Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№40
Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему: "Множина. Операція над множинами". Дякую! Вверх

Вища математика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл : у 2 кн. - Київ : Либідь, 2010.

Дюдженкова, Л.І. Вища математика : Приклади і задачі / Л.І. Дюдженкова, О.Ю. Дюдженкова, Г.О. Михалін. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2002.

Свердан, П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник / П.Л. Свердан. - Київ : Знання, 2008.

Соколенко, О.І. Вища математика : підручник.  - Київ : Видавничий центр "Академія", 2002.

Шипачев, В.С. Высшая математика : учеб. для немат. спец. вузов / В.С. Шипачев. - Москва : Высш. шк., 1990.

Розділ: Математика. Кібернетика

Довідка
№27
Допоможіть підібрати список літератури з теми: "Поняття функції. Загальні властивості функції" Вверх
Гаврилоченко, Х.И. Высшая математика : Сборник задач / Х.И. Гаврилоченко, А.Ф. Кривой, П.С. Кропивнянський. - Київ : Вища шк., 1991. Дюженкова, Л.Г. Вища математика : Приклади і задачі / Л.І. Дюженкова. - Київ : Видавничий ценрт "Академія", 2002. Крикун, І.Г. Обчислення границь функції. Практикум : [Урок] / І.Г. Крикун // Все для вчителя. - 2016. - № 4. - С.23-24. Соколенко, О.І. Вища математика / О.І. Соколенко. - Київ : Видавничий ценрт "Академія", 2002. Ушаков, Р.П. Повторювальний курс математики / Р.П. Ушаков. - Київ : Техніка, 1991. Шкиль, Н.И. Высшая математика : Определенный интеграл, функции многих переменных, управлення, ряды / Н.И. Шкиль, Т.В. Колесник. - Киъв : Вища шк. Головное издат, 1986.- Шкіль, М.І. Вища математика : Підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. : кн.1 - Київ : Либідь, 2010.
Розділ: Математика. Кібернетика