Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№447
Добрий день. Шукаю літературу про політологічні дослідження. Вверх

 Література за вашим запитом:
Бацюкова С. Ю. Визначення адвокації як предмету дослідження в політології [Електронний ресурс] / С. Ю. Бацюкова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2014. — № 1132, Вип. 27. — С. 77-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2014_1132_27_15.
Бех В. Предмет політології як проблемне поле політичних досліджень [Електронний ресурс] / В. Бех // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2016. — Вип. 3-4. — С. 229-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_3-4_21.
Вовк О. О. Демографічна політика як напрям дослідження політології [Електронний ресурс] / О. О. Вовк. // Політологічні записки. — 2012. — № 5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_5_33.
Гарькавий Є. М. Стратегічні комунікації сил оборони України як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / Є. М. Гарькавий, С. В. Сірий // Politology bulletin. — 2022. — Iss. 89. — С. 103-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2022_89_9.
Голденштейн К. О. Символічна реальність як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / К. О. Голденштейн // Politology bulletin. — 2023. — Iss. 90. — С. 216-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2023_90_16.
Горбатенко І. А. Політична культура як об’єкт порівняльно-політологічних досліджень [Електронний ресурс] / І. А. Горбатенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2010. — Вип. 3. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_3_4.
Горчаков Л. О. Історичне коріння етносепаратизму як об’єкта політологічних досліджень [Електронний ресурс] / Л. О. Горчаков // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2009. — Т. 110, Вип. 97. — С. 66-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_110_97_14.
Дудкевич В. І. Євроінтеграційний дискурс політологічних досліджень в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Дудкевич // Регіональні студії. — 2021. — № 25. — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regst_2021_25_20.
Ірха К. О. Електоральна активність як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / К. О. Ірха. // Політологічні записки. — 2013. — № 7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_23.
Пилипенко О. В. Громадські рухи як об’єкт політологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. В. Пилипенко // Грані. — 2013. — № 10. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_10_12.
Пустоловська О. О. Мобільність еліт: досвід політологічного дослідження [Електронний ресурс] / О. О. Пустоловська // Політологічний вісник. — 2013. — Вип. 71. — С. 334–342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_71_31.
Токовенко О. С. Парадигмальність у сучасних політологічних дослідженнях: від міждисциплінарності до авторської концептуальності [Електронний ресурс] / О. С. Токовенко // Грані. — 2020. — Т. 23, № 1-2. — С. 24-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2020_23_1-2_5.

Розділ: Держава і право

Довідка
№421
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні" Вверх
Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_2
Розділ: Держава і право

Довідка
№382
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на таку тему: Права людини у сучасному міжнародному праві. Заздалегідь дякую вам. Вверх

Добрий день! Радимо для опрацювання такі джерела літератури:
Беркела Г. Ю. Міжнародно-правовий захист прав дітей у діяльності міжнародних організацій і у практиці Європейського Суду з прав людини / Г. Ю. Беркела // Журн. східноєвроп. права. — 2019. — № 70. — С. 250-257.
Буцмак А. Ю. Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на екологічну інформацію [Електронний ресурс] / А. Ю. Буцмак // Право. Людина. Довкілля. — 2021. — Vol. 12, № 4. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2021_12_4_10.
Гриб А. М. Загальні засади міжнародно-правового захисту прав людини [Електронний ресурс] / А. М. Гриб, В. В. Владишевська, В. Ю. Дронов // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 3. — С. 405-411. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_3_75.
Деркач А. Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини та їх відображення в Конституції України [Електронний ресурс] / А. Деркач // Підприємництво, господарство і право. — 2019. — № 8. — С. 124-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2019_8_24.
Ігнатенко Т. В. Права людини і міжнародні стандарти: кореляція між національним та міжнародним законодавством / Т. В. Ігнатенко // Університетські наук. записки. — 2019. — № 3. — С. 358-366.
Кононенко В. П. Становлення принципу поваги прав людини в Європі, його зв’язок з міжнародною та національною безпекою [Електронний ресурс] / В. П. Кононенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2023. — Вип. 75(1). — С. 104-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_75(1)__19.
Копетюк М. Поняття та класифікація міжнародних стандартів прав людини та громадянина [Електронний ресурс] / М. Копетюк // Історико-правовий часопис. — 2020. — № 1. — С. 33-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/icprch_2020_1_9.
Михайловський В. Міжнародний правовий механізм забезпечення прав людини / В. Михайловський // Зовніш. торгівля: економіка, фінанси, право. — 2021. — № 4. — С. 26-35.
Москалюк Н. Б. Міжнародно-правові стандарти в сфері захисту прав людини та їх вплив на законодавство України / Н. Б. Москалюк, В. М. Слома // Акт. проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 1. — С. 37-42.
Наливайко О. І. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав людини [Електронний ресурс] / О. І. Наливайко, Н. А. Братішко // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2023. — № 2. — С. 411-416. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2023_2_73.
Прохазка Г. А. Відповідальність держав: порушення прав людини в міжнародному праві [Електронний ресурс] / Г. А. Прохазка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 46(2). — С. 162-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_46(2)__37.
Савчук О. Процес юридичного закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні: міжнародно-правовий досвід [Електронний ресурс] / О. Савчук, О. Каленюк // Підприємництво, господарство і право. — 2020. — № 4. — С. 251-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2020_4_43.

Розділ: Держава і право

Довідка
№369
Добрий день. Потрібно для дослідження літературу на тему: Законотворчий процес в Україні та у Європейському союзі. Дякую за допомогу. Вверх

Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Богачева О. В. Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. В. Богачева // Європейські перспективи. — 2012. — № 3(3). — С. 14-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2012_3(3)__5.
Богачова О. В. Принцип демократизму законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. В. Богачова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 3. — С. 5-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_3_3.
Гладкова Т. Л. Інформаційно-комунікаційна складова законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Т. Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 3. — С. 123-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_3_27.
Гладкова Т. Л. Проблеми законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Т. Л. Гладкова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2010. — № 1. — С. 14-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2010_1_4.
Литвиненко І. Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні [Електронний ресурс] / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. — 2016. — № 3. — С. 246-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_3_25.
Маруженко О. П. Відкритість інформації щодо законотворчого процесу як складова демократичного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / О. П. Маруженко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 2. — С. 19-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_2_6.
Миколенко О. І. Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Миколенко // Правова держава. — 2018. — № 29. — С. 50-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_29_10.
Муза О. В. Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України [Електронний ресурс] / О. В. Муза // Держава і право. Серія : Юридичні науки. — 2018. — Вип. 79. — С. 12-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jurnaukdir_2018_79_4.
Пістракевич О. В. Особливості законотворчого процесу в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / О. В. Пістракевич // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 39. — С. 85-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_12.
Плавич В. П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси [Електронний ресурс] / В. П. Плавич // Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2013. — Вип. 62. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_62_4.
У законотворчому процесі Україні допомагатиме Рада Європи [Електронний ресурс] // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 3. — С. 46-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2014_3_16.
Ференс О. Є. Деякі аспекти міжнародного досвіду щодо професійної підготовки фахівців у сфері законотворчого процесу [Електронний ресурс] / О. Є. Ференс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2015. — № 2. — С. 73-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_2_16.
--

Розділ: Держава і право

Довідка
№55
Доброго дня, підкажіть літературу про умови і порядок призначення опікуна та піклувальника Вверх

Кивалов, С.В. Семейный кодекс Украины : научно - практический коментарии / С.В. Кивалов, Ю.С. Червоный, Г.С. Волосатый. - Київ :  "Правова єдність", 2008. 

Керівник з моніторингу дитячої праці в Україні : посібник. - Київ : ТОВ "Компанія Лік", 2008.

Конвенція ООН про права дитини. - Київ.

Медіа та права дитини : посіб. для журналістів, створений самими журналістами. - Київ, 2009.

Праця дітей : проблема та дії у відповідь / за ред. О.П. Петращук. Меленіум, 2002.

Сімейне право України : підр. / за ред. Ю.С. Червоного. - Київ : Істина, 2004.

Співак, В.М. Законодавство України про шлюб і сім"ю / В.М. Співак, В.С. Гопанчук. - Київ : Наукова Думка, 1998.

Шанті, Д. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне дослідження/ Д. Шанті. - Київ : Фонд "Мистецтво культура та наука".

Розділ: Держава і право

Довідка
№53
Література на тему: Взаємодія міжнародного та внутрішнього права Вверх

Буроменського, М.В. Міжнародне право : навч. посіб. / М.В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2005.

Кейп, Е. Ефективний захист у кримінальному процесі в країнах східної Європи / Ед Кейп, Заза Наморадзе. - Київ : Відродження.

Конституційне (державне)  право зарубіжних країн: навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов. - Київ : Знання, 2008.

Макарчук, В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2009.

Макарчук, В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2006. 

Макарчук, В.С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2000.

Хора, Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. - Львів : "Новий світ. - 2000", 2008.

Розділ: Держава і право

Довідка
№36
Доброго дня, допоможіть з літературою на тему: "Демократія як форма і спосіб організації суспільного життя" Вверх

Горлач, М.І. Політологія : наука про політику : підручник для студ. вищих. навч. закл. / М.І. Грибан, В.Г. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. 

Греченко, В.А. Політична історія України : навч. посіб. / В.А. Греченко, В.І. Танцюра, В.В. Калініченко. - Київ : Академвидав, 2008.

Кирилюк, Ф.М. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько. - Київ : Здоров"я, 2004.

Климанська, Л.Д. Соціальна політика : навч. посіб. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома - Львів : "Новий Світ - 2000", 2014.

Левківський, К.М. Політологія : підручник для студ. вищих закл. освіти / К.М. Леквінський, В.М. Піча, Н.М. Хома. - Львів : "Новий Світ - 2000", 2005.

Рудич, Ф.М. Політологія : підручник / Ф.М. Рудич. - Київ : Либідь, 2006.

Політологія : посібник для студ.  вищих навч. закл. / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1998.

Розділ: Держава і право