Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№420
Добрий день, мені потрібна інформація про видатного математика Ю. Митропольського. Дякую Вверх

Добрий день, Любове! Перегляньте наступні джерела:
Березовський А. А. Людина в науці. Академік Ю.О.Митропольський / А. А.Березовський// Пульсар. – 1999. - № 9-10. - С. 12-14.
Брега Г. С. Митропольський Юрій Олексійович / Г. С. Брега, Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України : у 10 т. / В. А. Смолій та ін. ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наук. думка, 2009. - Т. 6. - С. 684.
Грищенко В. Феномен академіка Митропольського : вітаємо ювіляра! / В. Грищенко // Математика в школі. - 2007.- № 3. - С. 55-56.
Митропольський Юрій Олексійович : нові напрями математичної науки // Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ, 2006. – С. 250–252.
Митропольський Юрій Олексійович // Укр. рад. енцикл. словник: в 3-х тт. - Київ : УРЕ, 1967. - Т. 2. - 856 с.
Савіна В. В. Від командира взводу до академіка, видатного організатора вітчизняної науки : Україна - світові / В. В. Савіна // Країна знань. - 2018. - № 7-8. - С. 2-3, 8.
Самойленко А. М. Про внесок Ю.О. Митропольського у розвиток асимптотичних методів нелінійної механіки / А. М.Самойленко, В. Г. Коломієць // Укр. матем. журн. - 1997. - Т. 49. - № 1. - С. 5–10.
Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – 2-е вид., доп. – Київ, 2008. – С. 184.
Смирнов В. Академік трьох академій полтавець Юрій Олексійович Митропольський (1917–2008): до 100-річчя від дня народження / В. Смирнов, О. Руденко // Рідний край. - № 2. - С. 123-132.
Шмигевський М. В. Юрій Олексійович Митропольський : (1917-2008 рр.) / М. В. Шмигевський // Країна знань. - 2008. - № 7. - С. 48, 3-я с. обкл.
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2017. - Вип. 2. - С. 58-60.
Митропольський Юрій Олексійович [Електронний ресурс] : біографія // Інститут математики Національна академія наук : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008757. - Назва з екрану.
Юрій Олексійович Митропольський [Електронний ресурс] : корифей сучасної математики // Полтава історична : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://poltavahistory.inf.ua/mans2_11u.html. - Назва з екрана.

 

Розділ: Математика. Кібернетика

Довідка
№40
Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему: "Множина. Операція над множинами". Дякую! Вверх

Вища математика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл : у 2 кн. - Київ : Либідь, 2010.

Дюдженкова, Л.І. Вища математика : Приклади і задачі / Л.І. Дюдженкова, О.Ю. Дюдженкова, Г.О. Михалін. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2002.

Свердан, П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей : підручник / П.Л. Свердан. - Київ : Знання, 2008.

Соколенко, О.І. Вища математика : підручник.  - Київ : Видавничий центр "Академія", 2002.

Шипачев, В.С. Высшая математика : учеб. для немат. спец. вузов / В.С. Шипачев. - Москва : Высш. шк., 1990.

Розділ: Математика. Кібернетика

Довідка
№27
Допоможіть підібрати список літератури з теми: "Поняття функції. Загальні властивості функції" Вверх
Гаврилоченко, Х.И. Высшая математика : Сборник задач / Х.И. Гаврилоченко, А.Ф. Кривой, П.С. Кропивнянський. - Київ : Вища шк., 1991. Дюженкова, Л.Г. Вища математика : Приклади і задачі / Л.І. Дюженкова. - Київ : Видавничий ценрт "Академія", 2002. Крикун, І.Г. Обчислення границь функції. Практикум : [Урок] / І.Г. Крикун // Все для вчителя. - 2016. - № 4. - С.23-24. Соколенко, О.І. Вища математика / О.І. Соколенко. - Київ : Видавничий ценрт "Академія", 2002. Ушаков, Р.П. Повторювальний курс математики / Р.П. Ушаков. - Київ : Техніка, 1991. Шкиль, Н.И. Высшая математика : Определенный интеграл, функции многих переменных, управлення, ряды / Н.И. Шкиль, Т.В. Колесник. - Киъв : Вища шк. Головное издат, 1986.- Шкіль, М.І. Вища математика : Підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. : кн.1 - Київ : Либідь, 2010.
Розділ: Математика. Кібернетика