Положення про Інтернет – центри

Хмільницької районної бібліотеки для дорослих

І. Загальні положення

1.1. Інтернет-центри є структурним підрозділом відділу обслуговуання, який створений з метою забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до мережі Інтернет.

1.2. Інтернет-центри функціонує завдяки грантам, наданого відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні та програми "Бібліоміст".

1.3. У своїй діяльності Інтернет-центри керуються Конституцією України Законом України “Про внесення змін до Закону “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, чинним законодавством у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних систем, іншими законодавчими документами, наказами і розпорядженнями Міністерства культури і мистецтв, обласного управління культури та бібліотеки, цим положенням, планами роботи бібліотеки та Інтернет-центру.

1.4. Штат і фонд заробітної плати підрозділом встановлюється згідно затвердженого штатного розкладу бібліотеки.

ІІ. Завдання і зміст роботи Інтернет-центрів

2.1. Основними завданнями Інтернет-центрів є:

 • розширення сфери інформаційних - платних послуг LEAP –VІІІ від Посольства США в Україні бібліотеки;
 • забезпечення вільного доступу від програми "Бібліоміст" до мережі Інтернет користувачів бібліотеки
 • організація архівів електронних публікацій.

2.2. Згідно з вищевикладеними завданнями Інтернет – центри :

 • обслуговують різні категорії користувачів, незалежно від політичних переконань і віросповідання;
 • обслуговують користувачів згідно Правил користування Інтернет -центрів;
 • обслуговування здійснюється безкоштовно та платно;
 • організовують навчання користувачів і бібліотечних працівників роботі з комп’ютером і в мережі Інтернет;
 • надають консультативну допомогу користувачам;
 • проводят самостійно або з іншими відділами соціологічні дослідження щодо якості надання Інтернет - послуг, результати яких впроваджує в практику роботи;
 • узагальнюють інформацію про незадоволений попит, дані про інтенсивність використання;
 • ведуть облік роботи користувачів;
 • готують вебліографічні списки та роздатковий матеріал для користувачів;
 • підбирають матеріали, розробляє, публікує в Інтернеті та регулярно оновлює веб - сторінку бібліотеки.

ІІІ. Управління Інтернет - центрів

3.1. Інтернет-центрів керує завідувач, який призначається наказом директора бібліотеки. Завідувач центру підпорядкований безпосередньо директору бібліотеки.

3.2. Завідувач Інтернет-центрів організовує всю роботу центру. Несе персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням.

3.3. Працівники центрів призначаються директором бібліотеки за поданням завідувача. Обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями. Розпорядження завідувача центру обов’язкові для всіх працівників центру.

3.4. Робота центрів будується на основі плану, затвердженого директором бібліотеки.

3.5. Працівники Інтернет-центрів мають право:

 • виносити на розгляд ради при директорі проблемні питання своєї роботи;
 • висвітлювати в засобах масової інформації різноманітні питання про свою діяльність;
 • знайомитися з досвідом роботи інших бібліотек держави та за кордоном.