Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№92
Доброго дня. Мені потрібна література на тему: "Соціально-економічні умови виникнення будизму". Дякую. Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - 2-го вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Буддизм : [Світові релігії] // Все для вчителя. - 2004. - № 32. - лист. - с. 60.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець. - Київ : Атіка, 2009.

Калінін, Ю.А. Релігієзнавство / Ю.А. Калінін, С.А. Харковщенко. - Київ : Наукова Думка, 2002.

Колодний, А.М. Релігієзнавство / А.М. Колодний, В.А. Спиртач. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2000.

Лубський, В.І. Історія релігії / В.І. Лубський, М.В. Лубська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Петрушенко, В.М. Релігієзнавство /  В.М. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий світ- 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№89
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему: "Функції релігії в житті сучасного суспільства" Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець.  - Київ : Антіка, 2009.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Історія релігій / В.І. Лубський. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубський. - Київ : Академвидав, 2008.

Петрушенко, В.Л. Релігієзнавство / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№83
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про розвиток української соціології у ХХ - на початку ХХІ ст. Дякую. Вверх

Ануфрієва, Н.М. Соціальна психологія / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова . - Київ : Каравела, 2009.

Волович, В.І. Соціологія / В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Лукашевич, М.П. Соціологія / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2008.

Практикум з соціології / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ - 2000", 2007.

Соціологія / За ред. В.Г. Городяненко. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1999.

Соціологія / За ред. С.О. Макеєва. - Київ : "Знання", КОО, 2005.

Соціологія / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ-2000", 2004.

Соціологія і психологія / За ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Черниш, Н.Й. Соціологія / Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2009.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№80
Доброго дня, потрібна література про службовий етикет, дякую. Вверх

Гриценко, Т.Б. Етика ділового спілкування / Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельльничук. - Київ : Центр учбової літератури, 2007.

Зусів, В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. / В.Я. Зусін. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005.

Лихолат, С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013.

Петрушенко, В.Л. Етика та естетика : навч. посіб. / В.Л. Петрушенко, В.П. Савельєв, І.М. Сурмай. - Львів : Видавництво "Новий Світ - 2000", 2010.

Сайтарли, І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. / І.А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007.

Савельєв, В.П. Етика : навч. посіб. / В.П. Савельєв. - Львів : "Магнолія 2006", 2007.

Тофтул,  М.Г. Етика : навч. посіб. / М.Г. Тофтул. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2005.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№61
Доброго дня, потрібна література про типи соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства Вверх

Волович, В.І. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кримень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Лукашевич, М.І. Соціологія : осниви загальної, спеціальних і галузевих теорій : підруч. / М.І. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2008.

Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. заклад. / за ред. В.Г. Городенка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1999.

Соціологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів освіти / за ред В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ - 2000", 2004.

Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Маєва. - Київ : "Знання", КОО, 2005.

Соціологія і психологія : навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Черниш, Н.Й. Соціологія : пірдуч. за ретингово - модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2009.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№52
Доброго дня, підкажіть чи є в бібліотеці література на тему: "Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю"? Вверх

Бичко, А.К. Історія філософії : підручник / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ : Либідь, 2001.

Бичка, І.В. Філософія : підручник  / І.В. Бичка, І.В. Бойченка, Табачковський.  -Київ : Либідь, 2002.

Вандишев, В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М. Вандишев. - Київ : Кондор, 2006.

Волинка, Г.І. Історія філософії в її зв"язку з освітою : підручник / Г.І. Волинка, В. І. Гусєв, Н.Г. Мозгова. - Київ : Каравела, 2006.

Губерський, Л.В. Філософія : навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко. - Київ : Вікар, 2005.

Історія української філософії : підручник. - Київ : Академвидав, 2008.

Таран, В.О. Соціальна філософія : навч. посіб. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Резанова. - Київ : Центр учбової літератури, 2003.

Тричепін, Є.М. Філософія : підручник / Є.М. Тричепін, Л.А. Чекаль. - Київ : Академвидав, 2007.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія