select * from `hmlibrar_library`.`virt_book`,`hmlibrar_library`.`virta_book_type` where vb_type=vbt_id and vb_sub=1 and vb_virt = 81 order by vb_year,vb_id Галерея світлин

Вікно в Європу


Віднянський, С. Мартинов, А. Об"єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. - 2-ге вид., доп. і перероб. / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. - Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 395 c.

У книзі подані політичні біографії сімнадцяти політичних діячів, котрі відіграли суттєву роль в історії європейської інтеграції: німців, французів, британців, чехів, австрійця, італійця, поляка, росіянина. Вони помітно вплинули на розвиток та формування сучасної моделі об"єнаної демократичної Європи.

Відкрите урядування: колективна робота, прозорість і дієва участь / За ред. Деніела Латропа, Лорел Руми. - Київ: Наука, 2011. - 536 c.

Автори, які представляють громадянське суспільство, систему державного управління і приватний сектор, докладно аналізують принципи відкритості та прозорості урядування та розповідають про втілення цих принципів у практиці різних рівнів і гілок влади США, взаємодії громадян з органами центральної і місцевої влади.

План дій Європейської статегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / О.В. Кравченко. - Львів: "Манускрипт", 2012. - 120 c.

Посібник присвячений проблемам розвитку Дунайського регіону. Автор детально зупиняється на питаннях розвитку транспортної інфраструктури Придунав"я та перспективах її екологізації шляхом підвищення енергоефективності регіону, екологічної освіти та інформування засобами інформаційних технологій, принципів ведення відповідального бізнесу.

Демократизація і Європейський Союз. Країни Центральної і Східної Європи в першому десятилітті ХХІ ст. / Пер. з англ. О.І. Кислюк. - Київ: Укр. письменник, 2012. - 267 c.

Майже усі країни Центральної і Східної Європи оглянуті в книзі. В цих країнах відбулися суттєві конституційні й демократичні зміни. 

Рінгольд, Д. Холла, А. Козіол, М. Срінівасан, С. Громадяни та надання послуг: оцінка використання підходів соціальної відповідальності в секторі людського розвитку / Дена Рінгольд, Алака Холла, Маргарет Козіол, Сантош Срінівасан. - Вашингтон: Міжнародний банк реконструкції та розвитку/ Світовий банк, 2012. - 147 c.

Книга пропонує огляд того, як - індивідуально і спільно - можуть вплинути на надання послуг за допомогою доступу до інформації та можливостей для її використання, для притягнення до відповідальності постачальників основних послуг, керівників програм та осіб, які приймають політичні рішення. 

Автор критично розглянув дані міжнародного досвіду та досвід проектів, підтримуваних Світовим банком, для визначення відсутніх даних, ключових питань і сфер для подальших досліджень.

Украина: время выбора / . - Київ: Міжнародний фонд "Відродження", 2014. - 44 c.

Брошура складається з таких розділів: ЄС і Митний союз: цифри і факти; ЄС і Митний союз в запитаннях і відповідях; ЄС і Митний союз: думка громадян країни.

Бетлій, О. Риженков, М. Кравчук, К. Кравчук, В. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління / О. Бетлій, М. Риженков, К. Кравчук, В. Кравчук. - Київ: "Альфа-ПІК", 2014. - 140 c.

У цьому виданні представлено основні результати аналізу впливу виконання економічної частини Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС на населення, бізнес та державне управління.

Мирошніченко, О. Базовий посібник з інтернаціоналізації бізнесу і виходу на ринки Європейського Союзу / Олег Мирошніченко. - Київ: ФОП"Клименко", 2014. - 180 c.

В посібнику викладено базові алгоритми та інструменти експорту, міжнародні практики ведення експортної діяльності та наведено багато практичних порад. Посібник також містить опис можливостей отримання допомоги від інституцій України та ЄС, а також інформаційних ресурсів, що допоможуть у процесі виведення українських товарів на європейські та міжнародні ринки.

Наслідки виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері довкілля. / . - Київ:Всеукраїнська екологічна громадська організація "МАМА-86", 2014. - 14 c.

Посібник про підписання Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною у сфері "Навколишнє середовище", яка вже почала застосовуватись. Розділи та глави посібника знайомлять з аспектами охорони довкілля.

Чайковський, С. Україна - європейська країна / С. Чайковський. - Київ: Балтія-Друк, 2015. - 124 c.

Яскраве видання, у якому статті з історії нашої держави проілюстровані унікальними експонатами зі знаменитої скарбниці - Національного музею історії України, не залишиться непоміченим у світі книжкових новинок. Розповідь доповнюють факсимільні копії цікавих історичних документів з фондів музею. Видання розраховане на широке коло читання.