Положення

Любительського об’єднання "Читацьке коло"

1. Загальні положення:

1.1. Любительське об’єднання «Читацьке коло» є добровільним об’єднанням громадян, які прагнуть розширити свій світогляд, більше дізнатися про письменників, поетів, усну народну творчість, звичаї та обряди українців, забуту культурну спадщину свого народу; зустрітися з цікавими людьми, поспілкуватись, подискутувати,  провести дозвілля. Організатором засновником об’єднання є КЗ " Хмільницька публічна бібліотека" Хмільницької міської ради.

1.2.   Свою роботу здійснює на добровільних засадах, на основі ініціативи його членів.

1.3. Працює в зв’язку з аналогічними об’єднаннями, навчальними закладами, установами, громадськими організаціями. Веде співробітництво з місцевою пресою, радіо.

1.4. Об’єднання керується нормативно – правовою базою  щодо діяльності бібліотек та даним примірним Положенням.

2. Мета і завдання об’єднання

2.1  Популяризація кращих зразків української та зарубіжної літератури, традицій нашого народу, його культури, розвиток інтересу до творчості майстрів народних ремесел, видатних земляків, майстрів слова, знайомство з історією і традиціями краю.

2.2. Організація змістовного дозвілля й відпочинку.

3. Права та обов’язки членів об’єднання

3.1  Членам об’єднання може бути кожна людина, яка бере участь у його діяльності, визнає Положення.

3.2  Члени об’єднання мають право:

         - приймати участь у всіх заходах об’єднання;

         - вносити пропозиції,  зауваження щодо роботи об’єднання;

         - висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;

         -  добровільно вийти зі складу, попередньо повідомивши про це Раду об’єднання.

3.3.  Члени об’єднання забов’язані;

         - дотримуватись Положення об’єднання;

         - поважати права та законні інтереси інших членів об’єднання;

         - виконувати вимоги Ради об’єднання, рішення загальних зборів.

4. Документація об’єднання.

4.1    Обов’язковою  документацією клубу є: паспорт, положення, план роботи.

5. Форми роботи об’єднання.

5.1    Масова: читацькі конференції, бесіди – обговорення, прем’єри книг, диспути, літературно – музичні вечори, літературні години, круглі столи, вечори в стилі ретро, конкурси, зустрічі з цікавими людьми, вікторини, виставки та інші.

5.2    Внутрішньо колективна:

  • Планування роботи об’єднання;
  • Підготовка та проведення соціокультурних заходів;

6. Організаційна структура об’єднання

6.1    Вищим органом об’єднання є загальні збори його членів.

На  загальних зборах відкритим голосуванням обирається Рада об’єднання терміном на 1 рік.

Рішенням зборів вносяться зміни і доповнення до Положення об’єднання.

6.2.   Керівним органом об’єднання є Рада, в складі 5 чоловік, яка обирається відкритим голосуванням терміном на 1 рік.  Очолює Раду голова, який обирається терміном на 1 рік, і може бути обраним знову.

7. Припинення діяльності об’єднання.

7.1    Об’єднання може припинити свою роботу за рішенням загальних зборів в тому випадку, якщо не відповідає своєму призначенню, не справляється з поставленою метою і завданням.