Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№63
Доброго дня, потрібна література на тему: "Вимоги до особистості, як активного суб"єкта життєдіяльності", дякую. Вверх

Ануфрієва, Н.М. Соціальна психологія : навч. - метод. посіб. / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. - Київ : Каравела, 2009.

Богданова, І.М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І.М. Богданова. - Київ : Знання, 2008.

Власова, О.І. Соціальна психологія організацій та управління : підруч. / О.І. Власова. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Орбак-Лембрик, Л.Е. Соціальна психологія : посіб.  - Київ : Академвидав, 2003.

Соціологія і психологія : навч. посіб / за ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Сухацька, С.В. Людське Я : [Внутрішній світ людини, що робить її справжньою особистістю] / С.В. Сухацька // Все для вчителя. - 2016. - № 5. - с. 47-48.

Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / С.С. Пальчевський. - Київ : Кондор, 2005.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Довідка
№37
Доброго дня, потрібна література на тему : "Конфлікти в колективі та шляхи їх розв"язання" Вверх

Ануфрієва, Н.М. Соціальна психологія : навч.- метод. посіб. / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. - Київ : Каравела, 2009.

Долинська, Л.В. Психологія конфлікту : навч. посіб. / Л.В. Долинська. - Київ : Каравела, 2013.

Ємельяненко Л.М. Конфліктологія : навч. посіб.  / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торюха. - Київ : КНЕЧ, 2005.

Обрач - Лембрик, Л.Е. Соціальна психолоргія : посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. - Київ : Академвидав, 2003.

Скрипченко, О.В. Загальна психологія : підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, - Київ : Либідь, 2005.

Трофімов, Ю.Л. Психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка. - Київ : Либідь, 2001.

Усик, С. Конфлікти і шляхи їх вирішення / С. Усик // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С.4.

Щоб у серці панувала злагода : [Аналіз конфліктів] // Позакласний час. - № 4. - С. 15-16.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Довідка
№7
Добрий день потрібна лвтература за темою:"Психічні захворювання і причини їх виникнення". Дякую. Вверх

Бачериков М.Є. Що треба знати про психхічні захворювання.

Розділ: Психологія. Психіатрія