Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№383
Добрий день. Потрібно літературу на тему: Імплементація Римського статуту в Україні. Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Андрійцьо В. Д. Правові інститути загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права [Електронний ресурс] / В. Д. Андрійцьо // Право і Безпека. — 2013. — № 1. — С. 182-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2013_1_40.
Антонов К. В. Доказове право: концептуальні аспекти,новації та колізії / К. В. Антонов, В. М. Тертишник // Вісн. Акад. митної служби України. Сер. Право. — 2015. — № 1. — С. 7-12.
Антонов К. В. Концепт теорії доказів і концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення / К. В. Антонов, В. М. Тертишник // Вісн. Акад. митної служби України. Сер. Право. — 2015. — № 2. — С. 7–11.
Басай Н. М. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. М. Басай ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Одеса, 2012. — 20 с.
Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві : Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». — Київ, 2006. — 186 c.
Мелех Л. В. Становлення доказового права на етнічних українських землях: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Мелех // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. — 2015. — Вип. 3. — С. 3-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvlduvs_2015_3_3.
Солоніна О. П. Правові презумпції у кримінально-процесуальному доказуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / О. П. Солоніна ; Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2012. — 16 с.
Тертишник В. М. Доктринальні проблеми судової експертизи в інтегративній доктрині доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Варава // Криміналістика і судова експертиза. — 2022. — Вип. 67. — С. 27-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krise_2022_67_7.
Тертишник В. М. Становлення інтегративної доктрини доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Ченцов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 3. — С. 271-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_3_44.
Тертишник В. М. Становлення інтегративної доктрини доказового права [Електронний ресурс] / В. М. Тертишник, В. В. Ченцов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2021. — № 3. — С. 271-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2021_3_44.
Тертишніков Р. В. Деякі теоретичні та практичні проблеми доказового права в Україні / Р. В. Тертишніков // Держ. будівництво та місцеве самоврядування. — 2013. — Вип. 25. — С. 233-245.
Уваров В. Г. До проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій у доказовому праві України [Електронний ресурс] / В. Г. Уваров // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2018. — № 3. — С. 229-233. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdv_s_2018_3_47.
Штефан А. С. Доказове право як елемент системи права [Електронний ресурс] / А. С. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2020. — № 3. — С. 55-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2020_3_6.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Довідка
№324
Особливості зовнішньо політичної взаємодії між Польщою та Німеччиною Вверх

Добрий день, Ольго! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11POVEIP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
– https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/panarina_bagatovymirnyi.pdf
– http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/101985/22-Kharlan.pdf?sequence=1
– https://tsn.ua/svit/mizh-polscheyu-ta-nimechchinoyu-zrostaye-napruga-cherez-viyskovu-dopomogu-ukrayini-bloomberg-2278504.html
– https://bintel.org.ua/nash_archiv/arxiv-regioni/arxiv-yevropa/arxiv-polshha/germ-pol2/
– file:///C:/Users/User/Desktop/mhpiadminm, 4 3 Boichuk.pdf
– file:///C:/Users/User/Desktop/1227-Article Text-4753-1-10-20140201.pdf
– https://lb.ua/world/2022/10/13/532357_pozov_bez_stroku_davnosti_yak_mizh.html
– https://www.ispc.org.ua/archives/1294
– https://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/13017.002.pdf
– https://www.unian.ua/world/mizh-polshcheyu-ta-nimechchinoyu-vinikla-napruzhenist-cherez-dopomogu-ukrajini-bloomberg-12167928.html
– https://nv.ua/ukr/opinion/shcho-vidbuvayetsya-mizh-nimechchinoyu-ta-polshcheyu-viyskova-dopomoga-ukrajini-ostanni-novini-50288328.html

– Панаріна О. В. Роль Німеччини в процесі інтеграції Польщі до Європейського Союзу. Українська перспектива / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 79 (Ч. ІІ). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 32-38.
– Панаріна О. В. Польсько-німецьке співробітництво у політичній сфері в першій половині дев’яностих років ХХ століття / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 81 (Ч. І). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 73-79.
– Панаріна О. В. Роль ФРН в євроінтеграційній політиці Польщі / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 81 (Частина ІІ).– К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 110–118.
– Панаріна О. В. Польське та німецьке бачення східного виміру зовнішньої політики ЄС / О. В. Панаріна // Гілея : науковий вісник : збірник наук. праць. – Вип. 34. – Київ : ВІР УАН, 2010. – С. 416-423.
– Панаріна О.В. Багатосторонній вимір польсько-німецького співробітництва в рамках “Веймарського трикутника” / О. В. Панаріна // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – № 5 (49). – С. 396-403.
– Панаріна О. В. Польсько-німецьке співробітництво в контексті євроінтеграційної політики республіки Польща / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 88 (Ч. І). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 6-7.
– Панаріна О. В. Євроінтеграційна політика України в контексті польсько-німецького співробітництва в ЄС / О. В. Панаріна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць. – Вип. 88 (Ч. ІІ). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 123-126.
– Кривонос Р. Польсько-німецькі відносини у 90-ті роки / Р.А. Кривонос // Універсум. – 1999. – № 3-4. – С. 12-16.
– Буглай Н. Зовнішня політика Польщі після вступу до НАТО / Н. Буглай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Серія: "Історія" / Міністерство освіти і науки України : Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016. – Вип. 1, Ч. 2. – С. 137-142.
– Демчишак Р. Б. Східний вектор зовнішньої політики Польщі: ідеологічні підвалини та особливості реалізації на сучасному етапі / Р. Б. Демчишак // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – Київ : Гілея, 2018. – Вип. 137 (10). – С. 401-406.
– Рапагіна О. Співробітництво в трикутнику Польща-Німеччина-Україна в процесі європейської інтеграції / О.Рапагіна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 63-67
– Снігир О.В. Зовнішня політика Польщі та перспективи українсько-польського партнерства / О.В.Снігир // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 128-133

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Довідка
№154
Доброго дня, які у вас є підручники з теми: «Європа та ї територіальний устрій?» Вверх

Доброго дня! 1.Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : підруч. для студ. вузів / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с. 2.Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Віндрук, 2005. – 464 с. 3.Калитчак, Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. 4.Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с. 5.Польський рефендум і новий устрій Європейського дому: уроки для України. – Київ : Ін-т громадян. сусп–ва, 2004. – 179 с. 6.Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : монографія / Ін-т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с. 7.Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 306 с. 8.Трохимчук, С. В. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с. 9. Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.

Розділ: Політика. міжнародні відносини