Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№428
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Використання інноваційних технологій у логопедичній роботі. Заздалегідь дякую. Вверх
Бурбіцька М. День народження у Білосніжки : індивідуальне заняття з вирокистанням медіатехнологій у корекційно-відновлювальній роботі / М. Бурбіцька // Логопед. — 2020. — № 8. — С. 30-32.
Галущенко В. І. Застосування інноваційних логопедичних технологій у корекційній роботі з дітьми з порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / В. І. Галущенко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 7(1). — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_7(1)__8
Довгопол О. Використання інноваційної технології лепбукінгу в корекційно-розвитковій роботі вчителя-логопеда [Електронний ресурс] / О. Довгопол // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та фізичної терапії : матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. — Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. — С. 138-143. — Режим доступу: https://sspu.edu.ua/images/2023/docs/nauka/konf/zbirnik_2023_stud_konf_25052023_df99c.pdf#page=138
Жадленко І. О. Інноваційні підходи у логопедичній роботі з дітьми з особливими потребами за умов використання корекційно-компенсаційних технологій [Електронний ресурс] / І. О. Жадленко // Актуальні питання корекційної освіти. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 6(1). — С. 106-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2015_6(1)__12
Карпицька Л. Сторітелінг - сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку : професійна компетентність / Л. Карпицька // Логопед. — 2019. — № 12. — С. 4-7.
Курган О. Су-джок-терапія - нетрадиційний метод логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку : логоритмічна робота / О. Курган // Дефектолог. — 2018. — № 11. — С. 4-13.
Курєнкова А. Інноваційні технології мовленнєвого розвитку дітей з ЗНМ в роботі вчителя-логопеда [Електронний ресурс] / А. Курєнкова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. — 2023. — Вип. 62. — Т. 2. — С. 248-254. — Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/62_2023/part_2/40.pdf
Чекан О. І. Логопедичний масаж: інновації, технології та особливості [Електронний ресурс] / О. І. Чекан // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 49(2). — С. 65-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_49(2)__15
Черніченко Л. А. Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Л. А. Черніченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 156. — С. 239-243. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2017_156_48
Яремчук І. Використання інноваційних технологій у логопедичній роботі [Електронний ресурс] / І. Яремчук // Спеціальна освіта: наукові пошуки майбутніх фахівців : збірник студентських наукових публікацій / відп. редактор М.К. Шеремет. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. — Вип. 4. – С. 83-89. – Режим доступу: https://kaf-korped.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/zbirnyk.-vypusk-4.pdf#page=83
Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№416
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні" Вверх

Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№337
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: формування демократичної еліти в незалежній Україні. Дякую Вверх

Доброго дня ! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України - місті Києві / І. О. Кресіна [и др.] ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — Київ : Логос, 2005. — 216 с.,
Кобець Ю. В. Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень [Електронний ресурс] / Ю. В. Кобець, Т. Б. Мадрига // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2019. — № 4. — С. 70-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2019_4_5.
Крюков О. І. Формування і зміни еліт в умовах демократізації системи влади [Електронний ресурс] / О. І. Крюков // Сучасне суспільство. — 2014. — Вип. 1. — С. 72-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_1_9.
Мацієвський Ю. Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" [Електронний ресурс] / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — С. 38-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_6.
Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні : Моногр. / О. В. Новакова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 216 c. ,
Олійник В. В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної моделі управління [Електронний ресурс] / В. В. Олійник // ScienceRise. Pedagogical Education. — 2015. — № 9(5). — С. 4-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_9(5)__2.
Палазова Т. М. Елітарна демократія [Електронний ресурс] / Т. М. Палазова // Політикус. — 2016. — Вип. 1. — С. 118-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_28.
Пірен М. І. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ [Електронний ресурс] / М. І. Пірен // Публічне управління: теорія та практика. — 2013. — Вип. 2. — С. 62-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_12.
Пірен М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (на досвіді ЄС) [Електронний ресурс] / М. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2010. — № 3. — С. 14-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_4.
Ткач Т. П. Теорія елітарної демократії: правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. П. Ткач ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2012. — 20 с.
Ткач Т. П. Якісні характеристики еліти як умова реалізації елітарної демократії [Електронний ресурс] / Т. П. Ткач // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 27-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_3_6.
Шморгун О. Елітарний вимір демократії: проблеми леґітимації [Електронний ресурс] / О. Шморгун // Філософська думка. — 2013. — № 2. — С. 26-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Philos_2013_2_15.

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№334
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: Розвиток мовлення дошкільників засобами арт-терапії. Заздалегідь дякую. Вверх

Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Білокур І. Логопедичні вправи на розвиток мовлення : картки для автоматизації та диференціації звуків [р], [р'] / І. Білокур, Т. Поліщук // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 40 - 69.
Гарбарчук Н. Ягідки малюємо, снігурів частуємо : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Н. Гарбарчук // Дошкільне виховання. — 2023. — № 1. — С. 24-25.
Жукова О. А. Застосування арт-терапії в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Жукова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zastosuvanna-art-terapii-v-logopedicnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-217588.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Ігри-хвилинки на кожен день : працюємо з вихователями // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 1. — С. 29-33.
Кайдалова Н. Різноманітність спілкування : рухи й жести для формування мовлення / Н. Кайдалова // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 34-39.
Кормиженко Т. О. Техніки арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / Т. О. Кормиженко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/tekhniky-art-terapii-u-roboti-z-ditmy-doshkilnoho-viku-577631.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Котова Л. Пригоди жабки Кваки : індивідуальне логопедичне заняття з дитиною старшої групи із ЗНМ : логопедія / Л. Котова // Дошкільне виховання. — 2022. — № 3-4. — С. 23-25.
Людкевич Н. Пригоди в мандрівці до древніх трипільців : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. В. Дунаєва // Джміль. — 2021. — № 10. — С. 2-5.
Людкевич Н. Там, де живе любов : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. О. Кочура // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 2-5.
Маріна І. О. Арт-терапія як засіб самовираження та розвитку дитини [Електронний ресурс] / І. О. Маріна // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/art-terapia-ak-zasib-samovirazenna-ta-rozvitku-ditini-162698.html. — Дата звернення : 08.06.2023.
Мостєпан К. Чарівні килими : студія декоративного мистецтва / К. Мостєпан // Джміль. — 2021. — № 9. — С. 28-29.
Найулюбленіше : самчитайлик / мал. А. Проців // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 8-9.
Остапенко Г. Суперечка за сніданком : театр з кишені / Г. Остапенко, К. Остапенко ; мал. Ю. Поліщук // Джміль. — 2022. — № 11-12. — С. 20-21.
Пестрякова Л. Відкриваємо таємниці горіха : заняття для дітей старшої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : природа / Л. Пестрякова, К. Чеверноженко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 28-30.
Пономаренко О. Лікування казкою : актуально : методичні основи казкотерапії в роботі з учнями / О. Пономаренко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 46-55.
[Поради батькам] : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 6. — С. 36-39.
Сенченко В. Квест-подорож у різноколірну країну : тема номера : логопедичне фронтальне заняття / В. Сенченко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 38-45.

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№323
Добрий день. Цікавить питання: діагностика обдарованої дитини. Дякую. Вверх

Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бойченко М. Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід / М. Бойченко // Людинознавчі студії. Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 14–19.
Гоцуляк Ю. Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект / Ю. Гоцуляк // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2014. — Вип. 2. — С. 6-11.
Коваленко О. Деякі теоретичні питання ідентифікації здібних і обдарованих дітей старшого дошкільного віку / О. Коваленко, О. Щербаков, О. Щербакова // Рідна школа. — 2013. — № 10. — С. 24-28.
Листопад О. А. Діагностування творчого потенціалу особистості дитини / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2013. — № 3. — С. 98-102.
Луценко Г. Л. Психологічні особливості обдарованих дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Г. Л. Луценко // Таврійський вісник освіти. — 2014. — № 2. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_24
Мельник М. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості / М. Мельник // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2016. — Вип. 2. — С. 81-85.
Мельник М. Портфоліо як альтернативний метод ідентифікації обдарованості [Електронний ресурс] / М. Мельник // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2016. — Вип. 2. — С. 81-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2016_2_15
Новогородська М. М. Аналітичний огляд підходів до ідентифікації творчо обдарованих учнів [Електронний ресурс] / М. М. Новогородська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2022. — № 3. — С. 117-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2022_3_18
Паркулаб О. Інтеграція гуманістичних психологічних ідей у систему освіти обдарованих дітей [Електронний ресурс] / О. Паркулаб // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. — 2014. — Вип. 18. — С. 152-157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2014_18_26
Садова М. А. Ідентифікація обдарованості залежно від віку: підлітки, старшокласники, студенти [Електронний ресурс] / М. А. Садова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2021. — № 1. — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2021_1_5
Семенова Р. О. Психологічна діагностика обдарованості / Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник, О. С. Нечаєва, І. І. Карабаєва, М. А. Сніжна; ред.: Р. О. Семенова; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Імекс, 2012. — 171 c.
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. Медико-психологічні аспекти навчання академічно здібних та обдарованих дітей [Електронний ресурс] / Ж. В. Сотнікова-Мелешкіна, І. В. Лантух // Психіатрія, неврологія та медична психологія. — 2020. — Вип. 15. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psyneur_2020_15_13
Шевчишена О. В. Відстеження психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Шевчишена // Молодий вчений. — 2019. — № 2(2). — С. 540-545. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__54

Розділ: Не в тему! (offtopics)