Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№100
Добрий день! Мені потрібна література по темі: "Основні тенденції розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності від початку ХХ ст. до сьогодення" Вверх

Белікова, Н. Пішохідний туризм : авторська програма / Н. Белікова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - № 24. - С. 2-6.

Душечкіна, Н.Ю. Розвиток екотуризму на природоохороних територіях / Н.Ю. Душечкіна // Екологічний вісник. - 2016. - № 3. - С. 8-10.

Кифяк, В.Ф. Організація туризму : Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011.

Колесник, В. Природні подієві туристичні ресурси / В. Колесник // Краєзнавство. Географіяю Туризм. - 2016. - № 22.- С. 25-28.

Кушнаренко, Н.М. Бібліотечне краєзнавство : Підруч. / Н.М. Кушнаренко. - Київ : Знання, 2007. 

Лужанська, Т.Ю. Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи : Навч. посіб. / Т.Ю. Лужанська, С.С. Махлинець, Л.І. Тебляшкіна. - Київ : Кондор, 2008.

Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристично-краєзнавчих подорожей : Навч. посіб. / Б.П. Пангелов. - Київ : Академвидав, 2010.

Федорченко, В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова. - Київ: Кондор, 2009.

Розділ: Туризм