Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№452
Добрий день. Цікавить Цензура в Україні в радянський період. Дякую Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бабюх В. А. Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. А. Бабюх ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 23 с.
Докаш О. Ю. Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Ю. Докаш // Панорама політологічних студій. — 2015. — Вип. 13. — С. 229-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_32.
Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 2. — С. 10-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
Королько А. З. «У лещатах радянської цензури…» Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. Крізь призму листування Володимира Грабовецького [Електронний ресурс] / А. З. Королько // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_6.
Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. — 2016. — Вип. 23. — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
Позднякова І. С. Контроль за поширенням зарубіжної літератури як один із напрямів радянської цензурної політики у 1920–ті рр. [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__16.
Позднякова І. С. Цензурна політика в радянській Росії у 1917 - 1929 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. С. Позднякова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 32. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
Стоян Т. А. Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / Т. А. Стоян, П. Ф. Стоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 81-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_11.
Стоян Т. Партійно-ідеологічне керівництво радянською системою політичної цензури (1922 – 1933 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Стоян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2009_12_20.
Федотова О. О. Діяльність органів цензури УРСР зі збереження державної таємниці в пресі у ІІ половині 1940-х рр. [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_3_23.
Федотова О. О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_19.
Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.

Розділ: Історія

Довідка
№435
Добрий день. Цікавить Цензура в Україні в радянський період. Дякую Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бабюх В. А. Політична цензура в Україні в 1920 - 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. А. Бабюх ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2007. — 23 с.
Докаш О. Ю. Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / О. Ю. Докаш // Панорама політологічних студій. — 2015. — Вип. 13. — С. 229-236. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2015_13_32.
Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 2. — С. 10-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
Королько А. З. «У лещатах радянської цензури…» Українська історична наука і думка 1950–1980-х рр. Крізь призму листування Володимира Грабовецького [Електронний ресурс] / А. З. Королько // Галичина. — 2018. — Ч. 31. — С. 32-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2018_31_6.
Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. — 2016. — Вип. 23. — С. 98-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
Позднякова І. С. Контроль за поширенням зарубіжної літератури як один із напрямів радянської цензурної політики у 1920–ті рр. [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(1). — С. 72-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__16.
Позднякова І. С. Цензурна політика в радянській Росії у 1917 - 1929 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / І. С. Позднякова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ, 2010. — 20 с.
Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. — 2012. — Вип. 32. — С. 295-302. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
Стоян Т. А. Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / Т. А. Стоян, П. Ф. Стоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2014. — Вип. 12. — С. 81-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_11.
Стоян Т. Партійно-ідеологічне керівництво радянською системою політичної цензури (1922 – 1933 рр.) [Електронний ресурс] / Т. Стоян // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 161-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2009_12_20.
Федотова О. О. Діяльність органів цензури УРСР зі збереження державної таємниці в пресі у ІІ половині 1940-х рр. [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 3. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_3_23.
Федотова О. О. Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела) [Електронний ресурс] / О. О. Федотова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 98-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_19.
Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 3. — С. 43-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.

Розділ: Історія

Довідка
№388
Демократичні процеси в Україні Вверх

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бурін О. М. Розвиток прямої демократії в контексті муніципальної реформи в Україні / О. М. Бурін // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 20. — С. 121-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_20_27.
Бучин М. Інститут демократичних виборів в Україні : особливості та тенденції трансформації / М. Бучин // Humanitarian vision. — 2015. — Vol. 1, Num. 2. — С. 1-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hv_2015_1_2_3.
Джинчарадзе Н. Г. Розвиток електронної демократії в Україні / Н. Г. Джинчарадзе // Аналітика і влада. — 2012. — № 6. — С. 170-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_28.
Лозовицький О. Глобальні демократичні процеси як основа цивілізаційного самовизначення сучасних держав / О. Лозовицький // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2018. — Вип. 2. — С. 300-311. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2018_2_23.
Милосердна І. М. Моделі демократичних перетворень в кінці ХХ — на початку ХХІ ст.: регіональний вимір / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики. — 2018. — Вип. 61. — С. 67-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2018_61_8.
Митко А. Україна й інформаційна демократія: новий вимір політики / А. Митко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2014. — Вип. 26. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2014_26_15.
Олійник М. О. Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні / М. О. Олійник // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 49. — С. 87-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_49_10.
Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. — 2013. — Вип. 25. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_17.
Славко Т. О. Особливості демократичного процесу на місцевому рівні / Т. О. Славко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. — 2010. — Т. 149, Вип. 137. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2010_149_137_9.
Хахула Л. І. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991-2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс / Л. І. Хахула // Український історичний журнал. — 2015. — № 1. — С. 92-107 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2015_1_8.
Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. — 2020. — Вип. 1. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2020_1_11.

Розділ: Історія

Довідка
№385
Теорії походження людини. Перші поселення на території України Вверх

Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дараган М. М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / М.М. Дараган ; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Жидко М. Є. Основи антропогенезу. Вступ до еволюційної психології : навч. посіб. / М. Є. Жидко; Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». — Харків, 2009. — 94 c.
Охріменко Г. В. Неоліт Волині : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Г. В. Охріменко ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2002. — 20 с.
Сегеда С. Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 107-113.
Стеблій Н. Я. Система заселення Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття у III - VII ст. н.е. (за даними археології) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Н. Я. Стеблій ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2007. — 20 с.
Степанчук В. М. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: сінтез археологічних і палеогеографічних даних / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, Ж. М. Матвіїшина // Вісник НАН України. — 2012. — № 8. — С. 40.

Розділ: Історія

Довідка
№355
Вітаю! Допоможіть, будь ласка, знайти дитячу книгу, в якій би йшлося про чумаків. Дякую. Вверх

Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступну літературу: – Данилевський Г.П. Чумаки : худож.-докум. нарис / Г.П.Данилевський ; пер. з рос. Н.Тоцької ; передм. В.Скуратівськогоп; мал. С.Полякова. – Київ : Веселка, 1992. – 110 с. : іл. – (Роде наш красний).
– Носко Д. В. Чумацький шлях / Д.В.Носко ; ред. колегія: Г. Б. Мунін [та ін.] ; худож.-дизайнери: Г. Б. Мунін, О. С. Попутнікова, О. О. Радівіловська. – Київ : Патерик, 2013. – 63 с. : ілюстр.
– Малик В.К. Чумацький шлях : роман / В.К.Малик. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 285 с. : іл.
– Мандрівками століть : оповідання та повість / худож. В.Якубич. – Київ : Веселка, 1972. – 208 с. : іл. – (Історична бібліотека).
– Народні оповідання / упоряд., вступ. ст., прим. С. В. Мишанич . – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела).
– Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях : [посібник] : до 20-річчя незалежності України / Григор’єв-Наш ; худож. В. Лопата. – Адапт. вид. - Харків : Веселка, 2011. – 286 с. : ілюстр.

Розділ: Історія

Довідка
№336
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, літературу для курсової роботи тема "Діловодство у часи Гетьманщини". Вверх

Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо переглянути такі джерела:
Журавель М. В. Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) [Електронний ресурс] / М. В. Журавель // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 232-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_43.
Лапшин С. А. Реформування діловодства в період Правління гетьманського уряду (1734-1750 рр.) [Електронний ресурс] / С. А. Лапшин. — Режим доступу : http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4308/1/19_302-318.pdf. — Назва з екрану.
Литвин Ю. С. Джерела діловодства Гетьманщини (1649-1764 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Литвин. — Режим доступу : https://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4207/Movna kompetentsiia maibutnoho yurysta_Pertseva_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=89. — Назва з екрану.
Медвідь Н. Дипломатичні документи Гетьманщини [Електронний ресурс] / Н. Медвідь // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 73. — С. 26-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_73_6.
Нікольченко Ю. М. Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649-1658 роках [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. — 2015. — Вип. 10. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2015_10_16.
Нікольченко Ю. М. Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Нікольченко, Ю. М. Кочина // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філософія, культурологія, соціологія. — 2014. — Вип. 7. — С. 100-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_fks_2014_7_16.
Савчук Г. М. Генеральна військова канцелярія як центральний орган діловодства в гетьманській Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Савчук // Квалілогія книги. — 2013. — № 1. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kk_2013_1_22.
Синяк І. Л. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734-1775) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Л. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.

Розділ: Історія

Довідка
№172
Доброго дня! Мені потрібна література про історію кримських татар. Дякую! Вверх

Доброго дня. 

1.Базилевич, В. М. Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века] / В. М. Базилевич. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 23 с.

2.Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.

3.  Возгрин, В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма. Т. 1 : в 4 т. - 3-е изд., стер. - Симферополь : Тезис, 2013. – 872 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2GCKVDa (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

4.  Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

5. Гайворонский, О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – Киев ; Бахчисарай : Оранта : Майстерня книги, 2007 – 368 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LveCVq (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

6. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

7. Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.

8.Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидці. – Київ : Рідний край, 1995. – 362 с.

9. Пилипчук, Я. Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538–1713 [Електронний ресурс] / Я. Пилипчук // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 1. – С. 188–229.

10.  Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.

11.Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

12. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В. Д. Смирнов. – Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887. – V, XXXV, 772 c. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2AdgtK1 (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

13.Червонная, С. Черная весна 2014 года (этапы аннексии и задачи освобождения Крыма в контексте прав и чаяний его коренных народов и национальных меньшинств) / С. Червонная. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 72 с.

Розділ: Історія

Довідка
№156
Добрий день.Знайдіть будь-ласка літературу до реферату « Педагогічні ідеї філософів Давньої Греції». Вверх

Доброго дня, Володимир. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:1.Боннар А. Греческая цивилизация. От Иллиады до Парфенова / А. Боннар ; пер. с фр. О. В. Волкова. – М, 1992. – 328 с. 2.Елькін М. В. Історія педагогіки : навчально-метод. посібник до самост. вивчення дисципліни: для студ. вищих навч. закл. / М. В. Елькін [и др.] ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 204 с. – Бібліогр.: с. 194-203. 3.Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. 4.Історія зарубіжної педагогіки : тексти для вивчення курсу / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. Н. І. Бєлкіна [та ін.]. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 287 с. 5.Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / авт.-упоряд. Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Видавництво ПП Зволейко, 2007. – 320 с. 6.Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. – Київ : Слово, 2013. – 687 с.

 

Розділ: Історія

Довідка
№138
Здраствуйте підкажіть якусь літературу на тему Степан Бендера-ініціатор створеня УПА? Вверх

Здраствуйте так ось декілька видань по цій темі 1.Житя і діяльність Степана Бендери: документи й матеріали./Редактор і упорядник Микола Посівнич.-Тернопіль:Астон, 2018.-642 с.,іл. 2.Посівнич М. "Я приймаю вирок смерті." Як КГБ вбив Степана Бендеру/Микола Посівник//2014.-30 жовтня-4-5 с. 3.Яневський Д.Б. Проект "Україна".Жертва УПА. Місія Романа Шукевича/Д.Б.Яневський.-Харків:Факт, 2013.-283 с. 4.Миськів Леся. Львів і Степан Бандера: екскурсійний маршрут/Л.Миськів//Краєзнавство.Географія.Туризм (Вкладка).-2015.№2.-8-20 с. 5.Липовецький Святослав Бендерівці:20 історій з Х столотя/ Святослав Липовецький.-Львів: ЛА "Піраміда", 2017.-564 с.:іл. 6. Штрихи до портрета.Провідника:Степан Бендера у спогадах своїх рідних//Всеукраїнське об'єднаня Свобода.-2016.-№39.-7-13 січн.-1 с.

Розділ: Історія

Довідка
№125
Здраствуйте у вас є література на тему "Роль України в другій світовій війні"? Вверх

Доброго дня так є. 1.Левітас Ф.Л. Друга світова війна: український вимір/Фелікс Левітас.-К.:Наш час,2012 р. 2.Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії. Виступ 1/Упор. Герасименко, Т.Пилявець.-К.:-видавництво ім. Олени Теліги, 2009. 3.Україна в полум'ї війни. 1941-1945/ П.П.Панченко,О.І.Уткін, В.І.Горєлов та ін.-К.:України,2005. 4.Педак В.П. Дякуємо і мертвим і живим: Документальний нарис/В.П.Педал.-Дніпропетровськ:2007. 5.Савчин М. Тисяча доріг.Спогади жінок угасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни/Марія Савчик.-К.:Смолоскип, 2003.

Розділ: Історія