До 650- річчя історичної битви на річці Сині Води


1362 — 2012 рр.

 

Хто незнає свого минулого, 
той не вартий майбутнього.
Хто не відає про славу своїх предків,
той сам не вартий пошани.

М.Рильський

 

Аркас, М. Історія України — Русі [Текст]/ М.Аркас/ Попереднє слово П. Гвоздецького.- 3 тє факс / М.М. Аркас. - К.: Вища шк., 1993. - 98 c.
Бойко, О. Історія України: Посібник [Текст]/ Олександр Бойко. / О.Д. Бойко. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. - 98 c.
Вавричин, М. Дашкевич, Я. Кришталович, У. Україна на стародавніх картах. Кінець ХУ- перша половина ХУІІ ст. [Карти] / М. Вавричин ., Я.Дашкевич ., У. Кришталович / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович. - К.: “Картографія”, 2004. - 208 c.
Верстюк, В. Гарань, О. Гуржій, О. Історія України. Навчальний посібник [ Текст]/ / В. Верстюк, О.В. Гарань, О. Гуржій. - К.:”Альтернативи”, 2002. - 66-67 c.
Грушевський, М. Історія України — Руси т.4. [Текст]/ / М.С. Грушевський. - К.:Наук. Думка, 1991. - 78-83 c.
Довідник з історії України (А-Я): Посібн. Для серед. Загальноосвіт. Навч. Закл. [Текст]/ За заг. Ред. І.Підкови, Р.Шуста.- 2-ге вид., доопр. І допов. / . - К.: Генеза, 2001. - 751-752 c.
Дорош, М. Топономічний довідник Хмільницького району [Текст] / М. Дорош. - Вінниця: УНІВЕРСУМ , 2001. - 50-51 c.
Українське Куликове поле : на берегах Синюхи чи Сниводи ? До 650- річчя історичної битви на Річці Сині Води [Текст]/ / Упорядник С.Д.Гальчак. - Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Камянець — Подільському національному університеті імені Івана Огіієнка; Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України.- Вінниця: Мерку, 2010. - 152 c.
Дорош, М. Битва на Синій Воді 1362 року : правда та домисли. [Текст]/ / М. Дорош. - Вінниця”О.Власюк” , 2009. - 188 c.
Дорош, М. Битва на Синій Воді 1362 року ( або таємниця річки Сниводи)..[Текст]/ / М. Дорош. - Вінниця, 2011. - 212 c.
Єльников, М. Золотоординські часи на українських землях. [Текст]/ / М.В. Єльников. - К.: Наш час, 2008. - 148 c.
Історія України [Текст] / / Від. Ред. Ю.Сливка; керівник авт. Кол.Ю.Зайцев. - Вид. 3- тє, перероб. І доп.- Львів: Світ, 200. - 99 c.
Король, В. Історія України: навч. Посіб., 2-ге вид., доп., [Текст]/ / В. Король. - К.: ВЦ “Академія”, 2008. - 68-69 c.
Крип"якевич, І. Історія України [ Текст] / І.П. Крип"якевич Відп. Редактори Ф.П.Шевченко, Б.З. Якимович. - Львів :Світ, 1990. - 113 c.
Новий довідник :Історія України. [Текст] / Упоряд. С.Кручан, О.Скопненко, О.Іванюк. - К.:ТОВ “КАЗКА”, 2005. - 108-109 c.
Петровський, В. Радченко, Л. Семененко, В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі [Текст] / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. - Х.: ВД “Школа”, 2007. - 84-85 c.
Полонська—Василенко, Н. Історія України : У 2т. Т. 1. До середини ХУІІ століття.- 2-е вид. [Текст] / Н. Полонська—Василенко. - К.:”Либідь”, 1993. - 310-311 c.
Ткачук, П. Друге народження Сниводи.- / П.І. Ткачук. - Літин, 2012. - 53 c.
Гребельський, С. Хмільник. / С.А. Гребельський. - Вінниця: Вінницька обласна друкарня, Книга – Вега, 2012. - 56 c.
Всесвітня історія /Науко- популярний журнал. / . - К, 2011. - 120 c.
Дорош, М. Битва на Синій Воді 1362 року: визволення України і Поділля зокрема / М.Н. Дорош. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. - 276 c.
Дорош, М. Степанюк, В. Битва на Синій Воді 1362 року в контексті історії Вінниччини: навчально – методичний посібник / М.Н. Дорош, В.А. Степанюк. - .- Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. - 108 c.
Синьоводська битва 1363 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі -могутній поштовх до розвитку та європейської інтеграції краю: Матеріали міжнародної наукової конференції, м.Вінниця, 24 листопада 2017 р. / С.Д.Гальчак. - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2017. - 184 c.

Історія  Синьоводської битви 1362 року. Подані роботи  учасників  конференції.

Дорош , М. Битва на Синіх Водах - локшина на вуха. Битва на Синій воді 1362 р.- Наукова правда заради майбутнього / Микола Дорош . - Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2017. - 60 c.

У цій ереробленій та доповненій книзі автор більш повно проливає світло на непросту проблему.

Книга буде цікава науковцям, учителям, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться  історією України та малої Батьківщини.