Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№89
Допоможіть, будь ласка підібрати літературу на тему: "Функції релігії в житті сучасного суспільства" Вверх

Бублик, С.А. Релігієзнавство / С.А. Бублик. - Київ : Юрінком Інтер, 1999.

Вовк, В.М. Релігієзнавство / В.М. Вовк, М.В. Костицький, В.М. Кравець.  - Київ : Антіка, 2009.

Кислюк, К.В. Релігієзнавство / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. - Київ, 2009.

Лубський, В.І. Історія релігій / В.І. Лубський. - Київ : Центр навчальної літератури, 2004.

Лубський, В.І. Релігієзнавство / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубський. - Київ : Академвидав, 2008.

Петрушенко, В.Л. Релігієзнавство / В.Л. Петрушенко, О.П. Петрушенко, М.П. Скалецький. - Львів : Новий Світ - 2000, 2006.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№88
Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі Вверх

Артемова, Л.В. Історія педагогіки України / Л.В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006.

Бабишин, С.Д. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства ХІV-ХVІІ вв. / С.Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. – Москва : Педагогика, 1985.

Левківський, М.В. Історія педагогіки / М.В. Левківський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003.

Мосіяшенко, В.А. Історія педагогіки України в особах / В.А. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005.

Різуна, В.В. Перлини духовності : Твори української  світської літератури від часів Київської  Русі до ХVІІ ст. / В.В. Різуна. – Київ : Грамота, 2003.

Фіцула, М.М. Педагогіка / М.М. Фіцула. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2001.

Червінський, В.І. Історія України : Державний літопис / В.І. Чернівський. – Київ : КВ/ Ц, 2012.

Яременко, В. Золоте слово : Хрестоматія літератури України – Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХV ст. / Василь Яременко, Оксана сліпушко. – Київ : «АКОНІТ», 2002.

 

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Довідка
№86
Література на тему:"Роль Івана Франка в національному відроджені України" Вверх

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012.

Дей, О. Іван Франко. Життя і діяльність / О.І. Дей. - Київ : Дніпро, 1981.

Жулинський, М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. - Київ: Либідь, 2011.

Іван Франко : ідея державності // Слово Просвіти. – 2016. - № 35. – 1-7 верес. – С.11.

Нахлік, Є. Соборницькі і державницькі акценти у Франковій поезії / Євген Нахлік // Слово Просвіти. – 2016. - № 21. – 26 трав. – 14 черв. – С.10.

Павличко, Д. Іван Франко – будівничий української державності / Дмитро Павличко // Слово Просвіти. – 2016. - № 30 - 32.

Панасенко, Т. Іван Франко / Т.М. Панасенко. - Харків: "Фоліо", 2013.  

Пастух, Р. Іван Франко – навічно, чиновники на час / Роман Пастух // Літературна Україна. – 2013. – 19 верес. – С.1, 4.

Печерський, А. Іван Франко – «Дух», наука, думка, воля» : психоаналітична парадигма творчості / А. Печерський // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах).  – 2014. - № 10. – С. 58-64.

Просяник, В. В. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника / В. В. Просяник // Все для вчителя. – 2014. – № 10. – C. 114–115.

Шкраб’юк, П. Дослідник суверенності : [До 160- річчя від дня народження письменника] / Петро Шкраб’юк // Слово Просвіти. – 2016. - № 34. – 25-31 серп. – С. 6-7.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№85
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про магнітне поле і його характеристика Вверх

Гайдучок, Г.М. Довідник з фізики : для учнів / Г.М. Гайдучок, В.А.Лободюк, К.П. Рябошап,  - Київ : Рад школа, 1981.

Жданов, Л.С. Учебник по физике для средних специальных учебных заведений. - Київ : Вища школа. Головне изд-во, 1979.

Загребельна, А.О. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів : [Урок] / А.О. Загребельна // Все для вчителя. - 2013. - № 7. - С. 55-60.

Кармазін, В.В. Курс загальної фізики / В.В. Кармазін, В.В. Семенець. - Київ : Кондор, 2009.

Садовий, А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування / А.І. Садовий. - Київ : Кондор, 2009.

Прокофьев, В.Л. Физика / В.Л. Прокофьев, В.Ф. Дмитриева. - Київ : Вища школа. Головное изд-во, 1987.

Розділ: Фізика. Астрономія

Довідка
№83
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про розвиток української соціології у ХХ - на початку ХХІ ст. Дякую. Вверх

Ануфрієва, Н.М. Соціальна психологія / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова . - Київ : Каравела, 2009.

Волович, В.І. Соціологія / В.І. Волович, М.І. Горлач, В.Г. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2009.

Лукашевич, М.П. Соціологія / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. - Київ : Каравела, 2008.

Практикум з соціології / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ - 2000", 2007.

Соціологія / За ред. В.Г. Городяненко. - Київ : Видавничий центр "Академія", 1999.

Соціологія / За ред. С.О. Макеєва. - Київ : "Знання", КОО, 2005.

Соціологія / За ред. В.М. Пічі. - Львів : "Новий світ-2000", 2004.

Соціологія і психологія / За ред. Ю.Ф. Пачковського. - Київ : Каравела, 2009.

Черниш, Н.Й. Соціологія / Н.Й. Черниш. - Київ : Знання, 2009.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№80
Доброго дня, потрібна література про службовий етикет, дякую. Вверх

Гриценко, Т.Б. Етика ділового спілкування / Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельльничук. - Київ : Центр учбової літератури, 2007.

Зусів, В.Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посіб. / В.Я. Зусін. - Київ : Центр навчальної літератури, 2005.

Лихолат, С.М. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.М. Лихолат, І.Б. Гапій. - Київ : Знання, 2013.

Петрушенко, В.Л. Етика та естетика : навч. посіб. / В.Л. Петрушенко, В.П. Савельєв, І.М. Сурмай. - Львів : Видавництво "Новий Світ - 2000", 2010.

Сайтарли, І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. / І.А. Сайтарли. - Київ : Академвидав, 2007.

Савельєв, В.П. Етика : навч. посіб. / В.П. Савельєв. - Львів : "Магнолія 2006", 2007.

Тофтул,  М.Г. Етика : навч. посіб. / М.Г. Тофтул. - Київ : Видавничий центр "Академія", 2005.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Довідка
№77
ДОброго дня! Звертаються до Вас педагоги молодших класів. Ваші поради щодо книг краєзнавчого змісту для молодшого покоління з природознавчого характеру. Вверх

Цікаві книги длшя молодшого покоління будуть :

//Любчак, О.О Чарівне Поділля: Краєзн. нариси.- Одеса:Маяк, 1990.-88с.;

//Шевчук В.Й. Зелений дивосвіт Поділля:Розповіді та поради травозная.- ВІнниця:Державна картографічна фабрика, 1997.- 276 с.;
//Діброви Поділля / ДенисикГ.І., Канський В.С. - Вінниця, 2015.- 104с. 

Розділ: Географія. Країнознавство

Довідка
№75
Доброго дня! Хотілось би дізнатись, чи перебував відомий письменник, поет, політичний діяч Іван Франко на теренах Хмільницького краю Вверх

Інформації щодо  перебування Івана Франка на теренах Хмільниччини у фонді бібліотеки немає.

Розділ: Літературознавство

Довідка
№74
Де знайти книги з історії Хмільника на англійській мові Вверх

У фонді бібліотеки  книг з історії Хмільника на англійській мові немає, лише буклет " Хмільник. Історія- культури- туризм". та книга // Вінниччина туристична.Краєзнавчий довідник/ упор. О.Кізян; ред М.Спиця; дизайн Н.Спиця; відп. за вип..Н.Морозова; управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін.; Вінниц. ОУНБ ім.К.А.тімірязєва.- Вінниця: ДП "Держ. картограф. ф-ка",2009.-с.61-69

Розділ: Історія

Довідка
№73
Які сучасні українські книги найбільше читаю? Вверх

Найбільше читають книги українських авторів М.Дочинця, Д.Корній, Л.Дашвар, Н.Фіалко, А.Кокотюхи, В.Лиса..., а втім,  запрошуємо до бібліотеки.

Розділ: Літературознавство