Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№168
Добрий день мені потрібна книги та статті про Максима Рильського.Буду дуже вдячна Вверх

Добрий день. 1.Історії української літератури: ХХ-поч.ХХI ст.: навч.посіб.: у 3 т./{В.І.Кузьменко, О.О.Гарачновська,М.В.Кузьменко та ін.}; за ред. В.І.Кузьменка.-К.: Академвидав,2013.-212.-229 с.-(Серія "Альмаматер") 2.Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХIХ- поч. ХХI ст.: підручник: у 10 т./Юрій Ковалів.-К.:-ВЦ "Академія", 2013.-315-344-(Серія "Альма-матер") 3.Куцевол,О.М. Життя і творчість письменника в дзеркалі "поетичної критика": {навчальний посібник}/Ольга Миколіївна Куцевол.-Вінниця:2010.-152-159 с. 4.Тадей Рильський В житті ніколи неправді не служив/Упоряд. М,Г.Рильський. Автор передм. та комент. Н.М. Пазяк.-К.: Успіх і кар'єра, 2013.-576 с., іл. 5.Рильський Б.М. Мандрівка в молодість батька. Передмова Л.Новиченко. Післямова Н.Підпалої-К.: ВАТ "Видавництво" "Київська правда", 2004.-144 с., 48 с. іл. 6.Дмитрук С. Поет живий, допоки люди читають його вірші: {Музею Максима Рильського у київському Голосієві виповнилося 50 років} Сергій Дмитрук, Володимир Заїка//Урядовий кур'єр.-2016.-№113.-16 червня.-6 с. 7.Бернадська Н.І. Українська література ХХ столліття: Довідник.-К.: Знання-Прес, 2007.-21-28 с.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№166
Доброго дня!Допоможіть підібрати за темою «Трагічні оптимісти:українська діаспора». Дякую. Вверх

Добрий день ось тримайте по вашій темі. 1.Андієвська, Е. Твори : в 10 т. / Е. Андієвська ; упоряд. О. Деко, вступ. ст. П. Осадчук. – Хмельницький : Поділля, 2004. – Т. 1 : Поезія. – 240 с. : фото.2.Відейко, М. Наукова спадщина Олега Ольжича / М. Відейко, С. Кот. – Київ : Наш час, 2008. – 239 с. : іл., портр. – (Невідома Україна).3.Вовк, В. Знамено : повісті і романи / В. Вовк. – Львів : БаК, 2011. – 520 с.4.Войчишин, Ю. «Ярий крик і біль тужавий». Поетична особистість Євгена Маланюка / Ю. Войчишин ; ред. : Л. Л. Щербатенко. – Київ : Либідь, 1993. – 160 с. : іл.5.Гущак, І. В. Плеяда заборонена, призабута / І. В. Гущак. – Львів : Кобзар, 1998. – 333 с. : фото.6.Донцов, Д. І. Трагічні оптимісти / Д. І. Донцов // Дві літератури нашої доби / Д. І. Донцов. – Репр. відтворення вид. 1958 р. – Львів, 1991. – С. 279–285. 7.Клен, Ю. Соняшник / Ю. Клен. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2016. – 164 с.8.Апостол новітнього українства : спогади про Юрія Липу / уклад.: П. Кіндратович, Ю. Кіндратович. – Львів : Каменяр, 2000. – 239 с. : портр. – (Пам’ять).9.Липа, Ю. Всеукраїнська трилогія : у 2 т. / Ю. Липа. – Київ : МАУП, 2007. – Т. 1 : Призначення України / передм. М. Головатий ; кер. проекту В. Яременко. – 2007. – 336 с. : іл. – (Бібліотека українознавства ; Вип. 12).10.Маланюк, Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Є. Маланюк. – Львів : Світ, 2005. – 496 с. : іл. – (Ad fontes – До джерел).

 

Розділ: Літературознавство

Довідка
№109
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання "Екзистенційна концепція людини у "Чайці по імені Джонтан Лінгвінстон" Вверх

Добрий день! 

Можемо лише дати кілька джерел: Бабенко О. В. Категорії "образ" і "образність" на матеріалі притчі Річарда Баха "Чайка на ім'я Джонатан Лінгвістон" [Електронний ресурс] / О. В. Бабенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 186(1). - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil

Жуковский А. Творчество и философия Ричарда Баха. Позитивное мышление и теория притяжения как истоки философии Р. Баха [Электронний ресурс]: материали сайта Topos.ru: Топос. Литературно-философский интернет-журнал. Раздел «Онтологические прогулки».

Режим доступа: http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-1,

http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-2,

http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-3

Ольшванг О.Ю. Сюжетно-пространственная и рецептивная структура романов-притч Р. Баха [Электронний ресурс] : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Ольга Юрьевна Ольшванг – Екатеринбург, 2009. – 187 с. –

Режим доступа: http://cheloveknauka.com/syuzhetno-prostranstvennaya-i-retseptivnaya-struktura-romanov-pritch-r-baha

Розділ: Літературознавство

Довідка
№86
Література на тему:"Роль Івана Франка в національному відроджені України" Вверх

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012.

Дей, О. Іван Франко. Життя і діяльність / О.І. Дей. - Київ : Дніпро, 1981.

Жулинський, М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. - Київ: Либідь, 2011.

Іван Франко : ідея державності // Слово Просвіти. – 2016. - № 35. – 1-7 верес. – С.11.

Нахлік, Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії / Євген Нахлік // Слово Просвіти. – 2016. - № 21. – 26 трав. – 14 черв. – С.10.

Павличко, Д. Іван Франко – будівничий української державності / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. – 2016. - № 30 - 32.

Панасенко, Т. Іван Франко / Т.М. Панасенко. - Харків: "Фоліо", 2013.  

Пастух, Р. Іван Франко – навічно, чиновники на час / Роман Пастух // Літературна Україна. – 2013. – 19 верес. – С.1, 4.

Печерський, А. Іван Франко – «Дух», наука, думка, воля» : психоаналітична парадигма творчості / А. Печерський // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах).  – 2014. - № 10. – С. 58-64.

Просяник, В. В. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника / В. В. Просяник // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – C. 114–115.

Шкраб’юк, П. Дослідник суверенності : [До 160- річчя від дня народження письменника] / Петро Шкраб’юк // Слово Просвіти. – 2016. - № 34. – 25-31 серп. – С. 6-7.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№75
Доброго дня! Хотілось би дізнатись, чи перебував відомий письменник, поет, політичний діяч Іван Франко на теренах Хмільницького краю Вверх

Інформації щодо  перебування Івана Франка на теренах Хмільниччини у фонді бібліотеки немає.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№73
Які сучасні українські книги найбільше читаю? Вверх

Найбільше читають книги українських авторів М.Дочинця, Д.Корній, Л.Дашвар, Н.Фіалко, А.Кокотюхи, В.Лиса..., а втім,  запрошуємо до бібліотеки.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№70
Літерату на тему: "Вінницька доба в житті та творчості М. Коцюбинського" Вверх

Великий Сонцелюб : Літературний вечір // Шкільна бібліотека. - 2014. - № 10. - С. 29-31.

Головецька, О. Нас тільки, двоє на світі... : [Кохання Коцюбинського до О. Аплаксіної] / О. Головецька // Жінка. - 2015. - лип. - с. 14.

Кодлюк, Я.П. Сто двадцять розповідей про письменників : довід. для вчит. поч. кл. / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. - Київ : наш час, 2006.

Куцевол, О.М. Вивчення  життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел : посіб. / Ольга Куцевол. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2015.

Куцевол, О.М. Життя і творчість письменників в дзеркалі "поетичної критики" : навч. посіб. / Ольга Куцевол. - Вінниця, 2010.

Любацька, Л. Ласкава зірка України : Життя і творчість М. Коцюбинського в спогадах сучасників / Л.В. Любацька. - Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2011.

Подільські криниці. Випуск другий / уроп. А.М. Подолинний. - Вінниця : АКВІЛОН, 2001.

Поліщук, Я. І ката, і героя він любив : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Ярослав Поліщук. - Київ : ВЦ "Академія", 2010.

Циганюк, В.Ф. Народознавчі мотиви в творчості М. Коцюбинського/ В.Ф. Циганюк, Ю.П. Гуменюк. - Вінниця, Редакційно-видавничий відділ ВАТ "Віноблудркарня", 1997.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№49
Література на тему : "Давньогрецька література та її особливості" Вверх

Античная литература / под. ред. А.А. Тахо - Годи. - Киев : "Вища школа", 1976.

История греческой литературы / ред. С.И. Соболевського, Б.В. Горнунга. - Москва : Издательство Академии Наук СССР, 1946.

Лосев, А.Ф. Античная литература : Учебник для студентов / А.Ф. Лосев, Г.А. Сонкинна. - Москва : Просвещение, 1980.

Скребець, Н.С. Античність - колиска світової літератури : [Література Древніх Греків та Древніх Римлян] / Н.С. Скребець // Все для вчителя. - 2014. - № 4. - с.117-118.

Пащенко, В.І. Антична література : Підручник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. - Київ : Либідь, 2008.

Хафнер, Г. Выдающиеся портреты античности 337 портретов в слове и образе / Г. Хафнер. - Москва : издательство Прогресс, 1984.

Хмельницька, О. Л. Давньогрецька лірика як синтез поезії та музика : творчість Тіртея, Архілоха, Анакреонта, Сапфо : Інтегрований урок / О.Л. Хмельницька, Я.В. Крицька // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 2. - С. 44-46.

 

Розділ: Літературознавство

Довідка
№24
Дорого дня! Допоможіть підібрати літературу про життя та творчість Джека Лондона Вверх

Богословский, В.Н. История зарубежной литературы ХХ века, 1871-1917 / В.Н. Богословский, З.Т. Гражданская. - Москва : Просвещение, 1989.

Давиденко, Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Г.Й. Давиденкт, Г.М. Стрельчук. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Джек Лондон Матрин Иден / Москва : Правда, 1985.

Ерофеева, И. Отравленный талант : [Джек Лондон] / Ирина Ерофеева // Загадки истории. - 2014. - № 26. - С.14-15.

Засурский, Я.Н. Американская литература ХХ века / Я.Н. Засурский. - Москва, 1984.

Засурский, Я.Н. Писатели США. Краткая творческая биогафия / Я. Засурский, Г. Злобина. - Москва : Радуга, 1990.

Ковальчук, С.В. Урок за оповіданням Джека Лондона "Жага до життя" : 6клас / С.В. Ковальська // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 2. - С.32-33.

Кожукало, Н.В. Вивчаємо оповідання Джека Лондона "Жага до життя" / Н.В. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 11.- С.32-33.

Кожукало, Н.В. Трагічна історія американського успіху : матеріали до уроку позакласного читання за романом Джека Лондона "Мартен Іден" / Н.В. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. - 2016. - № 1. - С.62-63.

Мулярчик, А.С. Спор идет о человеке. О литературе США второй половины ХХ века / А.С. Мулярчик. - Москва : Сов. писатель. 1985.

 

 

Розділ: Літературознавство

Довідка
№23
Доброго дня! допоможіть підібрати список літератури на тему: "Леся Українка - зразок мужності й праці для народу". Дякую. Вверх

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012.-472c.

Григоренко, С. Дороги до Лесі: [До 102-річниці з дня смерті Лесі Українки] / Степан Григоренко // Літературна Україна. – 2015. - № 29. – 6 серпня. – С.1, 2.

Кармазіна, М. Леся Українка / Марія Кармазіна. - Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. – 416 c.

Косач-Кривинюк, О. Леся Українка: думки про творчість поетеси / О. Косач-Кривинюк // Шкільна бібліотека. – 2013. - №15-16. – С.68-69.

Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі "поетичної критики" : Навч. посіб  /О.М. Куцевол. - Вінниця, 2010. – 280 c.

Леся Українка у листах про саму себе та про свою творчість // Шкільна бібліотека. – 2014. - №1. – С.100-105.

Леся Українка думки про творчість поетеси // Шкільна бібліотека. – 2016. - №1. – С.49-56.

Лукачович, А.В. Обернуся на легенду: [Сценарій присвячений Лесі Українці] / А.В. Лукачович // Позакласний час. -2015. - №1. – С.36-37.

Панасенко, Т. Леся Українка / Т.М. Панасенко. – Харків : ФОЛІО, 2013. – 123 c.

Ставицька, О. Леся Українка: Етапи творчого шляху / О. Ставицька. – Київ : Видавництво художньої літератури "Дніпро", 1970. – 224 c.

Українка, Л. Усі твори в одному томі / Леся Українка В.Т. Бусел. -  Ірпінь: ВТФ "Перун", 2008. - 1376 c.

Шаров, І. 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. - Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 1999. – 496 c.

Шпак, В. Сором пік душу: [До 145-річчя з дня народження Лесі Українки] / Віктор Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. - №34. – 20 лютого. – С.9.

Розділ: Літературознавство