Інформаційний бюлетень нових надходжень літератури за липень – серпень 2013 року


Технічна, медична література

 1. Каденюк Леонид. Миссия – Космос. – К.: Довіра, 2011. – 382 с.
 2. Черв’як П.І. Медична енциклопедія. Вид. третє, доповнене. – К.: вид. центр «Просвіта», 2012. – 1504 с.

Краєзнавча література

 1. Бурбело О. Первоцвіт. Казки, легенди, вірші, смішинки та загадки. – Вінниця, 2012. -152 с.
 2. Вітківський В. Бах – і в торбу! Гуморески, жарти, бувальщини, сатиричні віршовані мініатюри. – Вінниця: ФОП Горбачук І.П., 2011. – 112 с.
 3. Волошенюк Г. Червоне – то любов. А чорне – то журба. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 372 с.
 4.  Волошенюк І. Від трави і солов′їв… (Чарівна краса природи – поетикою прози). – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2012.- 232 с.
 5.  Гарвасюк В. Вишневий рід – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2012. – 428 с.
 6. Герасименко О. Ватра на двох. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2000. – 192 с.
 7. Дорош М. Битва на Синій Воді 1362 року: історична реальність. – Вінниця: Консоль, 2012. – 292 с.
 8.  Загрійчук А. священик. Золото Покрови: Збірка поезій. – Вінниця: ФОП Гобачук І.П. , 2011.
 9.  Звірник А. Стежина: Роман. Вид. 2-е, доп. – Вінниця, Вінницька обласна друкарня, Книга – Вега, 2011. – 184 с.
 10.  Звірник А. Смішне і сумне. Гуморізки.- Вінниця: ВНТУ, 2012. – 256 с.
 11.  Каменюк М. Госпожа Хаджинова или невыдуманная повесть о прекрасной матери. Художественно – публицестический очерк. – Винница: ФЛП Рогальская и.о., 2012. – 208 с.
 12.  Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім.. К.А. Тімірязєва: каталог. – Вінниця, 2012. – 108с.
 13.  Кобець В. Бережи свою фортецю: Повість. – Вінниця: ФОП Данилюк В.О.
 14.  Кобець В. Бережи свою фортецю: Повість. – Вінниця: ФОП Данилюк В. О., 2011. – 160 с.
 15.  Кобець В. Любов моя, тривога і печаль: Поезія. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2012. – 592 с.
 16.  Куцик Л. Статури з натури: Гумор, сатира. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2009. – 112 с.
 17.  Пасічник О. Осіння елегія…: Поезія. – Вінниця: ТОВ, «Консоль», 2012. – 96 с.
 18.  Пастушенко Л. Час п’єдесталів. Трилогія. Кн. 2. – Вінниця, ТОВ «Консоль», 2012. – 360 с.
 19.  Пащенко Н. Полювання на журналістів. Ключі до мерії. В редакцію не повернувся. – Вінниця, 2008. - 612 с.
 20.  Подільський книжковий альманах. Вип. 4 (2011 р.). – Вінниця, 2012. – 128с.
 21.  Подолинний А. Тарас Шевченко і Вінниччина: іменний словник / Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязева. – Вінниця: ПП «ТД, Едельвейс і К», 2012. – 104 с.
 22.  Попенко І. Живопис , графіка. – Вінниця: Митці Вінниччини, 2012. – 34 с.
 23.  Романова Т. Сонячний дощ: Поезія. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2012. – 192 с.
 24.  Сарахан М. Подвійний сюрприз. Сатира і гумор. – Вінниця: Книга – вега, Вінниця обл. друкарня, 2012. – 288 с.
 25.  Слотюк П. Дзялів: з історії Подільського поружжія (від найдавніших часів до 1946 року). – Вінниця, 2012. – 145 с.
 26.  Стародруки ХVІ ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім.. КАТІ – мірязєва: ілюстр. каталог. – Вінниця, ПП «ТД Єдельвейс ІК». 2012. – 28 с.
 27.  Слободянюк В. Живопис, ужиткове мистецтво, скульптура. – Вінниця: Митці Вінниччини, 2012. – 34 с.
 28.  Старицький  М. Облога Буша: Повість. – Вінниця: «Консоль», 2012. – 80 с.
 29.  Стельмах М. Тому і став я сіячем. Вибрані твори – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. – 216 с.
 30.  Тищецький В. Живопис. – Вінниця: Вид. ПП «ТД « Едельвейс і К», 2012. – 34 с.
 31.  Три пелюстки любові: Збірник. – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2012. – 72 с.
 32.  Усач Г. Час журавлів. Вибране: поезія та проза. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2012. – 400 с.
 33.  Цьолух С. Олексій Лосєв  - філософ від Бога, якому немає рівних. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2008. – 516 с.
 34.  Чорний М. Живопис. – Митці Вінниччини, 2012. – 31 с.
 35.  Яковенко Т. Небесний сад: Поезія. /  Т.В. Яковенко. – Вінниця: ТОВ «Консоль»,  2012. – 160 с.

Історична література

 1.  Атлас історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.
 2.  Верхова М. Великодня писанка: Науково – художній нарис для дітей. – Вінниця: ПП Болюк, 2012. – 40 с.
 3.  Вітковський В. Скарби Нестора Махна, або Льова Задов: хто він? Повість – хроніка. – Вінниця: ФОП «Данилюк» В.Г., 2009. – 148 с.
 4.  Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом: монографія / За наук. Ред.. Володимира Восиленка, Мирослави Антонович. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 360 с.
 5.  Даниленко В., Миронець Н. Надзвичайно дипломатична місія УНР у Греції (1919-1920 рр.). – Кам′ян. – Поділ.: Абетка, 2006. – 136 с.
 6.  Енциклопедія історії України. т. 9. – К.: Наукова дума, 2012. – 929 с.
 7.  Іваницька Д. Дітям про Україну. – Львів: Апріорі, 2012. – 56 с.
 8.  Ілюстрована історія Києва. - К.: Фенікс, 2012. – 424 с.
 9.  Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / кер. авт.. кол. О.В. Русина. – К.: Україна, 2012. – 440 с.
 10.  Князі Родзивіли / В. Александрович та ін.. – К.: Болтія.  – Друк, 2012. – 272 с.
 11.  Мунін Г. та ін. Видатні болгари в історії України. – К.: «Видавництво Кондор», 2012. – 256 с.
 12.  Мунін Г. Видатні поляки  в історії України. – К.: «Видавництво Кондор», 2012. – 256 с.
 13.  Мунін Г. Видатні росіяни  в історії України. – К.: «Видавництво Кондор», 2012. – 256 с.
 14.  Нариси історії української революції 1917-1921 років. Кн. 2. – К.: Наукова дума, 2012.- 460 с.  

Економіка. Політика. Держава і право.

 1.  Дроб′язко В. Охорона баз даних: міжнародні, регіональні, національні аспекти: Монографія. – К.: ТОВ «Лазурит - Поліграф», 2008. -132 с.
 2.  Карта етнічного складу населення України. – К.: ДНВП «Картографія», 2003.
 3.  Конституція України. Прийнята на п′ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
 4.  Корж В. Практична філософія українство: патріотичні нотатки і коментарі на тему ліквідації незалежності. – К.: Фенікс, 2013. – 265 с.
 5.  Корпоративні структури в національній інноваційній системі України / За ред. д-ра ек. наук. / Т.І. Федулової. – К.: Вид-во Укрінтей, 2007. – 812 с.
 6.  Кримінальний процесуальний кодекс  України із змінами та допов. станом на 1 грудня 2012 року. - К.: Алерта, 2012. – 300 с.
 7.  Паспорт. – Корпорація «інком», 2013. – 123 с.
 8.  Скляр В. Етнічний склад населення України 1959-1989 рр.: етномовні наслідки російщення. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2008. – 392 с.
 9.  Современные инновационные структуры и коммерциолизация науки (Изд. 2-е, перераб. 4 доп.) – Харьков: Харьковские технологии, 2003. – 352 с.
 10.  Фондовий ринок України. Спеціальний курс «Депозитарна діяльність», Навч. – метод. посібник. – К.: ДУ «АРІФРУ», 2012. – 418 с.
 11.  Фондовий ринок України. Спеціальний курс «Управління активами інституційних інвесторів», Навч. – метод. посібник. – К.: ДУ «АРІФРУ», 2012. – 236 с.

Культура. Наука. Освіта.

 1.  Довідник для вступників до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації 2012 -2013 (13-е видання) – К.: ПФ «МУВЦ» Гранд – ЕКСПО», 2012. – 270 с.
 2.  Киричок Т. Український тлумачний словник електронних видань. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 128 с.
 3.  Писаренко Г. Избранные труды. – К.: Наук. Дума, 2010. – 728 с.
 4.  105 самых популярных настольных игр. / Авт. – сост. Е.А. Попоав. – Д.: «Издательство Сталкер», К.: Издат. «ЗАО «НКП», 2004. – 320 с.
 5.  Універсальна десяткова класифікація (УДК) зміни та доповнення (2007-2008). – К.: Кн. палата України, 2011. – 136 с.
 6.  Універсальна десяткова класифікація (УДК) зміни та доповнення (2007-2008). – К.: Кн. палата України, 2011. – 136 с.
 7.  Універсальна десяткова класифікація (УДК) Основна таблиця. 66/69 хім. технологія. хім. промисл., різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловості – К.: Кн. палата України, 2011. – 264 с.
 8.  Універсальна десяткова класифікація (УДК) Основна таблиця. 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія. – К.: Кн. палата України, 2011. – 148 с.
 9.  Універсальна десяткова класифікація (УДК) Основна таблиця. 6, 63/65 – К.: Кн. палата України, 2011. – 152 с.
 10.  Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно – предметний покажчик(зведений) К.: Кн. палата України, 2011. – 100 с.
 11.  Час «дешевого клоуна» Українська освіта: випробування горе-реформами. – К.: Нац. Університет «Києво – Могилянська академія», 2011. – 99 с.

Мовознавство. Літературознавство. Художня література.

 1.  Гриценко О. Своя мудрість: Національні міфології та «громадська релігія» в Україні. – К.: УЦКД, 1998. – 184 с.
 2.  Денисенко В., Жукова О. Пам′ять століть: Систематичний довідник змісту. 1995 -2008. – К.: 2009. – 187 с.
 3.  Довидов В. Дорогами судеб историко - биографической очерк. – Запорожье: ООО НПК «Интер - М», 2010. – 165 с.
 4.  Дончак В. Неминуче й неминуще: Літературні дослідження і хронічки. – К.: Наукова думка, 2012. – 861 с.
 5.  Дочинець М. Криничор. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії: Роман. – Ужгород: вид. «Карпати», 2012. – 326 с.
 6.  Еко У. Таємниче полум′я цариці Лоани: ілюстрований роман. – Харків: Фоліо, 2012. – 412 с.
 7.  Етимологічний словник української мови. У 7-и т. Т. 6. – К.: Наукова думка, 2012. – 564 с.
 8.  Євремов С. Початок нової доби. Радівська публіцистика /  Березень – серпень 1917. – К.: ВЦ «Просвіта», 2011. – 382 с.
 9.  Іваненко О. Мої казки і мої дорогі вчителі: спогади, казки. – К.: Веселка, 2012. – 398 с.
 10.  Казарин В. Очнись, человек! Поэма – Симферополь, ООО «Таврический издательский Дом», 2006. – 112 с.
 11.  Кондратюк А. Поза межами суєти. Роман – мозаїка. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 944 с.
 12.  Лузіна Л. Київські відьми. Мечі Хрест. – Харків: Фоліо, 2012. – 431 с.
 13.  Мельник В. Трильярди сонетів. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2011. – 32 с.
 14.  Мідянка П. Ільмовий листочок, поезія, есе. – Ужгород: Карпати, 2012. – 256 с.
 15.  Олійник Б. Трубить Трубіж. Вірші, уривки з поеми. – К.: ПП «Золоті Ворота», 2012. – 80 с.
 16.  Пам'ять століть. Планета. Історичний, науковий та літературний журнал. -1-2, 2011. – 327 с.
 17.  Погрівний А. Поклик дужого чину: статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика. – К.: ВЦ «Просвіта», 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету)
 18.  Подолинний А. «Тільки б голос твій чути…» Українська мова у двадцятому сторіччі. – Городок, «Бедрихів Край», 2011. – 360 с.
 19.  Степаненко М. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколо-мовні й деякі інші проблеми) – Полтава: АСМІ, 2008. – 396 с.
 20.  Чубач Г. Радість висоти: поезії. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2012. – 208 с.
 21.  Чуйство юмора. Эволюция заднего ума. – К.: Издат. Дом «Чили», 2011. –30 с.
 22.   «Я сіяв те, що Бог послав..» Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського / Авт. – упор. Н.В. Зелінська. – Львів, Світ, 2009. – 256 с.

 Різне

 1.  Бенн – Шоколо О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції: Навч. посіб. – К.: Ред. журн. «Укр. Світ», 2002. – 440 с.
 2.  Лопата В. Життя і творчість: альбом. – К.: Мистецтво, 2011. – 240 с.
 3.  Вашкевич В. Історична свідомість студентської молоді: ціннісно – світоглядні орієнтири. Навчальний  посібник для вищ. навч. закл. – К.: Світогляд, 2010. – 274 с.
 4.  Дишловий В., Мулін Г. Правила пожежної безпеки для дітей. – К.: «Видавництво Кондор», 2012. – 64 с.
 5.  Енциклопедія Сучасної України. Т.12 Кал.-Киї.-К.: Ін-тут енцикл. досліджень НАН України, 2009. – 705 с.
 6. Країну світу. Азія: енциклопедія: для дітей серед шк.. віку. – Сімферополь: Таврида. 2012. – 320 с.
 7.  Мельниченко В. Українські наголоси московських храмів. – М. : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 272 с.
 8.  Музей волинської ікони: книга – альбом / Александрович В.С. та ін. -  К.: АДЕФ -  Україна, 2012. – 400 с.
 9.  Муравський П. Чистота співу – чистота життя. – К.: ВЦ «Просвіта», 2012. – 832 с.
 10. Мурашкин М. Записи 2005 року. – Дніпропетровськ: Січ, 2009. – 209 с.
 11. Мурашкин М. Записи 2006 року. – Дніпропетровськ: Січ, 2009. – 237 с.
 12. Мурашкин М. Записи 2007 року. – Дніпропетровськ: Січ, 2010. – 206 с.
 13. Науковці України ХХ-ХХІ століть. Мета бібліографія / Уклад. М.Г. Железняк та ін., енцикл. дослідж. НАНУ. – К., 2010. – 472 с.
 14. Оніщенко О. Художня творчість: проект некласичної естетики. – К.: Ін-т культурології АМУ, 2008. – 232 с.
 15. Психологічні закономірності розвитку духовності особистості: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 200 с.
 16. Психологічна діагностика обдарованості: монографія. / Р.О. Семенова, Д.К. Корольов та ін.. – Кіровоград; Імекс – ЛТД, 2012. – 172 с.
 17. Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях: монографія. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2012. – 210 с.
 18. Totallogv – ХХІ. Постнекласичні дослідження (27 випуск). – К.: 2012. – 363с.
 19.  Українська художня культура: памяткоохоронні проблеми: зб. наук. пр. / С.В. Оляніна, Л.В. Прибєга. – К.: інститут культурології НАМ України, 2011. – 272 с.
 20.  Ястребова О., Мунін Г.Б. Правила пожежної безпеки для дітей. – К.: Видавництво «Кандор», 2012. – 64 с.