Віртуальна довідка: Архів

Довідка
№422
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: " Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дошкільників". Завчасно дякую. Вверх
Болотова О. Математичний турнір "Розумники" проти "Всезнайок" : 6-й рік життя / О. Болотова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 5. — С. 44-46.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Давлічена О. Рятівники : квест із завданнями логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / О. Давлічена, А. Зубко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 55-57.
Ємчик О. Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор [Електронний ресурс] / О. Ємчик, Л. Коменда // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. - Вип. 1(1). — С. 50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__10
Коваленко А. Юні робототехніки : заняття з конструювання для дітей старшої групи : школа мислення / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 23-25.
Математична мозаїка : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 1. — С. 3-31.
Нєнашева А. Ю. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх [Електронний ресурс] / А. Ю. Нєнашева, М. А. Машовець // Молодий вчений. — 2018. — № 10(1). — С. 86-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__22
Никоненко Н. В пошуках захованих скарбів : квест-заняття з логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / Н. Никоненко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 41-45.
Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників [Електронний ресурс] / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_2_18
Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_1
Розділ: Психологія. Психіатрія

Довідка
№421
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні" Вверх
Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_2
Розділ: Держава і право

Довідка
№420
Добрий день, мені потрібна інформація про видатного математика Ю. Митропольського. Дякую Вверх

Добрий день, Любове! Перегляньте наступні джерела:
Березовський А. А. Людина в науці. Академік Ю.О.Митропольський / А. А.Березовський// Пульсар. – 1999. - № 9-10. - С. 12-14.
Брега Г. С. Митропольський Юрій Олексійович / Г. С. Брега, Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України : у 10 т. / В. А. Смолій та ін. ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наук. думка, 2009. - Т. 6. - С. 684.
Грищенко В. Феномен академіка Митропольського : вітаємо ювіляра! / В. Грищенко // Математика в школі. - 2007.- № 3. - С. 55-56.
Митропольський Юрій Олексійович : нові напрями математичної науки // Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ, 2006. – С. 250–252.
Митропольський Юрій Олексійович // Укр. рад. енцикл. словник: в 3-х тт. - Київ : УРЕ, 1967. - Т. 2. - 856 с.
Савіна В. В. Від командира взводу до академіка, видатного організатора вітчизняної науки : Україна - світові / В. В. Савіна // Країна знань. - 2018. - № 7-8. - С. 2-3, 8.
Самойленко А. М. Про внесок Ю.О. Митропольського у розвиток асимптотичних методів нелінійної механіки / А. М.Самойленко, В. Г. Коломієць // Укр. матем. журн. - 1997. - Т. 49. - № 1. - С. 5–10.
Сергійчук В. Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – 2-е вид., доп. – Київ, 2008. – С. 184.
Смирнов В. Академік трьох академій полтавець Юрій Олексійович Митропольський (1917–2008): до 100-річчя від дня народження / В. Смирнов, О. Руденко // Рідний край. - № 2. - С. 123-132.
Шмигевський М. В. Юрій Олексійович Митропольський : (1917-2008 рр.) / М. В. Шмигевський // Країна знань. - 2008. - № 7. - С. 48, 3-я с. обкл.
Юрій Олексійович Митропольський – 100 років від дня народження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2017. - Вип. 2. - С. 58-60.
Митропольський Юрій Олексійович [Електронний ресурс] : біографія // Інститут математики Національна академія наук : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/Biography.aspx?PersonID=0000008757. - Назва з екрану.
Юрій Олексійович Митропольський [Електронний ресурс] : корифей сучасної математики // Полтава історична : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://poltavahistory.inf.ua/mans2_11u.html. - Назва з екрана.

 

Розділ: Математика. Кібернетика

Довідка
№419
Добрий день, потрібна література на тему: техніка липлення з глини.Дякую Вверх

Добрий день. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Герус Л. Українська народна іграшка = UKRAINIAN FOLK TOY / Л. Герус ; худож. оформ. Л. Андрощук ; фото В. Хмари. – Київ : Балтія-Друк, 2007. – 63 с. : фотоілюстр.

Данкевич Е. В. Знакомтесь: глина / Е. В. Данкевич, О. В. Жакова. – СПб. : Кристалл, 1998. – 265 с. : іл. – (От простого к сложному).

Качковська Н. Б. Ліплення із солоного тіста та глини / Наталія Качковська, Людмила Свида. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 70 с. : мал. - (Серія "Школа ремесел").

Крутенко Н. Г. Розповіді про кераміку / Н. Г. Крутенко. – Київ : Либідь, 2002. – 250 с.

Малолетков В. А. Керамика : советы начинающим. Ч. 1 / В. А. Малолетков ; худож. Ю. Якушина. – М. : Юный художник, 2000. – 32 с. : іл. – (Библиотечка юного художника).

Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3). - Бібліогр.: с. 1121-1251.

Решта І. Гончарство. Підручник життя / Іван Решта, Данило Решта. – Житомир : Полісся, 2013. – 149 с. : іл.

Сковронський В. М. Побутові вироби та іграшки з глини / В. М. Сковронський. – Київ : Урожай, 1994. – 48 с. : іл. – (Народні ремесла).

Сологуб-Коцан Т. Гончарство. Абетка для дітей : [для дітей мол. шк. віку] / [Тетяна Сологуб-Коцан ; іл. О. Гаркуша] ; Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ "Закарпат. музей нар. архітектури та побуту" ЗОР. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. - 35 с. : кольор. іл.

Стовбун В. М. Гончарювання і ліплення : [навч. посіб.] / Стовбун В. М. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 62 с. : мал. – Бібліогр.: с. 57-62.

Умілі руки : зб. для школярів / В. Ф. Куличенко [и др.]. – Київ : Фірма "Злата", 1996. – 160 c. : іл.
--

Розділ: Етнографія

Довідка
№417
Добрий день. Потрібно літературу про особливості стилю письма Агати Крісті. Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бабай Л. В. Система часопросторових координат у романі Агати Крісті «Нескінченна ніч» [Електронний ресурс] / Л. В. Бабай // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 1. — С. 125–128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2019_1_23.
Булаховська Ю. Л. Чим відрізняється класичний англійський і французький детектив кінця ХІХ – початку ХХ ст. від сучасних його численних кінопереробок, доповнень і розгалужень? / Ю. Л. Булаховська // Компаратив. дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 26. — С. 133-136.
Величко Ф. Життя Агати Крісті, або Сюжет для детектива / Ф. Величко // Чумацький шлях. — 2016. — № 1. — С. 24-27.
Воробйова І. А. Англійські фразеологізми з компонентом-зоонімом у творах Агати Кристі та їхні переклади українською мовою / І. А. Воробйова, А. В. Фрідріх // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-у. Сер. : Перекладознав. та міжкультурна комунікація. — 2018. — Вип. 2. — С. 79-86.
Граб У. Б. Музичний профіль роману Агати Крісті «Хліб геніїв» / У. Б. Граб // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. — 2021. — Вип. 45. — С. 86-92.
Дець Н. С. Агата Крісті – всесвітньо відома «королева детективу» : літературна вітальня / Н. С. Дець // Зарубіжна література в школах України. — 2022. — № 3-4. — С. 58-61.
Дученко Л. В. Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 сторіччя) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Л. В. Дученко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2004. — 22 c.
Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах / Л. Кицак // Укр. література в загальноосвіт. школі. — 2014. — № 7-8. — С. 60-62.
Королева детективу : 15 вересня – 130 років від дня народження Агати Крісті // Шкільна бібліотека. — 2020. — № 8-9. — С. 37-43.
Лещенко Г. В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Г. В. Лещенко; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 36 c.
Макаренко Ю. Г. Особливості відтворення реалій при перекладі романів Агати Крісті [Електронний ресурс] / Ю. Г. Макаренко, А. В. Совєтна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 24(2). — С. 123-125. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_24(2)__37.
Макаренко Ю. Г. Особливості відтворення реалій при перекладі романів Агати Крісті / Ю. Г. Макаренко, А. В. Совєтна // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2016. — Вип. 24(2). — С. 123-125.
Перенчук О. З. Анахронії детективного жанру (на матеріалі класичної детективної прози) / О. З. Перенчук // Гум. освіта у технічних вищ. навч.закладах. — 2013. — Вип. 27. — С. 306-313.
Пругло А. О. Особливості авторського стилю Агати Крісті / А. О. Пругло, О. О. Сенчук, Т. В. Кушнірова // Молодий вчений. — 2019. — № 5. — С. 174-176.
Свінціцька В. Ю. Валентні зв’язки лексем – репрезентантів ключових концептів у наративному дискурсі (на матеріалі творів Артура Конан Дойла та Агати Крісті) / В. Ю. Свінціцька // Закарпат. філологіч. студії. — 2019. — Вип. 11(2). — С. 80-83.
Стрижак В. Г. Вияв мовної особистості детектива / В. Г. Стрижак, С. В. Радецька // Наук. зап. [Ніжинськ. держ. уні-ту ім. М. Гоголя]. Філологіч. науки. — 2017. — Кн. 1. — С. 106-109.
Титюк А. К. Жанр «жіночий детектив» в оцінках літературної критики / А. К. Титюк // Наук. зап. Харківськ. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2013. — Вип. 2(2). — С. 122-128.
Титюк А. К. Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення / А. К. Титюк // Від бароко до постмодернізму. — 2013. — Вип. 17(1). — С. 87-90.
Тищенко О. Агата Крісті: королева з червоним хрестом [Електронний ресурс] / О. Тищенко // Фармацевт Практик. — 2017. — № 12. — С. 34-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/farmpr_2017_12_16.
Тищенко О. Сестра Міллер: цікаві факти з біографії Агати Крісті : життя славетних / О. Тищенко // Зарубіжна література в школах України. — 2017. — № 7-8. — С. 91-96.
Ткаченко Н. Особливості розвитку детективної інтриги у творі Агати Крісті «Десять негренят» : [розробка уроку] / Н. Ткаченко // Зарубіжна література в школах України. — 2021. — № 5. — С. 45-47.
Христич Н. Мовний аналіз портретних описів персонажів детективних оповідань / Н. Христич // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 413-422.
Чернова Ю. Особливості перекладу метафор (на прикладі українських перекладів романів Агати Крісті) [Електронний ресурс] / Ю. Чернова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 1(2). — С. 125-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_1(2)__23.
--

Розділ: Літературознавство

Довідка
№416
Підберіть, будьте ласкаві, літературу до теми "Соціальний захист малозабезпечених сімей в Україні" Вверх

Андрієнко І. С. Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам [Електронний ресурс] / І. С. Андрієнко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2013. — № 2. — С. 67-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2013_2_26
Волошин І. Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / І. Волошин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2020. — 20 с.
Волошин І. Щодо проблеми соціального захисту малозабезпечених громадян соціальними гуртожитками в Україні [Електронний ресурс] / І. Волошин // Підприємництво, господарство і право. — 2018. — № 6. — С. 122-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_6_22
Данилюк О. І. Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / О. І. Данилюк // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2016. — Вип. 27. — С. 88-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_27_12
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Коломойцев М. М. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям як інститут права соціального забезпечення [Електронний ресурс] / М. М. Коломойцев // Митна справа. — 2015. — № 3(2). — С. 234-238. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_3(2)__41
Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення [Електронний ресурс] / Л. П. Лутицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. — 2013. — Вип. 4. — С. 43-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_9
Мiрошник М. О. Мікрокредитування як інструмент розвитку фінансових послуг для малозабезпечених верств населення [Електронний ресурс] / М. О. Мiрошник, І. В. Діденко // Економічний простір. — 2021. — № 173. — С. 71-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2021_173_14
Олійник Г. Cоціальна робота з малозабезпечими верствами населення як спосіб подолання бідності [Електронний ресурс] / Г. Олійник // Social work and education. — 2018. — Vol. 5, no. 2. — С. 28-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2018_5_2_6
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Приходько А. Ф. Інструменти соціального забезпечення малозабезпечених осіб та сімей [Електронний ресурс] / А. Ф. Приходько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. — 2014. — Вип. 18. — С. 177-180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_18_30
Савельчук І. Б. Особливості організації соціальної роботи із малозабезпеченими сім’ями: механізми співпраці та взаємодії [Електронний ресурс] / І. Б. Савельчук, Ю. В. Гапич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка. — 2017. — Вип. 23. — С. 187-193. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2017_23_34
Сокол М. В. Малозабезпеченість як один із юридичних фактів виникнення відносин по соціальній допомозі [Електронний ресурс] / М. В. Сокол // Юрист України. — 2013. — № 2. — С. 115-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uy_2013_2_19
Толстих Н. Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Н. Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2020. — № 3. — С. 99-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2020_3_9
Труфанова Ю. В. Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Ю. В. Труфанова // Актуальні проблеми правознавства. — 2022. — Вип. 3. — С. 130-134. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2022_3_22

Розділ: Не в тему! (offtopics)

Довідка
№415
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури на тему: " Сучасні ігри та іграшки як засіб розвитку математичних здібностей дошкільників". Завчасно дякую. Вверх

Болотова О. Математичний турнір "Розумники" проти "Всезнайок" : 6-й рік життя / О. Болотова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 5. — С. 44-46.
Гавриш Н. Чим може бути мотузка під час занять та ігор з дітьми : формуємо розвивальне середовище / Н. Гавриш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 7. — С. 32-36.
Давлічена О. Рятівники : квест із завданнями логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / О. Давлічена, А. Зубко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 55-57.
Ємчик О. Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор [Електронний ресурс] / О. Ємчик, Л. Коменда // Acta Paedagogika Volynieses. — 2022. - Вип. 1(1). — С. 50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2022_1(1)__10
Коваленко А. Юні робототехніки : заняття з конструювання для дітей старшої групи : школа мислення / А. Коваленко // Дошкільне виховання. — 2023. — № 4. — С. 23-25.
Математична мозаїка : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 1. — С. 3-31.
Нєнашева А. Ю. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх [Електронний ресурс] / А. Ю. Нєнашева, М. А. Машовець // Молодий вчений. — 2018. — № 10(1). — С. 86-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__22
Никоненко Н. В пошуках захованих скарбів : квест-заняття з логіко-математичного розвитку : старший дошкільний вік / Н. Никоненко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2021. — № 6. — С. 41-45.
Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників [Електронний ресурс] / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 2. — С. 80-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_2_18
Пагута Т. І. Розвиток логіко-математичних компетентностей старших дошкільників засобами ігрових методик [Електронний ресурс] / Т. І. Пагута // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2017. — Вип. 2. — С. 98-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2017_2_16

Розділ: Психологія. Психіатрія

Довідка
№414
Доброго дня. Підкажіть будь ласка яка література може бути корисною для теми дипломної роботи "Адаптація українською мовою англомовних мультфільмів Вверх

Доброго дня. Радимо Вам звернутися до наступних джерел
  ЛІТЕРАТУРА:
   1.Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. / В.В. Коптілов. –К. : Юніверс, 2003. –280 с. 
   2.Корунець І. В. Вступ до перекладознавства / І. В. Корунець. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512с. 78 
   3.Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник/ І. В. Корунець. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 448с.  
   4. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручн. Київ, 2008. 543 с. 
   5.В. Стратегії перекладу назв кінофільмів//Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 13 (248). С. 190–194. 
   6.Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов//Русский язык за рубежом. 2007. № 5. С. 65–71.
   7. Трофименко А.В., Калиниченко Л.О. Лінгвістичні особливості перекладу назв англомовних художніх фільмів//Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2012. № 5
   8. Кам'янець А. Б. Інтертекстуальна іронія і переклад [Електронний ресурс] / А. Б. Кам'янець, Т. Є. Некряч. — К. : Видавець Карпенко В. М., 2010. — 176 с. — Режим доступу : http://www.franko.viv.ua
   9.Словник сучасного українського сленгу. — Х. : Фоліо, 2006. — 350 с. 46. 
   10.Словник фразеологізмів української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uk.wiktionary.org 
   11. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uktdic.appspot.com
   12.Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко : в 4-х т. − К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958.−Т. 4. − С. 449.
   13.Словник української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. − К., 1907-1909. − Т. 1. − С. 293. І
Електронний ресурс

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Довідка
№413
Добрий день, допоможіть знайти статті журналу «Трудова підготовка в закладах освіти», які розкривають методику навчання художньо обробленого металу Вверх

Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні : монографія [Електронний ресурс] / Лариса Феліксівна Ейвас. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2016. — 136 с. — Режим доступу: https://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/433/1/З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ.pdf
Жлудько В. Трудове навчання з практикумом : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» [Електронний ресурс] / В. Жлудько. – Чернігів: ЧНТУ , 2016. — 88 с. – Режим доступу: https://epub.chnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2195/1/28.Посібник Жлудько.pdf
Радкевич В.О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : Монографія [Електронний ресурс] / В.О. Радкевич ; за ред. Н.Г. Ничкало. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 420 с. —https://core.ac.uk/download/pdf/32305085.pdf

Розділ: Літературознавство

Довідка
№412
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури курсової роботи на тему "Розвиток навичок читання на уроках англійської мови у молодших школярів". Дякую. Вверх

Добрий день! Радимо Вам використати наступні джерела: – Джулик О.І., Соловйова О.О. Інтерактивні методики формування навичок читання англійською мовою у молодших школярів. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/1772/1742
– ВАЛЬХОВСЬКА М.П. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ НУШ. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/17162/Формування та розвиток навичок читання на уроках англійської мови в умовах НУШ.pdf?sequence=1
– Деркач Ю.Я., Біб О.С. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ НАОЧНОСТІ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. – Режим доступу: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/3928/3868
– Семишкур М.В. Формування навичок читання англійською мовою в учнів початкової школи. – Режим доступу: https://www.psyh.kiev.ua/Семишкур_М.В._Формування_навичок_читання_англійською_мовою_в_учнів_початкової_школи

– Денисенко М.В. Використання «кольорового» читання англійською мовою в початкових класах школи / М.В. Денисенко // Іноземні мови. – 2001. – № 3. – С. 36-37.
– Онищенко К. І. Ігровий компонент у навчанні техніки читання англійською мовою / К. І. Онищенко // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 36-37.
– Шастова І.В. Методи навчання шестирічних школярів техніки читання англійською мовою / І.В.Шастова // Іноземні мови. – 2013. – №1. – С. 17 - 35.
– Денисенко М.В. Навчання учнів початкової школи читання англійською мовою з використанням піктограм // Вісник КНЛУ. Серія "Педагогіка та психологія". – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 121–125.
– Денисенко М.В. Методи навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою: аналітико-імітативний буквено-звуковий метод навчання техніки читання з використанням піктограм та кольорової сигналізації // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – ВПЦ Київський університет, 2003. – Вип. 9. – С. 82-86.
– Шастова І. В. Навчання шестирічних учнів техніки читання англійською мовою / І. В. Шастова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія. Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2018. – Вип. 28. – С. 166-173
– Власюк І. В. Особливості розвитку навичок читання у молодших школярів за допомогою методики “кольорового читання” / І. В. Власюк // Витоки педагогічної майстерності. Серія. Педагогічні науки : науковий журнал / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Короленка, 2020. – Вип. 25. – С. 53-57.
– Денисенко М. Побачив – запам'ятав – навчився! : як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи / М. Денисенко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С. 112-116.
– Свиридюк Т. Навчання читання англійською мовою на початковому етапі / Т. Свиридюк, Н. Колодько // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. – 2003. – № 3(39). – С. 55-57
– Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. – № 3. – С. 3-7.
– Полонська Т.К. Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи / Т.К.Полонська // Проблеми сучасного підручника. – 2017. – Вип. 18. – С. 161-170.
– Матюха Г.В. Навчання техніки читання англійською мовою / Г.В.Матюха // Наука і освіта. – 2013. – № 6. – С. 162-166.
– Варзацька Л. Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою з використанням скоромовок / Л. Варзацька // Іноземні мови. – 2016. – № 5. – С. 3-5.


Розділ: Мовознавство. Іноземні мови