Франковими стежками


Франко, І. Вибрані твори / Іван Франко. - Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. - 646 c.

У книзі біографія Великого Каменяра української літератури, Івана Франка та поезія і оповідання,  повісті  і поеми письменника.

Франко, І. Я думаю про людське братерство нове / Іван Франко. - Львів: Каменяр, 1979. - 143 c.

У збірці вміщено твори поета, що в них він оспівав борців-революціонерів, Іван Франко, усе своє життя і творчість присвятив боротьбі за щастя і волю трудящих Західної України. У цій збірці вміщено твори поета, що в них він оспівав  борців-революціонерів, дружбу народів, проголосив ідеї гуманізму.

Франко, І. Каменярі : Вибрані твори / Іван Франко. - Київ: Веселка, 1979. - 304 c.

У книзі можна познайомитись з біографією Івана Франка та художніми творами письменника: поезією, оповіданнями, повістю "Захар Беркут".

Дей, О. Іван Франко. Життя і діяльність / О.І. Дей. - Київ : Дніпро, 1981. - 355 c.

Життя і діяльність Івана Франка, письменника і громадського діяча, революціонера-демократа, в пропонованій монографії подається у нерозривному зв"язку з його творчим процесом. Автор досить докладно зупиняється на участі Каменяра в робітничому русі Галичини, на співробітництві його з передовою громадськістю Росії та слов"янських країн, розкриває його діяльність у період першої російської революції.

В книзі використані численні документальні й архівні матеріали, листування письменника, що зацікавить літературознавців, вчителів-словесників, студентів, широкі кола читачів.

Франко, І. Монолог атеїста / Іван Франко. - Львів : Каменяр, 1983. - 240 c.

У книгу українського письменника - класика ввійшли наукові дослідження, публіцистичні і критичні статті, а також художні твори, спрямовані проти релігії, церковної унії.

Франко, І. Оповідання. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. - Київ : Дніпро, 1989. - 620 c.

Проза великого українського письменника, поета, критика, публіциста, вченого, перекладача займає значне місце в його творчості. В повісті  "Борислав сміється" автор одним із перших в українській прозі створив образ робітника, змалював його нужденне життя.

Франко, І. З вершин і низин : Поезія, поема / Іван Франко. - Київ: Веселка, 1992. - 189 c.

Збірка поезій "З вершин і низин" (1887 р.) стала першоосновою творчості поета, продемонструвала новизну і самобутність його таланту.  Саме  у цій збірці вперше явились читачам такі шедеври громадської поезії, як "Гімн", "Каменярі", "Гримить!", "Не пора", "Земле, моя всеплодющая мати".

Франко, І. Захар Беркут : Роман / Іван Франко. - Київ : Укр. центр духов, 1994. - 312 c.

У повісті великого українського письменника Івана Франка змальовується боротьба населення карпатської Русі проти татаро-монгольського нашестя 1241 р.

Шаров, І. 100 видатних імен України / І.Ф. Шаров. - Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 1999. - 496 c.

Книга про життя і діяльність найвидатніших постатей, що прославили своїми подвигами й ділами українську землю. В тому числі біографія та творчість письменника, вченого, перекладача, філософа, громадського діяча Івана Франка.

Українська література у портретах і довідках: Давня Література - література ХІХ ст. : Довідник / . - Київ : Либідь, 2000. - 360 c.

У довіднику відтворюється процес багатовікового розвитку української літератури від найдавніших часів до початку ХХ ст. Тут містяться статті-довідки про окремих письменників, статті-портрети найвагоміших в українському культурологічному просторі постатей, статті про найзначніші періодичні видання, стилі, течії, напрями в літературі тощо. 

Для студентів, викладачів, науковців.

Філософська думка в Україні: Бібліогр. словник / Авт. кол. : В.С. Горський. - Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2002. - 244 c.

Словник містить понад 150 статей, що відтворюють віхи життя та творчості провідних діячів філософської культури України Х - ХХ ст,  в тому числі письменника, мислителя, громадського діяча Івана Франка. 

Адресовано широкому колу читачів.

Гнатюк, М. Громовенко, Л. Семака, Л. 100 найвідоміших українців / М. Гнатюк, Л. Громовенко, Л. Семака. - Київ: Книжковий Дім "Орфей", 2002. - 584 c.

Сто портретів видатних представників українського народу - долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі і розбудові української держави.

В книзі розповідається про життя і творчий шлях поета, прозаїка, драматурга, критика, перекладача, публіциста, громадського діяча, ученого Івана Франка.

Зеров, М. Українське письменство / Микола Зеров. - Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. - 1301 c.

У виданні вперше зібрано більшу частину праць із літературознавства та історії нашого письменства, що вийшли з-під пера Миколи Зерова.

В книзі критика на поему "Мойсей" Івана Франка.

Франко, І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / Іван Франко. - Львів: Каменяр, 2002. - 432 c.

Представлені в книзі твори І. Франка маловідомі, призабуті, а для багатьох невідомі. Цей збірник лише вибране з того, що не ввійшло до 50-томного зібрання творів видатного письменника, громадського діяча. 

Франко, І. Зів"яле листя : Лірична драма / Іван Франко. - Львів: Каменяр, 2003. - 183 c.

Книга містить поетичну збірку класика української літератури Івана Франка, яка належить до вершинних  явищ світової літератури, мовою оригіналу та в перекладах польською і російською.

Франко, І. Сотворення світу / Іван Франко. - Київ : Обереги, 2004. - 160 c.

Ця науково-популярна студія, аналізує П"ятикнижжя пророка Мойсея з точки зору авторства, в зв"язку з давніми пам"ятками східного мистецтва.

Автор критично осмислив цілий ряд уставлених сакральних уявлень про процес створення світу, залучив до їх інтерпретації новітні здобутки археологічної та природознавчої науки.

Харченко, Т. Очкурова, О. Рудычева, И. 100 знаменитых людей Украины / Т.Н. Харченко, О.Ю. Очкурова, И.А. Рудычева. - Харьков : Фолио , 2004. - 511 c.

В книзі можна познайомитися з біографіями відомих людей України та інших національностей, які своєю працею, талантом прославляли країну, вплинули на хід її історії. В тому числі розповідається про життєвий шлях талановитого письменника Івана Франка.

Новий довідник: Українська мова та література / . - К.: ТОВ "КАЗКА", 2005. - 864 c.

"Новий довідник" подає найважливіші відомості про українську мову та літературу. В довіднику розглядається біографія Івана Франка, особливу увагу приділено аналізові художніх творів письменника.

Розрахований на широке коло користувачів.

Франко, І. Украдене щастя / Іван Франко. - Харків: Фоліо, 2005. - 415 c.

До книжки увійшли твори, передбаченні програмою для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, - поема "Мойсей", драма "Украдене щастя", повість "Перехресні стежки", а також вірші зі збірок "З вершин і низин", "Зів"яле листя", "Мій ізмарагд".

Франко, І. Лель і Полель: Сучасна повість : Для ст. шк. віку / Іван Франко. - Київ : Веселка, 2005. - 198 c.

Твір Івана Франка  "Лель і Полель" поєднує в собі риси романтичної  і пригодницької повісті з актуальною як за часів Франка, так і сьогодні проблематикою. Братам - близнюкам Владиславові й Гнатові доведеться перевірити в житті свої шляхетні мрії, випробувавши власний характер і долю.

Повість буде цікавою і для підлітків, і для їхніх батьків.

Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. - К.: "Либідь", 2006. - 360 c.

У книзі подається  біографія Івана Франка, вибрані твори,  які супроводяться розлогими статтями-коментарями про основні аспекти культурної феноменології письменника. Розглядається цілісність культурного, філософського й художнього мислення Франка та описуються основні поняття етико-естетичного універсуму Франка, його культурні символи, маски та образи. 

Для студентів, аспірантів, викладачів, науковців та широкого кола читачів.

Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. Кн. 2: Підручник / За ред. акад. М. Г. Жулинського. - Київ : Либідь, 2006-2007. - 712 c.

Розглянуто літературний процес в Україні 60-90-х років ХІХ ст. Проаналізовано розвиток реалістичних і натуралістичних тенденцій, виокремлено літературні портрети І. Франка, П. Куліша, Л.Глібова, С. Руданського, Ю. Федьковича, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та ін. Подано контрольні запитання та завдання до тем, список літератури.

Для студентів, аспірантів, викладачів, широкого кола поціновувачів українського письменства.

Кодлюк, Я. Одинцова, Г. Сто двадцять розповідей про письменників: Довідник для вчителя початкових класів / Я.П. Кодлюк, Г.С. Одинцова. - Київ : Наш час, 2006-2007. - 203 c.

Довідник знайомить з життєвим і творчим шляхом відомих вітчизняних та зарубіжних поетів і прозаїків, твори яких увійшли до читанок для початкової школи. У ньому наведено цікаві факти , пов"язані  з особистим життям майстрів слова та основними етапами їхньої письменницької діяльності. До довідника увійшов Іван Франко.

Книга адресована вчителям, абітурієнтам, студентам, учням.

Франко, І. Перехресні стежки / Іван Франко. - Київ : Школа, 2006-2007. - 320 c.

До видання увійшов один із кращих творів класика української літератури Івана Франка - роман "Перехресні стежки", який зображує тернисте життя чесного адвоката-русина в Галичині, енергія котрого повинна значною мірою витрачатись на боротьбу з дрібними чварами і вторгненням політичних ворогів в його особисте життя.

Розраховано на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю І.Я. Франка.

Франко, І. Додаткові томи до Зібрання творів у п"ятдесяти томах / Іван Франко. - Київ : Наукова думка, 2006-2010. - 1216 c.

До тому ввійшли літературознавчі, фольклористичні, етнографічні праці (статті, рецензії, передмови, огляди, анонси тощо). Друкуються також окремі публіцистичні праці, які у Франковій  творчості мають знаковий характер, а також некрологи на смерть знаних митців. Незакінчені праці І. Франка та його примітки до інших праць або художніх творів вміщено у додатках. Польсько- та німецькомовні праці подаються в перекладі сучасною українською мовою.

Франко, І. Перехресні стежки : Повість / Іван Франко. - Київ: Весел, 2007. - 320 c.

В повість "Перехресні стежки" (1900 р.) Іван Франко розкрив взаємовідносини народу та інтелігенції західної України, проблеми, які хвилювали тогочасне суспільство. Цей твір віднесено до шедеврів світової літератури.

Сюжет повісті гострий та захоплюючий. Розрахований на широкий загал читачів, дітей середнього віку.

Франко, І. Поезія; Іван Вишенський; Мойсей; Перехресні стежки / Іван Франко. - Київ : Наукова думка, 2007-2008. - 432 c.

У книзі вміщено поезію, поеми "Іван Вишенський" та "Мойсей" і повість "Перехресні стежки". Ці твори рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для тестувального вивчення.

Драматичні твори / Укладання тексту Савченко О.М.. - Київ : ТОВ "Елібре", 2008. - 608 c.

Маловідомі українські драматичні твори ХІХ ст., у яких так яскраво, незвичайно зображено буття українського народу, цікавлять сучасного читача.

Вони відрізняються актуальністю тематики, демократичним змістом. У них розкриваються проблеми соціальної нерівності тогочасного суспільства.

Астапенко, Н. Барашкова, О. Дарибогова, А. 100 великих українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова. - Київ: Видавництво Арій, 2008. - 496 c.

Ця книга містить 100 коротких біографічних нарисів, історичних портретів видатних наших земляків, представників найрізноманітніших верств суспільства - мислителів, письменників, учених, митців, громадських, релігійних, політичних діячів, чиїми зусиллями творилася українська культура, формувався світогляд української нації.

В книзі можна познайомитися з геніальним письменником, видатним діячем визвольного руху Іваном Франком.

Призначене для широкого читацького загалу.

Франко, І. Вибране: для серед. та ст. шк. віку / Іван Франко. - Київ: Видавництво "Школа", 2008. - 464 c.

До хрестоматії увійшли вибрані твори класика українського письменства Івана Франка - поезії, поеми, новела "Сойчине крило" і повість "Boa constrictor". Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури. Науково-методичний "Додаток до прочитаного, що стане в пригоді вчителеві та учню" містить біографічні й літературознавчі матеріали, що допоможуть читачеві грунтовніше вивчити життєвий і творчий шлях письменника.

Стебельська, А. Родина і Україна. Статті, вірші, спогади / Аріядна Стебельська. - Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2009. - 360 c.

У книзі "Родина і Україна" вміщено вибрані літературознавчі, критичні і мистецтвознавчі статті, вірші й спогади. В книзі знаходиться  критика на поему Івана Франка "Смерть Каїна".

Книга буде корисна освітянам-філологам, молоді, що навчається, шанувальникам рідного слова і мистецтва. 

Франко, І. Перехресні стежки / Іван Франко. - Харків: Видавництво "Ранок", 2009. - 336 c.

У книгу ввійшов один з найкращих творів І. Франка - "Перехресні стежки", який за жанром є соціально-побутовим романом. Відвічні людські проблеми - кохання й ненависть, любовний трикутник. Напружений сюжет, трагічна розв"язка, ціла галерея яскравих героїв будуть тримати увагу читача до останньої сторінки твору.

Франко, І. Захар Беркут / Іван Франко. - Київ : Школа, 2009. - 224 c.

До видання увійшли вибрані твори класика української літератури Івана Франка (1856-1916). Історична повість "Захар Беркут", оповідання "Під оборогом", новела "Сойчине крило" - зразки кращих прозових творів митця.

Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури.

Розраховано на школярів, вчителів, студентів-філологів, усім, хто цікавиться творчістю І.Я. Франка.

Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі "поетичної критики" : навчальний посібник / О.М. Куцевол. - Вінниця, 2010. - 280 c.

Посібник містить твори вітчизняних поетів про життєвий і творчий шлях найвідоміших письменників української класичної і новітньої літератури. У   посібнику розповідається,  також,  Іван Франко. 

Видання адресується вчителям-словесникам, методистам, бібліотекарям, учням, усім,  хто любить рідну мову та красне письменство.

Франко, І. Перехресні стежки. Лірика / Іван Франко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. - 368 c.

У книзі біографія Івана Франка та його художні твори.

Книга буде цікава усім небайдужим до творчості письменника.

Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 180-1917 рр. / . - К.: КРІОН, 2011. - 560 c.

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р.

В книгу вміщено біографію та творчість видатного українського поета, письменника, громадського діяча Івана Франка.

Розраховане на широке коло читачів. 

Жулинський, М. Українська література: творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. - Київ: Либідь, 2011. - 1152 c.

У книзі подається цілісний портрет національної літератури ХІХ - ХХ ст. Життя і творчість Івана Франка, деякі художні твори письменника: "Гімн", "Каменярі", "Мойсей", "Сікстинська мадонна", "Легенда про вічне життя".

Для тих, хто вивчає чи викладає українську літературу, всіх небайдужих до історії й сучасності української словесності.

Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / . - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. - 472 c.

В книзі розповідається  про філософа, поета, музиканта і педагога Григорія Сковороду, геніального поета, великого Кобзаря Тараса Шевченка, славетну поетесу і драматурга Лесю Українку, письменника, публіциста, перекладача, етнографа Івана Франка.

Проект "Україна". Галерея національних героїв / автор -упорядник А.Ю. Хорошевський. - Харків: ТОВ "Бібколектор" , 2012. - 410 c.

У цій книзі представлені  нариси про найяскравіших особистостей минулого  та сучасності, які народилися на Україні і своєю пацею та талантом прославляли країну і вплинули на хід її історії.

До книги увійшов видатний поет, прозаїк, драматург, один з провідних громадських діячів в українському політичному житті останньої чверті ХІХ - початку ХХ століття Іван Франко.

Панасенко, Т. Іван Франко / Т.М. Панасенко. - Харків: "Фоліо", 2013. - 122 c.

Видатний український письменник, поет, публіцист, перекладач, етнограф... Його творчий доробок становить понад 50 томів, серед його праць - твори на кількох європейських мовах.

Історія України в особах: ХІХ століття / Кол. авт. : В.С. Шандра (керівник), І.І. Глизь, О.М. Донік та ін.. - Київ : Україна, 2015. - 368 c.

До книги увійшли нариси про видатних діячів суспільно-політичного життя, яскравих представників науки, культури й мистецтва, які залишили помітний слід в українській історії ХІХ - го століття. До книги увійшов, також, видатний український поет, письменник, громадсько-політичний діяч Іван Франко.

Видання ілюстроване розраховане на широке коло читачів.