Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№172
Доброго дня! Мені потрібна література про історію кримських татар. Дякую! Вверх

Доброго дня. 

1.Базилевич, В. М. Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века] / В. М. Базилевич. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 23 с.

2.Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.

3.  Возгрин, В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма. Т. 1 : в 4 т. - 3-е изд., стер. - Симферополь : Тезис, 2013. – 872 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2GCKVDa (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

4.  Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

5. Гайворонский, О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – Киев ; Бахчисарай : Оранта : Майстерня книги, 2007 – 368 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LveCVq (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

6. Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

7. Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.

8.Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидці. – Київ : Рідний край, 1995. – 362 с.

9. Пилипчук, Я. Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538–1713 [Електронний ресурс] / Я. Пилипчук // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 1. – С. 188–229.

10.  Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.

11.Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

12. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В. Д. Смирнов. – Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887. – V, XXXV, 772 c. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2AdgtK1 (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

13.Червонная, С. Черная весна 2014 года (этапы аннексии и задачи освобождения Крыма в контексте прав и чаяний его коренных народов и национальных меньшинств) / С. Червонная. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 72 с.

Розділ: Історія

Довідка
№156
Добрий день.Знайдіть будь-ласка літературу до реферату « Педагогічні ідеї філософів Давньої Греції». Вверх

Доброго дня, Володимир. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:1.Боннар А. Греческая цивилизация. От Иллиады до Парфенова / А. Боннар ; пер. с фр. О. В. Волкова. – М, 1992. – 328 с. 2.Елькін М. В. Історія педагогіки : навчально-метод. посібник до самост. вивчення дисципліни: для студ. вищих навч. закл. / М. В. Елькін [и др.] ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 204 с. – Бібліогр.: с. 194-203. 3.Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010. 4.Історія зарубіжної педагогіки : тексти для вивчення курсу / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. Н. І. Бєлкіна [та ін.]. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 287 с. 5.Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / авт.-упоряд. Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Видавництво ПП Зволейко, 2007. – 320 с. 6.Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. – Київ : Слово, 2013. – 687 с.

 

Розділ: Історія

Довідка
№138
Здраствуйте підкажіть якусь літературу на тему Степан Бендера-ініціатор створеня УПА? Вверх

Здраствуйте так ось декілька видань по цій темі 1.Житя і діяльність Степана Бендери: документи й матеріали./Редактор і упорядник Микола Посівнич.-Тернопіль:Астон, 2018.-642 с.,іл. 2.Посівнич М. "Я приймаю вирок смерті." Як КГБ вбив Степана Бендеру/Микола Посівник//2014.-30 жовтня-4-5 с. 3.Яневський Д.Б. Проект "Україна".Жертва УПА. Місія Романа Шукевича/Д.Б.Яневський.-Харків:Факт, 2013.-283 с. 4.Миськів Леся. Львів і Степан Бандера: екскурсійний маршрут/Л.Миськів//Краєзнавство.Географія.Туризм (Вкладка).-2015.№2.-8-20 с. 5.Липовецький Святослав Бендерівці:20 історій з Х столотя/ Святослав Липовецький.-Львів: ЛА "Піраміда", 2017.-564 с.:іл. 6. Штрихи до портрета.Провідника:Степан Бендера у спогадах своїх рідних//Всеукраїнське об'єднаня Свобода.-2016.-№39.-7-13 січн.-1 с.

Розділ: Історія

Довідка
№125
Здраствуйте у вас є література на тему "Роль України в другій світовій війні"? Вверх

Доброго дня так є. 1.Левітас Ф.Л. Друга світова війна: український вимір/Фелікс Левітас.-К.:Наш час,2012 р. 2.Україна і український народ у Другій світовій війні: Дискусії. Виступ 1/Упор. Герасименко, Т.Пилявець.-К.:-видавництво ім. Олени Теліги, 2009. 3.Україна в полум'ї війни. 1941-1945/ П.П.Панченко,О.І.Уткін, В.І.Горєлов та ін.-К.:України,2005. 4.Педак В.П. Дякуємо і мертвим і живим: Документальний нарис/В.П.Педал.-Дніпропетровськ:2007. 5.Савчин М. Тисяча доріг.Спогади жінок угасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни/Марія Савчик.-К.:Смолоскип, 2003.

Розділ: Історія

Довідка
№115
"Значення бою під крутами у боротьбі за Незалежність України" Вверх

Доброго дня Ніна Яківна можу вам написати декілька джерел: 1.Сорока Ю.В. Бій під крутами/ Ю.В. Сорока.-К.: Золоті ворота,2013.-120 с. 2.Зарицький В. Крутянська подія.- 2-ге вид.-К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2001.-80 с.:іл. 3.Зболена пам'ять про Крути: історичні довідка (до 95-річя битви під Крутами).-Віниця, 2013.-14 с. 4.Парубій, А. Подвиг, який надихає на боротьбу за незалежну державу./Андрій Парубій//Голос України.-2018.-№18.-1с. 4.Авдій В. Правда та міф навколо Крут./Василь Авдій.// Голос України.-2018.-№18.-5 с. 5.Шахрай Ю.В. Не забудь героїв триста!/Ю.В. Шахрай//Позакласний час.-2016.-№12.-5-7 с.

Розділ: Історія

Довідка
№99
Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Бойові дії на території України в 1941-1944 роках", дякую. Вверх

Гальчак, С.Д. Визволення Вінничини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р. - 28 берез. 1944 р.): Монографія.  - Вінниця : Консоль, 2010.

Гирак, Г. Под нацистским сапогом: Как Киев пережил немецкую оккупацию / Галина Гирак // Аргументы  и факты в Украине. - 2014. - № 40. - С. 13.

Дубов, В.  У німецько-радянській  війні Україна постаждала найбільше / Вольт Дубов  // Урядовий кур"єр. - 2015. - № 81. - 7 трав. - с. 7.

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф.Л. Левітас. - Київ : Наш час, 2012.

Сільченко, З.О. В ім"я життя / З.О. Сільченко. - Київ : Україна, 2005.

Лисенко, О.Є. Україна в Другій світовій війні погляд з ХХІ ст. : Кн. І. / О.Є. Лисенко, В.В. Стецкевич. - Київ : "Видавництво" Наукова думка" НАН Україна, 2010.

Лисенко, О.Є. Україна в Другій світовій війні погляд з ХХІ ст. : Кн. ІІ. / О.Є. Лисенко, Вранська, Т.С. Першина. - Київ : "Видавництво" Наукова думка" НАН Україна, 2011.

Панченко, П.П. Україна в  полум"ї війни 1941-1945 / П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлов. - Київ, 2005.

Патриляк, І.К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І.К. Патруляк, М.А. Боровик. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.

Шпак, В. Броня міцна, якщо маршали не дурні:  [До 75-річчя танкової битви під Дубном] / Віктор Шпак // Урядовий кур"єр. - 2016. - № 115. - 18 черв. - с. 10.

Розділ: Історія

Довідка
№95
Доброго дня потрібна література на тему: "Місце гетьмана Богдана Хмельницького в історичній долі України", дякую. Вверх

Антонович, В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович. - Київ : Україна, 2004.

Брехуненко, В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. - Київ, 2007.

Брехуненко, В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко. - Київ, 2009.

Гуржій, О.І. Спалах у темряві : середина ХVІІ ст. / О.І. Гуржій. - Київ : Україна, 2001.

Гуржій О.І. Переяславська Рада : очима істориків, мовою документів / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. - Київ : Україна, 2003.

Костомаров, Н.И. Малороссийский гетьман Зиновий - Бодан Хмельницький. - Київ : Радуга, 2005.

Липа, К.А. Військо Богдана Хмельницького / Катерина Липа, Олекса Руденко. - Київ : Наш час, 2011.

Огієнко, І. Богдан Хмельницький / Іван Огієнко. - Київ : Наша культура і наука, 2004.

Черкаська, Г. Тиміш і його Розанда : [Богдан Хмельницький] / Ганна Черкаська // Голос України. - 2014.- № 204. - 23 жовт.

 Шпак, В. Сила - в довірі народу : [420 років з дня народження Богдана Хмельницького] / Віктор Шпак // Урядовий кур"єр. - 2015. - № 243. - 26 груд. - С. 9.

Розділ: Історія

Довідка
№74
Де знайти книги з історії Хмільника на англійській мові Вверх

У фонді бібліотеки  книг з історії Хмільника на англійській мові немає, лише буклет " Хмільник. Історія- культури- туризм". та книга // Вінниччина туристична.Краєзнавчий довідник/ упор. О.Кізян; ред М.Спиця; дизайн Н.Спиця; відп. за вип..Н.Морозова; управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін.; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.тімірязєва.- Вінниця: ДП "Держ. картограф. ф-ка",2009.-с.61-69

Розділ: Історія

Довідка
№72
Чи знаходяться у бібліотеці стародруки з історії Хмільника та Хмільницького району? Вверх

На сьогодні у бібліотеці немає стародруків, лише перевидання Е.Сецинського "Приходы и церкви Подольской губернии".

Розділ: Історія

Довідка
№65
Допоможіть з літературою на тему: "Перший президент незалежної України - Михайло Грушевський" Вверх

Мельниченко, В. Михайло Грушевський : "Так відбувся мій порот на рідну землю..." : [Автобіографія Грушевського про приїзд його з Москви до Києва] / В. Мельниченко // Слово Просвіти. - 2016. - № 12. - 24-30 берез. - С. 13.

Салдатенко, В.Ф. Проект "Україна". 1917-1920 рр. Постаті / В.Ф. Солдатенко. - Кіровоград : Імекс - АТД, 2013.

Тагліна, Ю.С. Михайло Грушевський / Ю.С. Тагліна. - Київ : ТОВ "КЕТС", 2013.

Хорошевський, А.Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А.Ю. Хорошевський. - Харків : ТОВ, "Бібколектор", 2012.

Шаповал, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Шаповал, І. Верба. - Київ : Видавничий дім "Альтернативи", 2005.

Яневський, Д.Б. Проект "Україна". Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д.Б. Яневський. - Харків : Прапор, 2012.

 

Розділ: Історія