Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№55
Доброго дня, підкажіть літературу про умови і порядок призначення опікуна та піклувальника Вверх

Кивалов, С.В. Семейный кодекс Украины : научно - практический коментарии / С.В. Кивалов, Ю.С. Червоный, Г.С. Волосатый. - Київ :  "Правова єдність", 2008. 

Керівник з моніторингу дитячої праці в Україні : посібник. - Київ : ТОВ "Компанія Лік", 2008.

Конвенція ООН про права дитини. - Київ.

Медіа та права дитини : посіб. для журналістів, створений самими журналістами. - Київ, 2009.

Праця дітей : проблема та дії у відповідь / за ред. О.П. Петращук. Меленіум, 2002.

Сімейне право України : підр. / за ред. Ю.С. Червоного. - Київ : Істина, 2004.

Співак, В.М. Законодавство України про шлюб і сім"ю / В.М. Співак, В.С. Гопанчук. - Київ : Наукова Думка, 1998.

Шанті, Д. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне дослідження/ Д. Шанті. - Київ : Фонд "Мистецтво культура та наука".

Розділ: Держава і право

Довідка
№53
Література на тему: Взаємодія міжнародного та внутрішнього права Вверх

Буроменського, М.В. Міжнародне право : навч. посіб. / М.В. Буроменський. - Київ : Юрінком Інтер, 2005.

Кейп, Е. Ефективний захист у кримінальному процесі в країнах східної Європи / Ед Кейп, Заза Наморадзе. - Київ : Відродження.

Конституційне (державне)  право зарубіжних країн: навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов. - Київ : Знання, 2008.

Макарчук, В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2009.

Макарчук, В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2006. 

Макарчук, В.С. Історія держави і права зарубіжних країн : навч. посіб. / В.С. Макарчук. - Київ : Атіка, 2000.

Хора, Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб. - Львів : "Новий світ. - 2000", 2008.

Розділ: Держава і право

Довідка
№36
Доброго дня, допоможіть з літературою на тему: "Демократія як форма і спосіб організації суспільного життя" Вверх

Горлач, М.І. Політологія : наука про політику : підручник для студ. вищих. навч. закл. / М.І. Грибан, В.Г. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. 

Греченко, В.А. Політична історія України : навч. посіб. / В.А. Греченко, В.І. Танцюра, В.В. Калініченко. - Київ : Академвидав, 2008.

Кирилюк, Ф.М. Політологія / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько. - Київ : Здоров"я, 2004.

Климанська, Л.Д. Соціальна політика : навч. посіб. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома - Львів : "Новий Світ - 2000", 2014.

Левківський, К.М. Політологія : підручник для студ. вищих закл. освіти / К.М. Леквінський, В.М. Піча, Н.М. Хома. - Львів : "Новий Світ - 2000", 2005.

Рудич, Ф.М. Політологія : підручник / Ф.М. Рудич. - Київ : Либідь, 2006.

Політологія : посібник для студ.  вищих навч. закл. / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1998.

Розділ: Держава і право