Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№353
Добрий день! Мені потрібна література про віртуальний освітній простір. Дякую. Вверх

Грінченко М. С. Значення віртуального простору у професійній підготовці майбутнього соціального педагога / М. С. Гінченко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічна. - 2014. - № 24. - С. 29-36.
Климнюк В. Є. Віртуальна реальність в освітньому процесі / В. Є. Климнюк // Зб. наук. пр. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил. 2018. - № 2. - С. 207-212.
Кивлюк О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки [Електронний ресурс] / О. Кивлюк // Вища освіта України. - 2012. - № 1. - С. 25-30. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37589/Kyvliuk_2012_1.pdf?sequence=1.
Кокарєва А. М. Віртуальний освітній простір як основа становлення нової культурної віртуальної комунікації [Електронний ресурс] / А. М. Кокарєва, Л. О. Хоменко-Семенова, О. В. Алпатова // Соціальні комунікації в інноваційному освітньому просторі: теоретичні та прикладні аспекти. - 2020. - С. 6-23. - Режим доступу: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/43136/1/1.pdf.
Лукащук С. Віртуалізація як феномен освітнього простору [Електронний ресурс] / С. Лукащук // Психологічні перспективи. - 2021. - Вип. 38. - С. 163-176. - Режим доступу: http://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects/article/view/750/576.
Лукін С. Ю. Віртуальний публічний простір та особливості його функціонування [Електронний ресурс] / С. Ю. Лукін // Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2020. - № 5. - С. 66-69. - Режим доступу: http://pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/15-2020/15.pdf.
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : моногр. / за заг. ред. С. Чернова, В. Воронкової, В. Банаха, О. Сосніна, П. Жукаускаса та ін. - Запоріджжя : РВВ ЗДІА, 2017. - 608 с. - Режим доступу: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/568/1/60347PYA.pdf.
Яремчук Н. Педагогічні умови формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. Яремчук, Н. Сениця // Молодь і ринок. - 2021. - № 7. - С. 54-61. - Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/242598/240538.

Розділ: Електронні бібліотеки, сайти