Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№157
Доброго дня мені потрібна література на тему "Теоретичні основи складових компонентів педагогіки" Вверх

Доброго дня ось відповідь на ваш запит: 1.Дереча Людмила. Як засвоїти знання в дії: застосування діяльного підходу в навчанні /Л.Дореча//№17.-2018.-12-17.Краєзнавство.Географія.Туризм. 2.Ніколенко Ольга. Методична наука та шкільна практика: сучасні Європейські технології освіти: Storytelling/О.Ніколенко//Зарубіжна література.-2018.-№4.-2-5 с. 3.Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч.посіб.-К.: Знання,2008.-343с.-(Бібліотека соціального педагога) 4.Пащенко М.І. Педагогіка: навч. посіб./М.І.Пащенко, І.В.Красноштан.-К.: "Центр учбової літератури,"2014.-228 с. 5.Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту.-К.: Ленвіст, 2007.-263 с. 6.Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник.-К.: Либідь, 2006-424 с. 7.Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб.-К.:Знання, 2007.-358 с.-(Вища освіта ХХI ст. століття)

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№94
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про нетрадиційні, нестандартні та інноваційні уроки. Дякую. Вверх

Вічна, О.В. Розвиток особистості через впровадження нетрадиційних форм навчання / О.В. Вічна // Все для вчителя. - 2013. - № 1. - С. 46-48.

Волкова, Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. - Київ: Академвидав, 2007.

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. - Київ: Академвидав, 2004.

Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи / А.І. Кузьмінський. - Київ : Знання, 2005. 

Максимюк, С.П. Педагогіка / С.П. Максимюк. - Київ : Кондор, 2005.

Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка / С.С. Пальчевський. - Київ : Кондор, 2005.

Прибитько, В. Інноваційні методи - у навчальний процес / В. Прибитько // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 3. - С 17-19.

Філатова, С. Технології проблемного навчання / Світлана Філатова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2015. - № 8. - С. 5-13.

Фіцула, М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2001.

Шепета, А. Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання / А. Шепета // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - №5. - С. 34-38. 

Якса, Н.В. Основи педагогічних знань / Н.В. Яска. - Київ : Знання, 2007.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№88
Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі Вверх

Артемова, Л.В. Історія педагогіки України / Л.В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006.

Бабишин, С.Д. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХІV-ХVІІ вв. / С.Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. – Москва : Педагогика, 1985.

Левківський, М.В. Історія педагогіки / М.В. Левківський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003.

Мосіяшенко, В.А. Історія педагогіки України в особах / В.А. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005.

Різуна, В.В. Перлини духовності : Твори української  світської літератури від часів Київської  Русі до ХVІІ ст. / В.В. Різуна. – Київ : Грамота, 2003.

Фіцула, М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2001.

Червінський, В.І. Історія України : Державний літопис / В.І. Чернівський. – Київ : КВ/ Ц, 2012.

Яременко, В. Золоте слово : Хрестоматія літератури України – Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХV ст. / Василь Яременко, Оксана сліпушко. – Київ : «АКОНІТ», 2002.

 

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№39
Доброго дня, потрібна література на тему: "Роль сімейного виховання у формуванні особистості дитини" Вверх

Белик,Э.В. Семейная энциклопедия этикета / Э.В. Белик. - Донецк : ООО "ПКФ "БАО", 2012.

Бех, І.Д. Виховання особистості : сходження до духовності : наук. вид.  / І.Д. Бех. - Київ : Либідь, 2006.

Єренков, В.А. Батьки про дітей - здорових та хворих : Мала популярна енциклопедія / В.А. Єренков. - Київ : Здоров"я, 1994.

Ільїна, Н.А. Ростити дитину. Як? / Н.А. Ільїна, Д.В. Хорсанд. - Харків: Вид. груп. "Основа", 2008.

Кузьмінська, А.І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омельяненко. - Київ : Знання, 2006.

Лущик, І.В. Зростай здоровою, дитино! : популярна енциклопедія для батьків / І.В. Лущик. - Харків : Вид. група "Основа" : "Тріада +", 2008.

Рибачок, М.Р.Спільні кроки у світ дитини : [Про функції сім"ї, форми роботи школи із сім"єю] / М.Р. Рибачок // Все для вчителя. - 2015. - № 8. - С.55.

Сім"я і формування особистості : [Виховання у сім"ї дітей] // Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 17-18.

Хо Най - Кьонг, Хо Лай-Юнь. Что должны знать родители о врожденных пороках развития ребенка. - Вильнюс : Полина; Москва : Полина, 1997.

Щербань П.М. Національне виховання в сім"ї / П.М. Щербань. - Київ : Культурол. ПП "Борілвітер", 2000.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№31
Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему "Нестандартні та інтегровані форми роботи на уроках в початкових класах" Дякую. Вверх

Волкова, Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. - Київ : "Академвидав", 2007

Дичківська, І.М. Інноваційні  педагогічні технології / І. М. Дичківська. - Київ. : Академвидав, 2004.

Коваленко, Є.І. Історія зарубіжної педагогіки  Хрестоматія / Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкін. - Київ, Центр навчальної літератури, 2006.

Максимюк, С.П. Педагогіка / С.П. Максимюк. - Київ : Кондор, 2005.

Пащенко, М.І. Педагогіка / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан. - Київ : "Центр учбової літератури", 2014.

Прибитько, В. Інноваційні методи - у навчальний процес "Безпека життєдіяльності". - 2013. - № 3. - с. 17-19. 

Фіцула. М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2001.

Яска, Н.А. Основи педагогічних знань / Н.В. Якса. - Київ : Знання, 2007.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№6
Підскажіть будь-ласка літературу про лицарське виховання дітей в українській сімї. Дякую. Вверх

Щербань П. Національне виховання в сімї.

Кузьмінський А.І. Педагогика родинного виховання.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії