Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№443
Добрий день. Потрібна література: конспекти, розробки уроків з української літератури по творчості Ольги Кобилянської. Дякую вам за допомогу. Вверх

Радимо для опрацювання таку літературу:
Голик О. «Життя, укладене в музику» : [О. Кобилянська «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»)] / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 4. — С. 46-48.
Голик О. «Жінка європейського характеру»: ідея емансипації жінки у творчості О. Кобилянської. Повість «Царівна» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 58-62.
Голик О. «Загадкова сила музики». Образи нових жінок-інтелектуалок у творі О. Кобилянської «Меланхолійний вальс» / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 11. — С. 24-28.
Голик О. Повість Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала». Гімн високим людським почуттям / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 28-33.
Кизименко О. М. Урок «Новела-роздум «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської» [Електронний ресурс] / О. М. Кизименко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-novela-rozdum-impromtu-phantasie-olgi-kobilanskoi-297470.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Ковальчук Г. М. Урок-конференція. «ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА . «Усі мої думки тобі, народе вільний, і пісня серця, музика душі тобі!»» [Електронний ресурс] / Г. М. Ковальчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-konferencia-olga-kobilanska-usi-moi-dumki-tobi-narode-vilnij-i-pisna-serca-muzika-dusi-tobi-154865.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Коржова Н. Модерна українська проза : цикл уроків для 10-го класу за змішаним навчанням / Н. Коржова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 7-8. — С. 32-47.
Кучківська Н. М. Ольга Кобилянська «Меланхолійний вальс». Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації : українська література, 10 клас / Н. М. Кучківська // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 24-27.
Логінова Ю. І. Ольга Кобилянська. Повість «Людина» : 10 клас / Ю. І. Логінова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 34-36. — С. 42-46.
Саранюк Б. Г. Конспект уроку з української літератури для 10 класу [Електронний ресурс] / Б. Г. Саранюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-literaturi-dla-10-klasu-57750.html. — Дата звернення : 13.02.2024.
Скорик К. Ольга Кобилянська. Нарис «Impromptu phantasie» – образ ліричної героїні твору : українська література, 10 клас / К. Скорик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 58-60.
Сорока Г. Урок за новелою Ольги Кобилянської «Valse melancholique» / Г. Сорока // Дивослово. — 2020. — № 1. — С. 9-14.
Супрун Т. «Робітниця свого народу». Життя і творчість Ольги Кобилянської : українська література, 10 клас / Т. Супрун // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 10. — С. 36-38.
Ткачук С. О. Кроссенс «Життєвий шлях Ольги Кобилянської» [Електронний ресурс] / С. О. Ткачук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/krossens-zhyttievyi-shliakh-olhy-kobylianskoi-663680.html. — Дата звернення : 13.02.2024.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№437
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу на наступну тему: Мистецький Український Рух у післявоєнний період. Заздалегідь дякую Вверх

Доброг дня. Пропонуємо літературу: Бурлакова І. Особливості літературно-критичного дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та історико-культурної парадигм) [Електронний ресурс] / І. Бурлакова // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2013. — Вип. 28. — С. 125-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2013_28_15.
Василенко В. С. Мистецький Український Рух як явище й факт післявоєнного літературного процесу [Електронний ресурс] / В. С. Василенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. — 2022. — Вип. 3. — С. 18-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2022_3_4.
Гарматюк С. Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду Мистецького українського руху (1946 – 1948) [Електронний ресурс] / С. Гарматюк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_23.
Денисюк С. Внесок Юрія Шевельова у розвиток українознавчих досліджень у середовищі мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2021. — Вип. 28. — С. 52-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2021_28_10.
Денисюк С. Юрій Шевельов у процесах консолідації української інтелігенції у добу мистецького українського руху [Електронний ресурс] / С. Денисюк // Українознавчий альманах. — 2018. — Вип. 23. — С. 118-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2018_23_21.
Козлов Р. Концепт «структура» в дискусіях мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Р. Козлов // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2018. — № 12. — С. 39-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2018_12_9.
Лисенко-Ковальова Н. В. Мистецький український рух: модернізація літературної традиції і модернізм : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. В. Лисенко-Ковальова ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2006. — 19 с.
Лященко О. А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / О. А. Лященко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2007. — 16 с.
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 18-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_8.
Мариненко Ю. Естетичний ідеал особистості в українському романі доби Мистецького українського руху [Електронний ресурс] / Ю. Мариненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2010. — Вип. 21. — С. 18-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2010_21_8.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№431
Добрий день. Цікавить характеристика прозових творів Томаса Манна. Дякую. Вверх

Добрий день, Денисе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45262. Також додатково можете опрацювати такі джерела:
Буянова М. Акмеологічні елементи педагогічного досвіду : за матеріалами вивчення новели Томаса Манна «Маріо і чарівник» на уроках зарубіжної літератури / М. Буянова // Всесвітня література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 24-26.
Клименко Ж. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури «Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» : методика, пошук, досвід. Лекція 13 : Методика коментованого читання творів світової літератури / Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2011. — № 11-12. — С. 22-25.
Корольова Н. О. Концептосфера ідіостилю Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки») [Електронний ресурс] / Н. О. Корольова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2021. — Вип. 49(1). — С. 91-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2021_49(1)__24.
Корольова Н. О. Лексичне вираження ментальності німецького народу у творчості Томаса Манна (на матеріалі роману «Будденброки») [Електронний ресурс] / Н. О. Корольова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. — 2013. — Вип. 23. — С. 220-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2013_23_30.
Лучик О. Роль наратора у романі Томаса Манна «Доктор Фаустуc» / О. Лучик // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2014. — № 20. — С. 87-90.
Майстер епічного роману : 6 червня — 145 років від дня народження Пауля Томаса Манна // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 5. — С. 30-33.
Мельник М. М. Мовне вираження портретної характеристики головної героїні роману Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / М. М. Мельник, Х. І. Бовкіт // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 64(2). — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64(2)__13.
Мельник М. М. Портретна характеристика головного героя роману Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / М. М. Мельник // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 32(2). — С. 68-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_32(2)__20.
Морозова Л. І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Л. І. Морозова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2007. — 24 с.
Нестер Л. Текст моди у романі Томаса Манна «Будденброки» [Електронний ресурс] / Л. Нестер // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 6. — С. 286-292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_6_47.
Перкова Т. «Моральність і життя — єдине ціле» : зображення ситуації «маніпулювання натовпом» : сенс бунту Маріо в новелі Т. Манна «Маріо і чарівник» / Т. Перкова // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2008. — № 43-44. — С. 15-18.
Сеніч О. В. Збережи своє «Я», життя і свободу (за новелою Т. Манна «Маріо і чарівник») : 11-й клас : позакласне читання / О. В. Сеніч // Зарубіжна література в школі. — 2012. — № 15-16. — С. 40-42.
Хандогіна Л. Л. Естетичні погляди Томаса Манна в соціокультурному просторі Німеччини (перша половина XX століття) : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Л. Л. Хандогіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2004. — 15 c.
Шалагінов Б. Соцреалізм як нереалізований проект (погляд германіста) / Б. Шалагінов // Всесвіт. — 2012. — № 5-6. — С. 207-220.
Шевців Г. М. Особливості рецепції «Поезії і правди» Й.-В. Ґете у творчості Томаса Манна [Електронний ресурс] / Г. М. Шевців // Молодий вчений. — 2018. — № 3.1. — С. 202-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№429
Добрий день. Досліджую таку тему: Особливості сучасної української прози для підлітків. Дякую. Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Качак Т. Б. Емоції як засіб вираження гендерної ідентичності героїв у сучасній українській прозі для підлітків [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 5(2). — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_5(2)__15.
Качак Т. Б. Сучасна українська реалістична проза для підлітків: зміна естетичної парадигми [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2018. — Вип. 67(2). — С. 202-211. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2018_67(2)__23.
Качак Т. Б. Типологія дитячих образів у сучасній українській реалістичній прозі для підлітків [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2015. — № 2. — С. 322-336. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_30.
Корендій Я. Сучасна підліткова література як відображення українського світобачення [Електронний ресурс] / Я. Корендій // Українознавство. — 2018. — № 1. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2018_1_14.
Корендій Я. Сучасна підліткова література як відображення українського світобачення [Електронний ресурс] / Я. Корендій // Українознавство. — 2018. — № 1. — С. 168-178. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2018_1_14.
Мірошник С. І. Формування цінностей старшокласників засобами сучасної української підліткової літератури [Електронний ресурс] / С. І. Мірошник, А. О. Жуленко // Народна освіта. — 2017. — Вип. 3. — С. 83-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2017_3_16.
Слижук О. А. Система вивчення підлітками сучасної української поезії: методико-літературний підхід [Електронний ресурс] / О. А. Слижук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. — 2019. — № 4. — С. 205-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2019_4_39.
Слижук О. А. Сучасна українська література для підлітків: вивчення та викладання в школі [Електронний ресурс] / О. А. Слижук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 8(2). — С. 122-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_8(2)__16.
Стецюк К. Художня література для підлітків на українському видавничому ринку: пропозиція і вимоги сучасності [Електронний ресурс] / К. Стецюк // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2014. — Вип. 6. — С. 180-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2014_6_15.
Токарева Н. М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія / Н. М. Токарева, А. В. Шамне, Н. М. Макаренко. — Кривий Ріг, 2014 — 312 с.
Турчин Т. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Т. Турчин ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№425
Доброго ранку! Цікавить, яка є дитяча література Галини Вдовиченко у фонді вашої бібліотеки? Вверх

Вдовиченко Г. 36 і 6 котів : вусато-хвостата історія для дітей / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 135 с.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-детективів / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2023. — 141 с.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-компаньйонів / Г. Вдовиченко ; намал Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 158 с.
Вдовиченко Г. 36 і 6 котів-рятувальників / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2021. — 162 с.
Вдовиченко Г. Життя іграшкових овечок : зб. оповідань / Г. Вдовиченко ; намал. О. Шатохін. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. — 107 с.
Вдовиченко Г. Котохатка : кн.-картинка / Г. Вдовиченко ; намал. Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. — 33 с.
Вдовиченко Г. Ліга непарних шкарпеток : повість / Г. Вдовиченко ; намал. А. Джанікян. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 54 с.
Вдовиченко Г. Мишкові Миші : з продовженням / Г. Вдовиченко ; намал. І. Черняк. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 145 с.
Вдовиченко Г. Мишкові миші з продовженням / Г. Вдовиченко ; намал. І. Черняк. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 145 с.
Вдовиченко Г. Містельфи : повість / Г. Вдовиченко ; намал. А. Ломакіна. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 142 с.
Вдовиченко Г. Прокидайся ; Засинай : ранкові історії для маленьких : вечірні історії для маленьких / Г. Вдовиченко ; намал. В. Борігард. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. — 40 с.
Вдовиченко Г. Сова, яка хотіла стати жайворонком / Г. Вдовиченко ; іл. Х. Лукащук. — Чернівці : Чорні вівці : Книги - ХХІ, 2019. — 47 с.
Вдовиченко Г. Чорна-чорна курка / Г. Вдовиченко, Н. Гайда. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 46 с.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№423
Добрий день. Потрібна література на таку тему: Дитяча тематика у творах Ірен Роздобудько. Заздалегідь дякую. Вверх
Богданець-Білоскаленко Н. І. Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — 2017. — Вип. 15. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_15_23.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Формування літературної компетентності студентів у процесі вивчення дисципліни «Дитяча література» [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 3-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_3.
Бутурлим Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім’ї : за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик» : система уроків за творами сучасних письменників / Т. Бутурлим // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 11. — С. 46-52.
Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько / Н. Герасименко // Слово і час. — 2005. — № 11. — С. 36-39.
Горболіс Л. М. Музика як смислова домінанта Роману Ірен Роздобудько «Прилетіла ластівочка» [Електронний ресурс] / Л. М. Горболіс // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 43(1). — С. 12-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_43(1)__5.
Експедиція в казку : родзинки навчання : літературні ігри за текстами «Хрестоматія сучасної української літератури» // Розкажіть онуку. — 2017. — № 3. — С. 3-10.
Ковпік С. І. Художнє моделювання дитячої свідомості у повістях Ч. Мілоша «Долина Ісса» та І. Роздобудько «Арсен» [Електронний ресурс] / С. І. Ковпік // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 3(1). — С. 64-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_3(1)__14.
Лобойко Я. О. Система образів-персонажів творів Ірен Роздобудько «Арсен» та Йоанни Ягелло «Кава з кардамоном» / Я. О. Лобойко // Магістерські студії. Альманах. — Херсон : ХДУ, 2022. — Вип. 22. — С. 57-59.
Нечипоренко К. Закріплення набутих знань про букву Гг, її звукових значень, розвиток мовлення за змістом казки І. Роздобудько «Винахідливі гноми» : урок навчання грамоти (читання), 1 клас / К. Нечипоренко, І. Левчик // Початкова школа і сучасність. — 2016. — № 12. — С. 9-11.
Рудніцька Н. Роль книги в житті людини / Н. Рудніцька // Зарубіжна література в школах України. — 2018. — № 3. — С. 48-51.
Соколовська Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько / Ю. С. Соколовська // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. Філологія. — 2014. — № 1107, Вип. 70. — С. 176-180.
Соколовська Ю. С. Творчість Ірен Роздобудько в контексті української масової літератури : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. С. Соколовська; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2017. — 19 c.
Чоловська О. За мить до юнності : літературна дегустація: виховуємо духовність / О. Чоловська // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 7-8. — С. 74-78.
Чумак Т. Сучасний літературний процес в Україні : готуємося до ЗНО / Т. Чумак // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 7-17.
Розділ: Літературознавство

Довідка
№417
Добрий день. Потрібно літературу про особливості стилю письма Агати Крісті. Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бабай Л. В. Система часопросторових координат у романі Агати Крісті «Нескінченна ніч» [Електронний ресурс] / Л. В. Бабай // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 125–128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_23.
Булаховська Ю. Л. Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ – початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? / Ю. Л. Булаховська // Компаратив. дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 26. — С. 133-136.
Величко Ф. Життя Агати Крісті, або Сюжет для детектива / Ф. Величко // Чумацький шлях. — 2016. — № 1. — С. 24-27.
Воробйова І. А. Англійські фразеологізми з компонентом-зоонімом у творах Агати Кристі та їхні переклади українською мовою / І. А. Воробйова, А. В. Фрідріх // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-у. Сер. : Перекладознав. та міжкультурна комунікація. — 2018. — Вип. 2. — С. 79-86.
Граб У. Б. Музичний профіль роману Агати Крісті «Хліб геніїв» / У. Б. Граб // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2021. — Вип. 45. — С. 86-92.
Дець Н. С. Агата Крісті – всесвітньо відома «королева детективу» : літературна вітальня / Н. С. Дець // Зарубіжна література в школах України. — 2022. — № 3-4. — С. 58-61.
Дученко Л. В. Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 сторіччя) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. В. Дученко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2004. — 22 c.
Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах / Л. Кицак // Укр. література в загальноосвіт. школі. — 2014. — № 7-8. — С. 60-62.
Королева детективу : 15 вересня – 130 років від дня народження Агати Крісті // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 8-9. — С. 37-43.
Лещенко Г. В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Г. В. Лещенко; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 36 c.
Макаренко Ю. Г. Особливості відтворення реалій при перекладі романів Агати Крісті [Електронний ресурс] / Ю. Г. Макаренко, А. В. Совєтна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 24(2). — С. 123-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_24(2)__37.
Макаренко Ю. Г. Особливості відтворення реалій при перекладі романів Агати Крісті / Ю. Г. Макаренко, А. В. Совєтна // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2016. — Вип. 24(2). — С. 123-125.
Перенчук О. З. Анахронії детективного жанру (на матеріалі класичної детективної прози) / О. З. Перенчук // Гум. освіта у технічних вищ. навч.закладах. — 2013. — Вип. 27. — С. 306-313.
Пругло А. О. Особливості авторського стилю Агати Крісті / А. О. Пругло, О. О. Сенчук, Т. В. Кушнірова // Молодий вчений. — 2019. — № 5. — С. 174-176.
Свінціцька В. Ю. Валентні зв’язки лексем – репрезентантів ключових концептів у наративному дискурсі (на матеріалі творів Артура Конан Дойла та Агати Крісті) / В. Ю. Свінціцька // Закарпат. філологіч. студії. — 2019. — Вип. 11(2). — С. 80-83.
Стрижак В. Г. Вияв мовної особистості детектива / В. Г. Стрижак, С. В. Радецька // Наук. зап. [Ніжинськ. держ. уні-ту ім. М. Гоголя]. Філологіч. науки. — 2017. — Кн. 1. — С. 106-109.
Титюк А. К. Жанр «жіночий детектив» в оцінках літературної критики / А. К. Титюк // Наук. зап. Харківськ. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — Вип. 2(2). — С. 122-128.
Титюк А. К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення / А. К. Титюк // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(1). — С. 87-90.
Тищенко О. Агата Крісті: королева з червоним хрестом [Електронний ресурс] / О. Тищенко // Фармацевт Практик. — 2017. — № 12. — С. 34-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2017_12_16.
Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті : життя славетних / О. Тищенко // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 7-8. — С. 91-96.
Ткаченко Н. Особливості розвитку детективної інтриги у творі Агати Крісті «Десять негренят» : [розробка уроку] / Н. Ткаченко // Зарубіжна література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 45-47.
Христич Н. Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань / Н. Христич // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 413-422.
Чернова Ю. Особливості перекладу метафор (на прикладі українських перекладів романів Агати Крісті) [Електронний ресурс] / Ю. Чернова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 1(2). — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_1(2)__23.
--

Розділ: Літературознавство

Довідка
№413
Добрий день, допоможіть знайти статті журналу «Трудова підготовка в закладах освіти», які розкривають методику навчання художньо обробленого металу Вверх

Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні : монографія [Електронний ресурс] / Лариса Феліксівна Ейвас. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2016. — 136 с. — Режим доступу: https://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/433/1/З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ.pdf
Жлудько В. Трудове навчання з практикумом : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» [Електронний ресурс] / В. Жлудько. – Чернігів: ЧНТУ , 2016. — 88 с. – Режим доступу: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2195/1/28.Посібник Жлудько.pdf
Радкевич В.О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : Монографія [Електронний ресурс] / В.О. Радкевич ; за ред. Н.Г. Ничкало. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 420 с. —https://core.ac.uk/download/pdf/32305085.pdf

Розділ: Літературознавство

Довідка
№411
Прошу підібрати літературу до бакалаврської роботи Художні особливості громадянської лірики Івана Франка Вверх

Добрий день! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – Стрюк Л. Б.,Ткачук К. С. ГРОМАДЯНСЬКА ЛІРИКА ІВАНА ФРАНКА, ЇЇ ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ. – Режим доступу: https://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/150/139
– Стрюк Л. Б., Шалацька Г. М. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ ІВАНА ФРАНКА. – Режим доступу: https://litstud.knu.ua/wp-content/uploads/2020/02/49-29.pdf
– Ідейно-художнє багатство філософської та громадянської лірики Івана Франка. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/7372272/page:12/
– Патріотична та громадянська лірика І. Франка. – Режим доступу: https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=9656
– Тематична і жанрова різноманітність лірики Івана Франка. – Режим доступу: https://uahistory.co/pidruchniki/slonyovska-ukraine-literature-10-class-2018-standard-level/17.php
– Художній світ лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ. – Режим доступу: https://ukrlit.net/textbook/10klas_9/14.html

– Стрюк Л. Б. Громадянська лірика Івана Франка, її художні особливості / Л. Б. Стрюк, К. С. Ткачук // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2018. – Вип. 17. – С. 202-221.
– Стрюк Л. Лірика І.Я. Франка, провідні ознаки її поетики / Л. Стрюк // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 267-273.
– Ткачук М. Лірика Івана Франка : до 150-річчя від дня народження І. Франка : монографія / М. Ткачук. – Тернопіль-Київ : Світ Знань, 2006. – 296 с.
– Клим"юк Ю.І. Лірика Івана Франка як система жанрів : монографія / Ю. Клим"юк ; МОНУ ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 406 с.
– Корнійчук В. С. "Апостол правди і науки" (Шевченкові ремінісценції в політичній ліриці І. Франка) / В. Корнійчук // "Мов органи у великому храмі..." : Контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії) / В. С. Корнійчук. – Львів, 2007. – С. 30-48.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№408
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти нову літературу з проблем нарації автобіографічного тексту. Дякую Вверх

Добрий день! Радимо Вам використати наступні джерела: – Сіверська С.Ф. НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Desktop/Сіверська С. Ф..pdf
– Титаренко Т.М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/710148/1/Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання.pdf
– Тебешевська-Качак Т. Автобіографізм як принцип нарації та характеротворення у прозі Оксани Забужко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/172344/07-Tebeshevska.pdf
– Грінченко Г. (Авто) біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до питання про теорію наративного аналізу. – Режим доступу: https://keui.files.wordpress.com/2010/12/05_grinchenko.pdf
– Титаренко Т.М. ОСОБИСТІСНІ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ ЖИТТЯ. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/84273994.pdf
– Василюк О. АВТОБІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВМАТИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/4418/1/Vasyluk.pdf
– Кушнірова Т.В. НАРАТИВ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ: ҐЕНЕЗА, ОЗНАКИ, ТИПОЛОГІЯ. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v39/part_1/33.pdf
– Дуркалевич В.В. ОБРАЗ МІСТА В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ ІВАНА ФРАНКА. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3.2/6.pdf

– Сіверська С. Ф. Вплив мультикультурності на наративні особливості автобіографічного інтертексту кінця ХХ – початку ХХІ століття / С. Сіверська // Питання літературознавства : наук. зб. – 2009. – Вип. 78. – С. 306-311.
– Сіверська С. Ф. Наратологія : джерела, здобутки, перспективи / С. Ф. Сіверська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2011. – № 1. – С. 93-100.
– Сіверська С. Ф. Наративні особливості автобіографічного роману І. Жиленко „Homo feriens” / С. Ф. Сіверська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. – 2008. – № 1. – С. 210-216.
– Луньова Т. В. Автобіографічний наратив як форма метаекфразису: когнітивно-поетологічний аналіз Есе Жюля Оліцького про власну творчість / Т. В. Луньова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія ”Філологія. Соціальні комунікації”. – 2020. – Т. 31 (70), № 4, ч. 2. – С. 113-119.
– Бистров Я. В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я. В. Бистров . – [Б. м. : б. в.]. – 319 с.
– Резніченко Ю. Поняття наративна модель у сучасному українському літературознавстві / Ю. Резніченко // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. –2020. – № 1. – С. 34-39.
– Лебідь-Гребенюк Є. Біографічний наратив у щоденниках Дмитра Туптала і Тараса Шевченка / Є. Лебідь-Гребенюк // Слово і час : наук.-теорет. журнал. – 2020. – № 2. – С. 68-79.
– Дмитренко А. Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б. Антоненка-Давидовича / А. Дмитренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 86-88.
– Качмар В.М. Повістева творчість Б.Лепкого: типи нарації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 - укр. літ-ра / В. М. Качмар; Тернопільський нац. пед. унів. ім. Т.Г.Шевченка. – Тернопіль, 2006. – 201 с.
– Шевців Т. М. Автобіографічна пам’ять як необхідна умова конструювання автобіографічного наративу / Т. М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – 2011. – Вип. 1(2). – С. 153-159.
– Рябченко М. М. Типи нарації у творах Любка Дереша (романи "Культ", "Трохи пітьми") // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 388-392.

Розділ: Літературознавство