Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№436
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал на тему: "Символіка кольорів у християнстві". Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Батуркін М. Вплив національної української символіки на культову символіку християнських церков України за роки незалежності [Електронний ресурс] / М. Батуркін // Релігійна свобода. — 2003. — № 7. — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2003_7_13.
Бельдій О. В. Символіка кольору в контексті людського досвіду [Електронний ресурс] / О. В. Бельдій // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2017. — Вип. 13. — С. 8-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2017_13_4.
Бельдій О. В. Символіка кольору в релігійних культурах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / О. В. Бельдій ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 23 с.
Гнідець Р. Б. Кольористичні особливості форм сакрального простору в архітектурі українських церков [Електронний ресурс] / Р. Б. Гнідець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Архітектура. — 2013. — № 757. — С. 288-297. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2013_757_46.
Огуй О. Д. Світло- та кольоробачення: парадигма поглядів від античності до середньовіччя [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 2. — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_5.
Огуй О. Д. Християнська колірна символіка дорогоцінних каменів у середньовіччі в контексті нової концепції символа як синергійного лінгвокультурного гіперзнака [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй, О. Я. Івасюк, Г. О. Івасюк // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2021. — Т. 9. — С. 275-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2021_9_20.
Огуй О. Д. Християнська символіка кольору в Західній Європі Середньовіччя (на матеріалі культури і літургії) [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 24. — С. 216-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_24_68.
Огуй О. Д. Християнська символіка кольору в середньовіччі в контексті нової концепції символа як гіперзнака [Електронний ресурс] / О. Д. Огуй, О. Я. Івасюк // Медіафорум: аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. — 2019. — Т. 7. — С. 188-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2019_7_14.
Радзієвський В. О. Кольори і семантика в добу Давньої Русі / В. О. Радзієвський // Вісн. Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец.. — 2007. — № 4. — С. 109-115.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№326
Доброго дня! Потребую літературу на тему "Філософські засади справедливої війни" Дякую Вверх

Борисова О. В. Доктрина справедливої війни у розробці християнських мислителів часів Середньовіччя [Електронний ресурс] / О. В. Борисова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. — 2022. — № 4. — С. 4-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2022_4_3
Панафідін І. О. Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни [Електронний ресурс] / І. О. Панафідін // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 80. — С. 276-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_80_73
Пащенко В. І. Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / В. І. Пащенко, В. Ю. Кравченко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — 2016. — № 1. — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2016_1_3
Пода Т. А. Теорія "Справедливої війни": від античності до сучасності [Електронний ресурс] / Т. А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. — 2016. — № 1. — С. 66-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2016_1_17
Хвалигін П. Чи може війна в сучасних умовах бути справедливою? [Електронний ресурс] / П. Хвалигін // Філософія та гуманізм. – 2020. – Вип.1(11). – С. 109-116. — Режим доступу: http://dspace.op.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12055/1/14.pdf
Шевців М. Історико-філософська рефлексія війни [Електронний ресурс] / М. Шевціів // Науковий вісник Львівського державного університету . – 2016. – № 2. – С. 96-104. — Режим доступу: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/library/visnyky/nvsy/02_2016/16shmbfrv.pdf

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№315
Добрий день! цікавить інформація про Михайлівський Золотоверхий собор. Дякую. Вверх

Гирич І. Київський путівник : Між Софією, Михайлівським Золотоверхим і Десятинною / І. Гирич // Київ. — 2012. — № 7-8. — С. 166-180. — Продовження. Початок № 3-4, № 5, № 6, 2012.
Коренюк Ю. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору [Образотворчий матеріал] = Mozaigs of St. Mighael's Golden-Domed Cathedral / Ю. Коренюк ; Національний Заповідник "Софія Київська" ; Американський Посольський фонд. — Київ : АДЕФ-Україна, 2013. — 203 с.
Коренюк Ю. Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору [Електронний ресурс] / Ю. Коренюк // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - Число 2. - С. 43-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2012_2_5
Кот С. І. Архівні документи як фактор ідентифікації і повернення втрачених культурних цінностей (на прикладі мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору в м. Києві) [Електронний ресурс] / С. І. Кот // Архіви України. — 2018. — № 4. — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_4_4
Лука О. Б. Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору в Києві: з історії мистецької пам’ятки ХІІ ст. [Електронний ресурс] / О. Б. Лука // Наукові записки Українського католицького університету. Серія : Богослов’я. — 2015. — Вип. 2. — С. 313-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzuku_2015_2_17
Мензатюк З. Величні собори України : нариси для допитливих / З. Мензатюк ; світлини Я. Ар'євої. — Чернівці : Букрек, 2020. — 191 с.
Могорита В. Які пам'ятки є частиною історії? Підсумкове узагальнення : вступ до історії : 5-й клас / В. Могорита // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 8. — С. 12-18. — Продовження. Початок № 17, 2013.
Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря / Департамент суспільних комунікацій ; Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використання пам'яток історії, культури і заповідних територій [та ін.]. — Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2021. — [15] с.
Національний заповідник "Софія Київська" [Образотворчий матеріал] = National conservation Area "St. Sophia of Kyiv" : вид. присвяч. 75-річчю Нац. заповідника "Софія Київська" (1934-2009) / авт.: Н. Куковальська [та ін.] ; підготов. зображень В. Сульженка ; пер. з англ. Н. Грецької ; фотозйомка О. Гончара [та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2009. — 224 с.
Орленко М. І. Комплексні науково-реставраційні дослідження Михайлівського Золотоверхого собору [Електронний ресурс] / М. І. Орленко // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2016. — Вип. 132. — С. 31-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_132_8
Орленко М. І. Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря [Електронний ресурс] / М. І. Орленко // Містобудування та територіальне планування. — 2016. — Вип. 60. — С. 259-266. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2016_60_34
Середа М. Українські козацькі барокові храми : [українська барокова культура] / М. Середа // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2014. — № 3. — С. 34-39.
Толубець Г. Мрію кожного поєднати з мріями інших : 7-9-ті класи / Г. Толубець, О. Осташевська // Шкільний світ. — 2016. — № 4. — С. 26-30.
Українська художня культура : історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О. Безгін ; Інститут культурології НАМ України. — Київ : Інститут культурології НАМ України, 2012. — 255 с.
Хамайко Н. В. Матеріали досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря 1940—1967 рр. [Електронний ресурс] / Н. В. Хамайко, Л. В. Чміль, М. О. Гунь, Л. В. Мироненко // Археологія і давня історія України. — 2020. — Вип. 1. — С. 152-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2020_1_12

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№92
Доброго дня. Мені потрібна література на тему: "Соціально-економічні умови виникнення будизму". Дякую. Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - 2-го вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Буддизм : [Світові релігії] // Все для вчителя. - 2004. - № 32. - лист. - с. 60.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець. - Київ : Атіка, 2009.

Калінін, Ю.А. Релігієзнавство / Ю.А. Калінін, С.А. Харковщенко. - Київ : Наукова Думка, 2002.

Колодний, А.М. Релігієзнавство / А.М. Колодний, В.А. Спиртач. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2000.

Лубський, В.І. Історія релігії / В.І. Лубський, М.В. Лубська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Петрушенко, В.М. Релігієзнавство /  В.М. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий світ- 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№89
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему: "Функції релігії в житті сучасного суспільства" Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець.  - Київ : Антіка, 2009.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Історія релігій / В.І. Лубський. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубський. - Київ : Академвидав, 2008.

Петрушенко, В.Л. Релігієзнавство / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№83
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про розвиток української соціології у ХХ - на початку ХХІ ст. Дякую. Вверх

Ануфрієва, Н.М. Соціальна психологія / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова . - Київ : Каравела, 2009.

Волович, В.І. Соціологія / В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Лукашевич, М.П. Соціологія / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2008.

Практикум з соціології / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ - 2000", 2007.

Соціологія / За ред. В.Г. Городяненко. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1999.

Соціологія / За ред. С.О. Макеєва. - Київ : "Знання", КОО, 2005.

Соціологія / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ-2000", 2004.

Соціологія і психологія / За ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Черниш, Н.Й. Соціологія / Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2009.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№80
Доброго дня, потрібна література про службовий етикет, дякую. Вверх

Гриценко, Т.Б. Етика ділового спілкування / Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельльничук. - Київ : Центр учбової літератури, 2007.

Зусів, В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. / В.Я. Зусін. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005.

Лихолат, С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013.

Петрушенко, В.Л. Етика та естетика : навч. посіб. / В.Л. Петрушенко, В.П. Савельєв, І.М. Сурмай. - Львів : Видавництво "Новий Світ - 2000", 2010.

Сайтарли, І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. / І.А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007.

Савельєв, В.П. Етика : навч. посіб. / В.П. Савельєв. - Львів : "Магнолія 2006", 2007.

Тофтул,  М.Г. Етика : навч. посіб. / М.Г. Тофтул. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2005.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№61
Доброго дня, потрібна література про типи соціальних інститутів та їх роль у життєдіяльності суспільства Вверх

Волович, В.І. Соціологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кримень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Лукашевич, М.І. Соціологія : осниви загальної, спеціальних і галузевих теорій : підруч. / М.І. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2008.

Соціологія. Посібник для студ. вищих навч. заклад. / за ред. В.Г. Городенка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1999.

Соціологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів освіти / за ред В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ - 2000", 2004.

Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Маєва. - Київ : "Знання", КОО, 2005.

Соціологія і психологія : навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Черниш, Н.Й. Соціологія : пірдуч. за ретингово - модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2009.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№52
Доброго дня, підкажіть чи є в бібліотеці література на тему: "Уявлення про сенс буття, добро і зло, долю"? Вверх

Бичко, А.К. Історія філософії : підручник / А.К. Бичко, І.В. Бичко, В.Г. Табачковський. - Київ : Либідь, 2001.

Бичка, І.В. Філософія : підручник  / І.В. Бичка, І.В. Бойченка, Табачковський.  -Київ : Либідь, 2002.

Вандишев, В.М. Філософія. Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М. Вандишев. - Київ : Кондор, 2006.

Волинка, Г.І. Історія філософії в її зв"язку з освітою : підручник / Г.І. Волинка, В. І. Гусєв, Н.Г. Мозгова. - Київ : Каравела, 2006.

Губерський, Л.В. Філософія : навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко. - Київ : Вікар, 2005.

Історія української філософії : підручник. - Київ : Академвидав, 2008.

Таран, В.О. Соціальна філософія : навч. посіб. / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Резанова. - Київ : Центр учбової літератури, 2003.

Тричепін, Є.М. Філософія : підручник / Є.М. Тричепін, Л.А. Чекаль. - Київ : Академвидав, 2007.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія