Ліна Костенко


Костенко, Л. Вибране / Л.В. Костенко. - Київ: Дніпро, 1989. - 559 c.

Книга віршів та поем відомої української поетеси містить твори, опубліковані впродовж останніх десятиліть, поезії з книг "Зоряний інтеграл" та "Княжна гора", а також найновіші вірші, що склали розділ "Інкрустації".

Гордасевич, Г. Силуэты поэтесс / Г.Л. Гордасевич. - К.: Рад. пысьмэннык, 1989. - 246 c.

У книзі представлена поезія багатьох авторів-жінок, а серед них поезія Ліни Костенко.

Брюховецький, В. Ліна Костенок: Нарис творчості / В.С. Брюховецький. - К.: Дніпро, 1990. - 262 c.

Нарис присвячено талановитій поетесі Ліні Костенко. До збірки також увійшла поезія поетеси.

Костенко, Л. Маруся Чурай: Іст. роман у віршах / Л.В Костенко. - К. Веселка, 1990. - 159 c.

Велике кохання і жорстока зрада трагічна смерть милого і суд громади, драматичне, з філософським осмисленням життя легендарної Марусі Чурай постає з однойменного роману у віршах видатної  української поетеси, лауреата Державної премії УРСР імені Т.Г. Шевченка Ліни Костенко.

Костенко, Л. Історія української літератури ХХ століття: у 2 кн. Кн.2: Друга половина ХХ ст. / Ліна Костенко Дончик В.Г.. - Київ: Либідь, 1998. - 456 c.

У книзі докладно анвлізується українська література 60-х років, зокрема і художня творчість Ліни Костенко.

Костенко, Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. - Видавничий дім "КМ Academia", 1999. - 32 c.

Лекція присвячена гострим проблемам української національної культури у світовому контексті, яку Ліна Костенко прочитала в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"

Клочек, Г. Ліна Костенко: Навчальний посібник-хрестоматія / Григорій Клочек. - Кіровоград: Степова Еллада, 1999. - 320 c.

Читаючи книгу ви зможете познайомитися з біографією Ліни Костенко, з її вибраними творами, в тому чисті й знаменитим романом у віршах "Маруся Чурай."

Бельдій, А. Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус / А.Я. Бельдій. - К.: Наук. думка, 2002. - 272 c.

До книги увійшли поетичні твори видатних  поетів України - Ліни Костенко, Олександр Олесь, Василя Симоненка, Василя Стуса.

Ковалевський, О. Ліна Костенко. Нарис творчо-світоглядної біографії / О.В. Ковалевський. - Х. Прапор, 2004. - 192 c.

В нарисі представлена творчість та життєвий шлях поетеси сучасності Ліни Костенко. Розглядається проблема стосунків шістдесятників і радянського тоталітаризму. визначається місце поетеси в духовно-культурних координатах сучасності.

Радишевська, М. Новий довідник: Українська мова та література / М. Радишевська Михайлюта В.. - К.: ТОВ "КАЗКА", 2005. - 864 c.

Довідник подає найважливіші відопості про українську мову та літературу. Де можна знайти біографію і творчість Ліни Костенко.

Кодлюк, Я. Сто двадцять розповідей про письменників / Я.П. Кодлюк Одинцова Г.С.. - К.: Наш час, 2006. - 203 c.

Довідник знайомить з життєвим і творчим шляхом відомих вітчизняних та зарубіжних поетів і прозаїків. Серед майстрів слова ви можети знайти Ліну Костенко.

Бернадська, Н. Українська література ХХ століття: Довідник / Н.І. Бернадська. - К.: Знання-Прес, 2007. - 272 c.

У пропонованій праці висвітлено найважливіші осбливості літературного процесу в Україні ХХ ст. Стосовно кожного автора визначені його місце в літературному процесі, стильові ознаки художньої спадщини, основні віхи життя і творчості, проаналізовані  літературні твори. Де можна познайомитися з поетесою Ліною Костенко.

Костенко, Л. Берестечко. / Л. В. Костенко. - Львів: Каменяр, 2007. - 170 c.

Історичний роман про одну з найбільших трагедій української історії - битву під Берестечком. 

Оліфіренко, С. Універсальний літературний словник-довідник / С.М. Оліфіренко Оліфіренко В.В.. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. - 432 c.

До книги ввійшли основні літературознавчі терміни, біографічні довідки про відомих поетів і в тому чисті про Ліну Костенко, прозаїків, драматургів, публіцистів, літературознавців, фольклористів; відомості про літературні часописи, національні та міжнародні літературні премії, літературні музеї, бібліотеки й видавництва, літературні організації та спілки, асоціації та угруповання.

Куцевол, О. Життя і творчість письменника в дзеркалі "поетичної критики" / О.М. Куцевол. - Вінниця, 2010. - 280 c.

Посібник містить твори вітчизняних поетів про житттєвий і творчий шлях найвідоміших письменників української класичної і новітньої літератури. До нього  увійшла творчість Ліни Костенко.

Костенко, Л. Записки українського самашедшого / Ліна Костенко. - К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. - 416 c.

Це перший опублікований прозовий роман видатної української поетеси Ліни Костенок. Роман написано від імені 35-річного програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо сканує і болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу.

Костенко, Л. Річка Геракліта / Л.В. Костенко О. Пахльовської. - К.: Либідь, 2011. - 336 c.

Вибрані поезії видатної укрїнської поетеси Ліни Костено.

Дзюба, І. Є поети для епохи / Іван Дзюба. - К.: Либідь, 2011. - 208 c.

У цій книзі зійшлися дві унікальні творчі особистості, чиї імена уже давно промовляють самі за себе натхнений есей Івана  Дзюби про творчість Ліни Костенко в бесіді з поетесою, в якій вона вперше так щиро й вичерпно розповідає про своє життя у Слові.

Костенко, Л. Мадонна Перехресть / Л.В. Костенко. - К.: Либідь, 2011. - 112 c.

До книги увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років