дошкільній освіті / І. М. Цюпак // Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, Криворізький держ. пед. ун-т, 17–18 жовт. 2019 р.) / за заг. ред. О. В. Ковшар, К. Є. Суятинової. – Кривий Ріг, 2019. – С. 302-306.
– Тарадюк Д. О. Тьюторство як нова педагогічна професія в закладах дошкільної освіти / Д. О. Тарадюк // Молодий вчений. – 2018. – № 12.1 (спецвипуск). – С. 72-75.
– Костюк І. Хто такий тьютор? : особливості та перспективи нової професії / І. Костюк // Директор школи. – 2018. – № 3/4. – С. 11-13.
– Четверікова Н. Інклюзивне навчання в ЗДО. Випуск 1(5) / Н. Четверікова ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
– Бойко А.М. Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії / А.М. Бойко // Педагогічні науки : [збірник наукових праць]. – Полтава, 2011. – С. 4-10.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№157
Доброго дня мені потрібна література на тему "Теоретичні основи складових компонентів педагогіки" Вверх

Доброго дня ось відповідь на ваш запит: 1.Дереча Людмила. Як засвоїти знання в дії: застосування діяльного підходу в навчанні /Л.Дореча//№17.-2018.-12-17.Краєзнавство.Географія.Туризм. 2.Ніколенко Ольга. Методична наука та шкільна практика: сучасні Європейські технології освіти: Storytelling/О.Ніколенко//Зарубіжна література.-2018.-№4.-2-5 с. 3.Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч.посіб.-К.: Знання,2008.-343с.-(Бібліотека соціального педагога) 4.Пащенко М.І. Педагогіка: навч. посіб./М.І.Пащенко, І.В.Красноштан.-К.: "Центр учбової літератури,"2014.-228 с. 5.Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту.-К.: Ленвіст, 2007.-263 с. 6.Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник.-К.: Либідь, 2006-424 с. 7.Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб.-К.:Знання, 2007.-358 с.-(Вища освіта ХХI ст. століття)

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії