Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№68
Доброго дня, підкажіть літературу на тему: "Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції". Дякую. Вверх

Абрамович, С.Д. Культурологія : навч. посіб. /  С.Д. Абрамович, М.С. Тілло, М.Ю. Чікарькова. - Київ : Кондор, 2005.

Багацький, В.В. Культурологія : історія і теорія світової культури ХХ ст. : навч. посіб. / В.В. Багацький, Л.І. Кормич. - Київ : Кондор, 2007.

Безклубенко, С. Мистецтво : терміни та поняття : енциклопедичне видання у 2 т. Т.1. / Сергій Безклубенко. - Київ : ТОВ "Казка", 2010.

Гриценко, Г.Б. Культурологія / Г.Б. Гриценко, С.П.Гриценко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Закович, М.М. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, О.М. Зязюк. - Київ : Знання, 2006.

Культурологія : теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І.І. Тюрменко. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Мунін, Г.Б. Енциклопедія мистецтва : дитячий довідник / Г.Б. Мунін. - Київ : ПП "Агенство по розповсюдженню друку", 2015.

Петрова, Г.М. Культурологія : конституційні проблеми : навч. посіб. / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко. - Київ : Атіка. 2009.

Українська та зарубіжна культура : підруч. / за ред. В.О. Лозового. - Харків, 2006.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№59
Доброго дня, потрібна література на тему особливості українського менталітету та самобутності української культури Вверх

Багацький, В.В. Культурологія : історія і теорія  Світової культури ХХ століття : навч. посіб. / В.В. Багацький, Л.І. Кармич. - Київ : Кондор, 2007.

Культурологія : українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.В. Зязюк, О.М. Семашко. - Київ : Знання, 2006.

Абрамович, С.Д. Культурологія : навч. посіб./ С.Д. Абрамович, М.С. Тілло, М.Ю. Чікарьков. - Київ : Кондор, 2005.

Матвєєва, Л.Л.Культурологія : курс лекцій : навч. посіб. / Л.Л. Матвєєва. - Київ : Либідь, 2005.

Петрова, І.М. Культурологія : конституційні проблеми : навч. посіб. / Г.М. Петрова, Т.А. Кумеда, О.В. Шумейко. - Київ : Атіка, 2009.

Українська та зарубіжна культура : підр. / за ред. В.О. Лозового. - Харків, 2006.

Шевнюк, О.Л. Культурологія : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. -  Київ : Знання - Прес, 2005.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№58
Підкажіть, будь ласка літературу на тему: "Іван Миколайчук символ українського кінематографа ХІХ століття" Вверх

Безклубенко, С.Д. Українське кіно : начерк історії / С.Д. Безклубенко. - Київ : "Альтер-прес", 2004.

Брюховецька, Л. Іван Миколайчук / Лариса Брюховецька. - Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 2004.

Гнатюк, М. 100  найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Сморка. - Москва : Вече, Київ : Орфей, 2001.

Лабінський, М.Г. Шевченківські лауреати, 1962-2012 : енцикл. довід / М.Г. Лабінський. - Київ : Криниця, 2012.

Миколайчук, І. Сценарій / І. Миколайчук. - Київ : ред. журн. "Міжнар. туризму", 2008.

Олійник, Т.О. О, як натхнено він умів не грати! : [Акторові Іванові Миколайчуку виповнилося  б 75 років] / Т.О. Олійник // Україна молода. - 2016. - № 74. - 10-11 черв. - с. 14.

100 великих українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова та ін. - Київ : Видавництво Арій, 2008.

Шпак, В. Крила любові великого майстра : [До 75 - річчя від дня народження Івана Миколайчука актора, режисера] / В. Шпак // Урядовий кур"єр. - 2016. - № 110. - 11 черв. - с. 8.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№47
Доброго дня чи є в бібліотеці літерата про технологію виготовлення писанки Вверх

Верхова, М. Писанки Поділля / Марина Верхова. - Львів : Колесо, 2013.

Городинська, О. Світ, в якому я живу / Олександра Городинська. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2009.

Гурська, А. Мова та граматика українського орнаменту : навч. - метод. пособ. / А.С. Гурська. -  Київ : Альтернативи, 2003.

Кириченко, М.А. Український народний декоративний розпис : навч. посіб. / М.А. Кириченко. - Київ : Знання - Прес, 2006.

Савчук, І.В. Воскресни, Писанко! : Метод. реком. / І.В. Савчук. - Вінниця, 2007.

Соломченко, О.Г. Писанки Український Карпат / О.Г. Соломченко. - Ужгород : Карпати, 2004.

Тищенко, О.Р. Декоративно прикладне мистецтво / О.Г. Тищенко. - Київ, "Вища школа", 1983.

Члихов, М. Від Яйця - райця до ідеї Спасителя : Монографія / Микола Чмихов. - Київ : Либідь, 2001.

Шеевчук, О. Великодня веселка / О. Шевчук. - Київ : Дніпро, 2004.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№42
Потрібна література : Моделювання одягу з народним оздобленням. Вверх

Кройка и шитье. Узоры и кружева. – Москва : АСТ, 2001.

Нестерова, Д.В. Рукоделия : энциклопедия / Д.В. Нестерова . – Москва : АСТ, 2007.

Солнцева, Т.В. Кращі моделі сучасного одягу для жінок / Т.В. Сонцева. – Донецьк : ТОВ  ВКФ «БАО», 2006.

Сокол, И.А. Рукоделие /  И.А. Сокол. – Харків : Фолио, 2003.

Школа рукоделия. – Москва: «Контэнт», 2010.

Прості речі власноруч // Позакласний час. - № 5. – С. 73-74.

Об’ємні прикраси зі стрічок : [Поради виготовлення прикрас з атласної стрічки] // Позакласний час. – 2015. - № 6. – С. 14-15.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№41
Доброго дня. Підкажіть літературу на тему : "Культура Стародавнього Риму : її становлення і розвиток" Вверх

Історія   світової культури : навч. посіб / керів.  авт.  кол. Л.Т. Левчук .  – Київ : Либідь, 1994.

Історія світової культури : навч. посіб.  - 3-тє вид.  / Л.Т. Левчук. –   Київ : Центр учбової літератури,  2010.

Культурологія : теорія та історія культури : навч посіб.  – 3-тє вид. / За ред. І.І. Тюрменко. – Київ : Центр учбової літератури,  2010.

Культура древнього Рима : Т. 1.  /  За ред.  Е.С. Голубцова.  –  Москва : «Наука», 1985.

Українська та зарубіжна культура : підручник / за ред. В.О. Лозового. – Харків, 2006.

Юрій, М.Ф.  Історія світової та вітчизняної культури : навч. посіб. / М.Ф. Юрій.  – Київ : Дакор,  2007.

 

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Довідка
№35
Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему: "Історія декоративно-прикладного мистецтва" Вверх

Ганжа, П.О. Таємниці українського рукомесла / П.О. Ганжа. - Київ : Мистецтво, 1996.

Історія Українського мистецтва в шести томах. Т 1, 2, 3 / М.П. Бажан. - Київ : Київська книжкова фабрика "Жовтнева", 1966.

Кара - Васильєва, Т. Декоративне мистецтво України ХХ ст. У пошуках великого стилю / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова - Київ : Либідь, 2005.

Легенький, Ю.Г. Народные ремесла / Ю.Г. Легенький, В. Н. Сковронський, А.Г. Мороз - Київ : Урожай, 2003.

Рисцов, В.О. При гончарному крузі : З мистецької практики / В.О. Рисцов. - Київ : Молодь, 1987.

Плазовська, Л.В. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін : Навч. посіб. / Л.В. Плазовська. - Київ : Кондор - Видавництво, 2013.

Шероцкій, К. Очерки по истории декоративного искуства Украины / К Шероцкий. - Хмельницький ПП Мельник А.А.,2013.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ