Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№100
Добрий день! Мені потрібна література по темі: "Основні тенденції розвитку туристсько-краєзнавчої діяльності від початку ХХ ст. до сьогодення" Вверх

Белікова, Н. Пішохідний туризм : авторська програма / Н. Белікова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2016. - № 24. - С. 2-6.

Душечкіна, Н.Ю. Розвиток екотуризму на природоохороних територіях / Н.Ю. Душечкіна // Екологічний вісник. - 2016. - № 3. - С. 8-10.

Кифяк, В.Ф. Організація туризму : Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011.

Колесник, В. Природні подієві туристичні ресурси / В. Колесник // Краєзнавство. Географіяю Туризм. - 2016. - № 22.- С. 25-28.

Кушнаренко, Н.М. Бібліотечне краєзнавство : Підруч. / Н.М. Кушнаренко. - Київ : Знання, 2007. 

Лужанська, Т.Ю. Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи : Навч. посіб. / Т.Ю. Лужанська, С.С. Махлинець, Л.І. Тебляшкіна. - Київ : Кондор, 2008.

Пангелов, Б.П. Організація і проведення туристично-краєзнавчих подорожей : Навч. посіб. / Б.П. Пангелов. - Київ : Академвидав, 2010.

Федорченко, В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні : Навч. посіб. / В.К. Федорченко, О.М. Костюкова, Т.А. Дьорова. - Київ: Кондор, 2009.

Розділ: Туризм

Довідка
№99
Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Бойові дії на території України в 1941-1944 роках", дякую. Вверх

Гальчак, С.Д. Визволення Вінничини від нацистських загарбників (20 грудня 1943 р. - 28 берез. 1944 р.): Монографія.  - Вінниця : Консоль, 2010.

Гирак, Г. Под нацистским сапогом: Как Киев пережил немецкую оккупацию / Галина Гирак // Аргументы  и факты в Украине. - 2014. - № 40. - С. 13.

Дубов, В.  У німецько-радянській  війні Україна постаждала найбільше / Вольт Дубов  // Урядовий кур"єр. - 2015. - № 81. - 7 трав. - с. 7.

Левітас, Ф. Л. Друга світова війна: український вимір / Ф.Л. Левітас. - Київ : Наш час, 2012.

Сільченко, З.О. В ім"я життя / З.О. Сільченко. - Київ : Україна, 2005.

Лисенко, О.Є. Україна в Другій світовій війні погляд з ХХІ ст. : Кн. І. / О.Є. Лисенко, В.В. Стецкевич. - Київ : "Видавництво" Наукова думка" НАН Україна, 2010.

Лисенко, О.Є. Україна в Другій світовій війні погляд з ХХІ ст. : Кн. ІІ. / О.Є. Лисенко, Вранська, Т.С. Першина. - Київ : "Видавництво" Наукова думка" НАН Україна, 2011.

Панченко, П.П. Україна в  полум"ї війни 1941-1945 / П.П. Панченко, О.І. Уткін, В.І. Горєлов. - Київ, 2005.

Патриляк, І.К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І.К. Патруляк, М.А. Боровик. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.

Шпак, В. Броня міцна, якщо маршали не дурні:  [До 75-річчя танкової битви під Дубном] / Віктор Шпак // Урядовий кур"єр. - 2016. - № 115. - 18 черв. - с. 10.

Розділ: Історія

Довідка
№98
Підкажіть, будь ласка літературу про значення пісні в житті українського народу. Вверх

Григор"єв- Наш. Історія України в народних думах та піснях: для серед. та ст. шк. віку / Григор"єв - Наш. - Київ : Веселка, 2011.

Грицик, М. Велич української пісні / М. Грицик // Позакласний час. - 2014. - № 12. - С. 56-57.

Жеребко, Т.О. Символіка в українських піснях : [Урок] / Т.О. Жеребко // Все для вчителя. - 2016. - №8. - С. 62-63.

Картовий, П.В. Сучасна українська авторська пісня / П.В. Картовий. - Суми : "Видавництво " Мак Ден", 2009.

Пісенний вінок : Укр. народ. пісні / Упор. А.Я. Михолко. - Київ : Криниця, 2005.

Пісні кохання / Упоряд. О.І. Дея. - Київ : Дніпро, 1986.

Українські народні пісні / Упор. Володимир Єсипко. - Київ : Технвіка, 2003.

Українські народні пісні  / Упоряд. О.А. Правдюк. - Київ : Наук. думка, 1991.

Розділ: Музика

Довідка
№97
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу: "Основні джерела виникнення конфліктів в управлінні", дякую. Вверх

Долинська, Л.В. Психологія конфлікту : навч. посіб. / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш - Київ : Каравела, 2013.

Ємельяненко, Л.М. Конфліктологія: навч. посіб. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова. - Київ : КНЕУ, 2005.

Москалець, В.П. Психологія особистості / В.П. Москалець. - Київ : "Центр учбової літератури", 2013.

Орбан - Лембрик, П.Е. Психологія управління : посіб / Л.Е. Орбан-Лембрик. - Київ : Академвидав, 2003.

Цимбалюк, І.М. Психологія спілкування : навч. посіб. / І.М. Цимбалюк. - Київ ВД "Професіонал", 2007.

Усик, С. Конфлікти і шляхи їх вирішення / Світлана Усик // Безпека життєдіяльності. - 2014. - № 10. - С. 4.

Щоб у серці панувала злагода:[Аналіз конфліктів] // Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 15-16.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Довідка
№96
Чи є в бібліотеці література про основні етапи розвитку української мови? Вверх

Венжинович, Н.Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н.Ф. Венжинович. - Київ : Знання, 2008.

Друль, О. 125 років дискусії про Галицькість української мови: [Про роль галицького складника в розвитку української літературної мови та її відгомін в наші дні ] / О. Друль // Дивослово.  - 2017. - № 1. - С. 40-46

Костюк, А.В. Сучасна українська літетературна мова: інтерактивний курс фонетики. част. 1. : навч. посіб. / А.В.Костюк, І. В. Гороф"янюк. - В.: ПП Балюк І.Б., 2011.

Кочетан, М.П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів  філологічних спеціальностей вищих навч. закл. - Київ: Видавничий центр "Академія", 2005. 

Кочерган, М.П. Загальне мовознавство : підр. / М.П. Кочерган. - Київ: Видавн. цент "Академія", 2003.

Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика : підр. / А.К. Мойсієнко, О.В. Баскононенко, В.В. Бондаренко. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№95
Доброго дня потрібна література на тему: "Місце гетьмана Богдана Хмельницького в історичній долі України", дякую. Вверх

Антонович, В.Б. Коротка історія Козаччини / В.Б. Антонович. - Київ : Україна, 2004.

Брехуненко, В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. - Київ, 2007.

Брехуненко, В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / Віктор Брехуненко. - Київ, 2009.

Гуржій, О.І. Спалах у темряві : середина ХVІІ ст. / О.І. Гуржій. - Київ : Україна, 2001.

Гуржій О.І. Переяславська Рада : очима істориків, мовою документів / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. - Київ : Україна, 2003.

Костомаров, Н.И. Малороссийский гетьман Зиновий - Бодан Хмельницький. - Київ : Радуга, 2005.

Липа, К.А. Військо Богдана Хмельницького / Катерина Липа, Олекса Руденко. - Київ : Наш час, 2011.

Огієнко, І. Богдан Хмельницький / Іван Огієнко. - Київ : Наша культура і наука, 2004.

Черкаська, Г. Тиміш і його Розанда : [Богдан Хмельницький] / Ганна Черкаська // Голос України. - 2014.- № 204. - 23 жовт.

 Шпак, В. Сила - в довірі народу : [420 років з дня народження Богдана Хмельницького] / Віктор Шпак // Урядовий кур"єр. - 2015. - № 243. - 26 груд. - С. 9.

Розділ: Історія

Довідка
№94
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про нетрадиційні, нестандартні та інноваційні уроки. Дякую. Вверх

Вічна, О.В. Розвиток особистості через впровадження нетрадиційних форм навчання / О.В. Вічна // Все для вчителя. - 2013. - № 1. - С. 46-48.

Волкова, Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. - Київ: Академвидав, 2007.

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська. - Київ: Академвидав, 2004.

Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи / А.І. Кузьмінський. - Київ : Знання, 2005. 

Максимюк, С.П. Педагогіка / С.П. Максимюк. - Київ : Кондор, 2005.

Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка / С.С. Пальчевський. - Київ : Кондор, 2005.

Прибитько, В. Інноваційні методи - у навчальний процес / В. Прибитько // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 3. - С 17-19.

Філатова, С. Технології проблемного навчання / Світлана Філатова // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2015. - № 8. - С. 5-13.

Фіцула, М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2001.

Шепета, А. Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання / А. Шепета // Зарубіжна література в школах України. - 2017. - №5. - С. 34-38. 

Якса, Н.В. Основи педагогічних знань / Н.В. Яска. - Київ : Знання, 2007.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№93
Чи є у вас література про лікування хвороб підшлункової залози. Вверх

Андрущапевич, О.А. Хвороби шлунково- кишкового тракту та їх профілактика / О.А. Андрущакевич // Все для вчителя. - 2014. - № 3.

Влазнєва, Б. Чого "бунтує" підшлункова залоза : [Панкреатит - запалення підшлункової залози] / Броніслава Влазнєва // Жінка. - 2014. - квіт. - с. 22-23.

Зубар, Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування / Н.М. Зубар. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

Кондратюк, В.А. Загальна гігієна з основами екології / В.А. Кондратюк. - Тернопіль: Укрладкнига, 2003.

Марчук, А.І. Долікарська допомога / А.І. Марчук, В.А. Солодкий, М.В.Чорний. - Київ : НАВСУ - "Правові джерела". 2000.

Шлопов, В.Г. Патологічна анатомія / В.Г. Шлопов. - Вінниця : НОВА КНИГА, 2004.

Розділ: Біологія. Медицина

Довідка
№92
Доброго дня. Мені потрібна література на тему: "Соціально-економічні умови виникнення будизму". Дякую. Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - 2-го вид. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Буддизм : [Світові релігії] // Все для вчителя. - 2004. - № 32. - лист. - с. 60.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець. - Київ : Атіка, 2009.

Калінін, Ю.А. Релігієзнавство / Ю.А. Калінін, С.А. Харковщенко. - Київ : Наукова Думка, 2002.

Колодний, А.М. Релігієзнавство / А.М. Колодний, В.А. Спиртач. - Київ : Центр навчальної літератури, 2006.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремка. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2000.

Лубський, В.І. Історія релігії / В.І. Лубський, М.В. Лубська. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Петрушенко, В.М. Релігієзнавство /  В.М. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий світ- 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№91
Література на тему: "Менеджер персоналу - як основа кадрового потенціалу організації" Вверх

Баєва, О.В. Менеджмент організації / О.В. Баєва. - Київ : ДП "Вид. дім "Персонал", 2009.

Богоявленська, Ю.В. Економіка та менеджмент праці / Ю.В. Богоявленська, С.І. Ходаківський. - Київ: Кондор, 2009.

Мельник, А.Ф. Муніципальний менеджмент / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна. - Київ : Знання, 2006.

Осовська, Г.В. Менеджмент організацій / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - Київ : Кондор, 2005.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту : практикум : навч. посіб.  / Г.В. Осовська, І.В. Копитов. - Київ : Кондор, 2005.

Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу : навч. посібн. / Ю.І. Палеха. - Київ : вид-во "Ліра - К", 2010.

Свидрук, І.І. Креативний менеджмент / І.І. Свидрук. - Київ : Центр учбової літератури, 2012.

Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент / В.В. Стадник, М.А. Йохна. - Київ : Академвидав, 2006.

Федоренко, В.Г. Менеджмент / В.Г.Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін. - Київ : Алерта, 2008.

Шморгун, Л.Г. Менеджмент організацій : навч. посібн. / Л.Г. Шморгун. - Київ : Знання, 2010.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси