Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№430
Добрий день, потрібна література на тему: «Типи бібліотечних колекцій». Дякую! Вверх
Заєць О. В. Приватні книжкові колекції митрополитів та архімандритів у складі бібліотеки Києво–Печерської лаври [Електронний ресурс] / О. В. Заєць // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_16
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. — Київ, 2020. — 300 с. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/er-0004045.pdf
Лісова І. В. "Приватна книжкова колекція": теоретичні підходи до визначення поняття [Електронний ресурс] / І. В. Лісова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__58
Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування / І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 42-48.
Любовець Н. І. Яскравий біографічний штрих до історії книжкових колекцій і книгозбірень [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 17. — С. 274–279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_17_19
Пастушенко О. В. Історичні книжкові колекції як об'єкт дисертаційних досліджень із книгознавства в Україні(1999-2012) [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — 2015. — Число 26-27. — С. 217-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_26-27_22
Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 13-15.
Польовик С. М. Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_12
Польовик С. Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_10
Рабчун О. С. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження – опрацювання – організація книжкових колекцій [Електронний ресурс] / О. С. Рабчун // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2014. — Вип. 18. — С. 176-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_15
Тур О. Дигіталізація архівних фондів, музейних та бібліотечних колекцій як чинник збереження національної культурної спадщини України [Електронний ресурс] : документознавство. Архівознавство / О. Тур, В. Шабуріна, В. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2023. — № 3. — С. 49-56. — Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290983/284602
Турчин Н. Колекція "Бібліотеки Дори Доброї" у фондах НБУ для дітей [Електронний ресурс] / Н. Турчин // Бібліотека у форматі Д°. — 2015. — № 4. — С. 29-31. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/101#page/28/mode/2up
Яковенко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина [Електронний ресурс] / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 3. — С. 43-50. — http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_3_9.pdf
Якубова Т. Провенієнції видань бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 44-48.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№427
Добрий день, потрібна література на тему: «Типи бібліотечних колекцій». Дякую! Вверх

Заєць О. В. Приватні книжкові колекції митрополитів та архімандритів у складі бібліотеки Києво–Печерської лаври [Електронний ресурс] / О. В. Заєць // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 122. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_16
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник. Вип. 1. Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук, відп. ред. випуску Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць. — Київ, 2020. — 300 с. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/er-0004045.pdf
Лісова І. В. "Приватна книжкова колекція": теоретичні підходи до визначення поняття [Електронний ресурс] / І. В. Лісова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__58
Лосієвський І. Автографи у бібліотечних фондах: актуальні питання теорії та практики колекціонування / І. Лосієвський // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 1. — С. 42-48.
Любовець Н. І. Яскравий біографічний штрих до історії книжкових колекцій і книгозбірень [Електронний ресурс] / Н. І. Любовець // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 17. — С. 274–279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_17_19
Пастушенко О. В. Історичні книжкові колекції як об'єкт дисертаційних досліджень із книгознавства в Україні(1999-2012) [Електронний ресурс] / О. В. Пастушенко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — 2015. — Число 26-27. — С. 217-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sidptm_2015_26-27_22
Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 4. — С. 13-15.
Польовик С. М. Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 3-4. — С. 77-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_12
Польовик С. Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. — 2010. — № 11. — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_11_10
Рабчун О. С. Фонд концентрації Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: "нові" надходження – опрацювання – організація книжкових колекцій [Електронний ресурс] / О. С. Рабчун // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2014. — Вип. 18. — С. 176-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2014_18_15
Тур О. Дигіталізація архівних фондів, музейних та бібліотечних колекцій як чинник збереження національної культурної спадщини України [Електронний ресурс] : документознавство. Архівознавство / О. Тур, В. Шабуріна, В. Саранча // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2023. — № 3. — С. 49-56. — Режим доступу: https://journals.uran.ua/bdi/article/view/290983/284602
Турчин Н. Колекція "Бібліотеки Дори Доброї" у фондах НБУ для дітей [Електронний ресурс] / Н. Турчин // Бібліотека у форматі Д°. — 2015. — № 4. — С. 29-31. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/101#page/28/mode/2up
Яковенко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина [Електронний ресурс] / О. Яковенко, О. Вискірко // Бібліотечний вісник. — 2015. — № 3. — С. 43-50. — http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2015_3_9.pdf
Якубова Т. Провенієнції видань бібліотек Південної України - книгознавча складова фондів НБУВ / Т. Якубова // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 44-48.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№380
Документація наукових бібліотек: поняття та його інтерпретація в класичному й альтернативному документознавстві Вверх

Добрий день, Ірино! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/290.html
– https://studfile.net/preview/10047003/
– https://dut.edu.ua/uploads/l_2132_75601447.pdf
– file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2008_3_8.pdf
– https://referatss.com.ua/work/organizacija-i-dokumentacija-biblioteki/
– http://kk.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/01/52-22.pdf
– http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/konferencii/dokumentoznavstvo_2007.pdf
– https://nung.edu.ua/sites/default/files/2022-06/Informatsiia ta dokyment u suchasnomu naukovomu dyskursi_20 May_2022.pdf
– https://pidru4niki.com/1512082351342/dokumentoznavstvo/stanovlennya_dokumentoznavstva_nauki_informatsiynogo_tsiklu
– СЛОБОДЯНИК М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій : монографія / М. С. Слободяник ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ, 1995. – 268 с.
– СОЛОІДЕНКО Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 20 с.
– СТАШКО М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Сташко ; Ін-т укр. мови. – Київ, 1999. – 19 с.
– ПЕТРОВА Л. Г. Формування нової бібліотечної термінології / Л. Г. Петрова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 8. – С. 56-64.
– САМОХІНА Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 2008. – 167 c.
– Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С.Г.Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24-27.
Крім того, ми вже давали відповіді на подібні питання: розширений пошук за номером 47317 та 47312.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№379
Доброго дня, шановні бібліотекарі! Допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі: "Новітні технології та розширення інформаційних практик наукових бібліотек у презентації документації" Вверх

Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Каліберда Н. Інформаційні ресурси сучасної наукової бібліотеки: проблеми трансформації та розвитку [Електронний ресурс] / Н. Каліберда, А. Бровкін // Бібліотечний вісник. — 2008. — № 6. — С. 6-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_6_2.
Копанєва В. О. Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки [Електронний ресурс] / В. О. Копанєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2019. — № 4. — С. 6-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2019_4_3.
Костенко Л. Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек [Електронний ресурс] / Л. Костенко, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 6. — С. 53-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2012_6_10.
Кулицький С. Аналітичні продукти наукової бібліотеки як складова інформаційного забезпечення [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 58. — С. 25-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_58_4.
Кухарчук Є. Поглиблення взаємодії бібліотеки з цифровою наукою: організаційно-методичні засади [Електронний ресурс] / Є. Кухарчук, В. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — 2020. — Вип. 60. — С. 177-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_13.
Лобузіна К. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник. — 2018. — № 6. — С. 51-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_6_13.
Медведєва В. Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2013. — Вип. 36. — С. 482-488. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_36_45.
Сенченко Н. Розвиток бібліотечно-інформаційних систем в умовах цифрової трансформації України [Електронний ресурс] / Н. Сенченко, Л. Костенко, В. Копанєва // Вісник Книжкової палати. — 2022. — № 1. — С. 16-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_1_5.
Хрущ С. С. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / С. С. Хрущ // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. — 2021. — Т. 4, № 2. — С. 187-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dpitsca_2021_4_2_8.
Хрущ С. С. Концептуальна модель інноваційного медіапростору бібліотеки [Електронний ресурс] / С. С. Хрущ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 3. — С. 20-26 — Режим доступу:

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№366
Документація наукових бібліотек: поняття та його інтерпретація в класичному й альтернативному документознавстві Вверх

Добрий день! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/290.html
– https://studfile.net/preview/10047003/
– https://dut.edu.ua/uploads/l_2132_75601447.pdf
– file:///C:/Users/User/Desktop/bdi_2008_3_8.pdf
– https://referatss.com.ua/work/organizacija-i-dokumentacija-biblioteki/
– http://kk.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2017/01/52-22.pdf
– http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libdoc/konferencii/dokumentoznavstvo_2007.pdf
– https://nung.edu.ua/sites/default/files/2022-06/Informatsiia ta dokyment u suchasnomu naukovomu dyskursi_20 May_2022.pdf
– https://pidru4niki.com/1512082351342/dokumentoznavstvo/stanovlennya_dokumentoznavstva_nauki_informatsiynogo_tsiklu
– СЛОБОДЯНИК М. С. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій : монографія / М. С. Слободяник ; відп. ред. О. С. Онищенко. – Київ, 1995. – 268 с.
– СОЛОІДЕНКО Г. І. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Г. І. Солоіденко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2006. – 20 с.
– СТАШКО М. В. Формування та розвиток української бібліотечно-бібліографічної термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. В. Сташко ; Ін-т укр. мови. – Київ, 1999. – 19 с.
– ПЕТРОВА Л. Г. Формування нової бібліотечної термінології / Л. Г. Петрова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Сер. Педагогіка. – 2003. – № 8. – С. 56-64.
– САМОХІНА Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація : монографія / Н. Ф. Самохіна ; Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 2008. – 167 c.
– Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства / С.Г.Кулешов // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24-27.
Крім того, ми вже давали відповіді на подібні питання: розширений пошук за номером 47317 та 47312.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№347
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти дитячу книгу, в якій би йшлося про чумаків. Дякую. Вверх

Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступну літературу: – Данилевський Г.П. Чумаки : худож.-докум. нарис / Г.П.Данилевський ; пер. з рос. Н.Тоцької ; передм. В.Скуратівськогоп; мал. С.Полякова. – Київ : Веселка, 1992. – 110 с. : іл. – (Роде наш красний).
– Носко Д. В. Чумацький шлях / Д.В.Носко ; ред. колегія: Г. Б. Мунін [та ін.] ; худож.-дизайнери: Г. Б. Мунін, О. С. Попутнікова, О. О. Радівіловська. – Київ : Патерик, 2013. – 63 с. : ілюстр.
– Малик В.К. Чумацький шлях : роман / В.К.Малик. – Київ : Укр. письменник, 1993. – 285 с. : іл.
– Мандрівками століть : оповідання та повість / худож. В.Якубич. – Київ : Веселка, 1972. – 208 с. : іл. – (Історична бібліотека).
– Народні оповідання / упоряд., вступ. ст., прим. С. В. Мишанич . – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела).
– Григор'єв-Наш. Історія України в народних думах та піснях : [посібник] : до 20-річчя незалежності України / Григор’єв-Наш ; худож. В. Лопата. – Адапт. вид. - Харків : Веселка, 2011. – 286 с. : ілюстр.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№346
Добрий день! Чи можна знайти найновіший словник українських імен і прізвищ? Дякую. Вверх

Добрий день. Перегляньте наступні джерела:
Масенко Л. Т. Українські імена і прізвища / Л. Т. Масенко. – Київ : Знання, 1990. - 48 с. - (Серія 6: Духовний світ людини ; № 3).
Трійняк І. І. Словник українських імен / І. І. Трійняк. - Київ, 2005. - 509 с.
Скрипник Л. Г. Власні імена людей [Електронний ресурс] : слов.-довід. / Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська ; ред. В. М. Русанівський; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. — 3-тє вид., випр. — Київ : Наук. думка, 2005. — 334 с. : іл. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001272.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№335
Добрий день,підберіть матеріали з теми,, Секрети Світового океану,, Вверх

Добрий день. Література за вашим запитом:
Бахтин Т. Сміттєвий континент : екостиль твого життя : [екологічна катастрофа Світового океану] / Т. Бахтин // Колосок. — 2021. — № 5. — С. 34-39.
Вальчук А. Р. В океанських глибинах / А. Р. Вальчук // Все для вчителя. — 2010. — № 7-9. — С. 13-17.
Гаррис Н. Океани : ілюстр. атлас / Н. Гаррис ; пер. з англ. Л. Хворост ; дизайнер обкл. Н. Величко ; іл. Г. Гінкс. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 47 с. : іл.
Гордіна А. Лихо теплої води : [вплив підвищення температури світового океану на довкілля та клімат планети] / А Гордіна // Колосок. — 2021. — № 10. — С. 30-37.
Коханій Т. А. Світ морів та океанів / Т. А. Коханій ; дизайн Я. Є. Миколенка. — Харків : Ранок, 2009. — 288 с. : іл.
Курилов С. Сам в океані : історія втечі / С. Курилов ; пер. з рос. П. Ромка ; за ред. Л. Кононовича ; худож., [післямова] Н. Міцкевич ; дизайн обкл. К. Сергієнко ; [післямова О. Ігнатової]. — Київ : Час майстрів, 2019. — 247 c. : іл. — (Рекомендуємо прочитати).
Отруєні хвилі : екологічна катастрофа Світового океану / підготувала А. Псатій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 5-6. — С. 28-35.
Підводний світ : планета вода. Красуні та чудовиська. Моря та океани. Людина і море. Ріки, озера, болота. Домашній акваріум. Легенди моря / авт.-упоряд. М. О. Панкова, І. Ю. Романенко ; худож.-іл. Г. В. Беззубова. — Харків : Фоліо, 2013. — 319 с. : іл. — (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія).
Росс С. Глибинні чудовиська / С. Росс ; Іл. Ф. Філіпса. — Харків : Ранок: Веста, 2003. — 48 с. : іл. — (Факти чи вигадки).
Рятівник : велика екологічна гра // Барвінок. — 2019. — № 1. — С. 10-11.
Ситник К. М. Рослинні скарби островів Індійського океану [Електронний ресурс] / К. М. Ситник, С. Л. Мосякін // Український ботанічний журнал. — 2004. — Т. 61, № 3. — С. 120-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2004_61_3_15
Скворцова О. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки : 6-й клас / О. Скворцова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 20-22.
Соловйова Ж. Ф. Забруднення Світового океану нафтопродуктами [Електронний ресурс] / Ж. Ф. Соловйова, Г. В. Нєпєіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 150, Вип. 138. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_150_138_20
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Цікава книга знань : океани та річки. Рицарі та замки. Світ техніки. Птахи : пер. з англ. : у запитаннях та відповідях / авт. тексту Ф. Брукс [та ін.]. — Київ : Махаон-Україна, 2007. — 160 c. : іл.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№314
Потрібна література на тему :"Влада та насилля в естетиці раннього українського літературного модернізму: риторика, мотиви, образи" Вверх

Добрий день,Валентино! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ukrlit.net/item/576.html
– http://sites.utoronto.ca/elul/lit-crit/Modernism/Hundorova-RannijModernizm.pdf
– https://revolution.allbest.ru/literature/00370486_0.html
– https://zno.if.ua/?p=3465
– https://shron1.chtyvo.org.ua/Hundorova_Tamara/ProYavlennia_slova_Dyskusiia_rannoho_ukrainskoho_modernizmu.pdf?PHPSESSID=ftrre0ec4ilg9kvdkkpjjgnkk1
– https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/708ee0e3-fdcb-4dce-a868-a3a19c604ca3/content
– http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25293/1/59_Horba.pdf
– http://lawdiss.org.ua/ard/00pjorum.shtml
– http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/8/part_1/27.pdf
– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09mrvgps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
– Павличко С. Д. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / С. Д. Павличко. – Київ : Либідь, 1999. – 447 с.
– Юсип-Якимович Ю. В. Український літературний модернізм кінця 19 - початку 20 ст. у загальноєвропейському та слов'янському контексті: мовний аспект / Ю. В. Юсип-Якимович // Studia Slovakistica : [науковий збірник] / Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний університет, Українсько-словацький інститут гуманітарних ініціатив. – Ужгород : Мистецька лінія, 2003. – Вип. 3 : Магічне світло імені. – С. 209-230.
– Грабович Г. До історії української літератури : дослідження, есе, полеміка / Г. Грабович. – Київ : Основи, 1997. – 604 с.
– Шумило Н. Український модернізм початку XX ст.: питання поетики / Н. Шумило // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 26-38.
– Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років / А.Мойсієнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – 2009. – № 6 (81). – С. 126-127.
– Грабович Г. Переосмислюючи український модернізм / Г.Грабович // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – 2020. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 2-10.
– Ільницький М. Ранній український модернізм: польська рецепція / М.Ільницький // Слово і час / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – 2008. – № 3 (567). – С. 55-65.
– Людина в часі: філософські аспекти української літератури XX-XXI ст. / Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; упоряд.: В. Моренець, М. Ткачук. – Київ : Пульсари, 2010. – 275 с.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Довідка
№311
Добрий день! Цікавить чи є фонді вашої бібліотеки книга Сергія Плохія "Брама Європи". Вверх

Добрий день! У фонді КЗ"Бібліотека для дорослих" Хмільницької місської ради   є в навності книга:
Плохій С. Брама Європи : історія України від скіфських воєн до Незалежності / С. Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка ; дизайнер обкл. М. Тітов. — 2-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 493 с.

Розділ: Бібліотеки. Архіви