Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№358
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури про композиторську творчість Михайла Вербицького. Дякую. Вверх

Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бермес І. Л. Михайло Вербицький: штрихи до творчого портрета композитора (до 200-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Л. Бермес // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 50. — С. 4-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2015_50_3.
Бермес І. Михайло Вербицький і музичний романтизм [Електронний ресурс] / І. Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 13. — С. 71-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_13_9.
Букало Н. Михайло Вербицький як збирач народних пісень [Електронний ресурс] / Н. Букало, Б. Луканюк // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — Вип. 11. — С. 184-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mistec_2012_11_22.
Загайкевич, Марія Петрівна. Михайло Вербицький: Сторінки життя і творчості / М. П. Загайкевич ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. — Львів : Місіонер, 1998. — 145 с.: іл. — (Історія української музики ; вип. 4: Дослідження).
Захарчук О. Михайло Вербицький, священник і композитор (до 150-их роковин смерті) [Електронний ресурс] / О. Захарчук // Українська музика. — 2020. — Число 3. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2020_3_17.
Новакович М. Ювілейні роздуми про священика і композитора Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / М. Новакович // Українська музика. — 2015. — Число 1-2. — С. 13-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_1-2_5.
Павлів Т. І. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Т. І. Павлів, Л. М. Соловей // Київське музикознавство. — 2016. — Вип. 54. — С. 200-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2016_54_29.
Попович О. Солоспіви Михайла Вербицького [Електронний ресурс] / О. Попович // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 56-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_7.
Соловей Л. Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля» [Електронний ресурс] / Л. Соловей // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2015. — Вип. 14. — С. 101-110. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_14_14.
Ясіновський Ю. Композиторська спадщина отця Михайла Вербицького в історичній ретроспекції: минуле, cучасне, майбутнє [Електронний ресурс] / Ю. Ясіновський // Українська музика. — 2015. — Число 3. — С. 44-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2015_3_6.

Розділ: Музика

Довідка
№167
Добрий день допоможіть знайти літературу Т. Шевченко і музика. Дякую. Вверх

Добрий день.  1. Мартинюк, М. В. Ціннісні аспекти музичної інтерпретації творів Т. Г. Шевченка / М. В. Мартинюк // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013р. – С. 127-130.2. Зайко, М. Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибр. матеріалів / М. Зайко. – Партитуpа. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 60 с.3. Королюк, Н. Полум’яне слово Шевченка в музиці: зорова творчість укр. композиторів / Н. Королюк ; ред. І. Коханик. – Київ: Вид-воім. Олени Теліги, 1995. – 198 с.4. Шевченко і музика : зб. ст. / упоряд. Л. Б. Архімович. – Київ : Мистецтво, 1966. – 194 с.5. Шевченкіана Олександра Білаша [Ноти] : муз. твір, сценічний. – Пов. парт. – Київ : Музична Україна, 2007. – 360 с.6. Лисенко, М. Музика до «Кобзаря Тараса Шевченка» / М. Лисенко // Муз. школа. – 2014. – № 10. – С. 15–16.7. Степовий, Я. Прелюд пам’яті Т. Г. Шевченка для струнного оркестру [Ноти] / Я. Степовий. – Київ : Музична Україна, 1989. – 7 с.8. Федотов, Є. Поезія Кобзаря в творчості Стеценка / Є. Федотов // Музика. – 1974. – № 6. – С. 22.

Розділ: Музика

Довідка
№98
Підкажіть, будь ласка літературу про значення пісні в житті українського народу. Вверх

Григор"єв- Наш. Історія України в народних думах та піснях: для серед. та ст. шк. віку / Григор"єв - Наш. - Київ : Веселка, 2011.

Грицик, М. Велич української пісні / М. Грицик // Позакласний час. - 2014. - № 12. - С. 56-57.

Жеребко, Т.О. Символіка в українських піснях : [Урок] / Т.О. Жеребко // Все для вчителя. - 2016. - №8. - С. 62-63.

Картовий, П.В. Сучасна українська авторська пісня / П.В. Картовий. - Суми : "Видавництво " Мак Ден", 2009.

Пісенний вінок : Укр. народ. пісні / Упор. А.Я. Михолко. - Київ : Криниця, 2005.

Пісні кохання / Упоряд. О.І. Дея. - Київ : Дніпро, 1986.

Українські народні пісні / Упор. Володимир Єсипко. - Київ : Технвіка, 2003.

Українські народні пісні  / Упоряд. О.А. Правдюк. - Київ : Наук. думка, 1991.

Розділ: Музика

Довідка
№30
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка літературу на тему: "Біографія і аналіз творчості В.А. Моцарта" Вверх

Булучевський, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин. - Л. : Музыка, 1983.

Гиненталь, И. Музыкальная литература / И. Гивенталь, Л. Щукина. - Гингольд. - М. : Музыка, 1984.

Ливанова, Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Т.1. - М. : Музыка, 1983.

Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю.В. Келдыш, М. : "Советская энциклопедия", 1976.

Музыкальный энциклопедический словарь /  Гл. ред Г.В. Келдыш. - М. : Советская энциклопедия, 1990.

Самин, Д.К. 100 великих музыкантов / Д.К. Самин. - М. Вече, 2002.

Серов, А. Статьи о музеке в семи выпусках. Вып. 3. / А. Серов. - М. : Музыка, 1987.

Творчиские портреты композиторов : Популярний справочник. - М. : Музыка, 1990.

Шурманов, Л.В. Доля генія : [Англійський композитор, В.А. Моцарт] / Л.В. Шурма // Все для вчителя. - 2013. - № 8. - С. 47-50.

Розділ: Музика