Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за жовтень-листопад 2014 року


Краєзнавча література

 1. Афганська неоголошена війна. Вінницький вимір:  Бібліографічний  покажчик [Текст]. - Вінниця, 2004. - 108 с.
 2. А завтра була війна. Історія 14-го підпільного партизанського загону ім. Леніна 1941-січень 1943рр.: Документи, публікації, свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля/ упор. Іван Назаренко [Текст]. - Вінниця, 2013. - 232 с.
 3. Бібліотекар - кавалер Золотої Зірки: збірник матеріалів До 100-річчя від дня народження Івана Митрофановича Філіповського  [Текст]. - Вінниця, 2009. - 67 с.
 4. Блонська, Світлана. Осінній вогонь  / С. Блонська. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. - 126с.
 5. Василь Циганюк - подвижник на ниві культури: Біблографічне видання [Текст]. - Вінниця , 2003. - 37 с.
 6. Верхова ( Юрченко), Марина. Великодня писанка: Науково-художній нарис для дітей ( українською, англійською, французькою мовами) [Текст] / М. О. Верхова ( Юрченко). - Вінниця : ПП Балюк І.Б.,  2012. – 39 с.
 7. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Тімірязева в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: Монографія [Текст] . - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2007. - 312с.
 8. Відданий бібліотечній справі: До 75-річчя від дня народження Андрія Йосиповича Лучка [Текст]. - Вінниця, 2012.
 9. Вітенко, Олена. Криниця мого життя: Збірник пісенних текстів [Текст] / О. А. Вітенко. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2014. - 206с.
 10. Вінницький альбом 1998/ Упор. В.Б. Петров [Текст]. - Вінниця : Тезис, 1999. - 352 с.
 11. Волошенюк, Іван. Зустріти любов: Вибране [текст]  / І. С. Волошенюк - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі- Поділля", 2013.
 12. Войнаренко М.П., Радецька Л.П., Юрєва-Юрій А.В. Стимулювання праці у сфері туризму: Монографія [Текст] / Войнаренко М.П., Радецька Л.П., Юрєва-Юрій А.В. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі - Поділля", 2010. - 192 с.
 13. Волошенюк, Іван. Котилося  літо [Текст] / І. С. Волошенюк. - Вінниця : Видавництво "Колобіг", 2005. - 180 с.
 14. Гавриш Л.Т.,  Пащенко М.М.,  Лисий А.К. Володарка -90 [Текст] / Гавриш Л.Т.,  Пащенко М.М.,  Лисий А.К. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі - Поділля", 2014.
 15. Гандзюк, Віталій. Просимо на весілля: Етнографічний нарис [Текст] / В. Г. Гандзюк. - Вінниця : РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 2001. - 50 с.
 16. Гальчак, Сергій. Регіонознавча інституція Східного Поділля: Вінницька філія центру дослідження історії Поділля (2006- поч. 2010рр.) [Текст] / С. Д. Гальчак. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі- Поділля", 2010. - 160 с.
 17. Гальчак, Гальчак. Село Сосни у плині часу: від давнини до початку ХХ! ст. [Текст] / С. Д. Гальчак. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2014.
 18. Гальчак, Сергій. Становище цивільних примусових робітників райху в Україні  (1945-2010рр.): історичні, соціально-побутові, правові аспекти(на матеріалах Волині та Поділля) [Текст] / С. Д. Гальчак. - ВІнниця : ПП Балюк  І.Б., 2012. - 510 с.
 19. Гальчак Сергій, Чехівський  Василь У лещатах  "нового порядку": Населення Вінниччини пад нацистським окупаційним режимом [Текст] / Гальчак Сергій, Чехівський  Василь. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі-Поділля", 2013.
 20. Герасименко, Олена. Причетність: Лірика [Текст] / О. В. Герасименко. - Вінниця : Консоль, 2014. - 153 с.
 21. Годованець, Микити.  Слово про байку: Роздуми в творчій лабораторії [Текст] / М. П. Годованець. - Вінниця :  Континент-Прим, 2003. - 76 с.
 22. Грушевський М.С.- державотворець, громадський діяч, вчений, публіцист: Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції/ за науков. редакцією Гирича І.Б. [Текст]. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. - 228 с.
 23. Гудзевич, А. В. "Зелені оазиси" Вінниці [Текст] / А. В. Гудзевич. - Вінниця : Логос, 2005. - 31 с.
 24. Давид Копиці - митець і громадянин: Спогади, листи, творча  спадщина [Текст]. - Київ : Вітчизна, 2006. - 328 с.
 25. Дмитрук, Олександр. Тризна: Історичний  роман  у двух книгах. Кн.перша.  Звитяга. Книга друга. Лицар. [Текст]  / О. М. Дмитрук. - Вінниця : Меркьюрі- Поділля, 2007. - 520с.
 26. Дмитренко, Жанна. Носовецька левада: Поезії [Текст]  / Ж. В. Дмитренко. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі -Поділля", 2011.
 27. Дмитренко, Жанна. Дорогі мої земляки. том ІІ [Текст  / Ж. В. Дмитренко. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2011. - 178с.
 28. Дмитрук, Олександр. Іван Богун: життя героя: Пізнавально-історичне есе [Текст] / О. М. Дмитрук. - Вінниця : Вид-во ТОВ  "Консоль", 2013. - 59 с.
 29. Екологічна безпека Вінниччини: Монографія [Текст]. - Вінниця : ВАТ "Міська друкарня", 2008. - 454с.
 30. Жорницький, Олександр. З ярмарки : Спогади і роздуми [Текст]  / О. Жорницький. - 214с. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012.
 31. Життя, покладене на вівтар України. До 70-річчя від дня народження В.С.Стуса- поета, правозапхисника, людини: Методично-бібліографічні матеріали [Текст]. - Вінниця : ИТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2007. - 55 с.
 32. З іменем Кобзаря. Вінничани про Тараса Шевченка:  До 200-річчя від дня народження поета [Текст]. - Вінниця : Крнсоль, 2013. - 302 с.
 33. Зорик, Григорій.  Живопис  2012-2013: Поділля - Сповідь любові [Текст] / Г. І. Зорик. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013.
 34. Іваницька, Н.  Повнозначне слово: теоретичний та лінгводидактичний аспект: Навчальний посібник для студентів-філологів [Текст] / Н. Іваницька. - Вінниця : ТОВ "Меркюрі-Поділля", 2014. - 246 с.
 35. Іжевський Володимир,  Пащенко Михайло. Вінниця ринкова [Текст] / Іжевський Володимир,  Пащенко Михайло. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 175 с.
 36. Із творчої скарбниці вчителів Бершадської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №1/ Під редакцією  Погончикова О.Г. [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014.
 37. Кадочников, Олег. В трех часах от столицы: Повести, рассказы, новеллы [Текст] / О. П. Кадочников. - Винница : Континент-Прим, 2005. - 276 с.
 38. Каменюк, Михайло. Місячна ніч в Григорівці [Текст] / М. Ф. Каменюк. - Вінниця : АКВІЛОН, 1998. - 294 с.
 39. Каменюк, Михайло.  2000 : Поезіїї, іронізми, пісні [Текст] / М. Ф. Каменюк. - Вінниця : Континет-Прим, 2001. - 174 с.
 40. Кобзарські щоденники Володимира Перепелюка 1951- 1955рр. Підготувала Ганна Волошенюк [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - 346 с.
 41. Коваль, О Тарас Шевченко на Вінниччині: Присвячуеться 200-річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка [Текст] / О Коваль. - Вінниця : Консоль, 2013. - 45 с.
 42. Композитор, поет-перекладач: до 180-річчя від  дня народження П.І. Ніщинського: Біобіліографічний покажчик [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. - 60 с.
 43. Костюк А.В., Горофянюк І.В. Сучасна українська літературна мова. Інтерактивний курс фонетики. Частина 1.  [Текст] / Костюк А.В.,
 44. Корнелюк, Василь. Благодатна злива [Текст] / Василь Корнелюк. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2007. - 196 с.
 45. Кочубейник, Станіслав. Вдовині діти. Твої   люди, Вінниччино! кн.1. [Текст] / Станіслав Кочубейник. - Вінниця : ТОВ "Меркюрі-Поділля", 2011. - 181 с.
 46. Кочубейник, Станіслав. Орден материнської радості [Текст] / Станіслав Кочубейник. - Вінниця : ТОВ " Меркьюрі- Поділля", 2010. - 582 с.
 47. Кошолап, Олександр. Історія Печери [Текст] / Олександр Кошолап. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 424 с.
 48. Куцевол, Ольга. Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної Шевченкіани: Посібник [Текст] / О. М. Куцевол. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2013. - 254 с.
 49. Кучанська, Тетяна. Осінні покоси [Текст] / Т. Н. Кучанська. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 150 с.
 50. Кучер В., Дибський  С. Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 [Текст] / Кучер В., Дибський  С. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014.
 51. Купчишин Михайло, Мичак Антон Шаргородщина. Сторінки історії [Текст] / Купчишин Михайло, Мичак Антон. - Київ, 2002. - 320 с.
 52. Курбангалиев, Игорь. 63 градуса выше нуля (Взвод): Киносценарий, повести [Текст] / Игорь Курбангалиев. - Винница : ПП Балюк И.Б., 2011.
 53. Лазаренко, Валерій. Лжеліквідатори: Художньо- документальна поема. Вид.2-е,  із змінами і доповн. [Текст] / Валерій Лазаренко. - Вінниця : ВІКОМ, 2001. - 76 с.
 54. Лазаренко, Валедій. Земля подільська викохала Нобелівського лауреата [Текст] / Валедій Лазаренко. - Вінниця : Поділля-2000, 2003. - 89 с.
 55. Лазаренко, Валерій. До батькових доріг [Текст] / В. І. Лазаренко. - Вінниця : Континент-Прим, 1996. - 78 с.
 56. Лисенко В., Кочубейчик С. Поклик  хліборобського роду. Анатолій Пачевський [Текст] / Лисенко В., Кочубейчик С. - Вінниця : ТОВ "Маркью-Поділля", 2011. - 458 с.
 57. Леонід Пастушенко- прозаїк, публіцист, журналіст: До 75-річчя від дня народження: Бібібліографічний покажчик [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 72 с.
 58. Маковій А.І., Єлізаров В.П. Через минуле в майбутнє: Історія міськелектротранспорту Вінниці до відзначення його дев’яносторіччя [Текст] / Маковій А.І., Єлізаров В.П. - Вінниця , 2003. - 126 с.
 59. Мозгальова, Н. Г. Теоретико-методичні засади інструментально-виконавської підготовки вчителя музики: Монографія [Текст] / Н. Г. Мозгальова. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2011. - 486 с.
 60. "Мов щира сповідь, слово те моє...": До 60-річчя від дня народження Світдани Травневої - педагога, поетеси, журналістки: Біобібліографічний покажчик [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. - 38 с.
 61. Нагребецький, Анатолій. Рахни-Лісові- яблунева перлина  Поділля [Текст] / А. Н. Нагребецький. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - 510 с.
 62. Назаренко, Олександр Григорович. Живопис, графіка: Альбом [Текст] / О. Г. Назаренко. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013. - 33 с.
 63. Нагребецький, Анатолій. Іменами багата земля Шаргородська: Керівник проекту Микола Васильович Джига [Текст] / А. Н. Нагребецький. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі-Поділля", 2014. - 360 с.
 64. Незаживаюча рана Афганістана: Нашим землякам-вінничанам, які пройшли горнило Афганської війни присвячується [Текст]. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2013. - 110 с.
 65. Нешик Степан, Вітковський Вадим Зелений рай. Про село Плоске і  Млинівку Муровано- Куроловецького району Вінницької області [Текст] / Нешик Степан, Вітковський Вадим. - Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2013. - 354 с.
 66. На крилах одержимості: До 65-річчя від дня народження Сергія Дмитровича  Гальчака [Текст]. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі-Поділля", 2014. - 202 с.
 67. Оберіг : Літературно-мистецький альманах № 4 [Текст]. - Вінниця : Книга-Вега, 2013. - 240 с.
 68. Остання соломинка (свідчення очевидців). З православної програми Немирівського радіо  "Мир вам" [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2006. - 80 с.
 69. Осередок культури і натхнення: До 20-річчя клубу "Відкрита сторінка" (1986-2006) [Текст]. - Вінниця, 2006. - 36 с.
 70. Пантюк, Сергій. Війна і  ми [Текст] / Сергій Пантюк. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. - 165 с.
 71. Павликівська, Наталія. Мікрогідронімія Вінниччини: вид емпірики до узагальнень: Монографія [Текст] / Н. М. Павликівська. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - 290 с.
 72. Пасічник, Олег. Бумеранги Любові: Лірики [Текст] / О. В. Пасічник. - Вінниця : Державне обласне видавництво "Вінниця", 1998. - 31 с.
 73. Пастушенко, Леонід.  Чуєш, брате мій !... Книга 1. Пограбування нації [Текст] / Л. Т. Пастушенко. - Вінниця : О.Власюк, 2005. - 420 с.
 74. Пастушенко, Леонід. Чуєш, брате мій!... Книга 2. Відродження чи лжереформи? [Текст] / Л. Т. Пастушенко. - Вінниця : О. Власюк, 2005. - 416 с.
 75. Пащенко, Михайло. Полювання на журналістів. Ключі до мерії. В редакцію не повернувся [Текст] / Михайло Пащенко. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2008. - 610 с.   
 76. Петренко, Олександр Степанович. Брацлавське намісництво [Текст] / О. С. Петренко. - Вінниця : Велес, 2001. - 326 с.
 77. Пепа, Вадим. Пам’ять української душі [Текст] / Вадим Пепа. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. - 190 с.
 78. Пісня журавлина восени: Збірка творів самодіяльних композиторів Крижопільщини [Текст]. - Вінниця : Вид. ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 1998. - 45 с.
 79. Погончик, Григорій. Бершадщина : з минулого - у майбутнє [Текст] / Григорій Погончик. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2013. - 957 с.
 80. Подолян Василь, Ректур Валерій  Особливості діяльності споживчої кооперації  Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття [Текст] / Подолян Василь, Ректур Валерій. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2008. - 418 с.
 81. Подільський книжник.:Альманах. Вип.5 / уклад. Т.Р.Кароева, ред. М.Г.Спиця, відп. за вип. Н.І.Морозова [Текст]. - Вінниця , 2013. - 160 с.
 82. Погончик Г.О.,  Воробйова  Н.Ф. Поташня -  серцю  рідний  край [Текст] / Погончик Г.О.,  Воробйова  Н.Ф. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2014. - 528с.
 83. Присяжнюк, Федір. Аероплан. / Упор., вступна стаття А.М. Подолинного [Текст] / Ф. С. Присяжнюк. - Вінниця : Континент-Прим, 2003. - 50 с.
 84. Працею звеличений: До 100-річчя з дня народження двічі Героя Соціалістичної праці  Прокопа Калениковича Романенка: Біобібліографічний  покажчик/ Уклад. В.Я. Середюк [Текст]. - Вінниця, 2006. - 24 с.
 85. Подільський сміхотворець: До 75-річчя від дня народження Анатолія Панасовича Гарматюка:  Біобібліографічний покажчик [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011.
 86. Регіональний  АПК: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Чернюк Л.Г., Пепа Т.В., Мазур Г.О., Мазур О.В. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. – 318с.
 87. "Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону"Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  10-12 жовтня 2012 року [Текст]. - Вінниця :  ПП Балюк І.Б., 2013. - 229 с.
 88. Роговий О., Завальнюк К. Єдиний з вінничан: Українські  шляхи Нобелівського лауреата [Текст] / Роговий О., Завальнюк К. - Вінниця : ТОВ"Консоль", 2013. - 196 с.
 89. Родом з України - землі козаків: До 75-річчя від дня народження Миколи Рябого [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 75 с.
 90. Рудик, Микола. Летять роки... [Текст] / Микола Рудик. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 124 с.
 91. Ружило В.Р., Ружило  О.В.  Выдержим ли мы атаку солнца? [Текст] / Ружило В.Р., Ружило  О.В. - Винница : Тирас, 2004. - 97 с.
 92. "Світло землі Подільської..." ОУНБ ім. Тімірязева в публікаціях 1907-2007: Бібліографічний покажчик/Уклад. О.С. Михайлюк, ред. М.І.Спиця. [Текст]. – Вінниця, 2007. - 87 с.
 93. Симонишин, Василий. Говорят, что боль  проходит: Стихи [Текст]  / В. А. Симонишин . - Винница : ЧП Балюк И.Б., 2014.
 94. Скакодуб, Оксана. Цвітуть любовю очі сині: Поезії [Текст] / О. В. Скакодуб. - Вінниця : Континент- Прим, 2003. - 30 с.
 95. Солдатов, Геннадій. Живопис: Альбом [Текст] / Геннадій Солдатов. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013.
 96. Смаровоз, Володимир. Скульптура: Альбом [Текст] / Володимир Смаровоз. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013.
 97. Солдатов, Геннадій. Живопис: альбом [Текст] / Геннадій Солдатов. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013.
 98. Слово - сила наша: Вінницькій газеті "Подолія" -10 років! [Текст]. - Вінниця : "Подолія"- К., 2001. - 213 с.
 99. Смаровоз, Володимир. Скульптура: Альбом [Текст] / Володимир Смаровоз. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2013. - 34 с.
 100. Стасюк, Ольга. Не хочу стояти осторонь. Стежками революції: Поезія [Текст] / Ольга Стасюк. - Вінниця :  Видавець ФОП Рогальська І.О., 2014.
 101. Стебелев, Андрей.  Реки [Текст] / А. В. Стебелев. – Винниця:  Меркьюри-Подолье, 2013.
 102. Стожари 3. До 190-річчя від дня народження  Тараса Шевченка: Літературно-мистецький збірник № 3 [Текст]. - Вінниця, 2004. - 162 с.
 103. Тарноградський, Валерян. Життя і воля  голоса: Вибране [Текст] / В. П. Тарноградський. - Вінниця : Книга-Вега, 2006. - 83 с.
 104. Текутьева, Диана. Одиночество - не порок: Лирика [Электронный ресурс]  / Диана Текутьева. - Винница : ТОВ "Меркьюрі - Поділля", 2004. - 51с.
 105. Тимчук, Віктор.  Афганський Великдень: П’єси [Текст] / В. М. Тимчук. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2014. - 238 с.
 106. Тимчук, Віктор. Столітній  шлях бібліотеки у її виданнях: Бібліографічний покажчик/ Уклад. Г.М.Авраменко, О.М. Панчук, ред. М.Г.Спиця [Текст] / В. М. Тимчук. - Вінниця , 2007. - 108 с.
 107. Тимчук, Віктор. Афганський великдень: песи [Текст] / В. М. Тимчук. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2014. - 239 с.
 108. Удовик, Евгений.  Просто верь... Поетический зборник [Текст] / Евгений Удовик. - Винница : Логос, 2001. - 168 с.
 109. Филонова, Коминтерна. Я стою у порога жизни, И пытаюсь ее понять... : Сборник стихотворений [Текст] / Коминтерна Филонова. - Вынница : ООО " Маркьюри- Подолье", 2014. - 53 с.
 110. Фартушняк, Анатолій. Акорди життя [Текст] / Анатолій Фартушняк. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2010. - 90 с.
 111. Цінчик, Юрій. Слід на землі [Текст] / Ю. Л. Цінчик. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. - 126 с.
 112. Циганюк В.Ф.,  Гуменюк Ю.П. Народознавчі  мотиви в творчості М. Коцюбинського: Поетичне слово Коцюбинсткому [Текст] / Циганюк В.Ф.,  Гуменюк Ю.П. - Вінниця : РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1997. - 58 с.
 113. Цупкань, І. У. Мій рід, моє село [Текст] / І. У. Цупкань. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2009. - 122 с.
 114. Циганюк В.Ф., Гуменюк Ю.П.  Народознавчі мотиви в творчості М. Коцюбинського [Текст] / Циганюк В.Ф., Гуменюк Ю.П. - Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВАТ "Віноблдрукарня", 1997. - 62 с.
 115. Ципис, Наум.  Билет до Винницы [Текст] / Н. Е. Ципис. - Винница : континент, 1993. - 286 с.
 116. Чисте джерело знань: До сторіччя Жмеринської  ЗОШ  № 1 ім. І.Я.Франка [Текст]. - Жмеринка : ПП  Балюк І.Б., 2009. - 190 с.
 117. Шамис, Леонид. Успеть рассказать: Избранная проза и публицистика [Текст] / Л. У, Шамис. - Винница : СПБ  Данилюк В.Г., 2007. - 180 с.
 118. Шевчук, Федір. Веселе  роздорожжя: Сатира, гумор,  епіграми, присвяти, есе [Текс]  / Ф. Х. Шевчук. - 160. - Вінниця : Балюк І.Б., 2014.Струк, Василь. Краяни (нариси історії села Копачинці) [Текст] / Василь Струк. - Вінниця, 2009. - 230 с.
 119. Шевчук, Федір. Портрети [Текст] / Ф. Х. Шевчук. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2013. - 510с.
 120. Т.Г.Шевченко і Вінниччина: бібліографічний покажчик: 200-річчю від дня народження Кобзаря присвячується [Текст]. - Вінниця : Видавництво ТОВ "Консоль", 2013. - 300 с.
 121. Шульга, Ілля Гаврилович. Гірка правда: Нариси з історії   подільського селянства 1920-1932рр. [Текст] / І. Г. Шульга. - Вінниця : ВАТ "Віноблдрукарня", 1997. - 151 с.
 122. Хрестоматія  земляцтва. Літературно Шаргородщина [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2008.
 123. Юрків, З. В. Бархат амурський у лісових культурах західного лісостепу України [Текст] / З.В. Юрків. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. - 272с
 124. Яковенко, Тетяна. Спокуса сповіді: Лірика [Текст] / Т. В. Яковенко. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2001.
 125. Ястремський, Михайло. Полинові шляхи вінничанок: Книга видана в рік 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка [Текст] / М. М. Ястремський. - Вінниця : ТОВ "Консоль", 2014. - 280 с.

 

Медична література

 1. Бомбушкар, Игорь. В помощь ВИЧ-инфицированному, - я хочу, чтобы Ты жил. Том 1. [Текст] / Игорь Бомбушкар. - Киев : Издательство Бомбушкара, 2014. - 639 с.
 2. Гірудотерапія: Навчальний посібник [Текст]. - Київ : ПП Балюк І.Б., 2010. - 229 с.
 3. Зозуля І.С.,  Слинько  І.Е., Слинько Г.О. Порушення спинального кровообігу. Клініка, діагностика, лікування [Текст] / Зозуля І.С.,  Слинько  І.Е., Слинько Г.О. - Київ :  Національна медична   академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 2011. - 126 с.
 4. Зозуля І.С., Шевчук В.І.,  Безсмертна  Г.В. Гіпергомоцистеїнемія  та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту [Текст] / Зозуля І.С., Шевчук В.І.,  Безсмертна  Г.В. – Київ, 2011. - 166 с.
 5. Зозуля  І.С.,  Нечай  А.Ф. Генералізована епілепсія у дітей раннього  віку: оптимізація діагностики та лікування [Текст] / Зозуля  І.С.,  Нечай  А.Ф. - Вінниця : ТОВ "Маркьюрі- Поділля", 2014. - 136с.
 6. Ігрунова, К. М. Механізми розвитку пошкоджень серця при стресі та їх корекції: Монографія [Текст]  / К. М. Ігрунова. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2014. - 237с.
 7. Косаківська І.А., Косаківський А.Л., Лайко  А.А. Деформація перегородки носа у дітей [Текст] / Косаківська І.А., Косаківський А.Л., Лайко  А.А. - Київ : НМАПО ім. П.Л.Щупика, 2010. - 159 с.
 8. Липкан, Георгий Николаевич. Растения в медицине. 15-ти томная енциклопедия. Том 13. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2009. - 320 с.
 9. Липкан, Георгий Николаевич. Растения в медицине. Энциклопедия в пятнадцати томах. Т.". 2-е изд , перераб. и доп. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2009. - 383 с.
 10. Липкан, Георгий Николаевич. Растения в медицине.15-ти томная енциклопедия. Том 5. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП  Балюк  И.Б., 2009. - 270 с.
 11. Липкан, Георгий Николаевич. Йодосодержащие лекарственные растения [Текст]  / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2010.
 12. Липкан, Георгий Николаевич. Хромсодержащие лекарственные растения [текст]  / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2010. - 322с.
 13. Липкан, Георгий Николаевич. Растения, содержащие железо, в медицине [Текст]  / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2010. – 230с.
 14. Липкан, Георгий Николаевич. Лекарственные растения в медицине Том 1. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2010. - 510 с.
 15. Липкан А.Г., Липкан Г Н. Абрикос и персик - лекарственные и пищевые растения [Текст]  / Липкан А.Г., Липкан Г Н. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2011. - 78с.
 16. Липкан А.Г.,  Липкан Г.Н. Гречиха - лекарственное и пищевое растения( история, пищевое применение, профилактика и лечение заболеваний) [Текст]  / Липкан А.Г.,  Липкан Г.Н. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2011. - 66с.
 17. Липкан, Георгий Николаевич. Растения против кислородного голодания (антигипоксанты) 2-е изд. испр. и доп. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2011.
 18. Липкан А.Г.,  Липкан  Г.н. Целебные шиповники (майский, морщинистый, мохнатый, повислый,  собачий) [Текст] / Липкан А.Г.,  Липкан  Г.н. - Киев : ЧП Балюк И.Б,, 2011. - 146 с.
 19. Липкан, Георгий Николаевич. Лекарственные растения - долгожители (от растения к человеку) [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев :  ЧП  Балюк  И. б., 2011. - 320 с.
 20. Липкан, Георгий Николаевич. Лекарственные растения в медицине.З-х томная енкиклопедия. Том 2. [Текст] / Г. Н. Липкан. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2014. - 517 с.
 21. Левенець  В.М., Майко  В.М. Ушкодження  і  захворювання пяткового (ахілового) сухожилка : Навчальний посібник [Текст] / Левенець  В.М., Майко  В.М. -  Київ : ПП Балюк І.Б., 2010. - 212 с.
 22. Медицина катастроф. Перша медична допомога постраждалим при надзвичайних ситуаціях: Навчально - методичний посібник [Текст]. - Вінниця : ВНМУ, 2007.
 23. Невідкладні стани при гострих отруєннях(діагностика та основні принципи невідкладної допомоги): Навчальний посібник [Текст]. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2014. - 110 с.
 24. Перша медична (екстрена) допомога на догоспітальному етапі при надзвичайних та інших ситуаціях. / За редакцією В.С.Тарасюка [Текст]. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014. - 214 с.
 25. Сурдологія: Збірник текстових завдань;Навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти [Текст]. - Київ : НМАПО ім. П.Л.Шупика, 2010.

 

Історична література

 1. Бардаш, Ольга. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917) [Текст] / О. Д. Бардаш. - Київ : Укр. пріоритет, 2011.
 2. Бобковський, Анджей. Війна і спокі. Французський щоденник 1940-1944 [Текст] / Анджей Бобковський. - Київ : Критика, 2007. - 625 с.
 3. Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів [Текст]. - Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. - 110 с.
 4. Волчук, Роман. Спомини  з передвоєнного Львова та воєнного Відня. Вид. трете, перегл. і  випр. [Текст] / Роман Волчук. - 2011 : Критика, 2011. - 190 с.
 5. Володимир Щербицький спогади сучасників / За ред. В.Ф.  Возіанова,  В.К. Врублевського,  Ю.Н. Єльченка, Б.В.ІВаненка [Текст]. - Київ : Видавничий Дім Ін Юре", 2003. - 586 с.
 6. Греки на українських теренах: Гариси з етнічної історії. Документи. Матеріали. Карти/ М. Дмитренко, В. Литвин, В. Томазов, Л. Яковлева, О. Ясь [Текст]. - Київ : Либідь, 2000. - 488 с.
 7. Грабовський, Сергій.  Що принесла Україні Переяславська рада [Текст] / С. І. Грабовський. - Київ : Стилос, 2003. - 62 с.
 8. Гриневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933. Том 1, 1927-1929. Книга1. [Текст] / Людмила Гриневич. - Київ : Критика, 2008. - 538 с.
 9. Гриневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933. Том 1. 1927-1929. Книга 3. [Текст] / Людмила Гриневич. - Київ : Критика, 2012. - 252 с.
 10. Гріневич, Людмила. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933. Том 1. 1927-1929. книга2. [Текст] / Людмила Гріневич. - Київ : Критика, 2012. - 674 с.
 11. Гуржій О.І.,  Реєнт О.П. Славетні битви на теренах України: Від князівської доби до початку ХХ століття [Текст] / Гуржій О.І.,  Реєнт О.П. - Київ : Арій, 2013. - 334 с.
 12. Енциклопедія історії України у 10 томах. Т.10/ редкол. В.А. Смолій [Текст]. - Київ : Наукова думка, 2013. - 784 с.
 13. Єкельчик, Сергій. Імперія памяті: Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві [Текст] / Сергій Єкельчик. - Київ : СП "Часопис Критика", 2008. - 302 с.
 14. Кравченко, Володимир. Україна, імперія, Росія: Вибрані станні з модерної історії та історіографії [Текст] / Володимир Кравченко. - Київ, 2011. - 542 с.
 15. Крисаченко, Валентин Семенович.  Християнство на теренах України І-ХІ ст. [Текст] / В. С. Крисаченко. - Київ : Наукова думка, 2000. - 484 с.
 16. Маркевич, Арсен Іванович. Таврійська губернія під час Кримської війни [Текст] / А. І. Маркевич. - Київ : Україна, 2004. - 270 с.
 17. Морозов, Николай. Новый взгляд на историю русов [Текст] / Николай Морозов. - Киев : ФОП Стебеляк, 2014. - 542 с.
 18. Музей історичних коштовностей України [Текст]. - Київ : Мистецтво, 2004. - 462 с.
 19. Плохій, Сергій.  Великий  перділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського: Наукове видання [Текст] / Сергій Плохій. - Київ : Критика, 2011. - 573 с.
 20. Стороженко, Микола.  З мого життя [Текст] / М. В. Стороженко. - Київ : Либідь, 2005. - 432 с.
 21. Служіння і  спадщина митрополита Василя Липківського. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 17 листопада 2007р. [Текст]. - Київ : ПП Балюк І.Б., 2008.
 22. Чернецький, Віталій. Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в контексті глобалізації [Текст] / Віталій Чернецький. - Київ : Критика, 2013. - 428 с.
 23. Яневський, Данило.  Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с.
 24. Яковенко, Наталя.  Вступ до історії. Критика [Текст] / Наталя Яковенко. - Київ : Критика, 2007. - 374 с.

 

Мовознавство. Літературознавство. Художня література

 1. Ахерн, Сесилия. Как влюбиться без памяти: Роман [Текст] / Сесилия Ахерн. - Москва : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. - 440 с.
 2. Ахерн, Сесилия. Сто имен: Роман [Текст] / Сесилия Ахерн. - Москва : Иностранка. Азбука- Аттикус, 2013. - 412 с.
 3. Ахерн, Сесилия. Время моей жизни: Роман [Текст] / Сесилия Ахерн. - Москва : Иностранка. Азбука-Аттикус, 2012. - 462 с.
 4. Бойчук, Богдан. Розанна з Нивок: Роман та оповідання [Текст] / Богдан Бойчук. - Львів : ЛА "ПІРАМІДА", 2011. - 121 с.
 5. Борітеся - поборемо!  Поетика   революції [Текст]. - Харків : Віват, 2014. - 90 с.
 6. Бештифрант, Оверкій. Онко: Поезії [Текст]  / Оверкій Бештифрант. - 142с. - Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2013.
 7. Білоус, Василь. Недолю спиваю козацького краю автобіографічний роман-спогад [Текст]  / В. І. Білоус. - 342с. - Черкеаси : "Сіяч", 1999.
 8. Вознесенская, Юлия. Мои посмертные приключения: Роман [Текст]  / Ю. Н. Вознесенская. - 312с. - Москва : "Лепта-Пресс", 2003.
 9. Вознесенская, Юлия. Иои посмертные приключения : роман [Текст] / Юлия Вознесенская. - Москва : "Лепта- Пресс", 2003. - 232 с.
 10. Гарматюк, Анатолій.  Чим вимірювати  сміх?: Гумор і сатира [Текст] / А. П. Гарматюк. - Хмельницький : КС "Автограф", 1999. - 57 с.
 11. Гамільтон, Гюго. Люди з веснянками: Роман [Текст] / Гюго Гамільтон. - Львів : ЛА " Піраміда", 2012. - 201 с.
 12. Герасимчук, В. Н. Язик до Києва доведе, або Цікаві ролі театру в школі: Репертуарний збірник для школярів та вчителів київських шкіл [Текст] / В. Н. Герасимчук. - Київ : Преса України, 2013. - 166 с.
 13. Гранецька, Вікторія. Мантра-омана [Текст] / Вікторія Гранецька. - Харків : Книжковий Клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2011. - 240 с.
 14. Гранецька, Вікторія. Тіло : Роман [Текст] / Вікторія Гранецька. - Харків : Клуб Сімейного   Дозвілля, 2013. - 316 с.
 15. Гундарова, Тамара. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр [Текст] / Тамара Гундарова. - Київ : Критика, 2006. - 350 с.
 16. Давид Копиці- митець і громадянин: Спогади, листи, творча  спадщина [Текст]. - Київ : Вітчизна, 2006. - 328 с.
 17. Данилова, Анна. Одинокие ночи вдвоем. Миф Коко Банча Повести [Текст] / Анна Данилова. - Москва : ЕКСМО, 2013. - 509 с.
 18. Данилова, Анна. Пожиратели таланта: Роман [Текст] / Анна Данилова. - Москва : ЕКСМО, 2014. - 314 с.
 19. Денисенко, Лариса. Відлуння  від загиблого діда до померлого: Роман [Текст] / Лариса Денисенко. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2012. - 320 с.
 20. Доляк, Наталка. Гастарбайтерки [Текст] / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейного  Дозвілля, 2012. - 251 с.
 21. Доляк, Наталка. Чорна дошка:  Роман [Текст] / Наталка Доляк. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 22014. - 368 с.
 22. Донцов, Дмитро. Московська отрута [Текст] / Дмитро Донцов. - Київ : ФОП  Стебеляк, 2013. - 294 с.
 23. Донцов, Дмитро. Націоналізм [Текст] / Дмитро Донцов. - Київ : ФОП Стебеляк, 2015. - 256 с.
 24. Дочинець, Мирослав. Булава і серце [Текст] / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2012. - 126 с.
 25. Дочинець, Мирослав. Дами і Адами: Афоризми [Текст] / Мирослав Дочинець. - Мекачево : Карпатська вежа, 2011. - 102 с.
 26. Дочинець, Мирослав. Горянин. Води Господніх русел: Роман [Текст] / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпатська  вежа, 2013. - 310 с.
 27. Дрейк, Шеннон. Ночное пламя: Роман [Текст] / Шеннон Дрейк. - Москва : АСТ, 2013. - 350 с.
 28. Жахів, Роман. Аркан: Гримуар [Текст]  / Роман Жахів. - 152с. - Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2014.
 29. Жадан, Сергій. Месопотамія: збірка оповідань і віршів [Текст] / Сергій Жадан. - Харків : "Клуб Сімейного  Дозвілля", 2014. - 368 с.
 30. Зюскинд, Патрик. Контрабас: П’єса [Текст] / Патрик Зюскинд. - Санкт-Петербург :  СПб Азбука,  Азбука- Аттикус, 2012. - 121 с.
 31. Іванцова, Міла. Живі книги: Роман [Текст] / Міла Іванцова. - Харків : "Клуб Сімейного дозвілля", 2013. - 320 с.
 32. Имшенецкая, М. В. Забытая сказка  письма об ушедшей любви об ушедшей России [Текст] / М. В. Имшенецкая. - Москва : Изд -во" Русский хронограф", 2007.
 33. Іван Дзюба- талант і доля: Біобібліографічний нарис [Текст]. - Київ : ВАТ "Видавництво "Київська правда", 2005. - 118 с.
 34. Коцюбинський, Михайло.  Листи до Олександри Аплаксіної [Текст] / Михайло Коцюбинський. - Київ : Критика, 2008. - 636 с.
 35. Кораблева, Валентина. И... снова - Утро(поэтический дневник) [Текст] / Валентина Кораблева. - Винница : ПП Балюк И.Б., 2012.
 36. Корній Дара,   Тала  Владимирова Зозулята зими: Роман [Текст] / КорнійДара,   Тала  Владимирова. - Харків : "Клуб Сімейного дозвілля", 2014. - 364 с.
 37. Корній, Дара. Щоденник  Мавки: Роман [Текст] / Дара Корній. - Харків : Клуб  Сімейного дозвілля, 2014. - 304 с.
 38. Куява, Жанна. Дерево, що росте в мені: Роман [Текст] / Жанна Куява. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2014. - 224 с.
 39. Калюжна, Галина. Літо метелика:  Лірика, проза, пісні [Текст] / Г. М. Калюжна. - Київ : ПрАТ "Миронівська друкарня", 2013. - 432 с.
 40. Козачук, Н.  13 сучасних українських п’єс [Текст] / Н. Козачук. - Київ : Преса України, 2013. - 572 с.
 41. Кобзарські щоденники Володимира Перепелюка 1951-1955рр. [Электронный ресурс]  / підгот. Ганна Волошенюк. - 348с. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2014.
 42. Крехович, Ніна.  Футбольні коломийки [Текст] / Н. Й. Крехович. - Київ : Преса України, 2014. - 256 с.
 43. Кримський, А. Ю. Вибрані сходознавчі праці. В 5 томах.Том І. Арабістика [Текст] / А. Ю. Кримський. - Київ : Стилос, 2007. - 430 с.
 44. Кримський, Агафангел. Вибрані сходознавчі праці : В 5 т. Т.ІІ Тюркологія [Текст] / А. Ф. Кримський. - Київ : ВД "Стилос", 2007. - 526 с.
 45. Кримський, Агафангел. Вибрані сходознавчі праці: В 5 томах. Т.ІІІ. Тюркологія [Текст] / А. Ю. Кримський. - Київ : Стилос, 22010. - 416 с.
 46. Кримський, А. Ю. Вибрані сходознавчі праці . В 5 томах. Том ІУ. Іраністика [Текст] / А. Ю. Кримський. - Київ : Стилос, 2008.
 47. Куцевол, Ольга. Будівничі  перекладацьких мостів: Навчальний посібник. книга1. [Текст] / Ольга Куцевол. - Вінниця : ТОВ "Маркюрі- Поділля", 2012. - 454 с.
 48. Лазарев, Дмитрий. Антивирус Логинова: Роман [Текст] / Дмитрий Лазарев. - Москва : Издательство   Альфа- Книга, 2012. - 372 с.
 49. Леві, Марк. Перший день: Роман [Текст] / Марк Леві. - Київ : "Махаон-Україна", 2011. - 508 с.
 50. Леви, Марк. Между небом и землей: Роман [Текст] / Марк Леви. - Москва : Иностранка. Азбука-Аттикус, 2013. - 283 с.
 51. Лис, Володимир. Маска: Роман [Текст] / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2012. - 320 с.
 52. Лис, Володимир. Соло  для Соломії: Роман [Текст] / Володимир Лис. - Харків : Книжковий клуб " Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 368 с.
 53. Лозинський, Аскольд. На різні теми: Публіцистика [Текст] / А. Лозинський. - Житомир : ПП "Рута", 2013. - 378 с.
 54. Лозинський, Аскольд. На різні теми: Публіцистика [Текст] / Аскольд Лозинський. - Житомир : "Рута", 2013. - 175 с.
 55. Литвиновы, Анна и Сергей. Несвятое семейство: Роман [Текст] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2013. - 314 с.
 56. Литвиновы  Анна и Сергей Второй раз не воскреснешь: Роман [Текст] / Литвиновы  Анна и Сергей. - Москва : ЕКСМО, 2012.
 57. Литвиновы, Анна и Сергей. Три последних дня:  Роман [Текст] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 348 с.
 58. ЛитвиновыАнна и Сергей Оскар за убойную роль: Роман [Текст] / ЛитвиновыАнна и Сергей. - Москва : Эксмо, 2012. - 346 с.
 59. Майданська, Софія. Сподіваюся на тебе: Роман [Текст] / С. В. Майданська. - Київ : Преса України, 2013. - 574 с.
 60. Маєр, Стефені. Затемнення: Роман [Текст] / Стефені Маєр. - Київ, 2010. - 477 с.
 61. Майрінк, Густав. Білий домініканець: Зі щоденника Неведимця: Роман [Текст] / Густав Майрінк. - Львів : ЛА "Піраміда", 2012. - 138 с.
 62. Михайлова, Евгения. Темные тени нехорошей квартиры: Роман [Текст] / Евгения МИхайлова. - Москва : ЕКСМО, 2014. - 310 с.
 63. Михалкова, Елена. Темная сторона души [Текст] / Елена Михалкова. - Москва :  АСТ, 2014. - 346 с.
 64. Мельникова, Юлія. Львів самотніх сердець: Роман [Текст] / Юлія Мельникова. - Львів : ЛА "ПИРАМІДА", 2012. - 208 с.
 65. Мовчанюка Г.П. [Текст] / Бенедикт Дирліх. - Вінниця, 2010. - 69 с.
 66. Народе мій, до тебе я ще верну... : Поезія [Текст]. - Вінниця : РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1998. - 17 с.
 67. Портяк, Василь. У снігах: Новели, кіносценарій [Текст] / В. В. Портяк. - Київ : Преса України, 2013. - 133 с.
 68. Пиколт, Джуди. Уроки милосердия: Роман [Текст] / Джуди Пиколт. - Харьков : Клуб Семейного досуга, 2014. - 524 с.
 69. Роздобудько, Ірен. Якби: Роман [Текст] / Ірен Роздобудько. - Харків : Клуб  Сімейного дозвілля, 2014. - 2014 с.
 70. Роздобудько, Ірен. Одного разу... Неправильна  книга [Текст] / Ірен Роздобудько. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 22014. - 224 с.
 71. Рой, Олег. Бонкротство мнимых ценностей [Текст] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 22014. - 318 с.
 72. Рой, Олег. Тайна: Роман [Текст] / Олег Рой. - Москва : ЄКСМО, 2013. - 340 с.
 73. Романчук, Леся. Місто карликів  4 [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 324 с.
 74. Романчук, Леся. Місто карликів 3 [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 255 с.
 75. Романчук, Леся. Місто карликів  2  [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 250 с.
 76. Романчук, Леся. Місто карликів  [Текст] / Леся Романчук. - Тернопіль : Богдан, 2010. - 286 с.
 77. Симонишин, Василий. Лирические визии [Текст] / В. А. Симонишин. - Киев : ЧП  Балюк И.Б., 2012. - 245 с.
 78. Симонишин, Василий. Назову твоим именем рощу: Стихи [Электронный ресурс]  / В. А. Симонишин. - Винница : ЧП Балюк И.Б., 2014.
 79. Симонишин, Василий. Памяти моей печаль: Стихи [Текст]  / В. А. Симонишин. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2013.
 80. Симонишин, Василий. Умудри меня, Господи! [Текст]  / В. А. Симонишин. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2013.
 81. Симонишин, Василий. Колосится рожь в рассветах [Текст]  / В. А. Симонишин. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2013.
 82. Симонишин, Василий. Песней ниву не засеешь... [Текст]  / В. А. Симонишин. - Киев : ЧП Балюк И.Б., 2014.
 83. Сорока, Петро. Маленькі секрети щастя і  успіху [Текст] / Петро Сорока. - Мукачево : Карпатська  вежа, 2013. - 71 с.
 84. Соловйов, Сергій. Соломяний  двір:  Роман [Текст] / С. Г. Соловйов. - Київ : Преса України, 2013. - 223 с.
 85. Стил, Даниэла. По велению сердца [Текст] / Даниэла Стил. - Москва : Эксмо, 2013. - 442 с.
 86. Словянські обрії: збірник  наук. праць/ НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім.  В.І. Вернадського: уклад. Н.Г. Солонська [Текст]. - Київ, 2013. - 270 с.
 87. Ставицька, Леся. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників [Текст] / Леся Ставицька. - Київ : Критика, 2008. - 442 с.
 88. Тарас Шевченко в критиці. Том 1. Прижиттєва критика (1839-1861)/ За заг. редакц.  Григорія Грабового [Текст]. - Київ : Критика, 2013. - 804 с.
 89. Талан, Світлана. Не вурдалаки [Текст] / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 304 с.
 90. Талан, Світлана. Розколоте небо: Роман [Текст] / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2014. - 340 с.
 91. Троян, Марина. Обліковець: Роман [Текст] / Марина Троян. - Харьков : Клуб Сімейного до дозвілля, 2013. - 288 с.
 92. Трублаїні, Микола. Великим сибірським шляхом: Вибрані публікації 20-х років [Текст] / Микола Трублаїні. - Вінниця : Тезис, 2000. - 122 с.
 93. Холт, Виктория. Ожерелье яго: Роман [Текст] / Виктория Холт. - Харьков : Клуб  Семейного досуга, 2014. - 320 с.
 94. Черняков, Борис. Микола Лукаш: Біобібліографічний покажчик  1953-2005 [Текст] / Б. І. Черняков. - Київ : Видово "Часопис "Критика", 2007.
 95. Шкляр, Василь. Маруся: Роман [Текст] / Василь Шкляр. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2014. - 314 с.
 96. Шкляр, Василь. Тінь сови: Роман [Текст] / Василь Шкляр. - Харків : "Клуб сімейного дозвілля", 2014. - 300 с.
 97. Шкляр, Василь. Ностальгія: Роман [Текст] / Василь Шкляр. - Харків : Клуб сімейного читання, 2014. - 256 с.
 98. Шкляр, Василь. Елементал. 2-е вид. [Текст] / Василь Шкляр. - Харків : Клуб  Сімейного дозвілля, 2014. - 220 с.
 99. Шоу, Бернард. Пігмаліон: П’єси [Текст] / Бернард Шоу. - Київ : Країна Мрій, 2012. - 320 с.
 100. Яценко, Петро. Січкарня, або остання мандрівка мого діда: Роман та оповідання [Текст] / Петро Яценко. - Львів : ЛА  "Піраміда", 2012. - 128 с.
 101. Яременко, Людмила. Дощ за вікном, або аварійний вихід: Роман [Текст] / Л. М. Яременко. - Київ : Видав. "Ярославів Вал", 2013. - 270 с.

 

Різне

 1. Безклубенко С.Д., Рутковський  О.Г. Український енциклопедичний кінословник. Том 1. Основні терміни та поняття [Текст] / Безклубенко С.Д., Рутковський  О.г. - Київ : КНУКІМ, 2006. - 497 с.
 2. Безклубенко, Сергій. Номенклатурна "Камасутра". Службовий роман Брежнєвських часів [Текст] /  С. Д. Безклубенко. - Вінниця : ПП Балюк  І.Б., 2012. – 550 с.
 3. Бісікало, О. В. Концептуальні основи моделювання образного мислення  людини: Монографія [Текст]  / О. В. Бісікало. - 162с. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2008.
 4. Василенко, М. П. Вибрані твори у трьох томах. Том 3. Спогади, щоденники, листування [Текст] / М. П. Василенко. - Київ : Видавничий дім "Академперіодика", 2008. - 714 с.
 5. Войтович, Г.  Впровадження методів ейдетики в процес  навчання та виховання  дітей [Текст] / Г. Войтович. - Хмельницький : ОІППО, 2010. - 197с.
 6. Дерба С.М., Любчевська-Сокур В.О. Українська мова для іноземних студентів: Наукові тексти та завдання до них [Текст] / Дерба С.М., Любчевська-Сокур В.О. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі- Поділля", 2012. - 188 с.
 7. Дідківська Л.П., Любчевська-Сокур В.О., Ніколаєва Н.С. Українська  мова для іноземних студентів: Газетно-публіцистичні тексти та завдання до них [Текст] / Дідківська Л.П., Любчевська-Сокур В.О., Ніколаєва Н.С. - Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. - 326 с.
 8. Екологічне право: словник термінів (українською, російською, англійською мовами) [Текст]. - Чернівці :  Крндратьев А.В., 2013.
 9. Ілленко, Михайло. Кіношпори для абітурєнта [Текст] / М. Г. Ілленко. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 276 с.
 10. Козловський, С. В. Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю: Монографія [Текст] / С. В. Козловський. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2010. - 430 с.
 11. Лихоцький, Володимир. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огіенко ( митрополита Іларіона) [Текст] / В. П. Лихоцький. - Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. - 526 с.
 12. Лозовський  Іван, Драга Василь Важка атлетика України  1895-2011 [Текст] / Лозовський  Іван, Драга Василь. - Київ : ПП Балюк І.Б., 2011. - 285 с.
 13. Кудрявцева Н.В.,  Дітковська О.А. Системи  автоматизованого проектування одягу: Навчальний посібник [Текст] / Кудрявцева Н.В.,  Дітковська О.А. - Хмельницький : Видавець ПП Заколодний  М.І., 2014. - 292 с.
 14. Ляхоцький, Володимир. Тільки книжка принесе волю українському народові...: Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огіенка (митрополита Іларіона) [Текст] / Володимир Ляхоцький. - Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. - 662 с.
 15. Мазур А.Г., Поліщук О.А., Колесов О.С. Регіональні особливості інвестиційного забезпечення розвитку споживчих ринків: Монографія [Текст] / Мазур А.Г., Поліщук О.А., Колесов О.С. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2011.
 16. Мельничеук, Николай Лаврентиевич. Гидрогеология криолитозоны горно-складчатых областей Прибайкалья и Западного Забайкалья [Текст] / Н. Л. Мельничеук. - Улан-Удэ - Винница : ЧП Балюк И.Б., 2014. - 286 с.
 17. Не наследі : Книга видана в рамках проекту НЕ НАСЛІДИ  за фінансування Посольства Фінляндії в Україні, з метою екологічної освіти  молоді Вінниччини [Текст]. - Вінниця : ПП "Поліграфічний центр "ФЕНІКС", 2006. - 48 с.
 18. Олимпийский спорт в 2-томах. Том 1./ В.Н.Платонов, М.М.Булатова, С.Н.Бубка [Текст]. - Киев : Олимп. л-ра, 2009. - 230 с.
 19. Олимпийский спорт: в 2т.Т.2 /  В.Н.Платонов, С.Н.Бубка,  М.М.Булатов [Текст]. - Киев : Олимп. л-ра, 2009. - 694 с.
 20. Основи службової кінології [Текст]. - Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2011. - 188 с.
 21. Особистість в культурі:Збірник наукових праць [Текст]. - Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2001. - 220 с.
 22. Органи державної влади у галузі екології: збірник нормативно-правових актів України(станом на 1 квітня 2012р.) [Текст]. - Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. - 230 с.
 23. Пісоцька, Л. С. Актуальні проблеми управління розвитком дошкільної освіти в Україні [Текст] / Л. С. Пісоцька. - Хмельницький : ХГПА, 2009. - 172 с.
 24. Понад кордонами. Модерна українська книжкова графіка 1914-1945 [Текст]. - Київ : Критика, 2014. - 175 с.
 25. Протоієрей  Олександр Торик Флавіан: Повість [Текст] / Протоієрей  Олександр Торик. - Київ : Кращі традиції, 2014. - 253 с.
 26. Рунов, Денис. Английский язык. Книга проб и ошибок. Курс  английского языка на основе когнитивно-мотивационного подхода к обучению [Текст] / Д. Рунов. - Спнкт-Петербург : Изд-во КАРО, 2008. - 156 с.
 27. Савченко, Олександр.  Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ 1989-2006 [Текст] / Олександр Савченко. - Київ : Критика, 2006. - 253 с.
 28. Сан, Натали.  Девять магических тайн жизни [Текст] / Натали Сан. - Винниця : Континент-ПРИМ, 2000. - 71 с.
 29. Сиройч, Здислав. Социально-экономические проблемы развития крупных городов [Текст] / Здислав Сиройч. - Киев, 2010.
 30. Собота, Катаріна.  Принцип правової держави [Текст] / Катаріна Собота. - Київ : ВАІТЕ, 2013. - 602 с.
 31. Стешенко, Володимир. Ясновидець( Ясновидець Дід Петро). Книга  №1 Для тих, хто прагне Жити щасливо! [Текст] / В. В. Стешенко. - Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. - 512 с.
 32. Україна модерна. 7 число [Текст]. - Київ-Львів : Критика, 2002. - 237 с.
 33. Федоров, Валерій. Комунікативний  простір становлення  особистості: психотехнологічний ракурс [Текст] / В. Д. Федоров. - Хмельницький :  ХОІППО, 2009. - 400с.
 34. Федоров  В.,  Войтович  Г. Психологічні проблеми готовності дитини до школи та шляхи їх розв’язання [Текст] / Федоров В.,  Войтович Г. - Хмельницький : ОІППО, 2010. - 146 с.