Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№96
Чи є в бібліотеці література про основні етапи розвитку української мови? Вверх

Венжинович, Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н.Ф. Венжинович. - Київ : Знання, 2008.

Друль, О. 125 років дискусії про Галицькість української мови: [Про роль галицького складника в розвитку української літературної мови та її відгомін в наші дні ] / О. Друль // Дивослово.  - 2017. - № 1. - С. 40-46

Костюк, А.В. Сучасна українська літетературна мова: інтерактивний курс фонетики. част. 1. : навч. посіб. / А.В.Костюк, І. В. Гороф"янюк. - В.: ПП Балюк І.Б., 2011.

Кочетан, М.П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів  філологічних спеціальностей вищих навч. закл. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2005. 

Кочерган, М.П. Загальне мовознавство : підр. / М.П. Кочерган. - Київ: Видавн. цент "Академія", 2003.

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : підр. / А.К. Мойсієнко, О.В. Баскононенко, В.В. Бондаренко. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№28
Доброго дня, потрібна література на тему "Українська мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства". Вверх

Аврамишин, А.М. Рідна мова - духовності основа / А.М. Аврамишин // Позакласний час. - 2015. - № 1. - С. 32-35.

Вихованець, І.Р. Розмовляймо українською : мовознавчі етюди / Іван Вихованець. - Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012.

Дем"яненко, С. Мова - життя духовного основа : Інтелектуальна гра / Світлана Дем"яненко, Наталія Гаєвська // Дивослово. - 2016. - № 1. - С. 26-32.

Корнійчук, О.С. З історії виникнення української писемності та мови / О.С. Корнійчук, О.А. Мельник, О.С. Курманчук // Все для вчителя.- 2015. - № 10. -  С.11-12.

Пономарів, О. Культура слова : Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. - Київ. : Либідь, 2011.

Пономарів, О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / О.Д. Пономарів. - Київ : Либідь, 2012.

Слово наше рідне, слово українське : [Вірші, вислови про мову] // Позакласний час. - 2015. - № 10. - С.51-52.

Фаріон, І.Д. Мовна норма : знищення, пошук, віднова (куьтура мовлення публічних людей) : Монографія / І.Д. Фаріон. - Івано-Франківськ : Місто Н.В., 2013.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови