Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№445
Граматичні форми та функції родового відмінка в українській мові Вверх

Добрий день. Література за вашим запитом:
Гандзюк О. Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові [Електронний ресурс] / О. Гандзюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_6.
Годз О. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка [Електронний ресурс] / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2018. — Вип. 26. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2018_26_9.
Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. — Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. — 336 с. — (Серія «Альма-матер»).
Гук- Сатайкіна Н. Використання методу ейдетики на уроках української мови : українська мова, 6 клас / Н. Гук- Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 21-23.
Драпак О. Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців [Електронний ресурс] / О. Драпак // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 5. — С. 93-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_5_16.
Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови / Л. Колібаба // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 27-31.
Костусяк Н. М. Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. М. Костусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 8(2). — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(2)__8.
Костусяк Н. Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови [Електронний ресурс] / Н. Костусяк // Українська мова. — 2013. — № 4. — С. 45-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_4_5.
Литвиненко О. О. Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__8.
Лозова Н. Є. Іменник : грамат. довід. / Н. Є. Лозова; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Наук. думка, 2016. — 284 c.
Марчило Л. М. До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) [Електронний ресурс] / Л. М. Марчило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_12.
Межов О. Г. Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Г. Межов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. — 2013. — Т. 21, вип. 19(1). — С. 200-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__33.
Полтавець Ю. С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Полтавець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 40. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_40_26.
Степаненко Н. С. Локативна функція родового відмінка: українсько-російські асиметрійні зв’язки [Електронний ресурс] / Н. С. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2022. — Вип. 56. — С. 141-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2022_56_12.
Третяк Н. Робота над відмінками іменників у практиці початкового навчання української мови [Електронний ресурс] / Н. Третяк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25(2). — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_25(2)__44.
Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної 3 відміни [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 265-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_48.
Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_6.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№414
Доброго дня. Підкажіть будь ласка яка література може бути корисною для теми дипломної роботи "Адаптація українською мовою англомовних мультфільмів Вверх

Доброго дня. Радимо Вам звернутися до наступних джерел
  ЛІТЕРАТУРА:
   1.Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. / В.В. Коптілов. –К. : Юніверс, 2003. –280 с. 
   2.Корунець І. В. Вступ до перекладознавства / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с. 78 
   3.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник/ І. В. Корунець. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 448с.  
   4. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручн. Київ, 2008. 543 с. 
   5.В. Стратегії перекладу назв кінофільмів//Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 13 (248). С. 190–194. 
   6.Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов//Русский язык за рубежом. 2007. № 5. С. 65–71.
   7. Трофименко А.В., Калиниченко Л.О. Лінгвістичні особливості перекладу назв англомовних художніх фільмів//Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 5
   8. Кам'янець А. Б. Інтертекстуальна іронія і переклад [Електронний ресурс] / А. Б. Кам'янець, Т. Є. Некряч. — К. : Видавець Карпенко В. М., 2010. — 176 с. — Режим доступу : http://www.franko.viv.ua
   9.Словник сучасного українського сленгу. — Х. : Фоліо, 2006. — 350 с. 46. 
   10.Словник фразеологізмів української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wiktionary.org 
   11. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uktdic.appspot.com
   12.Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. − К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.−Т. 4. − С. 449.
   13.Словник української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. − К., 1907-1909. − Т. 1. − С. 293. І
Електронний ресурс

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№412
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури курсової роботи на тему "Розвиток навичок читання на уроках англійської мови у молодших школярів". Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо Вам використати наступні джерела: – Джулик О.І., Соловйова О.О. Інтерактивні методики формування навичок читання англійською мовою у молодших школярів. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1772/1742
– ВАЛЬХОВСЬКА М.П. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НУШ. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/17162/Формування та розвиток навичок читання на уроках англійської мови в умовах НУШ.pdf?sequence=1
– Деркач Ю.Я., Біб О.С. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3928/3868
– Семишкур М.В. Формування навичок читання англійською мовою в учнів початкової школи. – Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Семишкур_М.В._Формування_навичок_читання_англійською_мовою_в_учнів_початкової_школи

– Денисенко М.В. Використання «кольорового» читання англійською мовою в початкових класах школи / М.В. Денисенко // Іноземні мови. – 2001. – № 3. – С. 36-37.
– Онищенко К. І. Ігровий компонент у навчанні техніки читання англійською мовою / К. І. Онищенко // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 36-37.
– Шастова І.В. Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою / І.В.Шастова // Іноземні мови. – 2013. – №1. – С. 17 - 35.
– Денисенко М.В. Навчання учнів початкової школи читання англійською мовою з використанням піктограм // Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 121–125.
– Денисенко М.В. Методи навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою: аналітико-імітативний буквено-звуковий метод навчання техніки читання з використанням піктограм та кольорової сигналізації // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – ВПЦ Київський університет, 2003. – Вип. 9. – С. 82-86.
– Шастова І. В. Навчання шестирічних учнів техніки читання англійською мовою / І. В. Шастова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – Вип. 28. – С. 166-173
– Власюк І. В. Особливості розвитку навичок читання у молодших школярів за допомогою методики “кольорового читання” / І. В. Власюк // Витоки педагогічної майстерності. Серія. Педагогічні науки : науковий журнал / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Короленка, 2020. – Вип. 25. – С. 53-57.
– Денисенко М. Побачив – запам'ятав – навчився! : як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи / М. Денисенко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 112-116.
– Свиридюк Т. Навчання читання англійською мовою на початковому етапі / Т. Свиридюк, Н. Колодько // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. – 2003. – № 3(39). – С. 55-57
– Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 3-7.
– Полонська Т.К. Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи / Т.К.Полонська // Проблеми сучасного підручника. – 2017. – Вип. 18. – С. 161-170.
– Матюха Г.В. Навчання техніки читання англійською мовою / Г.В.Матюха // Наука і освіта. – 2013. – № 6. – С. 162-166.
– Варзацька Л. Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою з використанням скоромовок / Л. Варзацька // Іноземні мови. – 2016. – № 5. – С. 3-5.


Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№404
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу з теми "Сучасні форми роботи з навчання грамоти.(Хмари слів, Мікрофон, Кубик Блума, Гронування слів.) " Вверх

Залежно від провідного способу організації навчальної діяльності учнів у період навчання грамоти проводяться такі уроки читання: урок-гра, урок-сюрприз, урок-подорож, урок-казка, урок-спектакль, урок-інсценізація, урок-конкурс, урок розвитку творчих здібностей.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№368
Добрий день! Мені потрібна література про мовознавця С. Бевзенка. Дякую Вверх

Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
100-річчя професора С. П.Бевзенка [Електронний ресурс] // Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://onu.edu.ua/uk/podii/100-years-bevzenko-sp. - Назва з екрана.
Гальона Н. П. Синтаксичні студії С. П. Бевзенка [Електронний ресурс] / Н. П. Гальона // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30503?locale-attribute=uk. - Назва з екрана.
Железняк М. Г. Степан Бевзенко і Юрій Шевельов [Електронний ресурс] / М. Г. Железняк // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15854/Zheleznyak.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - Назва з екрана.
Книги С. П. Бевзенка, українського мовознавця і педагога, з особистої бібліотеки у фондах бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/virtual_vust/pdf/Bevzenko.pdf.
Сабадош І. С.П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя від дня народження)
[Електронний ресурс] / І. Сабадош. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24603/1/Память. Іван Сабадош.pdf.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№364
Добрий день. Потрібна література про наукову діяльність вченого О. Потебні. Дяку Вверх
Добрий день! Боярова Л. Г. Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі [Електронний ресурс] / Л. Г. Боярова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 74. — С. 26-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_6. Глущенко В. А. Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 14. —С. 69-75. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2016_14_12. Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова [Електронний ресурс] / В. А. Глущенко // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 74-78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__19. Кудрявцева Н. С. Ідеї О. О.Потебні в аспектах гіпотези лінгвістичної відносності. [Електронний ресурс] / Н. С. Ідеї О. О. Кудрявцева // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2010. — Кн. 2. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2010_2_15. Лукінова Т. Б. О.О.Потебня як компаративіст і етимолог [Електронний ресурс] / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. — 2015. — № 6. — С. 15-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2015_6_4. Олійник В. Олександр Потебня як видатний мовознавець і неперевершений фахівець у галузі історії семантики, етимології, діалектології: сучасна оцінка [Електронний ресурс] / В. Олійник // Філологічний дискурс. — 2015. — Вип. 2. — С. 113-116. —Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_2_25.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№363
Добрий день. Потрібні джерела на тему: Іван Ющук вчений-мовознавець. Дякую Вверх
Добрий день! Радимо вам скористатись такими джерелами: Гринів О. Замилування в рідний край з пересторогою : дитяча сторінка / О. Гринів // Слово Просвіти. — 2018. — 7-13 черв. — С. 15. Кулик Н. Хранитель мови : пам’яті педагога / Н. Кулик // Освіта України. — 2021. — 12 квітня. — С. 13-15. Омельчук С. Новаторство Івана Ющука в українській лінгводидактиці кінця 20-початку 21 сторіччя / С. Омельчук // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 36-42. Пасемко І. Іван Ющук - письменник, перекладач, учений (до 70-річчя від дня народження) / І. Пасемко, О. Сливинський // Слово і час. — 2003. — № 11. — С. 7-9. Пилипчук Д. Шукаючи спільне, шукати себе... / Д. Пилипчук // Слово Просвіти. — 2017. — 11-17 трав. — С. 4. — Рец. на кн.: Ющук І. Словник української мови з VI століття. — Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2017. — 352 с. Шкріба С. Педагогічні нововведення І. Ющука в царину українського мовознавства (на матеріалі повісті «Троє на Місяці») [Електронний ресурс] / С. Шкріба // Педагогічний дискурс. — 2022. — Вип. 32. — С. 36-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2022_32_7. Ющук І. Життя як самовідданість і успіх : передювілейний діалог / І. Ющук ; спілкувалася К. Рибалко // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 31-35. Ющук І. П. Вступ до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Рута, 2000. — 128 с. Ющук І. П. Лекції зі вступу до мовознавства : навч. посібник / І. П. Ющук. — Київ : Вид-во Міжнар. ін-ту лінгвістики та права, 1995. — 112 с.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№317
Доброго дня. Потрібні литовські дитячі казки в перекладі українських письменників. Вверх

Добрий день, Денисе! Радимо Вам литовські казки читати за такими посиланнями: – https://tales.org.ua/piven-sobaka-j-lysytsia/
– https://tales.org.ua/khytryj-selianyn/
– https://derevo-kazok.org/litovski-narodni-kazki/
– https://tales.org.ua/kazky/kazki-narodiv-svitu/lytovski-narodni-kazky/
– https://kazky.lt/kazky/
– https://u-kazky.com.ua/category/litovsk-narodn-kazki
– https://chtivo.org.ua/kazky/21355-egle-koroleva-vuzhiv.html

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№302
Які книги з історії Хмільника на англійській мові Вверх

У фонді бібліотеки  книг з історії Хмільника на англійській мові немає, лише буклет " Хмільник. Історія- культури- туризм". та книга // Вінниччина туристична.Краєзнавчий довідник/ упор. О.Кізян; ред М.Спиця; дизайн Н.Спиця; відп. за вип..Н.Морозова; управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін.; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.тімірязєва.- Вінниця: ДП "Держ. картограф. ф-ка",2009.-с.61-69

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№96
Чи є в бібліотеці література про основні етапи розвитку української мови? Вверх

Венжинович, Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н.Ф. Венжинович. - Київ : Знання, 2008.

Друль, О. 125 років дискусії про Галицькість української мови: [Про роль галицького складника в розвитку української літературної мови та її відгомін в наші дні ] / О. Друль // Дивослово.  - 2017. - № 1. - С. 40-46

Костюк, А.В. Сучасна українська літетературна мова: інтерактивний курс фонетики. част. 1. : навч. посіб. / А.В.Костюк, І. В. Гороф"янюк. - В.: ПП Балюк І.Б., 2011.

Кочетан, М.П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів  філологічних спеціальностей вищих навч. закл. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2005. 

Кочерган, М.П. Загальне мовознавство : підр. / М.П. Кочерган. - Київ: Видавн. цент "Академія", 2003.

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : підр. / А.К. Мойсієнко, О.В. Баскононенко, В.В. Бондаренко. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови