Книги Б.Я. Панасюка


 

Моє переконення грунтується на тому, що коли учений чи практик творчо працює результати рани чи пізно проявляться , принесуть користь суспільству.

 

Академік УААН
Броніслав Панасюк

Всі ми любим отримувати подарунки. А коли мова заходить про книги наших знаних земляків ми відчуваєм не тільки радість, але і гордість. Знайомство з відомим академіком, заслуженим економістом України Броніславом Панасюком відбулась спочатку заочно. Першу книгу Броніслав Якович подарував бібліотеці була “Прогнозування та регулювання розвитку економіки” бібліотека отримала на початку 2000 року.. другим подарунком стала книга Б.Панасюка “Економічна політика вУкраїні наприкінці ХХ століття”. Саме їй судилось відіграти велику роль для студентів — хмільничан. У ті роки не вистачало підручників з політичної економіки. Та фіінансування у бібліотеці. Про використання та популярність цієї книги засвідчує обкладинка книги та талон про терміни повернення.

Завідуючою відділом обслуговування М.Р.Бабій була написана стаття про подаровані книги Броніслава Панасюка. Завдяки цій статті академік вирішив ознайомитись з книгозбірнею району. Зустріч відбулась , сторони були задоволені. І ось близько 10 років Броніслав Якович дарує свої книги, які призначені не тільки стутдентам, економістам, політикам, але і землякам. У цих книгах зустрічаємось з минулим краю, простими людьми та біографічними даними самого автора. Кожний спогад пройнятий шаною до простої людини , любов'ю до малої Батьківщини . А книги “Русь : нація і держава” вражають новими дослідженнями та даними. Про ці книги можливо багато розповісти , але краще завітайте та відкрийте світ минулого, сьогодення та шлях до майбутнього.

Хмільницька районна бібліотека для дорослих пропонує Вам книги Броніслава Панасюка:

     

Панасюк, Броніслав Якович.
Прогнозування та регулювання розвитку економіки [Текст]/Б.Я.Панасюк.-К.: Поліграфкнига, 1998.- 304 с.
Книга професора Панасюка Б.Я.- перше систематизоване дослідження корадинально нової методології і методики прогнузування та регулювання економіки в умовах ринкових відносин. В кінці книги поодається короткий словник термінів ринкової економіки.

Панасюк, Броніслав Якович.
Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття [Текст]/Б.Я.Панасюк.-К.:Новий друк, 2002.-744с.
Статистичні і аналітичні матеріали з економічної політики виконавчої влади з позитивної і негативної сторони. У книзі висвітлено економічну політику та результати її впливу на економіку і соціальну сферу країни за невеликий період діяльності кожного уряду в період 1991-1999рр.

Панасюк, Броніслав Якович.
Я- економіст [Текст]:монографія/Б.Я.Панасюк.-К.:Аграрна наука, 2005.-400с.-ISBN966-540-141-6(в опр.)
У книзі розміщена автобіографія автора, спогади про тяжке дитинство,навчання у школі та учителів, лозівчан та історія села, студентські роки про людей,які зустрічались на життєвому шляху.
Вражає наукова, педагогічна, практична, управлінська та громадська діяльність Броніслава Яковича. У книзі подаються основні праці, напрями і результати наукової діяльності та основні етапи науково- педагогічної і трудової діяльності. Книга розрахована на вчених, студентів вищих та середніх аграрних учбових закладів, аспірантів, науковців та всім, хто цікавиться прогнозуванням та плануванням, аналізу, структурних зрушень економіки.

Панасюк Броніслав Якович.
Державна планова система України: історії становлення та розвитку [Текстї] монографія/ Б.Я.Панасюк.-К.: КНЕУ,2005.-412с.-ISBN966-574-811-4
Книга складається з 6 розділів, у яких розповідається:
1.-З історії планової системи.
2.-Методологія й організація планування.
3.-Ринкові відносини й планування.
4.-Ринкові відносини розробки і їх реалізація.
5.-Держплан у системі влади України.
6.-Держплан: структура та планова-аналітична діяльність.
В кінці книги додаються відомості про автора. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться соціально-економічним становищем України в різні роки і по наш час.

Панасюк Броніслав Якович
Вибрані твори.Т.2[Текст]/Броніслав Панасюк.-К.:Аграрна наука,2006.-252.: портр.-ISBN 978-966-540-218-3 (пер.)
Книга розрахована не тільки на спеціалістів, але і на сільського читача. У другому томі зібранні статті з 1968року по 2006роки, які були опубліковані в різних всеукраїнських журналах та газетах.

Панасюк Броніслав Якович
Вибрані твори.Т.4[Текс]/Броніслав Панасюк.-К.:Ін-т аграрної економіки,2007.-488с.6портр.-ISBN978-966-669-208-8(в пер)
Наукові та публіцистичні твори з проблем у сфері української економіки та політики. Піднімаються питання про формування української держави,історія та сьогодення сільського господарства, роздуми про Помаранчеву революцію та сьогодення українського села.
 
Панасюк Броніслав Якович.
Людина,природа і Всесвіт(розгадки таємниць): монографія/ Броніслав Панасюк.-К.:ПАРАПАР,2008.-460с.-ISBN978-966-8210-57-0(в пер.)
Людина-жива частка природи.
Б. Панасюк.
Хто така Людина, яке місце і роль у Всесвіті, пізнати себе, зовнішній світ, порівняння її з тваринним світом та багато інших питань ставить автор. Також багато цікаво про тваринний світ,особливо світ комах можна дізнатись з монографії.
З книги: «Дослідження всіх сторін людської сутності в праці, мають лише Одну мету,а саме показати, що людина зобов’язана поглиблювати пізнавання і знати набаго більше про себе і оточуючу природу,а також мати світоглядне уявлення в цілому. Адже з біблейських часів не поліпшується, а навпаки погіршуються. Людство звиклось зі своїм бездушним і крихким існуванням, а тому поглянути на тваринний і рослинний світ, частиною якого є людина, пізнати себе і порівняти свої дії з цим світом, може дати новий імпульс пізнання людської цивілізації.»
Панасюк Броніслав Якович.
Вибранні твори. Т.5 [Текст]/ Броніслав Панасюк.-К.: Аграрна наука,2008.-444с.: портр.-ISBN978-966-540-237-4(в пер)
У книзі подаються автобіографічні спогади про період Великої Вітчизняної війни , післявоєнне навчання ,життя . Автор описує реальні події Помаранчевої революції та її наслідки . Роздуми про майбутнє України та українців. Читач зможе знайомиться не тільки з сьогоденням , але і минулим України.
Панасюк, Броніслав Якович
Русь: нація і держава [Текст] : наук.-іст. дослідж./ Броніслав Панасюк; держ. вищ. навч. Заклад «Київськ.нац.екон.ун-т ім.В. Гетьмана»: [у 2-х т.]. –К. :КНЕУ,2009-..-ISBN978-966-483-282-0 Т.1: Помилки Великих Київських князів.-К.,2009.-385с.
 Панасюк Броніслав Якович.
Русь: нація і держава [ Текст ]: наук.-іст.дослідж. / Броніслав Панасюк; Держ.вищ. навч. заклад «Київськ.нац. екон.ун-ім.В.Гетьмана»: [у 2-х т.].-К,:КНЕУ,2009-.-ISBN978-966-483-282-0. Т.2:Час збирати каміння.-К.,2009.-396с.-ISBN978-966-483-284-4:
 
Панасюк Броніслав Якович.
Вибрані твори.Т.3[Текст]/Броніслав Панасюк.-К.-Аграрна наука,2009.-552с.-ISBN978-966-540-269-5(в пер)
Наукове видання містить ряд економічних, політичних і філософських творів з проблем переходу України до ринкових відносин, утвердження ідеї незалежності та самобутності українського народу. Привертає увагу останній IУ розділ, у якому автор стверджує, «що сила поезії митця найбільше проявляється у внутрішньому філософському і політичному її змісті». Розділ буде цікавий для філологів, істориків та для всіх хто не байдужий до творчості Т Г Шевченка.
«Життя Тараса Шевченка, якщо його можна так назвати,- це в мініатюрі копія життя, величі і страждання українського народу… Його особистість,його життя, його поезія - це глибина,яку ще довго доведеться вивчати і досліджувати українцям. На цьому шляху до Шевченка поряд з дороговказом «поезія» з’являються дороговкази -«філософія» і «політика».
Панасюк Броніслав Якович.
Вибрані твори Т.6[Текст]БроніславПанасюк.-К.: «Просвіта», 2009.387с,
Книга складається з шести розділів, наукових статей, есе, листування з земляками та рецензії на літературно –наукові твори. Праця є практичним посібником з методологічних основ економічного прогнозування і планування, індикативне планування як метод державного управління . Історія сучасного регулювання економіки, також розв’язування проблем державного регулювання економіки і т. д.. Для земляків буде цікавим листування та спогади про село Броніслава Панасюка.
Панасюк Броніслав Якович.
Біографічний покаж.наук. праць за 1963-2007роки/УААН.Держ.наук.с.-г. Б-ка, Київ.нац. Екон.ун-т; Уклад.:Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А.Кириленко; Наук.Ред.В.А.Вергунов; Авт.вступ.ст.М.В.Зубець.-К.:Аграрна наука,2007.-148с.;порт.-(Бібліогр.Сер. «Академіки Української академії аграрних наук»/УААН,ДНСГБ,Київ.нац. Екон.ун-т).
Покажчик складається з 13 розділі. Перші розділи розповідають основні етапи,виробничу діяльність Б. Панасюка. В кінці подано хронологічний покажчик публікацій, публіцистичних статей, опубліковані за науковою редакцією Б.Панасюка, Також розміщена стаття завідуючої відділу обслуговування Хмільницької районної бібліотеки для дорослих та юнацтва Марії Бабій. Розрахований покажчик не тільки для краян, які ознайомляться минулим історії Лозни та Хмільницького краю.
Панасюк, . Збувається надія (Прощай , немытая Россия). / Панасюк. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. - 48 c.

В книзі висвітлені історичні твердження, що український народ і його держава існували з УІ- ІХ ст.., у 988 р. у Херсонесіі (Крим) Великий князь  Володимир прийняв християнство. Ніякої Росії, навіть Московії, у ті  далекі епохи не існувало. Тільки у 1147 р. на болті з’явилось «селение»  Москва, після цього, через століття, сформувалось Московське царство. 

Панасюк, . Вибрані твори. Т.8./ Б.Я.Панасюк / Панасюк. - К., 2015. - 472 c.

         У науковому виданні подаються актуальні проблеми в сучасних умовах на шляху України до європейських стандартів суспільного життя і соціально – економічного розвитку. В літературних нарисах палітра історії і культури української нації минулого і сьогодення. Особлива увага приділена творчості М.Гоголя, поезії митців українського відродження та сучасного агресивного військового нападу Московії на Україну

Панасюк, Б. Ренесанс Русі-України / Броніслав Панасюк. - Чорнобаївське КПП, 2016. - 160 c.