Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№446
Добрий день. Потрібно літературу про культурно-просвітницьку діяльність Йосипа Сліпого. Дякую. Вверх
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Гірна Н. М. Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Н. М. Гірна // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 24-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__7.
Гоян І. Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / І. Гоян, І. Коваль // Етнос і культура. — 2013-2014. — № 10-11. — С. 115-123. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/etnik_2013-2014_10-11_15.
Гумницька Н. Духовний провідник нації : [постать Йосипа Сліпого] / Н. Гумницька // Дзвін. — 2018. — № 12. — С. 177-179.
Іванкович І. Патріярх Йосиф Сліпий і діяспорні діячі Наукового товариства ім. Шевченка [Електронний ресурс] / І. Іванкович // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. — 2023. — № 18. — С. 11-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2023_18_3.
Мученик церкви Христової : 17 лютого — 125 років від дня народження Верховного Архієпископа Йосипа Сліпого // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 1. — С. 69-71.
Огірко О. Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти українського народу [Електронний ресурс] / О. Огірко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 1(3). — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_1(3)__20.
Рудницький Л. І. Патріярх Йосиф Сліпий і Наукове товариство ім. Шевченка [Електронний ресурс] / Л. І. Рудницький // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. —2017-2018. —№ 4-3. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2017-2018_4-3_4.
Сергієнко В. В. Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності [Електронний ресурс] / В. В. Сергієнко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2018. — Вип. 50. — С. 179-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2018_50_18.
Сергієнко В. В. Моральний імператив патріарха Йосифа Сліпого як альтернатива радянській ментальності / В. В. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2018. — Вип. 50. — С. 178-183.
Скакальська І. Б. Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець [Електронний ресурс] / І. Б. Скакальська, І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2015. — Вип. 5. — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2015_5_9.
Швалюк І. Б. Діяльність науково-освітніх товариств створених Йосифом Сліпим [Електронний ресурс] / І. Б. Швалюк // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. — 2016. — Вип. 6. — С. 22-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2016_6_5.
Штука С. Культурно-просвітницька діяльність Йосифа Сліпого (1922 – 1945 рр.) [Електронний ресурс] / С. Штука // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. — 2014. — Вип. 10. — С. 207-212. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2014_10_23.
Штука С. Митрополит Йосиф Сліпий в національно-духовному житті України (1892–1984 рр.) [Електронний ресурс] / С. Штука // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 226-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_27.
Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№434
Доброго дня,шановні бібліографи.Допоможіть знайти сценарії про Шевченка і жінок в його житті,цікавить саме сценарій заходу Вверх

Байло Л. Я любила Шевченка : сценарій виховного заходу для учнів 9-11 класів / Л. Байло, Н. Ковальчук // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 2. — С. 50-53.
Комарова Т. Любові пам'ять незабутня : жінки у драмі кохання Тараса Шевченка : позакласний захід для учнів старших класів / Т. Комарова // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 3. — С. 48-51.
Костюченко В. Музи генія. Інтимна лірика Тараса Шевченка : літературно-музична композиція / В. Костюченко // Дивослово. — 2012. — № 3. — С. 29-32.
Кравченко О. "Моя любов, моя висока! Не відпускай мене, храни!" : літературно-музична композиція / О. Кравченко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 3. — С. 57-62.
Мистюк Л. Літературний вечір "На тебе дивлюся, за тебе молюсь" : Жінки в житті тараса Шевченка / Л. Мистюк // Українська література в загальноосвітній школі. — 2005. — №9. — С. 46-50.
Петровська І. Сердечні пристрасті Кобзаря : [сценарій] / І. Петровська // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 17-18. — С. 3-5.
Проданик Н. На перехресті музи й долі : літературно-мистецький вечір-роздум до дня народження Т. Г. Шевченка / Н. Проданик // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 65-71.
Сипко Л. Берегині рідного краю : [сценарій до Дня матері] / Л. Сипко, О. Слюсаренко // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 9-10. — С. 103-105.
Чарковська Т. Я любила Шевченка : вистава розчарувань, мрій, таємних спогадів, нездійсненного й драматичного життя генія пера й пензля / Т. Чарковська // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 10-15.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№432
Цікавить інформація про аудіовізуальне мистецтво Вверх

Алфьорова З. "Нове" українське кіно в контексті сучасного аудіовізуального мистецтва [Електронний ресурс] / З. Алфьорова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 213-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2020_3_2_9
Алфьорова З. І. Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва) [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Культура України. Cерія : Мистецтвознавство. — 2018. — Вип. 61. — С. 352-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2018_61_37
Алфьорова З. І. Теоретичні та практичні засади формування "універсального погляду" в сучасному аудіовізуальному мистецтві (операторський аспект) [Електронний ресурс] / З. І. Алфьорова, А. М. Алфьоров // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2018. — № 2. — С. 5-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2018_2_3
Алфьорова З. Стратегії еволюції наративних форм в аудіовізуальному мистецтві під впливом процесуального світобуття [Електронний ресурс] / З. Алфьорова // Студії мистецтвознавчі. — 2016. — Число 3. — С. 40-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2016_3_7
Балабан О. І. Ринкові засади організації роботи в галузі сценічного та аудіовізуального мистецтв та виробництва [Електронний ресурс] / О. І. Балабан, О. М. Венгер, О. Б. Опанасик // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — 2019. — Вип. 53. — С. 200-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2019_53_14
Безручко О. Особливості й умови розвитку регіонального аудіовізуального мистецтва та виробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Безручко, М. Староста // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2018. — Вип. 2. — С. 12-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2018_2_3
Гавран І. А. Методичне підгрунтя формування професійної акторської майстерності студентів у галузі аудіовізуального мистецтва [Електронний ресурс] / І. А. Гавран // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 2. — С. 74-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2017_2_15
Ландяк О. "Аудіовізуальне мистецтво" як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі [Електронний ресурс] / О. Ландяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2017. — № 1. — С. 213-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2017_1_32
Левченко О. Зміна парадигми аудіовізуальних мистецтв у ситуації експансії цифрових технологій [Електронний ресурс] / О. Левченко // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2018. — Вип. 2. — С. 42-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2018_2_6
Новікова Л. Динаміка зміни іміджу України в аудіовізуальному мистецтві XXI століття [Електронний ресурс] / Л. Новікова // Матеріали до української етнології. — 2022. — Вип. 21. — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2022_21_14
Печеранський І. До питання сучасної української історіографії аудіовізуального мистецтва і виробництва [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. — 2022. — Вип. 42. — С. 103-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2022_42_17
Печеранський І. Культуротворчий потенціал аудіовізуальних технологій у масовому мистецтві другої половини XX – початку XXI століття [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. — 2023. — Т. 6, № 1. — С. 92-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucaa_2023_6_1_11
Сінельнікова В. Народна музика у творах сучасного українського аудіовізуального мистецтва ("Довбуш", "Мавка", "Поводир"): музично-критичний нарис [Електронний ресурс] / В. Сінельнікова, М. Бережнюк // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 177-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucasma_2023_6_2_8
Сушко П. М. Особливості підготовки продюсерів аудіовізуального мистецтва та виробництва: світовий досвід для України [Електронний ресурс] / П. М. Сушко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. — 2023. — Вип. 32. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkkarogo_2023_32_15

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№362
Добрий день! Потрібна література про колористику, символіку та техніку виконання кримськотатарської вишивки 19-21 століть. Вверх
Азарцева Л. Семіотичний аналіз українського та кримськотатарського декоративного орнаменту: спільне та відмінне [Електронний ресурс] / Л. Азарцева // Культура України. – 2014. – Вип. 46. – С. 98-111. – Режим доступу: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/nauk_vid/rio_old_2017/ku/kultura46/14.pdf Акчуріна-Муфтієва Н. Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 91-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2010_3_20 Акчуріна-Муфтієва Н. Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — 2008. — Вип. 1. — С. 93-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmpmn_2008_1_19 Акчуріна-Муфтієва Н. Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2007. — № 1. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2007_1_4 Акчуріна-Муфтієва Н. М. Орнаментальна вишивка Криму у малюнках В.В. Контрольської [Електронний ресурс] / Н. М. Акчуріна-Муфтієва // Східний світ. — 2005. — № 2. — С. 120-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_2_16 Акчуріна-Муфтієва Н. Традиційна символіка кримськотатарської народної орнаментики та її використання в сучасному етнодизайні [Електронний ресурс] / Н. Акчуріна-Муфтієва // Молодь і ринок. — 2010. — № 11. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2010_11_35 Бавбекова І. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / І. Бавбекова ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2014. — 18 с. Заатов І. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне мистецтво ХХ ст. (Генезис, еволюція, сучасний стан) [Текст] / І. Заатов. — Сімферополь : Доля, 2002. — 280 с. Кримськотатарське декоративне мистецтво (XIX-XX ст.) [Текст] : альбом / авт.-укл. Ф. Асанова ; фото А. Кадніков, В. Буличов ; авт. супров.тексту І. Заатов. — Сімферополь : Сонат, 2001. — 120 с.
Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№356
Допоможіть знайти матеріали до написання сценарію до Дня незалежності України. Дякую. Вверх

Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Василівецька С. Україна на тернистому шляху до Незалежності : літ.-музич. композиція / С. Василівецька // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2017. - № 4. - С. 58-63.
Горбачова Г. Г. Шляхи України до незалежності : історико-пізнавал. ділова гра : 10 клас / Г. Г. Горбачова // Історія та правознавство. - 2013. - № 30. - С. 25-31.
До Дня незалежності України // Позакл. час. - 2006.- №11-12. - С.11-12.
Іванішина Т. І. Проголошення незалежності України : історія України : 11 кл. / Т. І. Іванішина // Історія та правознавство. - 2019. - № 22-24. - С. 65-67.
Крутенко О. В. Готуємося до Дня незалежності : [добірка матеріалів : сценарій усного журналу, пісні, вірші про Україну] / О. В. Крутенко, Н. М. Степанова // Позаклас. час. - 2013. - № 11-12. - С. 18-22.
День незалежності України [Електронний ресурс] : сценарії святкування Дня незалежності України 2021. - Режим доступу: https://scenarij.pp.ua/category/den-nezalezhnosti-ukrainy/.
Сторінка-веселинка [Електронний ресурс] : сценарії святкування Дня незалежності України. - Режим доступу: https://szenki.in.ua/index.php/scenarii/stsenarii-do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy.
Сценарії до Дня незалежності України [Електронний ресурс] // naurok.com.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://naurok.com.ua/calendar/august/den-nezalezhnosti-ukra-ni/typ-1. - Назва з екрана.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№354
Добрий день. Музейна комунікація. Дякую Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Вербицька П. В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації [Електронний ресурс] / П. В. Вербицька // Historical and cultural studies. — 2016. — Vol. 3, Num. 1. — С. 21-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2016_3_1_6
Вербицька П. Нові підходи до означення ролі аудиторії в соціокультурній діяльності музею / П. Вербицька // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. — 2014. — № 1. — С. 87-91.
Денисюк Ж. З. Музейна комунікація в умовах цифровізації [Електронний ресурс] / Ж. З. Денисюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2021. — № 3. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_3_10
Ключко Ю. М. Креативність як складова розвитку музейної комунікації [Електронний ресурс] / Ю. М. Ключко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2018. — Вип. 1. — С. 276-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2018_1_28
Кругляк М. Е. «Ніч музеїв» як успішний приклад музейної комунікації [Електронний ресурс] / М. Е. Кругляк // Економіка, управління та адміністрування. — 2021. — № 3. — С. 8-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2021_3_4
Куценко С. Ю. Комунікація в музейних установах засобами веб-ресурсів [Електронний ресурс] / С. Ю. Куценко // Гуржіївські історичні читання. — 2014-2015. — Вип. 8-9. — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2014-2015_8-9_26
Передерій І. Г. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі: стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Г. Передерій, Н. В. Білан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2018. — № 2. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2018_2_12
Сошніков А. Комфорт як базова основа музейної комунікації [Електронний ресурс] / А. Сошніков // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музеєзнавство і пам’яткознавство. — 2020. — Т. 3, № 2. — С. 161-171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bknucamms_2020_3_2_7
Сошніков А. О. Створення комфортного середовища як основи ефективності музейної комунікації [Електронний ресурс] / А. О. Сошніков, О. В. Іващенко // Культурологічна думка. — 2021. — № 19. — С. 125-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2021_19_13

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№322
Добрий ранок! Мені потрібна література за темою :Кіномистецтво України на сучасному етапі. Дякую Вверх

Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення : навч. посіб. Ч. 1 / З. І. Алфьорова ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2007. - 87 c.
Брюховецька Л. І. Кіно часів своєї юності : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. - Київ : Задруга, 2008. - 176 c. - (Б-ка журн. "Кіно-Театр").
Десятник Г. О. Визначальні етапи історії кіномистецтва і телебачення : навч. посіб. / Г. О. Десятник ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру. - Київ : КиМУ, 2012. - 292 c.
Капельгородська Н. Кіномистецтво України в біографіях : кінодовід. / Н. Капельгородська [та ін.] ; Держ. ком. телебачення і радіомовлення України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Музей-майстерня та Благод. меморіал. фонд Івана Кавалерідзе. - Київ : АВДІ, 2004. - 712 с.
Ямборко О. «Бандерівське смузі», або Кіно як зброя [Електронний ресурс] : актуально / О. Ямборко // Кіно-Театр. - 2022. - № 6. - С. 3-5.
Балабан О. Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти [Електронний ресурс] / О. Балабан // Вісник Харків. держ. академії дизайну і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. Архитектура. - 2012. - № 1. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_1_32.pdf.
Гижиця А. Українське кіномистецтво крізь роки: історії минулого й майбутнього [Електронний ресурс] / А. Гижиця // Факультет журналістики реклами та журналістики : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://fj.onu.edu.ua/ukrainske-kinomystetstvo-kriz-roky-istorii-mynuloho-j-majbutnoho/. - Назва з екрана.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття : формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наук. записки Нац. ун-ту "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15 (2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Колос Д. Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма [Електронний ресурс] / Д. Колос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Культурологія. - 2014. - Вип. 15(2). - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoakl_2014_15(2)__16.pdf.
Розвиток українського кіно [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Богорадова, І. Любшин // Укрінформ : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2080510-rozvitok-ukrainskogo-kino-infografika.html. - Назва з екрана.
Сучасне українське кіно: від становлення до міжнародного визнання [Електронний ресурс] // Прямий канал : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://prm.ua/suchasne-ukrainske-kino-vid-stanovlennia-do-mizhnarodnoho-vyznannia/. - Назва з екрана.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№320
Добрий день, підберіть літературу з теми ,,Мистецтво писанки у народних обрядах та звичаях. Вверх

Добрий день. Перегляньте таку літературу:Гоцалюк А. А. Еволюція символіки української писанки [Електронний ресурс] / А. А. Гоцалюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. — 2015. — Вип. 34. — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2015_34_14
Дикуха Ю. О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія [Електронний ресурс] / Ю. О. Дикуха // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_1_14
Дубрівна А. П. Абстрактна знаковість у геометричній орнаментиці української писанки [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2016. — № 3. — С. 80-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_3_20
Кожолянко О. Буковинські великодні писанки: історія і сучасність [Електронний ресурс] / О. Кожолянко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2014. — № 2. — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2014_2_5
Лоліна Н. А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту [Електронний ресурс] / Н. А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2015. — Вип. 33. — С. 75-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_33_13
Максимович О. М. Писанка як засіб духовного виховання [Електронний ресурс] / О. М Максимович, О. І. Поясик // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 206-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_13_49
Сушко А. О. Давньоруські писанки / А. Сушко // Археологія. — 2011. — № 2. — С. 46-52
Ткаченко В. Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. - С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_11
Ткаченко В. М. Історіографія українського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2013. — № 21. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2013_21_24
Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : автореф. дис. . канд. іст. наук : 07.00.05 / В. М. Ткаченко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ., 2012. — 19 c.
Ткаченко В. Матеріали фонду «Волинський краєзнавчий музей» в АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України як джерело дослідження писанкарства початку ХХ століття / В. Ткаченко // Соціум. Документ. Комунікація. Сер. Іст. науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 230-247.
Ткаченко В. Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Часопис української історії. — 2019. — Вип. 39. — С. 129-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2019_39_18

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№309
Добрий день. Цікавлюсь образотворчим мистецтвом і, зокрема, цікавить література про абстрактне мистецтво в Україні. Дякую. Вверх

Добрий день, Денисе! Радимо для опрацювання наступні джерела: Дубрівна А. Особливості українського аванґардного руху та його значення у формуванні абстрактного мистецтва України [Електронний ресурс] / А. Дубрівна // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 31. — С. 109-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_31_11 Дубрівна А. П. Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Культура України. Серія : Культурологія. — 2017. — Вип. 58. — С. 16-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kukl_2017_58_4 Дубрівна А. П. Абстрактне мистецтво як сегмент української художньої культури [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. — 2016. — Вип. 1. — С. 103-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_1_22 Дубрівна А. П. Просторово-часовий вимір українського абстрактного мистецтва [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2017. — № 4. — С. 141-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2017_4_30 Дубрівна А. П. Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України [Електронний ресурс] / А. П. Дубрівна // Мистецтвознавчі записки. — 2016. — Вип. 29. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2016_29_26 Одайник О. В. Синтези реального та абстрактного в образотворчому мистецтві [Електронний ресурс] / О. В. Одайник // Технологія і техніка друкарства. — 2011. — Вип. 1. — С. 222-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2011_1_36 Павельчук І. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції [Електронний ресурс] / І. Павельчук // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 183-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_16 Павельчук І. Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва [Електронний ресурс] / І. Павельчук // Культурологічна думка. — 2010. — № 2. — С. 66-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2010_2_12 Приходько О. О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / О. О. Приходько ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2011. — 19 с.: рис. Щербак Ю. До проблеми сприймання й розуміння сучасного абстрактного мистецтва (На прикладі абстрактних композицій О. Маліса) [Електронний ресурс] / Ю. Щербак // Художня культура. Актуальні проблеми. — 2007. — Вип. 4. — С. 230-244. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_20

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№68
Доброго дня, підкажіть літературу на тему: "Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції". Дякую. Вверх

Абрамович, С.Д. Культурологія : навч. посіб. /  С.Д. Абрамович, М.С. Тілло, М.Ю. Чікарькова. - Київ : Кондор, 2005.

Багацький, В.В. Культурологія : історія і теорія світової культури ХХ ст. : навч. посіб. / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. - Київ : Кондор, 2007.

Безклубенко, С. Мистецтво : терміни та поняття : енциклопедичне видання у 2 т. Т.1. / Сергій Безклубенко. - Київ : ТОВ "Казка", 2010.

Гриценко, Г.Б. Культурологія / Г.Б. Гриценко, С.П.Гриценко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Закович, М.М. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, О.М. Зязюк. - Київ : Знання, 2006.

Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І.І. Тюрменко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Мунін, Г.Б. Енциклопедія мистецтва : дитячий довідник / Г.Б. Мунін. - Київ : ПП "Агенство по розповсюдженню друку", 2015.

Петрова, Г.М. Культурологія : конституційні проблеми : навч. посіб. / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко. - Київ : Атіка. 2009.

Українська та зарубіжна культура : підруч. / за ред. В.О. Лозового. - Харків, 2006.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ