Історичні діячі , життя яких пов’язане з Хмільницьким краєм


1. Предслав Лянцкоронський –український військовий діяч, відомий як один з найкращих полководців свого часу, хмільницький староста

2.Павлюк (Бут)- гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні 1637 року.

3.Максим Кривоніс – український військовий діяч періоду Хмельниччини, лисянський полковник, один з керівників козацько-селянських повстань в Україні під час.

4. Хмельницький Богдан Михайлович- визначний український політичний і державний діяч, полководець, гетьман України (1648-1657рр.)

5.Кармелюк Устим – український національний герой, видатний керівник повстанського руху на Поділлі проти національного  і соціального гніту.