Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№154
Доброго дня, які у вас є підручники з теми: «Європа та ї територіальний устрій?» Вверх

Доброго дня! 1.Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : підруч. для студ. вузів / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с. 2.Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Віндрук, 2005. – 464 с. 3.Калитчак, Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с. 4.Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с. 5.Польський рефендум і новий устрій Європейського дому: уроки для України. – Київ : Ін-т громадян. сусп–ва, 2004. – 179 с. 6.Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : монографія / Ін-т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с. 7.Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 306 с. 8.Трохимчук, С. В. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с. 9. Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.

Розділ: Політика. міжнародні відносини